Phemphigoid

Büllü phemphigoid olarak bilinen ve ciltte kabarcığa neden olan bir bağışıklık hastalığıdır. Kabarcık form antikorları dermis ve epidermis arasında bazal membran proteinlerin saldırısı sonucu gelişir. Ancak, ağır vakalarda kortikosteroidler ve immunosupressif ajanlar ile tedavi edilebilir.

Phemphigoid, Phemphigus Vulgaris gibi daha agresif bir hastalık ile karıştırılmamalıdır. Phemphigus Vulgariste antikor saldırısında “desmogleins” denilen proteinler bulunur. Desmogleins cilt hücrelerini bir arada tutan proteindir. Phemphigoid teşhisi ve Phemphigus biyopsisi gerektirir.

Likenoid Reaksiyon
Düz plaklar beyazımsı bir halka ile çevrelenmiştir.

Liken Planus
Bu durum yanakların içini kaplayan beyaz bir dantel gibidir. Bu durum diğer koşullar ile değerlendirilmeli ve bir hekim tarafından karıştırılmamalıdır. Başka ciddi bir sorun olmadığından emin olunmalıdır. Genellikle bir ilaca karşı gelişen reaksiyon sonucu oluşur. Tedavi için beta blokerler ve hypoglycemics kullanılmalıdır.


Bu durum damak ile sinüs boşluğu arasında oluşan bir kanaldır. Bu durum enfeksiyon veya cerrahi bir komplikasyon sonucu gelişebilir. Cerrahi bir tedavi gerekir.

Sialocele


Tükürük bezi kanalının blokajından kaynaklanmaktadır. Kanalı genişleten formlar tükürük kesesinde birikir. Tedavisi cerrahi eksizyon ile yapılır.

Dil Üzerine Kitle Bankası
Bu oluşumlar bir mantar neden olur. Cerrahi bir tedavi gerekiri. Patoloji raporu istenir.

Coğrafik Dil
Bu iyi huylu olmayan papillalardır. Bu durumun nedeni bilinmemektedir ve tedaviler güvenilir değildir.

Lingual Hemanjiyom
Dilinin ucunda küçük bir peduncular hemanjiom oluşur. Lokal anestezi ile tedavi edilebilir.

Stevens-Johnson Sendromu
Stevens-Johnson Sendromu (eritema multiforme) nadir görülen fakat ciddi bozukluktur. İlaçlar ve enfeksiyonlar neden olur. İçeriği antibiyotik, steroid olmayan anti-inflamatuar ajanlar, antikonvüülsanlar ve çeşitli enfeksiyonlar (baca, hepatit, herpes, tifo ve HIV ). Lezyon derinin büyük bölümünü etkileyebilir. Prognoz genellikle deri değiştirme ile % 1-5, iyi bir cilt ile % 10 dan azdır.

Karsinom Dil
Bu hasta T1 (2 cm veya daha az olan) dil skuamöz hücreli karsinom.