2 Sayfadan 1. 12 SonSon
Toplam 20 sonuçtan 1 ile 10 arası gösteriliyor
 1. #1
  semihbaba4125

  Bazı Faydalı Dualar

  Bazi Faydali Dualar

  DUALARA BESMELEYLE BAŞLIYALIM HEPSİNE

  Sifa için okunacak duâlar

  Hasta,
  sabâh ve yatsi namazlarindan
  sonra, abdestli olarak üç istigfâr, sonra üç Fâtiha okuyup söyle
  duâ yapar:

  1.dua
  “Elhamdülillâhi Rabbil’âlemîn vessalâtü vesselâmü alâ Resûlinâ
  Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecma’în.

  Yâ Erhamerrâhimîn. Yâ Rabbî! Okudugum Fâtiha-i serîfeleri
  hediyye eyledim.
  Kabûl eyle. Hâsil olan sevâblari, sevgili peygamberimiz Muhammed
  aleyhisselâmin
  ve Âlinin ve Eshâbinin ve bütün âlimlerin ve sâlihlerin ve
  velîlerin rûhlarina
  hediyye eyledim vâsil eyle. Bilhâssa Imâm-i a’zam Ebû Hanîfenin
  ve
  Abdülkâdir-i Geylânînin ve Imâm-i Muhammed Gazâlînin ve Ebû
  Bekr-i Siddîkin
  ve Selmân-i Fârisînin ve Kâsim ve Ca’fer-i Sâdik ve Bâyezid-i
  Bistâmî
  ve Ebül Hasen Harkânî ve Ebû Alî Farmedî ve Yûsüf-i Hemedânî ve
  Abdülhâlik
  Goncdevânî ve Ârif-i Rîvegerî ve Mahmûd Encirfagnevî ve Alî
  Râmitenî ve
  Muhammed Bâbâ Semmâsî ve Seyyid Emîr Gilâl ve Seyyid Muhammed
  Behâüddîn-i
  Buhârî ve Alâüddîn-i Attâr ve Ya’kûb-i Çerhî ve Übeydullâh-i
  Ahrâr
  ve Kâdi Muhammed Zâhid ve Dervîs Muhammed ve Hâcegî Emkengî ve
  Muhammed
  Bâkî Billâh ve Imâm-i Rabbânî Ahmed Fârûkî ve Muhammed Ma’sûm ve

  Seyfeddîn ve Seyyid Nûr Muhammed ve Mazher-i Cân-i Cânân ve
  Abdüllah-i
  Dehlevî ve Hâlid-i Bagdâdî ve Seyyid Abdüllah semdînî ve Seyyid
  Tâhâ-i
  Hakkârî ve Seyyid Muhammed Sâlih ve Seyyid Fehîm-i Arvâsî ve
  Seyyid Abdülhakîm
  ibni Mustafâ hazretlerinin rûhlarina hediyye eyledim, vâsil eyle
  yâ Rabbî.
  Bu velîlerin, bu sevdiklerinin hâtirlari ve hurmetleri için
  benim derdime
  devâ ve sifâ ihsân eyle, beni bu marâzdan halâs eyle, bana
  sihhat ve âfiyet
  ve emânet ve güzel ahlâk ve kaderine rizâ ihsân eyle yâ Rabbî,
  âmîn. Velhamdülillâhi
  Rabbil âlemîn.”

  Bismillâhirrahmânirrahîm.
  2.dua
  Yâ Rabbî! Hastaligim sebebi ile düsmanlarimi sevindirme.
  Kur’ân-i
  kerîmi benim için sifâ ve devâ eyle. Ben hastayim, sen ise devâ
  ihsân
  edicisin. Yâ Rabbî! i’timâd ve ümmîdim Sensin. Senin hakkindaki
  hüsn-i
  zannimi sifâm kil. Yâ Rabbî! Aklimi ve dînimi muhâfaza eyle.
  Azâmetin
  hürmetine yakînimi, ya’nî seksiz sübhesiz îmânimi dâim eyle.
  Bana
  yetecek kadar halâl rizk ihsân eyle. Bana eziyyet verecek
  kimselerin kötülügünü,
  serrini benden uzak kil. Beni doktorlara muhtâc etme. Yer
  yüzünde (hayâttayken)
  hatâ ve kusûrlarimi setreyle. Kabre girdigim zamanda bana
  merhamet eyle.
  Yâ Rabbî! Kiyâmet ve hesâb gününde beni bagisla, bana magfiret
  eyle. Besmele-i
  serîf yolumdur. Allahü teâlânin Rahmân sifati mesnedim,
  arkadasimdir.
  Bana dokunan her türlü kötülükden, dügümlere üfüren büyücülerin
  serrinden
  ve hasedcilerin hasedlerini ortaya koyduklari zaman, onlarin
  kötülüklerinden
  Rahîm sifatin ile beni koru. Allahim! Sen birsin. serîkin ve
  nazîrin yokdur.

  Tevhid

  duâsi


  Yâ Allah, yâ Allah. Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah. Yâ
  Rahmân,
  yâ Rahîm, yâ afüvvü yâ Kerîm, fa’fü annî verhamnî yâ
  erhamerrâhimîn!
  Teveffenî müslimen ve elhiknî bissâlihîn. Allahümmagfirlî ve
  li-âbâî ve
  ümmehâtî ve li âbâ-i ve ümmehât-i zevcetî ve li-ecdâdî ve
  ceddâtî ve li-ebnâî
  ve benâtî ve li-ihvetî ve ehavâtî ve li-a’mâmî ve ammâtî ve
  li-ahvâlî
  ve hâlâtî ve li-üstâzî ve li kâffetil mü’minîne vel-mü’minât.
  “Rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în. (55)

  Küfürden kurtulmak için duâ

  Erkek olsun, kadin olsun, her Müslümanin, her sözünde, her
  isinde, Allahü
  teâlânin emrlerine, yanî farzlara ve yasak ettiklerine yanî
  harâmlara
  uymasi lâzimdir. Bir farzin yapilmasina, bir harâmdan sakinmaga
  ehemmiyyet
  vermiyenin îmâni gider, kâfir [Allahin düsmani] olur. Kâfir
  olarak ölen
  kimse, kabirde azâb çeker. Âhiretde Cehenneme gider. Cehennemde
  sonsuz
  yanar. Af edilmesine, Cehennemden çikmasina imkân ve ihtimâl
  yoktur.

