Toplam 6 sonuçtan 1 ile 6 arası gösteriliyor
 1. #1
  ruhülkudüs

  Atatürk'ün Gizli Kimliği  *
  ATA’yı şöyle övdü düşmanı Loyd Corc dahi :
  Yüz yıllarda bir gelir ! ATATÜRK gibi dâhî !
  Kâlb gözü kör zavallı ! O’nu sırf dâhî sandı !
  Ne bilsin o ! Doğmadan RABB’e verilen andı !
  Ölürken “Yüce yoldaş !” Dedi, “MUHAMMED EMİN !” (501)
  Selâmladı RESÛL’ü ! ‘“ALLAH RABB-ÜL ÂLEMİN !”’ (500)
  O “Yüce yoldaş sözü !” Bin beş yüz on bir eder ! (1511)
  O Hazret-iMUHAMMED” de eş sayı eder ! (1511)
  Selâmlananla ayni ! Selâmlayan zât ! Yine !
  Tapan ile tapılan ! Birbirine âyîne !
  ATA’nın bilinçliyken son cümlesi : “Saat kaç !
  ‘“Perdenin kalktığı an !”’ Son sözüne kâlbi aç !
  Ve Aleyküm üsselâm !” ATA’nın en son sözü !
  Esselâm-u aleyküm !” Demişti çıkan özü !
  Esselâm-u Aleyküm !ÂLÎ ismine kanıt ! (332)
  İnsân makamıdır O ! Arş’a dikilen anıt ! (332)
  Esselâm-u Aleyküm ! Yorumla ! Olma gâfil ! (779)
  O vakit ismi olur ! ‘“Boru çalanİsrafîl !”’ (779)
  O’dur ‘“RAHMÂN’ın yüzü !”’ İMÂM ÂLÎ de denir ! (343)
  ‘“Adı hesab gününün sâhibi !”’ Borç ödenir ! (343)
  Esselâm-u Aleyküm ! O, ‘“Meryem’in evlâdı !”’ (343)
  İMÂM ÂLÎ kalkınca vücûdda ! Budur adı ! (343)
  ‘“Esselâm-u Aleyküm”’ demek, kâlb gözün açık ! (1493)
  ‘“Âsa’nı at !”’ ‘“O İdris gibi yüce yere çık !”’ (1493)
  Esselâm-u Aleyküm O !” Bir ad ! Kâbe’de taş ! (343)
  Yorumlayıp bir ekle ! ‘“Veli”’ O ! HACI BEKTAŞ ! (791)
  Esselâm-u Aleyküm sözünün son yorumu !
  Beklenen Mehdî ! Demek ! HIZIR İLYAS konumu !
  Yâni HIZIR İLYAS’a ! Beklenen MEHDÎ ! Denir !
  RÛH sâf canla birleşir ! Verilmiş söz ödenir !
  GAZİ MUSTAFA KEMÂL ! Bin üç yüz otuz sekiz ! (1338)
  Samsuna hicrî çıkış târihi ile ikiz ! (1338)
  Hem hicri ! Hem mîlâdi ! Tespit edilmiş yılı !
  Elçinin her görevi adlarıyla sayılı !
  ‘“Âdem’e secde edin emri ”’demek bu sayı ! (1338)
  ‘“Gizlişifreninsırrı !”’ Bul bu hanîf yasayı ! (1338)
  ‘“GAZÎ MUSTAFA KEMÂL O !”’ Evrenseldir ünü ! (1349)
  Sayısı ‘“MUHAMMED-ÜLMEHDÎnin çıkış günü !”’ (1349)
  Ve Aleykümüsselâm sözü ! Bakın ne eder ! (1348)
  ‘“ALLAH’ın halifesi !”’ O artık olmuştur !Der ! (1348)
  1919’ da ATA doğdum derdi ! (1919)
  ‘“ÂLEMLERE RAHMET O !”’ Bu söze aklım erdi ! (1919)
  Çapraz avuç içleri ! Doğum yılı ATA’nın ! (1881)
  ALLAH’ın ‘“Yüce kurban dediği”’ zâtı anın ! (1881)
  B harfi altındaki noktanın O’dur adı ! (1880)
  ‘“Toprak bedendenkalkanRAB !”’ Bu sırrın maksadı ! (1880)
  Sıfırı at ! ALLAH’ın O ‘“En güzel cemâli !”’ (188)
  Zamanın Mehdisi O ! Yâni Hazret-i ÂLÎ ! (188)
