2 Sayfadan 1. 12 SonSon
Toplam 14 sonuçtan 1 ile 10 arası gösteriliyor
 1. #1

  Altın Madeni Sırlı Dua Kibriti Ahmer (Kırmızı Kükürt)

  Kibrit Ahmer (Kırmızı Kükürt) maddi ve manevi ilerlemek için seçmeli güçlü bir araçtır, aynı zamanda güç tariflerin ötesindedir. Aynı zamanda, çok etkili kılan nakletme belirli bir şekilde olsa da, nakletme bu şekilde herkes tarafından bilinmemektedir. Her neyse, onun lütuf Hazret Pir Muhammed Kerem Şah al-Azhari Radi Allahü teâlâ Anhu faydaları da saf kalpleri algılayabiliyorsunuz böyle çünkü bu duayı okumak için herkese izin verdi.

  Kibrit-i Ahmer ruhsal etkisi çok güçlü ve yüksek gelir,bereket getiren sırlarla dolu bir salavatdır.Şeyh Muhyiddin Abdül Kadir Geylani Hz.yazmıştır.O Dünyanın Kralı Adem soyunun lideri yüce ışık yansıyan, ısı kalem manevi usta her yıl milyonlarca müslüman tarafından anılır.Türbesi Irak Bağdatdadır.Kibrit-i Ahmer kırmızı kükürt ve felsefe taşı anlamına da gelmektedir.

  Kırmızı tasavvuf'un rengidir.İslamiyetin kırmızı gelinli elbiseleri bu yüzdendir.Evliliğin kalıcı olacağına inanılmıştır.Bu salavat-ı şerifenin özel bir gücü vardır.
  Okuyan kişi çok şanslıdır.Maddi ve Manevi ilerlemek için seçmeli güçlü bir araçtır. Kibriti Ahmer Şerif Bereket,Nimet ve İlahi güçle doludur.Onun En iyi Bilinen Salavatları

  1-Salavat-ı Suğra (Küçük Salavat)
  2-Salavat-ı Kibriti Ahmer (Kırmızı Kükürt) (Altın Madeni Dua, maddi manevi kapılar açılır.)
  3-Es-Salavat-ı Kübra (En Büyük Salavat) (Gökyüzü Zirve Duası,Dilekler kabul olur)
  4-Salavat-ı Kenzü'l A'zam (Büyük Hazine)
  5-Hurûfu Mukatta Duası
  6-Sevgili Peygamberimiz hakkında Selatü Selam
  7-Kutsal Peygamberin kutsanmış Oğlu

  Salavatın yanında (nimetler), Şeyh Muhyiddin Abdül Kadir Geylani Onun Büyük Manevi Eserleri Şunlardır.
  1. Sırr'ül Esrar (Gizli Sırlar)
  2. Fütûh' ül - ğayb (Gaybın Anahtarları)
  3. Gunyet'üt Talibin (Arayanlar İçin Zenginlik)
  4. El- Fethu'r Rabbani (Alemlerin Anahtarı)

  Şeyh Muhyiddin Abdul Kadir Geylani Hz'nin toplam 100 eseri bulunmaktadır.Türkiye'de
  ise sadece üç eseri bulunmaktadır.Kibriti Ahmer (Kırmızı Kükürt ) duası bu yüzden ülkemizde yok.Kitabı yurtdışında satılıyor.

  Es salavatı kübra (En Büyük Salavat) Duası ise Delail- i Abdülkadir Geylani Salavat- ı Kübra Tercüme ve Şerhi kitabında bulunmaktadır.Ülkemizde satılıyor.


  Altın Madeni nam-ı değer kırmızı altın denilen gerçek dua budur.Nadi Ali duası değil Kibriti Ahmer Duasını bulup koydum.Bu dua için maddeleri altına dönüştürdüğü söyleniyor.Tabii en doğrusunu Allah c.c bilir.

  Hz.Ali (r.a) demiştir ki "Yeryüzünde kibriti ahmerden daha kıymetli hiç bir şey yoktur;kulun ömründen elinde kalan kısmı hâriç...Zira,o daha kıymetlidir.Ömrünün kalan kısmını ise,sadece bir peygamber,yahut bir sıddîk bilebilir."

  Kibrti Ahmer (Kırmızı Kükürt) Duası (Arapça)

  Altın Madeni Sırlı Dua Kibriti Ahmer (Kırmızı Kükürt)-33_56-1-.jpg

  Altın Madeni Sırlı Dua Kibriti Ahmer (Kırmızı Kükürt)-ah1-1-.jpg Altın Madeni Sırlı Dua Kibriti Ahmer (Kırmızı Kükürt)-ah2-1-.jpg

  Altın Madeni Sırlı Dua Kibriti Ahmer (Kırmızı Kükürt)-ah3-1-.jpg Altın Madeni Sırlı Dua Kibriti Ahmer (Kırmızı Kükürt)-ah4-1-.jpg

  Altın Madeni Sırlı Dua Kibriti Ahmer (Kırmızı Kükürt)-ah5-1-.jpg Altın Madeni Sırlı Dua Kibriti Ahmer (Kırmızı Kükürt)-ah6-1-.jpg

  Altın Madeni Sırlı Dua Kibriti Ahmer (Kırmızı Kükürt)-ah7-1-.jpg Altın Madeni Sırlı Dua Kibriti Ahmer (Kırmızı Kükürt)-ah8-1-.jpg

  Altın Madeni Sırlı Dua Kibriti Ahmer (Kırmızı Kükürt)-ah9-1-.jpg Altın Madeni Sırlı Dua Kibriti Ahmer (Kırmızı Kükürt)-ah10-1-.jpg

  Altın Madeni Sırlı Dua Kibriti Ahmer (Kırmızı Kükürt)-ah11-1-.jpg Altın Madeni Sırlı Dua Kibriti Ahmer (Kırmızı Kükürt)-ah12-1-.jpg

  Altın Madeni Sırlı Dua Kibriti Ahmer (Kırmızı Kükürt)-ah13-1-.jpg Altın Madeni Sırlı Dua Kibriti Ahmer (Kırmızı Kükürt)-ah14-1-.jpg

  Altın Madeni Sırlı Dua Kibriti Ahmer (Kırmızı Kükürt)-ah15-1-.jpg Altın Madeni Sırlı Dua Kibriti Ahmer (Kırmızı Kükürt)-ah16-1-.jpg