  Kâfir olmak çok kolaydir. Her sözde, her isde kâfir olmak
  ihtimâli çokdur.
  Küfrden kurtulmak da çok kolaydir. Küfrün sebebi bilinmese dahî,
  hergün
  bir kerre, “Yâ Rabbî! Bilerek veyâ bilmiyerek küfre sebeb olan
  bir
  söz söyledim veyâ bir is yapdim ise, nâdim oldum, pismân oldum.
  Beni af
  et” diyerek tevbe etse, Allahü teâlâya yalvarsa, muhakkak afv
  olur.
  Cehenneme gitmekden kurtulur.

  Cehennemde sonsuz yanmamak için, hergün muhakkak tevbe
  etmelidir. Bu tevbeden
  dahâ mühim bir vazîfe yokdur. Tekrâr bildirelim ki, kul hakki
  bulunan
  günahlara tevbe ederken, bu haklari ödemek ve terk edilmis
  namazlar için
  tevbe ederken, bunlari kazâ etmek lâzimdir

  Cennet ehlinden olmak için duâ

  Su duâyi yakîn ile inanarak gündüz okuyan kimse gece olmadan
  ölürse Cennet
  ehlinden olur. Inanarak gece okuyan sabah olmadan ölürse Cennet
  ehlinden
  olur.

  Allahümme ente rabbî lâ ilâhe illâ ente halâktenî ve ene abdüke
  ve ene
  alâ ahdike ve va’dike mesteta’tü eûzü bike min serri mâ sana’tü
  ebûü leke bi ni’metike aleyye ve ebûü bizenbî fagfir lî feinnehû

  lâ yagfirüzzünûbe illâ ente. (45)

  Allahim sen benim Rabbimsin. Senden baska ilâh yoktur. Sen beni
  yarattin.
  Ben de senin kulunum. Gücüm yettigi kadar senin va’din ve ahdin
  üzerineyim.
  Yaptiklarimin serrinden sana siginirim. Senin bana verdigin
  ni’metini
  îtiraf ederim. Günahimi da îtiraf ederim.Beni magfiret et. Çünki
  günahlari
  ancak sen bagislarsin.
  Not: tabii bu duayi okuyan kisinin kul hakki yememis Allah cc
  sirk kosmamis
  olmasi ve büyük günahlardan uzak durmasi lazimdir.

  Duâ kabul oldugunda yapilacak hamd

  Duâsi kabul oldugunda, Allahü teâlâ’ya hamd etmelidir. Hadîs-i
  serîfde:
  “Sizden biriniz hastaliktan sifâ buldugu veya seferden
  döndügünde
  duâsinin kabûl oldugunu sezerse, söyle duâ etmelidir: “Elhamdü
  lillâhillezî
  biizzetihî ve celâlihî tetimmüssâlihât” buyurulmustur. Duânin
  mânasi:
  Hamd o Allahü teâlâ’ya mahsustur ki, izzeti ve celâli sayesinde
  bütün
  iyi isleri tamamlanir.

  Giristigi isi basarir, arzû ettigine kavusursa, elhamdü
  lillâhillezî bini’metihi
  tetimmüs sâlihât der. Arzû ettigine kavusmazsa, elhamdü lillâhi
  alâ külli
  hâl der. Olmamasinda gizli bir hikmet oldugunu düsünür. Çünki
  islerin
  en hayirlisi, süphesiz Allahü teâlâ’nin ihtiyâr ettigidir.

  Baslanan isin kolay ve hayirli olmasi
  için duâ


  Bir ise baslarken, bunun kolay ve hayirli olmasi için devamli su
  dua edilmelidir:


  “Rabbi yessir ve lâ tüassir Rabbi temmim bil hayr.”

  Kurban keserken okunacak duâ

  Su duâ okunmalidir: Allahümme hâzâ minke ve leke inne salâtî ve
  nüsükî
  ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn. Allahümme tekabbel
  min fülân
  bin fülân.

  Su içerken okunacak duâ

  Suyu Besmele ile üç nefesde içmeli, her nefesde agzini bardaktan
  çekmelidir.
  Peygamber efendimiz de böyle yaparlardi. Birinci nefeste
  Rabbine, verdigi
  ni’met sebebiyle sükretmeli, ikinci nefeste, kendisine ortak
  olmamasi
  için Allahü teâlâ’ya seytandan siginmali, üçüncü nefeste içtigi
  suyun
  sifâ olmasi için Allahü teâlâ’ya niyazda bulunmalidir.

  Her nefesin sonunda da Allahü teâlâ’ya hamd ederse,
  “Elhamdülillah”
  derse içtigi su, diger su içmesine kadar karninda tesbîh eder.
  Hadîs-i
  serîfde: “Günahi çok olan, çok su dagitsin” buyurulmustur.
  Peygamberimiz
  buyurdu ki, “Su içeceginiz vakit, ayakta içmeyiniz! Vücûdünüze
  zararlidir.
  Yalniz abdestten artan su ve zemzem-i serif ayakta içilir.”

  Zemzem içerken okunacak duâ

  Zemzem suyu ikrâm edildiginde, güzel kokuda oldugu gibi geri
  çevirmemeli,
  almalidir. Su içtikten sonra Resûlullah’in yaptigi gibi:
  “Elhamdü
  lillâhillezî ce’alehü azben fürâten birahmetihî ve lem yec’alhü
  milhen ücâcen bizünûbî” duâsini okumalidir.

  Duâda, rahmeti ile suyu tatli yapip günahlarin sebebi ile aci
  bir tuz
  hâline getirmeyen Allahü teâlâ’ya hamd olsun denilmektedir.

  Zemzem ne niyetle içilirse ona faydasi olur. Bunun için, sifa
  için, sikintidan
  kurtulmak için, son nefeste iman ile ölmek için... Onun için
  niye çok
  ihtiyacimiz varsa ona niyyet edip içmeli. Birden fazla seye de
  niyyet
  edilebilir.Zemzem içmeyi bir nimet bilmelidir.Hadis-i seriflerde
  buyuruldu
  ki:

  “Zemzem, doyurucu ve hastaya sifa vericidir.”

  “Zemzemi, belalardan korunmak niyeti ile içeni Allah korur.”


  Abdullah ibni Mübarek hazretleri, (Resûlullah “Zemzem, içildigi
  niyete
  göre faydali olur” buyurdugu için, ben de kiyamette susuzluktan
  kurtulmak
  için zemzemi içiyorum) derdi.