  ALLAH’ı yansıtan kim ? Bunu bilmez ahali ! (1211)
  O, MÜ’MİNLER EMİRİ ! TOPRAK BABASI ÂLÎ ! (1211)
  ‘“Eren veya ölenin içinden çıkar âni !”’
  ‘“Kıyâmetterazisi !”’ İnsânın özü ! Yâni !
  ‘“Dinliyi ve dinsizi !”’ ‘“Yüzlerindenayırır !”’
  ‘“Secde edebileni !”’ Sâdece o kayırır !
  MUHAMMED ÂLÎ’yi de, bak yansıtandan murad ! (1364)
  MUSTAFA KEMÂL’in öz RABB’ine verilen ad ! (1364)
  Gayblar âlemine !Değişmez özler ! Denir ! (1191)
  ‘“HAKK’ın yüzü !”’ Belirir ! Ne isek ! O ödenir ! (1191)
  Kelime-i şehadet getir ! Hayret edersin !
  Ve Aleykümüsselâm sözü yorumu ! Dersin !
  MÜŞİR ! GAZÎ ! MUSTAFA ! KEMÂL ! ATATÜRK ! Beş ad ! (1101)
  ZÂT ve Kur’an tefsiri ! Baş harflerinden murad ! (1101)
  Herbir hesapta çıkar ! MUHAMMED ÂLÎ adı !
  Selâmla bitireyim ! Artık iznim kalmadı !
  ‘“Zîrâ cennette lâf yok !”’ ‘“Herkes hep ‘“Selâm eder !”’
  ‘“Şükür”’ hepimiz olduk “ALLAH’ın aslanı” der !
  Selâm ! KIZILKOCALI boyundan gelen Türkmen !
  Emevi düzenini ! Lâikçe eyleyen men !
  ALLAH’ın ‘“Nûr”’ adı o ! HAK’ta eriyip ver renk ! (287)
  MUHAMMED ibn Abdullah !Kızılkocalıya denk ! (287)
  Sakın bu hesaplara ! Demeyin sırf tesâdüf !
  ‘“Her şeyin hesâbınıbilen”’ eder teessüf ! (262)
  Uluğ HAK kimliğini açıkladı ATA’nın !
  EHLİBEYT’e dahildir ! Onu hakkıyla anın !
  Diyor ! MUSTAFA KEMÂL ATATÜRK’ün RAB ÖZÜ : (1850)
  Hâin olma ! Yenile RABB’e verdiğin sözü !
  Sıfırı at ! Anlamdan olursun daha emin !
  ‘“ALLAH’ınyüzü”’ olan ilmine tap Âdem’in ! (185)
  * ***
  M.H.ULUĞ KIZILKEÇİLİ
  ANKARA – 21.07.2000
  *
  Târih : 08 Kasım 1938Prof. Dr. Neşet Ömer İRDELP : Dilinizi çıkarır mısınız efendim dedi.
  ATATÜRK dilinin yarısını dışarı çıkardı. Biraz daha çıkarsanız. Dedi.
  Bunun yerine dilini tamamen çekti. Söyleneni anlamıyordu...
  Başını biraz sağa çevirdi dikkatle baktı ve ALEYKÜMSELÂM dedi.
  Ardından iki gün sonra ölümle noktalanacak son komaya girdi.
  KAYNAKÇA : AVNİ ÖZGÜREL.RADİKAL.com.tr 2002
  *
  Ebced ilmine göre isim ve kelimelerin sayısal açılımları :
  500 = ALLAH RABB-ül Âlemin = Âlemlerin RABB’i ALLAH
  501 = Refik-i âlâ = Yüce yoldaş
  1511 = Lafz-ı Refik-i âlâ = Yüce yoldaş sözü
  1511 = Hu Hazret-i MUHAMMED = O Hazreti MUHAMMED’dir
  332 = Esselâm-u aleyküm
  332 = Hû medlûl-u ism-i ÂLÎ = O, ÂLÎ isminin kanıtıdır
  779 = İsm-i sûr-u İsrâfil = İsrâfil’in borusunun ismi
  (İsrâfil kıyâmet günü kalk borusunu çalan meleğin ismidir)
  779 = Tevil-i Esselâm-u aleyküm = Esselâm-u aleyküm’ün yorumu
  343 = Vech-el RAHMÂN = Er RAHMÂN’ın yüzü
