Manastırdan günümüze sadece kilisesi ulaşmış olup, yapı köyün içinde bulunmaktadır.Bir el yazmasına göre Manastır “Vaftizci Yahya” adına, X.Yüzyılda II.Bağrat döneminde inşa edilmiştir.XVI.Yüzyıldan sonra camiye çevrilmiş olup, günümüzde de cami olarak kullanılmaktadır.Tarafımızca tespit edilen H.1184 (M.1770) tarihli III.Mustafa tarafından verilen berata göre, daha önce imam Süleyman'ın ölümü üzerine Ahmet'ın yarım akçe karşılığında imam-hatipliğine getirilişini doğrulayan belge, caminin önemini ortaya koymaktadır. Kilise üç nefli bazilikal planlı olup, dıştan 28.55x18.65 m ölçülere sahiptir. Klise Altıparmak köy merkezinden sol tarafa giden yolun yaklaşık 2 km yukarısındadır.