  Ibni Abbas hazretleri de, zemzem içerken, “Allahümme inni
  es’elüke
  ilmen nâfian, ve rizkan vâsi’an ve sifâen min külli dâin ve
  sekâm.Ya
  Rabbi, senden faydali ilim, bol rizik ve her türlü hastaliktan
  sifa istiyorum”
  diye duâ ederdi.

  Hapsurunca okunacak duâ

  Hapsurunca “Elhamdülillah” demeli, bunu duyan müslüman da,
  “Yerhamükellah”
  yani (Allah sana rahmet etsin.) demelidir! Üçüncü biri varsa
  “Yehdina
  ve yehdikümullah” demelidir! Üçüncü bir kimse yoksa, aksiran
  cevap
  olarak ayni seyi söylemelidir!

  Hadis-i serifte buyuruldu ki: “Hapsurunca "Elhamdülillah"
  diyen göz agrisi görmez.” “Hapsurunca Elhamdülillah diyeni,
  70 türlü belâdan korunur.”

  Elbise giyerken su duâ okunmalidir:

  Elhamdü lillâhillezî kesânî hâzessevb ve rezekanîhi min gayri
  havlin minnî
  ve lâ-kuvveh. (19)

  Resûlullah her yeni elbise giydigi zaman bu duâyi okurdu:
  “Elhamdü
  lillâhillezî kesânî mâ ûriye bihi avretî.”

  Elbise giyerken sagdan baslamali, çikarirken soldan
  çikarmalidir. Resûlullah
  Efendimiz böyle yapardi. Giyinirken Allahü teâlâya hamd eder,
  söyle duâ
  ederdi: “Allahümme lekel hamdü. Ente kesevtenîhi. Es’elüke min
  hayrihi ve hayri mâ suni’a lehu ve eûzü bike min serrihi ve
  serri
  mâ suni’a lehü.” Mânasi: Allahim, hamd sana mahsustur. Sen bana
  bu elbiseyi giydirdin. Senden onun hayirli olmasini ve ne için
  yapilmis
  ise, onun da hayirli olmasini dilerim. Onun serrinden ve ne için
  yapilmis
  ise o seyin de serrinden sana siginirim.

  Giybet etmenin kefareti

  Giybet etmenin kefâreti, giybet ettigi kimse için istigfar etmek
  ve onunla
  helallasmaktir. Oturdugu yerden kalkmadan, su duâyi üç defa
  okur: “Allahümmagfir
  lehü verhamhü ve tecâvez anhü vec’al mâ kulnâ fîhi keffâreten
  li-zünûbihî
  ve kurbeten ve zülfâ bi-rahmetike yâ erhamer-râhimin” ya’nî,
  yâ Rabbi, onu magfiret eyle, ona merhamet eyle, ona merhamet
  eyle, yaptiklarini
  bagisla, hakkinda konustuklarimizi günahlarina kefâret, kurbet
  ve zülfâ
  eyle. Rahmetinle, ey erhamer-râhimîn, demektir.

  Ayrica, Allahümmagfir lî ve limen igtebtü, okur. Yarabbi beni ve
  giybetini
  yaptigimi affet,demektir.

  Insandan bir günah sadir olunca, hadiste belirtildigi gibi temiz
  bir abdest
  alip iki rek’at namaz kilmali ve sonra söyle istigfar etmelidir:

  Estagfirullah estagfirullah, estagfirullahe’l-kerîme’llezi
  lâilâhe
  illâhu, el-Hayye’l-kayyûme ve etûbu ileyh, tevbete abdin zalimin

  li nefsihî lâ-yemliku linefsihî mevten velâ hayâten ve lâ
  nusûra, ve es’eluhu’t-tevbete
  ve’l-magfirete lenâ innehû huve’t-tevâbu’r-rahîm.

  Resûlullah’i rü’yada görmek için duâ

  Resûlullah’i rü’yada görmek: Rû’yâsinda Peygamber Efendimizi
  görmek istiyen, ona çok salevat okusun ve su duâyi okumaga devâm
  etsin:
  “Allahümme rabbel beledil-harâm ves-sehril harâmi vel-hilli
  verrükni
  vel-harâmi ver-rükni vel-makam ikra’ alâ rûhi Muhammedin
  minesselâm.”

  Ebû Hüreyre hazretleri,Resûlullah’dan bildirir: “Cuma gecesi
  iki rek’at namaz kilip, her rek’atinda bir Fâtihadan sonra bir
  Âyete’l-kürsî, ones Ihlâs okuyup selâm verdikten sonra bana bin
  salevât
  okuyan, öbür Cumaya varmadan beni rü’yada görür” buyurdu.

  Kötülerin serrinden kurtulmak için duâ

  Resûlullah Efendimiz, düsmandan çekindigi zaman: “Allahümme innâ

  nec’alüke fî nuhûrihim ve ne’ûzü bike min surûrihim” derdi.


  Evlilikte ilk gece okunacak duâ

  Dâmad, gelinin yanina girince, ikisi de, iki rek’at namaz
  kilmalidirlar.
  Sonra dâmad, gelinin kâkülünden tutup: “Allahümme bârik lî fî
  ehlî
  ve bârik lî ehlî fiyye, Allahümmerzuknî minhâ verzukhâ minnî.
  Allahümmecma’beynenâ
  mâ cema’te fî hayrin ve ferrik beynenâ izâ ferrakte fî hayrin”
  duâsini okur. Onunla cima edecegi zaman: “Allahümme bismike
  estahleltü
  fercehâ ve bi emânetike ehaztühâ. Allahümme femâ kadayte sey’en
  min
  rahmihâ fec’alhü bârren takiyyen, vez’alhü müslimen seviyyâ
  ve lâ tec’alhü müfsiden serîken lis-seytanî” der.

  Biri de, cima’ ederken seytandan Allahü teâlâ’ya siginmaktir.
  Bu esnâda söyle der: “Bismillâhi Allahümme cennibnâ-s-seytâne ve

  cennibi-s-seytâne mâ razaktenâ”, ya’ni seytani bizden ve bize
  verdigin çocuktan uzak eyle der. Bu durumda kendilerine çocuk
  verilirse,
  seytan ona zarar veremez.