  Altın Madeni Sırlı Dua Kibriti Ahmer (Kırmızı Kükürt)-ah17-1-.jpg Altın Madeni Sırlı Dua Kibriti Ahmer (Kırmızı Kükürt)-ah18-1-.jpg

  Altın Madeni Sırlı Dua Kibriti Ahmer (Kırmızı Kükürt)-ah19-1-.jpg Altın Madeni Sırlı Dua Kibriti Ahmer (Kırmızı Kükürt)-ah20-1-.jpg

  Kibriti Ahmer (Kırmızı Kükürt) Duasının Çevirisi

  Bismillahirrahmannirrrahim
  İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebiyyi, yâ eyyuhâllezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ(teslîmen).33 / AHZÂB - 56

  Salavat-ı Kenzül Azam (Büyük Hazine)
  Allâhümmec’al efdale salavatike ebeden.Ve ennema bereketike sermeden
  Ve ezka tahiyyetike fadlen ve adeden * alâ eşrefil halâigıl insâniyyeti
  Ve mecmail hakâigıl iy-âiyyeh Ve tûrittecelliyetil ihsâniyyeti
  Ve mehbitıl esrârı-r-Rah-niyyeti Ve arûsil memleketi-r-Rabbâniyyeti
  Vevâsıtati ıgdi-n-Nebiy-yine ve mukaddemi ceyşil mürseliyn.
  Ve gâidi râkbil enbiyâil mü-kerremiyn Ve efdalil halgi ecmaiyn
  Hâmili livâil izzil a’lâ ve mâliki ezimmetil mecdil esnâ
  Şâhidi esrârıl ezel * Ve müşâhidi envâri-s-Se-vâ bigıl üvel Ve tercumâni lisânil gıdem
  Ve men beil ilmi ve hılmi vel hikemi mazhari sırril cûdil cüz-i vel külli
  Ve insâni aynil vücûdil ulvi ve sûfli rûhi cesedil kevneyn.Ve ayni hayâti-d-dâreynil mütehaggı bia’lâ rutebil ubûdiyyeti
  Vel mütehalligı bi ahlâkıl mekâmetil astıfa iyyetil hâlilil a’zâmi vel habiybil ekrem
  Seyyidina ve Mevlana ve Habibina Muhammedibni abdillâh ibni abdilmuttalib ve alâ sâiril enbiyâi vel mürseliyne
  ve ala melaiketikel mugarrebiyn* ve alâ ibadillâhi-s-Sâlihiyn * min ehli-s-Semâvâti ve ehlil erdiyna kül-lemâ
  zekereke-z-zakirûn * ve ğafele anzikrikel ğâfilûn* ve sellim ve radiyallâhu an
  eshâbi resulillâhi ecmaiyn. Amin

  Salavat-ı Suğra (Küçük Salavat)
  Allahümme salli ala seyyidina muhammedinis sabikı lil halkı nuruhu ve rahmetün lil alemine zuhuruhu adede men meda min halkıke
  ve men bekıye ve men seıde minhüm ve men şekıye salaten testağrikul adde ve tühıytu bil haddi
  salaten la ğayete leha ve la münteha velenkıdae salaten daimeten bi devamike ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslimen misle zalik.

  Salavat-ı İn'am (Salavat-ı Mücevher)
  Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve ifdalih.

  Ve refa’nâ leke zikrek 94 / İNŞİRÂH- 4
  Subhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yasifûn.Ve selâmun alel murselîn.Vel hamdu lillâhi rabbil âlemîn.37 / SÂFFÂT - 180-182

  Allahümme salli ve sellim alâ seyyidina Muhammedin lillahi kulte fih.İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebiyyi, yâ eyyuhâllezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ.33 / AHZÂB - 56
  Allahümme salli ve sellim alâ seyyidina Muhammedin lillahi enzelte aleyk.Kul huvallâhu ehad Allâhus samed Lem yelid ve lem yûled Ve lem yekun lehu kufuven ehad.112 / İHLÂS 1-4

  Allahümme salli ve sellim alâ seyyidina Muhammedin lillahi kulte fih Kul in kuntum tuhibbûnallâhe fettebiûnî yuhbibkumullâhu ve yagfir lekum zunûbekum, vallâhu gafûrun rahîm.
  3 / ÂLİ İMRÂN - 31
  Allahümme salli ve sellim alâ seyyidina Muhammedin lillahi kulte lehü Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn(âlemîne). 21 / ENBİYÂ - 107
  Allahümme salli ve sellim alâ seyyidina Muhammedinil beşiril mubas shiri'lil müminina bimâ kal allahü teâla Ve beşşiril mu’minîne bi enne lehum minallâhi fadlen kebîrâ 33 / AHZÂB - 47
  vallâhu zû fadlin alel mu’minîn.3 / ÂLİ İMRÂN - 152
  Ve câhidû fillâhi hakka cihâdih(cihâdihî), huvectebâkum ve mâ ceale aleykum fid dîni min harac(haracin), millete ebîkum ibrâhîm(ibrâhîme), huve semmakumul muslimîne min kablu ve fî hâzâ li yekûner resûlu şehîden aleykum ve tekûnû şuhedâe alen nâs(nâsi), fe ekîmûs salâte ve âtuz zekâte va’tesımû billâh(billâhi), huve mevlâkum, fe ni’mel mevlâ ve ni’men nasîr 22 / HACC - 78
  Kuntum hayra ummetin uhricet lin nâsi te’murûne bil ma’rûfi ve tenhevne anil munkeri ve tu’minûne billâh(billâhi), ve lev âmene ehlul kitâbi le kâne hayran lehum, minhumul mu’minûne ve ekseruhumul fâsikûn 3 / ÂLİ İMRÂN - 110
  Veltekun minkum ummetun yed’ûne ilel hayri ve ye’murûne bil ma’rûfi ve yenhevne anil munker, ve ulâike humul muflihûn 3 / ÂLİ İMRÂN - 104
  Ve izâ semiû mâ unzile ilerresûli terâ a’yunehum tefîdu mined dem’ı mimmâ arefû minel hakk(hakkı), yekûlûne rabbenâ âmennâ fektubnâ meaş şâhidîn.5 / MÂİDE - 83
  Rabbenâ âmennâ bi mâ enzelte vetteba’nâr resûle fektubnâ meaş şâhidîn. 3 / ÂLİ İMRÂN - 53
  Ve men yutiıllâhe ver resûle fe ulâike meallezîne en’amellâhu aleyhim minen nebiyyîne ves sıddîkîne veş şuhedâi ves sâlihîn, ve hasune ulâike rafîkâ.Zâlikel fadlu minallâh Ve kefâ billâhi alîmâ
  4 / NİSÂ 69- 70
  Lâ yestevîl kâıdûne minel mu’minîne gayru ulîd darari vel mucâhidûne fî sebîlillâhi bi emvâlihim ve enfusihim. Faddalallâhul mucâhidîne bi emvâlihim ve enfusihim alâl kâidîne dereceh Ve kullen vaadallâhul husnâ. Ve faddalallâhul mucâhidîne alâl kâıdîne ecran azîmâ.Deracâtin minhu ve magfiraten ve rahmet Ve kânallâhu gafûran rahîmâ 4 / NİSÂ 95- 96
  Vellezîne âmenû ve hâcerû ve câhedû fî sebîlillâhi vellezîne âvev ve nasarû ulâike humul mu'minûne hakkâ(hakkân), lehum magfiratun ve rızkun kerîm(kerîmun).8 / ENFÂL - 74
  Lil fukarâil muhâcirînellezîne uhricû min diyârihim ve emvâlihim yebtegûne fadlen minallâhi ve rıdvânen ve yensurûnallâhe ve resûleh(resûlehu), ulâike humus sâdikûn(sâdikûne).

