Herhangi bir problemi doğuran ya da etkileyen sebep ve faktörleri belirlemek
amacıyla kullanılan tekniktir. İlk defa 1953 yılında Kaoru Ishikawa tarafından kullanılan bu
metot, daha sonra Japonya’da büyük ilgi görmüş ve Japon Endüstri Standartları (JIS) Kalite
Kontrol terminolojisine dâhil edilmiştir.
Balık kılçığı diyagramı, problemin nedenlerinin saptanmasına yardımcı olur. İlgililerin
katılımıyla yapıldığından, çalışmadaki herkesin nedenler hakkında daha çok bilgi sahibi
olmasını sağlar.
Balık kılçığı diyagramı tekniğinde izlenecek aşamalar şöyle sıralanır
 Araştırılacak sorun, yani belirlenen problem, balık kılçığının baş tarafına
yerleştirilir(sağ taraf).
 Problemin oluşmasına yol açan sebepler ya da etkenler teker teker balık
kılçığının yan kılçıklarına yazılır.


 Temel kılçıklar genelde insan, çevre, malzeme, yöntem, yönetim, ölçülebilirlik
şeklindedir. Ama bu temel kılçıkları ihtiyaçlara göre arttırıp azaltabilir. İlk
kılçıktan başlayarak sebepler eklenir ve diğer kılçığa geçilir. Her kılçık veya
sebep birçok alt kılçıklara sahip olabilir.
Balık kılçığı diyagramı tekniği, yöneticilere ve sorun çözme ekiplerine karmaşık
sorunları analiz etmede yardımcı olur. Toplanan veriler sadece problemlerin ne olduğunu
gösterir, teşhis koyar, problemi çözümlemeye yönelik değildir.. Problemin nedeni
belirlendikten sonra çözüm aşamasına geçilir.