  Çocuga isim koyarken

  Abdestli olarak ayakta kibleye dönüp, çocugun sag kulagina ezan
  ve sol
  kulagina kaamet okuduktan sonra verilen isim çocugun kulagina
  söylenir.
  Peygamber efendimiz kendisine bir çocuk getirildiginde
  “Allahümme’c’alhü
  berren ve takiyyen ve enbetehü fi’l-Islâmi nebâten” diye dua
  ederdi. Resûlullah efendimiz, çocuga güzel isim verilmesini emir
  buyurmustur.


  Çocuk konusmaya baslayinca

  Çocuk konusmaga baslayinca, en önce “Lâ ilâhe illâllah” kelimesi

  ona ögretilir. Bu yedi defa ona telkîn edilir. Sonra ona: “Fe
  te’âlâllahül
  melikül hakku lâ ilâhe illâ hüve Rabbül arsil kerîm” (72) âyeti
  telkîn
  edilir. Sonra Âyet-el kürsî’yi ve Hasr sûresinin sonu olan
  Hüvallahüllezî’yi
  okuyup ögretir. Düzgün konusmasi, kekemelikten kurtulmasi için
  “rabbisrahlî
  sadrî veyesirlî emrî vah’ül ukdeten min lisânî yefkahü kavlî”
  ayetini okumalidir.(72)

  Hastalikta okunacak dua

  Hastalik hâlinde, günahlarina tevbe etmesi sünnettir. Hadîs-i
  serîfde:
  “Bir kul hastalanip, sonra iyilesince, hâli iyi olmazsa,
  yanindaki
  hafaza melekleri, biz onu iyilestirdik, ama o âfiyyet bulmadi,
  ya’nî
  hâlini düzeltmedi derler” buyuruldu.

  Hasta iken su duâyi çok okur: “Lâ ilâhe illâllahü vahdehü lâ
  serîke
  lehü lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün
  lâ yemûtü
  ebeden. Sübhânellahi Rabbil ibâdi ve rabbil bilâd. Vel hamdü
  lillâhi kesîren
  tayyiben mübâreken fîhi alâ külli hâl. Vallahü ekberü kebîren,
  celâlullahi
  ve kibriyâühü ve azametühü ve kudretühü bikülli mekân. Allahümme
  in künte
  kadayte aleyyel mevte fagfirlî verhamnî min zünûbî ve eskinnî
  cennete
  adnin.”

  Hazret-i Âise anlatir: Resûlullah’dan duydum: “Birinize derd,
  keder, hastalik gelince, üç defa “Sübhâneke innî küntü
  minezzâlimîn”
  desin” buyurdu. Hazret-i Enes anlatir. Resûlullah’a bir köylü
  gelip, “ben hastayim, yedigim içtigim karnimda durmuyor; iyi
  olmam
  için bana duâ et” dedi. Resûlullah: “Bir sey yedigin veya
  içtigin
  zaman, “Bismillâhillezî lâ yedurru me’asmihî sey’ün fil-ardi
  ve lâ fissemâi ve hüves-semî’ul alîm, yâ hayyü yâ kayyûm” söyle,

  büyük de olsa, hastalik sana zarar vermez” buyurdu.

  Peygamberimiz Eshâbina, bütün agri ve atesli hastaliklar için:
  “Bismillâhil
  kebîr eûzü billâhil azîm min serri külli irkin ne’ar ve serri
  harrin-nâr”
  duâsini okumagi ögretirdi.

  Bas agrisinda okunacak dua

  Resûlullah, Hazret-i Alî’ye buyurdu ki: “Basin agriyinca, elini
  basina koy ve Hasr sûresinin sonunu – Lev enzelnâ’dan itibaren
  – oku.”

  Resûlullah’in Hasr sûresinin bu kismini okudugu zaman, mübârek
  elini,
  mübârek basina koydugu ve: “Ölüm hâriç, bu her hastaliga
  sifâdir”
  buyurdugu bildirilmistir. (Bu ayetler, ayati hirz (76)
  dualarinin içinde
  vardir.)

  Kaybolan kimseye kavusmak için

  Ce’fer-i Huldî hazretleri buyurdu ki: Birseyin kayboldugu veya
  bir
  kimse ile bulusmak istedigin zaman, yâ câmi’an-nâsi li-yevmin lâ

  raybe fîh, innallahe lâ yuhlifül mîâd, icma’ beynî ve beyne ...
  (71)
  deyip, kimle ve neyle bulusmak istiyorsa, beni onunla bulustur
  söyleyip,
  noktalarin oldugu yerde onun ismini belirtir. Böyle söylersem,
  Allahü
  teâlâ muhakkak seni o sey veya o kimse ile bulusturur. Bunu
  söyledigim
  her zaman, duâm kabûl edildi.

  Cenaze namazi duâsi

  Cenaze namazinda, birinci tekbirden sonra, sübhâneke (“ve celle
  senâüke”
  ile beraber) okunur. Ikinci tekbirden sonra, salli, barik
  okunur. Üçüncü
  tekbirden sonra, cenaze duasi okunur.

  Cenaze duasi : Allahumme’gfir li hayyinâ ve meyyitinâ ve
  sahidinâ
  ve gaibinâ ve zekerinâ ve ünsânâ ve sagrinâ ve kebirina.
  Allahumme men
  ahyeytehû minnâ feahyihî alâ’l-islâmi ve men teveffeytehû minnâ
  fe-teveffehû
  alâ’l-iman. Ve hussa hazâ’l-meyyite bi’r-ravhi ve’r-rahati
  ver rahmeti ve’l-magfirati ve’ridvan. Allahumme in kâne muhsinen

  fezid fi ihsanihi ve in kâne musî’en fetecâvez anhu ve
  lekkihi’l-emne
  va’l-busrâ ve’l-kerameteve’z-zulfâ. Allahümmecal kabrehü
  ravdaten minriyadilcinani velatecal kabrehü hufreten
  minhuferinnirani
  rabgifirli velivadeyye velilmü’minine velmü’minati
  velicemiilmüslimine
  velmüslimati elahyai minhüm velemvati bi-rahmetike yâ
  erhame’r-rahimin.
  ( Cenaze kadin ise, “..hussa’dan sonraki zamirler müennes olarak

  okunur) (62)

  Cenâze duâsi yerine, Rabbenâ âti-nâ..., veya yalniz
  Allahüm-magfir leh
  demek veyahut duâ niyeti ile besmelesiz Fâtiha-i serife okumak
  da olur.
  Duâ okumak, meyyitin afvina sebep olur.