  Vellezîne tebevveûd dâre vel îmâne min kablihim yuhıbbûne men hâcere ileyhim ve lâ yecidûne fî sudûrihim hâceten mimmâ ûtû ve yû’sirûne alâ enfusihim ve lev kâne bihim hasâsah(hasâsatun), ve men yûka şuhha nefsihî fe ulâike humul muflihûn. 59 / HAŞR 8- 9

  Fe bimâ rahmetin minallâhi linte lehum, ve lev kunte fazzan galîzal kalbi lenfaddû min havlik(havlike), fa’fu anhum vestagfir lehum ve şâvirhum fîl emr(emri), fe izâ azamte fe tevekkel alâllâh(alâllâhi), innallâhe yuhibbul mutevekkilîn(mutevekkilîne).3 / ÂLİ İMRÂN - 159
  Fe in tevellev fe kul hasbiyallâh(hasbiyallâhu), lâ ilâhe illâ hûve, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm(azîmi). 9 / TEVBE - 129
  Yâ eyyuhâllezîne âmenustainû bis sabri ves salât(salâti), innallâhe meas sâbirîn(sâbirîne). 2 / BAKARA - 153
  Ellezîne izâ esâbethum musîbetun, kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn(râciûne).2 / BAKARA - 156
  Ulâike aleyhim salâvâtun min rabbihim ve rahmetun ve ulâike humul muhtedûn(muhtedûne).2 / BAKARA - 157
  Ve keeyyin min nebiyyin kâtele, meahu rıbbiyyûne kesîr(kesîrun), fe mâ vehenû li mâ asâbehum fî sebîlillâhi ve mâ daufû ve mestekânû vallâhu yuhibbus sâbirîn.3 / ÂLİ İMRÂN - 146
  Ve lâ tekûlû li men yuktelu fî sebîlillâhi emvât(emvâtun), bel ahyâun ve lâkin lâ teş’urûn(teş’urûne).2 / BAKARA - 154
  Ve lâ tahsebennellezîne kutilû fî sebîlillâhi emvâtâ(emvâten), bel ahyâun inde rabbihim yurzekûn(yurzekûne).Ferihîne bi mâ âtâhumullâhu min fadlıhî, ve yestebşirûne billezîne lem yelhakû bihim min halfihim, ellâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn(yahzenûne). Yestebşirûne bi ni’metin minallâhi ve fadlin, ve ennallâhe lâ yudîu ecrel mu’minîn(mu’minîne). 3 / ÂLİ İMRÂN 169-170- 171
  Elif, lâm, mim.Zâlikel kitâbu lâ reybe fîh(fîhi), huden lil muttekîn(muttekîne).Ellezîne yu’minûne bil gaybi ve yukîmûnes salâte ve mimmâ razaknâhum yunfikûn(yunfikûne).

  Vellezîne yu’minûne bi mâ unzile ileyke ve mâ unzile min kablik(kablike) ve bil âhireti hum yûkınûn(yûkınûne).Ulâike alâ huden min rabbihim ve ulâike humul muflihûn 2 / BAKARA 1 - 5
  Eş şehrul harâmu biş şehril harâmi vel hurumâtu kısâs(kısâsun), fe meni’tedâ aleykum fa’tedû aleyhi bi misli ma’tedâ aleykum, vettekûllâhe va’lemû ennellâhe meal muttekîn. 2 / BAKARA - 194
  Ve mâ umirû illâ li ya’budûllâhe muhlisîne lehud dîne hunefâe ve yukîmûs salâte ve yu’tûz zekâte ve zâlike dînul kayyimeh 98 / BEYYİNE - 5
  Huvel hayyu lâ ilâhe illâ huve fed’ûhu muhlisîne lehud dîn(dîne), el hamdu lillâhi rabbil âlemîn.40 / MU'MİN - 65
  Kul innî umirtu en a’budallâhe muhlisan lehud dîn.Ve umirtu li en ekûne evvelel muslimîn.39 / ZUMER 11- 12
  Vellezîne âteynâhumul kitâbe yefrehûne bimâ unzile ileyke ve minel ahzâbi men yunkiru ba’dah(ba’dahu), kul innemâ umirtu en a’budallâhe ve lâ uşrike bih(bihî), ileyhi ed’û ve ileyhi meâb
  13 / RA'D - 36
  Fe sebbih bi hamdi rabbike ve kun mines sâcidîn.Va’bud rabbeke hattâ ye’tiyekel yakîn.15 / HİCR 98 - 99
  Utlu mâ ûhıye ileyke minel kitâbi ve ekımıs salât(salâte), innes salâte tenhâ anil fahşâi vel munker(munkeri), ve le zikrullâhi ekber(ekberu), vallâhu ya’lemu mâ tasneûn. 29 / ANKEBÛT - 45
  Hâfizû alâs salavâti ves salâtil vustâ ve kûmû lillâhi kânitîn.2 / BAKARA - 238 Fezkurûnî ezkurkum veşkurû lî ve lâ tekfurûn.2 / BAKARA - 152
  Fe izâ kudiyetıs salâtu fenteşirû fîl ardı vebtegû min fadlillâhi vezkurûllâhe kesîren leallekum tuflihûn.62 / CUMA - 10
  Ellezîne âmenû ve tatmainnu kulûbuhum bi zikrillâh(zikrillâhi) e lâ bi zikrillâhi tatmainnul kulûb.13 / RA'D - 28
  İnnel muslimîne vel muslimâti vel mu’minîne vel mu’minâti vel kânitîne vel kânitâti ves sâdikîne ves sâdikâti ves sâbirîne ves sâbirâti vel hâşiîne vel hâşiâti vel mutesaddikîne vel mutesaddikâti ves sâimîne ves sâimâti vel hâfızîne furûcehum vel hâfızâti vez zâkirînallâhe kesîren vez zâkirâti eaddallâhu lehum magfireten ve ecren azîmâ.33 / AHZÂB - 35
  Sebbeha lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard(ardı), ve huvel azîzul hakîm.59 / HAŞR - 1