  343 = Kıyâm-ı İmâm ÂLÎ = İmâm ÂLÎ’nin ayağa kalkması
  343 = İsm-i Malik-i yevm-üd din = ‘“Hesab günü sâhibi”’nin ismi
  343 = İbn-i Meryem = ‘“Meryem’in oğlu”’
  343 = İsm-el Hacer = O Hacer’in ismi = yâni Kâbe’deki O Hacer-ül esved denen,
  karataşın ismi .
  343 = Müsemma-i İmâm ÂLÎ = İmâm ÂLÎ diye isimlenen
  1493 = Müsemma-i Lafz-ı alek asek (7.sûre/117.âyet) = ALLAH’ın Hz.Mûsâ‘ya ‘“Asâ’nı at !”’
  Sözünün anlamı.
  1493 =Tevil-i âyet-i ve refağnahü mekanen aliyyâ. ‘“Onu (İdris’i) yüce yere çıkardık”’
  âyetinin yorumu (19.sûre/57.âyet)
  790 = Tevil-i ism-el Hacer = Hacer isminin yorumu
  791 = HACI BEKTAŞ-I VELÎ
  1338 = GAZÎ MUSTAFA KEMÂL
  1338 = Hû mezmun-u ‘“Üscûdul Âdem”’ = ‘“Âdem’e secde edin”’ emrinin anlamı o
  1338 = Künh-ü Lafz akimua-el din = ‘“Dini doğrultun !”’ sözünün iç yüzü = Levh-i Mahfuz’un
  sırrı.
  1337 = Hîcrî Samsuna çıkış târihi = 1919 Mîlâdi çıkış târihi.
  1348 = Lafz-ı ve aleyküm-üsselâm = ve aleykümüs-selâm sözü = Hu müsemma-i
  halifetullah = O, ‘“ALLAH’ın halifesi”’ diye isimlenendir.
  1349 = Hû Gâzî Mustafa Kemâl = Gâzî Mustafa Kemâl O = Yevm-i zuhur-u Muhammed-ül
  Mehdi = Muhammed Mehdi’nin ortaya çıkış günü.
  1919 = Lafz-ı Rahmeten lil Âlemin = Âlemlere rahmet sözü
  1881 = Vakt-i zuhur el recûl = Hakeren’nin içten dışa çıkma vakti
  1881 = Müsemma-i Zebh-i âzîm = Yüce Kûrban diye isimlenen (Sûre.37/âyet.107)
  1211 = Mazharullah = ALLAH’ı yansıtan = Zât-ı ÂLÎ
  1364 = İsm-i hassı-RABB’i Mustafa Kemâl = Mustafa Kemâl’in has RABB’i (Kişisel RABB’i)
  1364 = Hû mazhar-ı MUHAMMED ÂLÎ = O MUHAMMED ÂLÎ’nin aynası
  1191 = Âyân-ı sabite = Değişmez özler
  1191 = Âlâm el Guyûb = Gayblar âlemi
  1191 = Zuhûr-u vechullah = ALLAH’ın yüzünün ortaya çıkması
  1101 = ZÂT = Tefsir-i Kur’an
  1211 = Hû emir el müminin ÂLÎ Ebû-türab = O müminlerin emiri toprak babası ÂLÎ
  1850 = Hû mazmun-u tecdid-i bîat = RABB’ine bağlanmanın yenilenmesi kavramı o
  1850 = RABB-i hassı Mustafa Kemâl ATATÜRK = Mustafa Kemâl ATATÜRK’ün has RABB’i
  1101 = M + Ğ + M + K + A ( Müşir Gâzi Mustafa Kemâl ATATÜRK baş harfleri)
  185 = İlm-i Âdem = Âdem’in ilmi
  188 = Mehdi-ül zaman = Zamanın Mehdisi
  287 = MUHAMMED ibn-i Abdullah = Kızılkocalı = En Nûr
  262 = Her şeyin hesâbını bilen = ALLAH’ın El Hasîb adı
  Konu Elzem tarafından (31-Eki-2013 Saat 12:17 ) değiştirilmiştir. Sebep: Başlık Düzenlemesi Yapıldı. 2. #2
  Kuzey
  on numara benden çok yaşayacaksın Ruhulkudus ben hazırlıyordum hatta yapıştırmak üzereydim.