  Cenaze defin esnasinda okunacak dua

  Defin esnasinda su yedi sûreyi ve bu duâyi okumak müstehabdir.
  Bu sûreleri
  hasta üzerine okumak da müstehabdir. Bu yedi sûre, Fâtiha,
  Muavvizeteyn
  (Kul eûzüler), Ihlâs, Izâ câe, Kul yâ eyyühel kâfirûn ve Innâ
  enzelnâhü
  sûreleridir. Duâ ise sudur: “Allahümme innî es’elüke bismikel
  azîm. Ve es’elüke bismikellezî hüve kivâmüddîn. Ve es’elüke
  bismikellezi yurzeku bihil ibâd. Ve es’elüke bismikellezî kamet
  bihis
  semâvâtü vel ard. Ve es’elüke bismikellezî tuhyî bihil hayyü ve
  tümîtü
  bihil-mevtâ. Ve es’elüke bismikellezî izâ süilet bihi a’teyte
  ve izâ dui’yet bihi ecebte. Rabbe Cebrâile ve Mîkâile ve
  Isrâfile
  ve Azrâile. Yâ Bedî’as-semâvâti vel-ard. Yâ Zelcelâli vel-ikrâm.

  Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Vagfir lenâ
  ve lehü,
  verhamnâ ve iyyâhü birahmetike yâ erhamerrâhimîn.” ( Definden
  sonra
  verilecek telkinin metni (61)’de)

  Teheccüd namazindan sonra okunacak duâ

  Hz. Peygamberin, teheccüd namazina kalktigi zaman okudugu duâ:

  Ibni Abbas hazretleri Peygamber Efendimizin teheccüd namazina
  kalktigi
  zaman su duayi okudugunu bildirmistir:

  Allâhumme leke-l-hamdu ente kayyimu’s-semâvâti ve’l-ardi ve
  men fîhinne, ve leke’l-hamdu ente meliku’s-semâvâti ve’l-ardi
  ve men fîhinne, ve leke’l-hamdu ente nûru’s-semâvâti ve’l-ardi
  ve men fîhinne, ve leke’l-hamdu ente’l-hakku ve va’duke’l-hakku
  ve likauke hakkun ve kavluke hakkun ve’l-cennetu hakkun
  ve’n-nâru
  hakkun ve’n-nebiyyune hakkun ve Muhammedun hakkun ve’s-sâatu
  hakkun Allahumme leke eslemtu ve bike âmentu ve aleyke
  tevekkeltu ve ileyke
  enebtu ve bike hasamtu ve ileyke hakemtu fe’gfir lî ma kaddemtu
  vemâ
  ahhartu vemâ asrartu vemâ a’lentu ente’l-mukaddimu ve
  ente’l-muahhir
  velâ ilâhe illâ ente evlâ ilâhe gayruke velâ havle velâ kuvvete
  illâ billâh.(58)

  Yeni hilâli görünce okunacak duâ

  Yeni hilâli görünce su duâ okunur:

  “Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber lâilâhe illâllah.
  Allahumme
  ehlilhû aleynâ bi’l-emni ve’l-îmâni ve’s-selâmeti ve’l-islâm”
  (Allah en büyüktür. Allah’tan baska Ilah yoktur. Allahim ayi
  bize
  güven, huzur ve Islâm ile geçir.)

  Banyoya girerken çikarken okunacak dua

  Banyoya girerken su duâ okunur:

  “Allahumme innî es’eluke min’el-cenneti ve naîmihâ ve eûzu
  bike mine’n-nâri ve hamîmihâ “ (Allahim senden cenneti ve cennet

  nimetlerini istiyorum, cehennemden ve cehennemin hararetinden
  sana siginiyorum)

  Banyodan çikarken:

  “Elhamdu lillâhillezi ezhebe annî’l-ezâ ve âfanî” denilir.

  Helaya girerken çikarken okunacak duâ

  Tuvalete gidecegi sirada okunur:

  “Allahumme innî eûzu bike mine’r-ricsi’l-habîsi’l-muhbisi
  mine’s-seytâni’r-racîm” (Allahim, pislikten, kötü, kovulmus
  seytandan sana siginirim.)

  Tuvaletten çikinca su dua okunur:

  “Elhamdu lillâhillezî ezhebe annî mâ-yu’zînî ve emseke aleyye
  mâ yenfeunî subhaneke gufrâneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr” (Bana

  eziyet veren seyi benden gideren, bana yararli olani bende
  birakan Allah’a
  hamdolsun. Yücesin Rabbim, magfiretine siginiyorum, Rabbimiz,
  dönüs sanadir.)

  Hadîs-i serîfde: “Cin ve seytanlar halâda insanlari ifsâd ve
  eziyyet
  için beklerler. Sizden biriniz halâya girerken Eûzü billâhi
  minel hubüsi
  vel habâis desin” buyuruldu.

  Bir zarar meydana geldiginde okunacak
  duâ


  “Asâ rabbunâ en-yubdilenâ hayran minhâ innâ ilâ rabbinâ
  râgibûn.”
  (Ola ki Allah onun yerine bize ondan daha hayirlisini vere. Biz
  Rabbimizi
  arzu ediyoruz

  Öfkeli halde edilecek dua

  “Allahummâgfir lî zenbî ve’zheb gâyza kalbî ve ecirnî
  mine’s-seytâni’r-racîm
  (Allahim, günahimi bagisla, kalbimin öfkesini gider, beni
  kovulmus seytandan
  uzak tut.)

  Firtinada okunacak dua

  Resûlullah Efendimiz siddetli rüzgârlar eserken dizlerinin
  üzerine oturup
  “Allahümmec’alhâ rahmeten ve lâ tec’alhâ azâben, Allahümmec’alhâ

  riyâhan ve lâ tec’alhâ lenâ rîhan” duâsini okurdu. Ya’nî
  Allahim! Bu rüzgârlari hakkimizda rahmet kil, azâb kilma. Yâ
  Rabbi bunlari
  bizim için rahmet kil, azab ve elem kilma demektir.

  Bir de: “Allahümme lâ taktülnâ bigadabike ve lâ tehlüknâ
  biazâbike
  ve âfina kable zâlike” duâsini okurdu. Burada da Allahim! Bizi
  gadabinla
  öldürme, azâbinla helâk etme ve bize âfiyetler ihsân et
  buyurulmaktadir.