  Yâ eyyuhâllezîne âmenûzkûrullâhe zikren kesîrâ.Ve sebbihûhu bukreten ve asîlâ.Huvellezî yusallî aleykum ve melâiketuhu li yuhricekum minez zulumâti ilen nûr, ve kâne bil mu’minîne rahîmâ
  Tehiyyetuhum yevme yelkavnehu selâm(selâmun), ve eadde lehum ecren kerîmâ.33 / AHZÂB 41- 44
  El hamdulillâhillezî enzele alâ abdihil kitâbe ve lem yec'al lehu ıvecâ 18 / KEHF - 1
  Ve kulil hamdu lillâhillezî lem yettehız veleden ve lem yekun lehu şerîkun fîl mulki ve lem yekun lehu veliyyun minez zulli ve kebbirhu tekbîrâ.17 / İSRÂ - 111
  Yâ eyyuhâllezîne âmenû kulû min tayyibâti mâ razaknâkum veşkurû lillâhi in kuntum iyyâhu ta’budûn.2 / BAKARA - 172
  Vallâhu ahrecekum min butûni ummehâtikum lâ ta’lemune şey’en ve ceale lekumus sem’a vel ebsâre vel ef’idete leallekum teşkurûn.16 / NAHL - 78
  İnne ibrâhîme le halîmun evvâhun munîb.11 / HÛD - 75 Men haşiyer rahmâne bil gaybi ve câe bi kalbin munîbin.Udhulûhâ bi selâm, zâlike yevmul hulûd.50 / KAF 33- 34
  Şerea lekum mined dîni mâ vassâ bihî nûhan vellezî evhaynâ ileyke ve mâ vassaynâ bihî ibrâhîme ve mûsâ ve îsâ, en ekîmûd dîne ve lâ teteferrekû fîhi, kebure alâl muşrikîne mâ ted’ûhum ileyh(ileyhi), allâhu yectebî ileyhi men yeşâu ve yehdî ileyhi men yunîb 42 / ŞÛRÂ - 13
  Ve li kulli ummetin cealnâ menseken li yezkurûsmallâhi alâ mâ razakahum min behîmetil en’âm(en’âmi), fe ilâhukum ilâhun vâhıdun fe lehû eslimû ve beşşiril muhbitîn.Ellezîne izâ zukirallâhu vecilet kulûbuhum vas sâbirîne alâ mâ esâbehum vel mukîmis salâti ve mimmâ razaknâhum yunfikûn.22 / HACC -34 35
  Em men huve kânitun ânâel leyli sâciden ve kâimen yahzerul âhırete ve yercû rahmete rabbih(rabbihî), kul hel yestevîllezîne ya’lemûne vellezîne lâ ya’lemûn, innemâ yetezekkeru ulûl elbâb
  39 / ZUMER - 9 Ve li men hâfe makâme rabbihî cennetân.55 / RAHMÂN - 46
  Ve emmâ men hâfe makâme rabbihî ve nehennefse anil hevâ.Fe innel cennete hiyel me’vâ.79 / NÂZİÂT 40- 41 Kad eflehal mu’minun.Ellezîne hum fî salâtihim hâşiûn.23 / MU'MİNÛN 1- 2

  Vesteînû bis sabri ves salât(salâti), ve innehâ le kebîratun illâ alâl hâşiîn.Ellezîne yezunnûne ennehum mulâkû rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn. 2 / BAKARA -45 46
  İnnemâ tunziru menittebeaz zikre ve haşiyer rahmâne bil gayb(gaybi), fe beşşirhu bi magfiretin ve ecrin kerîm(kerîmin). 36 / YÂSÎN - 11
  Ve men ya’mel sûen ev yazlim nefsehu summe yestagfirillâhe yecidillâhe gafûran rahîmâ(rahîmen). 4 / NİSÂ - 110
  Ellezîne yahmilûnel arşa ve men havlehu yusebbihûne bi hamdi rabbihim ve yu’minûne bihî ve yestagfirûne lillezîne âmenû, rabbenâ vesi’te kulle şey’in rahmeten ve ilmen fagfir lillezîne tâbû vettebeû sebîleke vekıhim azâbel cahîm(cahîmi). 40 / MU'MİN - 7