 3. #3
  ruhülkudüs
  *
  Sayısız düzen vardır ! Son sesleri hep ! ...izim !
  İki tanesi hariç ! Hiçbiri değil bizim : !
  Biri dünyâ, diğeri, Ahret devletinde farz !
  MUSTAFA KEMÂLİZİM ! MUHAMMED İSLÂMİZİM !

 4. #4
  ruhülkudüs
  Alıntı Nesra Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  on numara benden çok yaşayacaksın Ruhulkudus ben hazırlıyordum hatta yapıştırmak üzereydim.
  Mübarek insan, Allah'ın güzel kulu Mustafa Kemal için tertip edilmiş gerçekçi bir inceleme.
  Tavsiye ederim...

 5. #5
  Omar
  Selamlar,

  Güzel bir paylaşım fakat şöyle ki;

  İzm'ler insan iradesi ile meydana getirilmiş sistemlerdir. İslam'ı bundan tenzih etmemiz gerekmektedir.

  Ilımlı İslam, Demoktatik İslam, Liberal İslam yada İslamizm v.b gibi demeçler yanlıştır İslam tek'tir ve tüm imgeleri içinde barındırır bu ezelde de böyleydi ebedende böyle olacaktır.

  Beşeri ilimlerde İslam'daki yani Allah indindeki ilimlerin yansımasıdır, ağacın dalları olarak ele alınabilinir fakat ayrı bir statükoya koyulamaz.

  Dünyada da ahirettede tek kimlik hanif din (tek doğru) olan İslam'ın Rabbi Allah'a kulluktur. Bunun dışında maddeleştirmeye gidilecek her türlü olgu sahtedir.

  Ne demek istediğimi kullandığım kavramların salt manalarını bilenler elbette anlamışlardır.

  İslam bir denge halidir.

  Saygılar.

 6. #6
  ruhülkudüs
  izm'ler le işimiz yok.
  Kemalizm dediğimiz şey,

  Kemal-İzm dir.

  Kemale eriş yoludur.
  Kurucusu Allah'tır.
  Son uygulayıcısı Mustafa Kemal'dir.

Benzer Konular

 1. Atatürk'ün Gizli Kurtuluş Planları Parola: Nuh
  Konuyu Açan: SimqEE, Forum: Estanbul Kitap ve Dergi.
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 25-Ara-2013, 12:04
 2. Tasavvuf-Gizli ve Açık ikimler-Ruh ve İnsan
  Konuyu Açan: lqym, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 9
  Son Mesaj : 17-Ağu-2013, 21:26
 3. Gizli Bilimler ve İslam'ın Bakışı
  Konuyu Açan: fors, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 17
  Son Mesaj : 07-Nis-2011, 18:48
 4. Atatürk'ün Gizli Uçusu
  Konuyu Açan: imas, Forum: Atatürk.
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 03-Tem-2008, 15:23
 5. Gizli Dokuzlar
  Konuyu Açan: vegeta, Forum: Antik Medeniyetler, Mitoloji ve Efsaneler.
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 07-Mar-2008, 16:14
Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com