  Ibni Abbâs buyurdu: Gök gürlerken “Sübhânellezi yüsebbihurra’dü
  bihamdihî vel melâiketü min hiyfetihî ve hüve alâ külli sey’in
  kadîr”
  duâsini okuyan yildirim düsmesinden korunur.

  Fakirlikten kurtulus duâsi

  Dinimiz çalisarak kazanmayi emretmektedir. Hz.Ömer, “Çalisin,
  kazanin!
  Çalismadan rizik beklemeyin! Allahü teâlâ gökten para yagdirmaz”

  buyurdu. Hz.Lokman Hakim de, “Çalis, kazan! Çalismayip muhtaç
  olanin
  dini ve akli noksandir” buyurdu.
  Hadis-i seriflerde buyuruldu ki:

  “Eve girerken "Ihlas" suresini okuyan, fakirlik görmez.”


  “Sikintiya düsen veya borçlanan, bin kerre "La havle ve la
  kuvvete
  illa billahil aliyyil azim" derse, Allahü teâlâ isini
  kolaylastirir.”


  “Her gün yüz defa "La havle ve la kuvvete illa billah"
  diyen fakirlik görmez”

  Rizik için endise etmemelidir! Kur'an-i kerimde mealen
  buyuruluyor ki:

  “Her canlinin rizki Allaha aittir.” [Hud 6]

  “Seytan, sizi fakirlikle korkutup, fahsaya sürükler (cimrilige,
  her
  türlü kötülüge tesvik eder.)” [Bekara 268]

  Su duâyi okuyan fakirlikten kurtulur demek, o duâ kabul olmussa,
  ona bir
  çalisma kapisi açilir veya ummadigi yerden rizka kavusur
  demektir. Hastaligi
  için duâ eden de sifaya sebep olan ilaca veya baska bir sebeple
  sihhate
  kavusur. Çalismak rizki artirmaz. Rizki veren Allahü teâlâdir.
  Çalismak
  sebebe yapismaktir. Sebeplere yapismak sünnettir.

  Ihtiyaçtan kurtulmak, bereketli rizka kavusmak için sebeplere
  yapismalidir!
  Hadis-i seriflerde buyuruldu ki:

  “Ömrüm uzun, rizkim bol olsun diyen, akrabasini ziyaret etsin,
  görüp
  gözetsin!)

  “Sabah uykusu rizka manidir.”

  “Ihtiyaçlarini insanlara açan, ihtiyaçtan kurtulamaz. Allahü
  teâlâya
  arz eden ise, ihtiyaçtan kurtulur.”

  “Rizka kavusan çok hamd etsin! Rizki azalirsa istigfar etsin!”


  Hamd, "Elhamdülillah", Istigfar, "Estagfirullah" demektir.
  Istigfar etmek, günahlarin affina sebep olan iyilikleri
  yapmaktir. 2. #2
  ALLAH razı olsun

 3. #3
  Allah razı olsun çok faydalı bilgiler öğrendim

 4. #4
  semihbaba4125
  Amin ALLAH 18 Bin Alemdeki Tüm müslümanlardan Razı Olsun İnşallah Amin

 5. #5

  Çeşitli dualar bir araya toplanıp derlenmiştir..

  Hacet Namazi ve Duasi

  Hadis-i serifte buyuruldu ki: “Allahtan veya insanlardan bir istegi bulunan, güzelce abdest alip iki rekat namaz kilip, Allahü teâlâya hamd, Resulüne salevattan sonra su duâyi okusun:

  “La ilahe illallah-ül-halim-ül-kerim. Sübhanallahi Rabb-il-ars-il-azim. Elhamdü lillahi Rabbil âlemin. Eselüke mucibati rahmetike ve azaimi magfiretike vel ganimete min külli birrin vesselamete min külli ismin la teda li zenben illa gafertehü vela hemmen illa ferectehü vela haceten leke fiha ridan illa kadayteha ya erhamerrahimin”

  Hacet namazi, 2, 4 veya 12 rekat olarak kilinir. Birinci rekatta Fatihadan sonra üç kere Ayet-el kürsi, diger rekatlerde Fatiha ile birer kere Ihlas ve Muavvizeteyn [iki kuleuzü] okunur.

  “Ömründe bir defa olsun kil!”

  Peygamber efendimiz amcasi hazret-i Abbâs’ bir defasinda buyurdu ki:

  - Ey Abbâs, sana bir ihsânda bulunayim mi?

  - Evet yâ Resûlallah!

  - Ben sana birsey ögreteyim ki, onu isledigin vakit Allahü teâlâ, senin günâhinin evvelini ve âhirini, yenisi ve eskisini, kasitlisini ve kasitsizini, küçügünü büyügünü, gizlisi ve açigini bagislasin!

  - Yâ Resûlallah ögretecegin bu sey nedir?

  - Dört rek'atli namaz kil! Her rek'atte, sübhanekeden sonra on defa, (Sübhânallahi velhamdülillâhi velâ ilâhe illâllahü vallahü ekber) dersin. Fâtiha'dan sonra bir zammi sûre okuyup ayakta iken onbes defa, (Sübhânallahi velhamdülillâhi velâ ilâhe illâllahü vallahü ekber) dersin! Rüku'a egilince bunu on defa söylersin! Rüku'dan kalktiginda ayakta oldugun hâlde, bunu on defa söylersin! Sonra secdeye varir, orada on defa söylersin! Secdeden kalkip oturdugunda on defa söylersin! Tekrar secdeye vardiginda on defa söylersin! Sonra ikinci rek'ata kalkarsin! Birinci rek'attaki gibi dört rek'ati da kilarsin! Artik senin günâhlarin Alic'in (yürümekle dört gecede katedilen kumluk bir yer) kumlarinin sayisi kadar da olsa, Allahü teâlâ seni bagislar. Bunu hergün bir defa kilmaya gücün yeterse kil!

  - Yâ Resûlallah, bunu hergün yapmaga kimmin gücü yeter.

  - Hergün kilmaya gücün yetmezse, her Cum'a bir defa kil! Her Cum'a kilamazsan, ayda bir defa kil! Ayda bir defa kilamazsan senede bir defa kil! Senede bir defa kilamazsan ömründe bir defa olsun kil!