  Ve mâ kânallâhu li yuazzibehum ve ente fîhim, ve mâ kânallâhu muazzibehum ve hum yestagfirûn.8 / ENFÂL - 33
  Ve izâ câekellezîne yu’minûne bi âyâtinâ fe kul selâmun aleykum ketebe rabbukum alâ nefsihir rahmete ennehu men amile minkum sûen bi cehâletin summe tâbe min ba’dihî ve asleha fe ennehu gafûrun rahîm.6 / EN'ÂM - 54
  Yâ eyyuhâllezîne âmenû tûbû ilâllâhi tevbeten nasûhâ(nasûhan), asâ rabbukum en yukeffire ankum seyyiâtikum ve yudhilekum cennâtin tecrî min tahtihel enhâru, yevme lâ yuhzîllâhun nebiyye vellezîne âmenû meah(meahu), nûruhum yes'â beyne eydîhim ve bi eymânihim yekûlûne rabbenâ etmim lenâ nûrenâ vagfir lenâ, inneke alâ kulli şey'in kadîr.66 / TAHRÎM - 8
  Ve huvellezî yakbelut tevbete an ibâdihî ve ya’fû anis seyyiâti ve ya’lemu mâ tef’alûn.42 / ŞÛRÂ - 25
  Ve yes’elûneke anil mahîd(mahîdi), kul huve ezen, fa’tezilûn nisâe fîl mahîdi, ve lâ takrabûhunne hattâ yathurn(yathurne) fe izâ tetahherne fe’tûhunne min haysu emerekumullâh(emerekumullâhu) innallâhe yuhıbbut tevvâbîne ve yuhibbul mutetahhirîn.2 / BAKARA - 222
  Ve izâ seeleke ıbâdî annî fe innî karîb(karîbun) ucîbu da’veted dâi izâ deâni, fel yestecîbû lî vel yu’minû bî leallehum yerşudûn(yerşudûne).2 / BAKARA - 186
  Ve kâle rabbukumud’ûnî estecib lekum, innellezîne yestekbirûne an ibâdetî se yedhulûne cehenneme dâhırîn.40 / MU'MİN - 60
  Men amile seyyieten fe lâ yuczâ illâ mislehâ, ve men amile sâlihan min zekerin ev unsâ ve huve mu'minun fe ulâike yedhulûnel cennete yurzekûne fîhâ bi gayri hisâb 40 / MU'MİN - 40
  Ve kâlûl hamdu lillâhillezî sadakanâ va’dehu ve evresenel arda netebevveu minel cenneti haysu neşâ(neşâu), fe ni’me ecrul âmilîn.39 / ZUMER - 74
  Men amile sâlihan min zekerin ev unsâ ve huve mu’minun fe le nuhyiyennehu hayâten tayyibeh, ve le necziyennehum ecrehum bi ahseni mâ kânû ya’melûn.16 / NAHL - 97
  Şehru ramadânellezî unzile fîhil kur’ânu huden lin nâsi ve beyyinâtin minel hudâ vel furkân(furkâni), fe men şehide minkumuş şehra fel yesumh(yesumhu), ve men kâne marîdan ev alâ seferin fe iddetun min eyyâmin uhar(uhara) yurîdullâhu bikumul yusra ve lâ yurîdu bikumul usra, ve li tukmilûl iddete ve li tukebbirûllâhe alâ mâ hedâkum ve leallekum teşkurûn. 2 / BAKARA - 185
  İnne evvele beytin vudia lin nâsi lellezî bi bekkete mubâreken ve huden lil âlemîn.Fîhi âyâtun beyyinâtun makâmu ibrâhîm(ibrâhîme), ve men dahalehu kâne âminâ(âminen), ve lillâhi alen nâsi hiccul beyti menistetâa ileyhi sebîlâ(sebîlen), ve men kefere fe innallâhe ganiyyun anil âlemîn.3 / ÂLİ İMRÂN 96- 97
  El haccu eşhurun ma’lûmât(ma’lûmâtun), fe men farada fîhinnel hacca fe lâ refese ve lâ fusûka ve lâ cidâle fîl hacc(haccı), ve mâ tef’alû min hayrın ya’lemhullâh(ya’lemhullâhu), ve tezevvedû fe inne hayraz zâdit takvâ, vettekûni yâ ulîl elbâb(elbâbi). 2 / BAKARA - 197
  Mâ kâne li ehlil medîneti ve men havlehum minel a’râbi en yetehallefû an resûlillâhi ve lâ yergabû bi enfusihim an nefsihî, zâlike bi ennehum lâ yusîbuhum zameun ve lâ nasabun ve lâ mahmesatun fî sebîlillâhi ve lâ yetaûne mevtıan yagîzul kuffâra ve lâ yenâlûne min aduvvin neylen illâ kutibe lehum bihî amelun sâlih, innallâhe lâ yudîu ecrel muhsinîn.9 / TEVBE - 120
  Vellezîne câhedû fînâ le nehdiyennehum subulenâ ve innallâhe le meal muhsinîn.29 / ANKEBÛT - 69
  Fe emmâ in kâne minel mukarrebîne.Fe revhun ve reyhânun ve cennetu naîm.56 / VÂKIA 88- 89 Ves sâbikûnes sâbikûn.Ulâikel mukarrebûn.Fî cennâtin naîm.Sulletun minel evvelîn.
  Ve kalîlun minel âhirîn.Alâ sururin mevdûnetin.Muttekiîne aleyhâ mutekâbilîn.(56 / VÂKIA 10- 16 )

  Ellezîne âmenû ve kânû yettekûn.Lehumul buşrâ fîl hayâtid dunyâ ve fîl âhırah(âhırati), lâ tebdîle li kelimâtillâh(kelimâtillâhi), zâlike huvel fevzul azîm.10 / YÛNUS 63- 64
  Yevme terel mû’minîne vel mû’minâti yes’â nûruhum beyne eydîhim ve bi eymânihim buşrâkumul yevme cennâtun tecrî min tahtihel enhâru hâlidîne fîh(fîhâ), zâlike huvel fevzul azîm.
  57 / HADÎD - 12
  Leysel birre en tuvellû vucûhekum kıbelel maşrıkı vel magrıbi ve lâkinnel birre men âmene billâhi vel yevmil âhırı vel melâiketi vel kitâbi ven nebiyyîn(nebiyyîne), ve âtel mâle alâ hubbihî zevil kurbâ vel yetâmâ vel mesâkîne vebnes sebîli, ves sâilîne ve fîr rıkâb(rıkâbi), ve ekâmes salâte ve âtez zekât(zekâte), vel mûfûne bi ahdihim izâ âhed(âhedû), ves sâbirîne fîl be’sâi ved darrâi ve hînel be’s(be’si) ulâikellezîne sadakû, ve ulâike humul muttekûn.2 / BAKARA - 177
  Meselullezîne yunfikûne emvâlehum fî sebîlillâhi ke meseli habbetin enbetet seb’a senâbile fî kulli sunbuletin mietu habbeh(habbetin), vallâhu yudâifu li men yeşâu, vallâhu vâsiun alîm
  Ellezîne yunfikûne emvâlehum fî sebîlillâhi summe lâ yutbiûne mâ enfekû mennen ve lâ ezen lehum ecruhum inde rabbihim, ve lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn
  Kavlun ma’rûfun ve magfiretun, hayrun min sadakatin yetbeuhâ ezâ(ezen), vallâhu ganiyyun halîm. 2 / BAKARA 261- 263
  Eş şeytânu yeidukumul fakra ve ye’murukumbil fahşâi vallâhu yeidukum magfireten minhuve fadlâ(fadlan), vallâhu vâsiun alîm(alîmun).2 / BAKARA - 268
  Len tenâlûl birre hattâ tunfikû mimmâ tuhibbûn(tuhibbûne), ve mâ tunfikû min şey’in fe innallâhe bihî alîm(alîmun). 3 / ÂLİ İMRÂN - 92
  Yes’elûneke mâzâ yunfikûn(yunfikûne), kul mâ enfaktum min hayrin fe lil vâlideyni vel akrabîne vel yetâmâ vel mesâkîni vebnis sebîl(sebîli), ve mâ tef’alû min hayrin fe innallâhe bihî alîm
  2 / BAKARA - 215
  Lil fukarâillezîne uhsirû fî sebîlillâhi lâ yestatîûne darben fîl ardı, yahsebuhumul câhilu agniyâe minet teaffuf(teaffufi), ta’rifuhum bi sîmâhum, lâ yes’elûnen nâse ilhâfâ(ilhâfen), ve mâ tunfikû min hayrin fe innallâhe bihî alîm(alîmun).2 / BAKARA - 273
  Ellezîne yunfikûne emvâlehum bil leyli ven nehâri sirran ve alâniyeten fe lehum ecruhum inde rabbihim, ve lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn(yahzenûne).2 / BAKARA - 274
  Ve sâriû ilâ magfiretin min rabbikum ve cennetin arduhâs semâvâtu vel ardu, uiddet lil muttekîn(muttekîne).Ellezîne yunfikûne fîs serrâi ved darrâi vel kâzımînel gayza vel âfîne anin nâs(nâsi), vallâhu yuhibbul muhsinîn.3 / ÂLİ İMRÂN 133- 134
  Allahümme salli ve sellim alâ seyyidina Muhammedinil Beşiril mubas shiril'liz zahidena bimakal allahü teâla El mâlu vel benûne zînetul hayâtid dunyâ, vel bâkıyâtus sâlihâtu hayrun inde rabbike sevâben ve hayrun emelâ 18 / KEHF - 46
  Salavatı Taç
  Bismillâhir rahmânir rahîm.İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebiyyi, yâ eyyuhâllezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ ( 33 / AHZÂB - 56 )
  Allahümme salli ala Seyyidina `ve Mevlana Muhammedin sahibid Taci vel-mil` raci vel-buraki ve'l-`alam Dafi `il-bela'i vel-veba'i vel-kahti vel-Meradi vel-alam. ismuhu maktubum merfu `meşfu um` menkusun fil levhi vel-Kalem. Seyyidil `arabi vel-` acem. cismuhu mukaddesum Mu `attarum mütahherum münevverun fil-Beyti vel-haram. şemsid duha bedrid Duca sadril `ula nuril Hüda kahfil vara misbahiz zulem. Cemilis şiyem Şefi il-Umam'ın. Sahibil cudi vel-kerem. Vallâhü `asimuhu. ve cibrilu kadimuh. vel-buraku merkebuhu. vel-mil `racu saferuhu ve sidratu el-Müntehâ makamuh. Ve Kabe gavseyni matlubuhu. vel-matlubu maksuduhu vel-maksudu mevcuduh. Seyyidil mürselin. hatemin nebiyyin şefi `il mudnibin. Anisil garibin rahmetil lil `Alemin. Rahatil `aşikın. Muradil müştakin. şemsil `arifin. Siracis salikın Misbahil mukarrebin. Muhibbil fukara'ay vel-guraba'ay vel-mesakin. Seyyidit fekaleyn nebiyyil harameyn. imamil i kıbleteyn.Vesiletina fid dareyn. Sahibiİ Kabe gavseyn mahbubi rabbil meşrikayni vel-mağribeyn. Ceddil Hasani vel-Hüseyin Mevlana ve mevlah fekaleyn Ebil Kasim Muhammed'in ibni `Abdillah nurim min nurillahi ya eyyühel müştakuna bi nuri cemalihi Sallu` aleyhi ve Alihi ve ashabihi ve sellimu Teslima
  Salavatı Kur'an
  Allahümme salli ve sellim alâ seyyidina Muhammedin ve alâ ali ve ashabihi bi adedi mâfi cemîil kur'ani harfin ve bi adedi küllü harfin elfen elfen.
  Salavat-ı Fatih
  Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinil
  fatihı lima uğlika vel hatimi li ma sebeka ven nasırıl hakkı bil hakkı
  Vel hadi ila sıratıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi
  Ve ashabihi hakka kadrihi ve mikdarihil aziym.
  Salavat-ı Tefriciye
  Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ muhammedenillezî tenhallu bihil ukadu ve tenfericu bihil kurebu ve tukdâ bihil havâicu ve tunâlu bihir regâibu ve husnul havâtimi ve yusteskâl gamâmu bi vechihil kerîmi ve alâ âlihî ve sahbihi fî kulli lemhatin ve nefesin bi adedi kulli ma’lûmin lek.

  Salavat-ı Kadir
  Allahümme salli ve sellim ve barik alâ seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyil habibil alil kadri azimil ceh ve alâ alihi ve sahbihi ve sellim.

  Allahümme salli ve sellim alâ seyyidina Muhammedin ve alâ alihi ve ashabihi hazineti esrarike ve medini envarike kunuzil hakiki ve hüdetil halkıhi ve nucumil iktidai limanikteda
  ve sellim teslima kesiran daiman ebeda
  Allahümme salli ve sellim ve barik alâ aynil inayah ve zeynil kıyameh ve kenzül hidayeh ve tirazil hullah ve arusil memleke ve lisanil hucah ve şefi'il ümmeti ve imamil hadrih ve nebiyyir
  rahmeh seyyidina muhammedin.kaşifil hummah
  Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin lillâhi ce'alte nurar reşadi ve delilil ibadi ilâ yevmil mi'adi salaten tetede'hafu ilal ebedi
  Ve testemilu bil mezidi vel mededi ve alâ alihi ve ashabihi ve ashabihi ve ezvacihi ve ehli beytihi kirami ve sellim tesliman kesiran bi devami mülkillah
  Allahümme salli alâ Muhammedin hüve bedrut temam nuruz zalem sahibul gamgam şefi'ul müznibün yevmel kıyâmet Muhammed bin Abdullah vallahü yed'u ilâ daris selam ve alâ
  alihi ve sahbihi ve sellim
  Efdalü salavatillahi. Ve ahsenü salavatillahi. Ve ecellü salavatillah. Ve ecmellu salavatillah. Ve ekmelü salavatillah.Ve esbagü salavatillahi. Ve etemmü salavatillahi. Ve ezharü salavatillahi. Ve azamü salavatillahi. Ve ezka salavatillahi. Ve etyabü salavatillahi. Ve ebrekü salavatillahi. Ve ezka salavatillahi. Ve enma Salavatillahi. Ve evfa salavatillahi. Ve esna salavatillahi ve a'la salavatillahi. Ve ekserü salavatillahi. Ve ecmaü salavatillahi. Ve eammü salavatillahi ve edvemü salavatillahi. Ve ebka salavatillahi. Ve eazzü salavatillahi. Ve erfa'u salavatillahi. Ve azamü salavatillahi.
  Ala efdali halkıllahi. Ve ahseni halkıllahi. Ve ecelli halkıllahi. Ve ekremi Halkıllahi. Ve ecmeli Halkıllahi. Ve ekmeli Halkıllahi. Ve etemmi Halkıllahi. Ve azami Halkıllahi.İndallahi Muhammeden
  resullulah Efdalil enbiyai menzileten ve ekramihin nisaba Ve ecmalihim sabran ve ahsenihim hayra Ve akrabihim yüsra Ve eb'adihim mekânâ Ve azamihim şe'na Ve evvelihim îmanâ
  Ve ezherihim Sultanen.