  Borçve sikinti duâsi

  Ebû Abdullah el-Kuresî hazretleri, duâsi makbûl bir zât idi. Misir’da bulundugu sirada büyük bir kitlik olmustu. Bunun üzerine Misir’dan ayrilip Kudüs’e gitti. Filistin’deki Halîlürrahmân denilen yerdeki Ibrâhim aleyhisselâmin makâmini ziyâret etti. Ziyâret sirasinda Ibrâhim aleyhisselâmin makâmi yaninda uyuya kaldi. Rü’yâsinda Ibrâhim aleyhisselâm tarafindan karsilandi. Ebû Abdullah el-Kuresî, Ibrâhim aleyhisselâma; “Ey Halîlullah! Misir’da büyük bir kitlik var. Duâ buyurunuz” diye arzetti. Hz. Ibrâhim de kitligin kalkmasi için duâ etti. Ebû Abdullah el-Kuresî daha sonra uyanip Kudüs’e döndü. Çok geçmeden kitligin kalktigi haberini ögrendi.

  Abdullah Kuresî buyurdu ki:
  Her murad için okunacak Kur’an-i kerimdeki duâ ayetleri

  Rabbenâ ve’calnâ muslimeyni leke ve min-zurriyetinâ ummeten muslimeten leke ve erinâ menâsikenâ ve tub aleynâ inneke ente’t-evvâbu’r-rahim.

  Rabbenâ ve’b’as fihim resûlen minhum yetlû aheyhim âyâtike ve yuallimu-humu’l-kitâbe ve’l-hikmete ve yuzekkîhim inneke ente’l-azîzu’l-hakîm.

  Rabbenâ âtinâ fîd-dunyâ haseneten ve fî-l-âhirati haseneten ve kinâ azâbe’n-nâr.

  Rabbenâ velâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehû alâllezîne min-kablinâ rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ-lâ-tâkate lenâ bih, va’fu annâ va’gfir lenâ ve’r-hamnâ ente mevlânâ fe’n-surnâ alâ’l-kavmil’l-kâfirîn.

  Rabbenâ lâtuzig kulûbenâ ba’de iz-hedeytenâ ve heb lenâ min-ledunke rahmeten inneke ente’l-vehhâb.

  Ellezîne yukûlûne rabbenâ innenâ âmennâ fe’gfir lenâ zunûbenâ ve kinâ azâbe’n-nâr.

  Rabbenâ âmennâ bimâ enzelte ve’t-tebâ’nâ’r-rasûle fe’ktubnâ ma’s-sahidin.

  Rabbenâ’gfir lenâ zunûbenâ ve isrâfenâ fî emrinâ ve sebbit akdâmenâ va’n-surnâ alâ’l-kavmil’-kâfirîn.

  Rabbenâ mâ-halakte hâzâ bâtilâ, subhaneke fe-kinâ azâben-nâr.

  Rabbenâ inneke men-tudhili’n-nâra fekad ahzeyteh vemâ li’z-zâlimîne min ensâr.

  Rabbenâ innenâ semi’nâ munâdiyen yunâdî li’l-îmânî enâminû bi-rabbikum fe-âmennâ rabbenâ fagfir lenâ zunubenâ ve keffir annâ seyyi’âtinâ ve teveffenâ maâ’l-ebrâr.

  Rabbenâ ve âtinâ ma-vaadtenâ alâ rusulike velâ tuhzinâ yevme’l-kiyâmeti inneke hâ-tuhlifu’l-mîâd

  Kaale Isa’bnu Meryeme-allahumme rabbenâ enzil aleynâ mâideten mine’s-semâi tekûnu lenâ îden li-evvelinâ ve âhirinâ ve âyeten minke ve’r-zuknâ ve ente hayru’r-razikîn

  Kaalâ rabbenâ zalemnâ enfusenâ ve in-lem-tagfir lenâ ve terhamnâ lenekûmenne mine’l-hâsirîn

  Rabbenâ inneke âteyte Fir’avne ve mele’ehû zîneten ve emvâlen fî’l-hayâti’d-dunyâ rabbenâ li-yudillû an-sebîlik, rabbenâ’t-mis alâ emvalihim ve’sdud âlâ kulûbihim felâ yu’minû hattâ yeravu’l-azâbe’l-elîm

  Rabbenâ innî eskentu min-zurriyetî bi-vâdin gayri zî-zar’in inde beytik’l-Muharrami rabbenâ liyukîmû’s-salâte fec’al ef’ideten mine’n-nâsi tehvî ileyhim ve’r-zukhum mine’s-semerâti le’allehum yeskurûn.

  Rabbenâ inneke ta’lemu mâ-nuhfî vemâ nu’lin vemâ yehfâ alâllahi min-sey’in fî’l-ardi velâ fî’s-semâi elhamdu lillâhillezî vehabe lî alâ’l-kiberî ismâîle ve ishaka inne rabbî le-semîu’d-duâ,

  Rabbic’alnî mukîma’s-salâti vemin zurriyetî, rabbenâ ve tekabbel duâ,

  Rabbenâ’gfir lî ve livâlideyye ve li’l-mu’minîne yevme yekûmu’l-hisâb.

  Rabbenâ âtinâ min-ledunke rahmeten ve heyyi’lenâ min-emrinâ rasadâ.

  Rabbenâ heb lenâ min-ezvâzinâ ve zurriyyââtinâ kurrata a’yunin ve’c’alnâ li’l-muttekîne imâmâ.

  Rabbenâ’k-sif annâ’l-azâbe innâ mu’minûn.

  Rabbenâ aleyke tevekkelnâ ve ileyke enebnâ ve ileyke’l-masîr.

  Rabbenâ lâ-tec’alnâ fitneten lillezîne keferû ve’gfir lenâ rabbenâ inneke ente’l-azîzu’l-hakîm.

  Rabbenâ’gfir lenâ ve li-ihvâninâ’llezîne sebekûnâ bi’l-îmâni velâ tec’al fî kulûbinâ gilen lillezîne âmenû rabbenâ inneke raûfun rahîm.

  Rabbenâ etmim lenâ nûranâ ve’gfir lenâ inneke alâ kulli sey’in kadîr.


  Bir gün hocam Ebü’r-Rabî bana, “Sana bitmek tükenmek bilmeyen bir hazîne ögreteyim mi?” dedi. Ben de, “Evet” deyince, Ebü’r-Rabî bana, “Su duâyi devamli oku” dedi...