  Essalâtü vesselâmü aleyke Yâ Resûlallâh
  Essalâtü vesselâmü aleyke Yâ Habiballâh
  Essalâtü vesselâmü aleyke Yâ Halilallâh
  Essalâtü vesselâmü aleyke Yâ Seyyidel Mürselin
  Essalâtü vesselâmü aleyke Yâ Hatemin Nebiyyan
  Essalâtü vesselâmü aleyke Yâ Rahmetil alemin
  Ente bil mü'minine raufur rahim.İnne leke hâlikîn azim.
  Ente mevla ente mevlana,ya nebiyyel ya hudâ selamün aleyküm.
  s.a.v aleyke ve sellem daimen ebeda

  Kaynaklar
  1- Sultan Aziz (Evliya Sultanları) Abdul Kadir Geylani Hz. / Yazar Muhammed Riaz Kadiri
  2-Kibriti Ahmer Kırmızı Kükürt Kitabı /Yazar Al-Şarani, Ahmed Abdul Vehab Bin Ahmed
  3-Mevlana Muhammed İlyas Burney Mishkat Salavat
  Konu Mesut85 tarafından (05-Eki-2012 Saat 23:06 ) değiştirilmiştir. 2. #2
  Allah razı olsun. Güzel bir paylaşım...kaydettim defterime.. Türkçe okunulunu yazmılsın. Bunların hepsini okuycaz dimi.

 3. #3

 4. #4
  bu arada bir yanlışı düzeltmek istiyorum Kibriti Ahmer (Kırmızı Kükürt) Ülkemizde bulunuyor

  el kulubüd daria (Büyük Hazine) kitabında var.

 5. #5
  peki bu el kulubüd daria kitabının türkçe çeviriside varmı yani latince okunuşu

 6. #6
  2-Salavat-ı Kibriti Ahmer (Kırmızı Kükürt) (Altın Madeni Dua, maddi manevi kapılar açılır.)

  üstte latince olarak vermiş olduğunuz 2.maddedekimi öyleyse eğer hacet için okunurmu ve hangi gün birde sormak istediğim başlarken 3 salavat daha var onlarda dahil mi acaba müsait olduğunuz cevap verirseniz çok sevinirim 7. #7
  teşekkür ederim paylaşımınız için size ama ben anlamadım çok uzun hepsi mi okunucak çünkü hepsinin başlıkları ayrı

 8. #8
  Hepsi okunacak tabiki kibriti ahmer duası uzun bir dua sabah ve yatsıdan sonra 1 defa okunur.

 9. #9
  çok teşekkür ederim kardeşim Allah razı olsun bende olan bir eserdi.hatırlamış olduk eski günlerimizi...

 10. #10
  Kibriti Ahmer (Kırmızı Kükürt) Duası


  Gerçek Çevirisi

  Bismillahirrahmanirrahim resulih Nehmedü la venus elliyu keriyumi,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat,tegbekü bihadü ala ene allahümme
  salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tesümeh biha istiğâsetene venide enne ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.
  tüsellimu biha eyyühenne Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tüfeniyyu biha iyyake nena Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.
  tahfiru biha zünubena Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.üstür biha uyûbenâ ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.
  tehufzuna biha minkütesebi bi seyyiatı Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tüveniguna bihe li ameli sedie ati Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina
  muhammedin.salavat.tefdih bihe amme yuridü yuna Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.teküsibü biha mayün ciyune
  Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.cennibü biha anne şerra küllehü ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.
  temüsehüne bihe lühayuna külleha Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tühassinü bihe ehulegane ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.
  tüsidühü bihe ehulena Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tehusümine bihe anil mehusiyeti veluğveyeti ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina
  muhammedin.salavat.terusüguna bihe ittibea sünneti ve veli cemiati ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tübeiidü nebihe minü igutinani lüefeti
  Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.teküleüne bihe anizzelle tivelühefü veti ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.
  tühassilü bihe amalena ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tühallisü bihe leke eumelenne ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.
  tecüalü bihe teku vezedene ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.teziyyüdü bihe füyüdinyünike icutihe dena ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina
  muhammedin.salavat.teruzi guna bihe ilisütika metefiyuda etike ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.temünehine bihe ülünise bi ibadetike
  Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tühassinü bihe niyetine (niyetini söyle) ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.
  tecüyurune bihe min şerril insü vel cenni ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tüiyuzune bihe min şerri nefüsi ve şeydani
  Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tehufezüne bihe minel zilleti velilülgılleti ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.
  tüiyüzüne bihe mine lügasü veti velü gafülleti ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tehüfezüne bihe amme yeşügalüne anüke
  Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tuvefifigune bihe lime tügarribüne minüke ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.
  tecüali bihe seuyena meşüküvvüran ve amalena (haceti söyle) ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Temünehüne bihe izzen ve gubuvulen
  Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tegudemü bihe ammenü siveke ihüdiye cene ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.
  teküvüni bihe ficemiyümi ümürina ve kiyyulen ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.teküvinü bihe likate leyi haveenni cine kefiyülen
  Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tüiyüzüne bihe mim cemiyüini lübeleya ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.
  temünehü bihe cezüyike lüadeya ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.teruzüguna bihe ayüşerru gadei ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina
  muhammedin.salavat.temünehünne bihe ayüşisüadei tüsehlilü bihe aleyüne cemiyüa lü ümüvüri ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.
  tüdiyümi bihe berrude lüayüsü vessurivüri ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.teberikü bihe fiyüme eudeyütene ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina
  muhammedin.salavat.temünühünne bihe ride bime eteyütena ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tüzekkiyü bihe anilühe ve nüfüvüsena
  Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tüdehirru bihe ammenü siveke gulüvübena ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.
  yüseğğiru bihe dünüyefiyü uyuvünina ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tüazimü bihe celaleke figulubena (hacetini söyle)
  Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tüvüziunen bihe şüküra neumeike ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.
  tüsehimü bihe tevekkülena veutimedine aleyüke ,Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.


  Tüha gıy gu bihe vü "sü" (peltek) ğane ve itticâine iyüke allahümme Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.türûdiyüke vetrudiyuhi ve teruda bihe anne
  Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tüciyurû bihe ma feteminne Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.
  tüıyyüzü nebihe minnna lüucübi verriyai Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tehû fezüne bihe mine lühaseribe lükibüriyâi Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tükessiru bihe şehavetina Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tücüziyü bihe adetina Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tesürifü bihe amidü annidünüya velezze tiha gulübena Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat..tecümeu bihe fiülüşitiya gıileyke
  hümüfümune Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tüfühışune bihe ammenü sinevake Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.
  Tüfünisüna bihe bigurubi veleike Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tügiyru biha fimünecatike (hacetini söyle) uyuvunena Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tühasinü bihe bike zünuvünena Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Teşurahu bihe bimeuri fetike südüfürana Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tüdiyümü bihe fizikürike vefikürüke süruvuruna Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Terüfcu bihe anu gulubena lühücübe velüesute
  Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Temünehune bihe şühü vedeke ficeiyuli lüeseri Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tegudamü
  bihe hadiyüse nüfüvüsina bieula mike Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.tübedilü bihe havacise guluvübine biiluhe mike Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tüfüyudü bihe aleyune cezebetike Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Teşumilüne bihe binefahatike Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tühuilüne bihe menezile seturiyune ileyke Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Terufcu bihe menuziletene vemekanetene
  lemeyuke Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tesü hagu bihe fi iradetike amelü Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.
  Temühagu bihe fi efüalike efüalüna Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tefüniyu bihe fi sivatike sivatina Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.temühüvü bihe fi zetike zevatina Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tühagıygu bihe bitevatürienü ve rike savveune Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tesülüküna bihe mesuleke evüli yenike Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Türubiyuna bihe min şerrabi
  esufiyaike Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tüvüsilüne bihe İleyüke Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.
  Türüyimü bihe hudürvürana ileyüke Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tühavvinu bihe aleyuna sekerati lümeveüti ve gameratihi Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tüciyüruna bihe minü vehuşeti lügabiüri ve kürübetihi Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.temuleu bihe gubüvunana binüveri
  rrahimetti Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tecvalü bihe gabürverana rabvudeten minnü riyadi lü cenneti Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tehuşürüna bihe meannebbiyyüne ve sıddıyugıyune Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tebüasüna bihe meaşsühadei ve
  saadilgıyune Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Temünehüne bihe gurubetüve şeveateü tüfiyüdübiha aleyüna berakatihi Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tehûvezüna bihe min külli süvüin yevüme lügıyyemeti Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Teşümelüne yevümelü cezei birrahümeti
  velü kerameti Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tüşeggılü bihe miyüzenene Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.
  Tüsebitü bihe ala sırati egudemena Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.


  Tüdehıluna bihe cenneti neiyümü bile hisabin Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tübüyühülena bihenne züraila vecühike lükeriyü mimealüle hübebi
  Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin.salavat.Tenühaluna bihe hübbe alihi ve asühabihi ecümeiyune Allahümme inna netaveselü ileyüke bi seyyiri lümüruseliyune
  vesefiilümüzüni biyune nebbiyyi rahümeti ve şefiyüi (hasta kullarına şifa iste) lüemmeti Allahümme bihurümetihi inudeke vebi gadürü lileneyüke nesulelüke lefevüze indelugadaei
  nenüzüvüke şühedai ve ayüşe süadei vennezura ala üleude ivemüra fekate ülenü biyei venahünü ibadike düafeu lenaubüdü sivakü vela nedülübü iddamessena durru ilaiyyeke feeminü
  ravüatina ve ecibü deuvetina (isim söyle kime kavuşmak istiyorsan eşin ailen sevdiğin) vegudihacetina (hacet bildir) fegufiru zünüvübena vesütruuyuvübena ya rahimü ya kerimü ya halimü
  ve ruhamüne inneke ala küllü şey'in kadir.Gadiyyürh vebi ülücebeti cediyyür niume mevule veniume nesiyyur ya aliyyu ya aziymu ya aliyyumü ya haliyyumü Allahümme inna abiyüdüke
  vecünüdüminnü cünüvüdike mütealligunevüne bicenebi nebiyyike müteşeffiuvüna ileyüke biha biyübike ya rabbe lü alemiyyuna veyâ eruhamerra rahimiune Ve salllallahü ala seyyidina
  ve nebiyyina Muhammedin hâtemin nebbiyyiyüna ve imami lümürû seliyuna verude anu elihi ve sahibü ecümeiyün (ellerini kaldır dua et) sübühane rabbike rabbil izzeti ammâ yesifuvüne
  ve selamün alâl mürseliyûne velhamdülillahi rabbil alemiyyün.


  Konuda arapça olararak koyduğum 20 sayfalık dua nın çevirisi budur.Yanlışlıktan dolayı çok özür dilerim.

  Salavatı kibrirti ahmer ve salavatı iksir azam hepsi aynıdır.Arapça baktığında dua çok uzun gözüküyor.
  Çeviri yapınca dua fazla uzun değil çeviride hata varsa lütfen uyarın.

2 Sayfadan 1. 12 SonSon

Benzer Konular

 1. Salavat-ı Kibrit-i Ahmer (Kırmızı Kükürt) Altın Madeni
  Konuyu Açan: Mesut85, Forum: Salavat-ı Şerifeler.
  Cevap: 50
  Son Mesaj : 28-Nis-2017, 18:00
 2. Altın Madeni Dua
  Konuyu Açan: camuro, Forum: Havas & Hüddam Soru ve Yardım.
  Cevap: 17
  Son Mesaj : 29-Tem-2012, 04:14
 3. Sırlı Dua
  Konuyu Açan: LôLâ, Forum: Dilek Duaları.
  Cevap: 80
  Son Mesaj : 04-Oca-2012, 20:25

Bu Konu İçin Etiketler

Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com