  Okumami istedigi duâ söyle idi: “Yâ Allah, yâ Vâhid, yâ Mûcid, yâ Cevâd, yâ Bâsit, yâ Kerîm, yâ Vehhâb, yâ ze’t-Tavl, yâ Ganî, yâ Mugnî, yâ Fettâh, yâ Rezzâk, yâ Alîm, yâ Hayy, yâ Kayyûm, yâ Rahmân, yâ Rahîm, yâ Bedîassemâvâti vel-ard, yâ ze’l-celâli vel ikrâm... Yâ Hannân, yâ Mennân infehnî minke bi nafhati hayrin tugnînî bihâ ammen sivâk... in testeftihû fekâd câekümü’l-feth... Innâ fetehnâ leke fethan mübînâ... Nasrun minellahi ve fethun karîb... Allahümme yâ Ganî, yâ Hamîd, yâ Mubdi’, yâ Muîd, yâ Vedûd, yâ ze’l-arsil Mecîd, yâ Fe’âlen limâ yürîd, ikfini bihelâlike an harâmike ve agninî bi fadlike ammen sivâke vahfaznî bimâ hafizte bihizzikr... Vensurnî bimâ nasarte bihirrusül... inneke alâ külli sey’in kadîr...” (68)
  Sifa için okunacak duâlar

  Hasta, sabâh ve yatsi namazlarindan sonra, abdestli olarak üç istigfâr, sonra üç Fâtiha okuyup söyle duâ yapar:

  1.dua
  “Elhamdülillâhi Rabbil’âlemîn vessalâtü vesselâmü alâ Resûlinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecma’în.

  Yâ Erhamerrâhimîn. Yâ Rabbî! Okudugum Fâtiha-i serîfeleri hediyye eyledim. Kabûl eyle. Hâsil olan sevâblari, sevgili peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmin ve Âlinin ve Eshâbinin ve bütün âlimlerin ve sâlihlerin ve velîlerin rûhlarina hediyye eyledim vâsil eyle. Bilhâssa Imâm-i a’zam Ebû Hanîfenin ve Abdülkâdir-i Geylânînin ve Imâm-i Muhammed Gazâlînin ve Ebû Bekr-i Siddîkin ve Selmân-i Fârisînin ve Kâsim ve Ca’fer-i Sâdik ve Bâyezid-i Bistâmî ve Ebül Hasen Harkânî ve Ebû Alî Farmedî ve Yûsüf-i Hemedânî ve Abdülhâlik Goncdevânî ve Ârif-i Rîvegerî ve Mahmûd Encirfagnevî ve Alî Râmitenî ve Muhammed Bâbâ Semmâsî ve Seyyid Emîr Gilâl ve Seyyid Muhammed Behâüddîn-i Buhârî ve Alâüddîn-i Attâr ve Ya’kûb-i Çerhî ve Übeydullâh-i Ahrâr ve Kâdi Muhammed Zâhid ve Dervîs Muhammed ve Hâcegî Emkengî ve Muhammed Bâkî Billâh ve Imâm-i Rabbânî Ahmed Fârûkî ve Muhammed Ma’sûm ve Seyfeddîn ve Seyyid Nûr Muhammed ve Mazher-i Cân-i Cânân ve Abdüllah-i Dehlevî ve Hâlid-i Bagdâdî ve Seyyid Abdüllah semdînî ve Seyyid Tâhâ-i Hakkârî ve Seyyid Muhammed Sâlih ve Seyyid Fehîm-i Arvâsî ve Seyyid Abdülhakîm ibni Mustafâ hazretlerinin rûhlarina hediyye eyledim, vâsil eyle yâ Rabbî. Bu velîlerin, bu sevdiklerinin hâtirlari ve hurmetleri için benim derdime devâ ve sifâ ihsân eyle, beni bu marâzdan halâs eyle, bana sihhat ve âfiyet ve emânet ve güzel ahlâk ve kaderine rizâ ihsân eyle yâ Rabbî, âmîn. Velhamdülillâhi Rabbil âlemîn.”

  Küfürden kurtulmak için duâ

  Erkek olsun, kadin olsun, her Müslümanin, her sözünde, her isinde, Allahü teâlânin emrlerine, yanî farzlara ve yasak ettiklerine yanî harâmlara uymasi lâzimdir. Bir farzin yapilmasina, bir harâmdan sakinmaga ehemmiyyet vermiyenin îmâni gider, kâfir [Allahin düsmani] olur. Kâfir olarak ölen kimse, kabirde azâb çeker. Âhiretde Cehenneme gider. Cehennemde sonsuz yanar. Af edilmesine, Cehennemden çikmasina imkân ve ihtimâl yoktur.

  Kâfir olmak çok kolaydir. Her sözde, her isde kâfir olmak ihtimâli çokdur. Küfrden kurtulmak da çok kolaydir. Küfrün sebebi bilinmese dahî, hergün bir kerre, “Yâ Rabbî! Bilerek veyâ bilmiyerek küfre sebeb olan bir söz söyledim veyâ bir is yapdim ise, nâdim oldum, pismân oldum. Beni af et” diyerek tevbe etse, Allahü teâlâya yalvarsa, muhakkak afv olur. Cehenneme gitmekden kurtulur.

  Cehennemde sonsuz yanmamak için, hergün muhakkak tevbe etmelidir. Bu tevbeden dahâ mühim bir vazîfe yokdur. Tekrâr bildirelim ki, kul hakki bulunan günahlara tevbe ederken, bu haklari ödemek ve terk edilmis namazlar için tevbe ederken, bunlari kazâ etmek lâzimdir

  Cennet ehlinden olmak için duâ

  Su duâyi yakîn ile inanarak gündüz okuyan kimse gece olmadan ölürse Cennet ehlinden olur. Inanarak gece okuyan sabah olmadan ölürse Cennet ehlinden olur.

  Allahümme ente rabbî lâ ilâhe illâ ente halâktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va’dike mesteta’tü eûzü bike min serri mâ sana’tü ebûü leke bi ni’metike aleyye ve ebûü bizenbî fagfir lî feinnehû lâ yagfirüzzünûbe illâ ente. (45)

  Allahim sen benim Rabbimsin. Senden baska ilâh yoktur. Sen beni yarattin. Ben de senin kulunum. Gücüm yettigi kadar senin va’din ve ahdin üzerineyim. Yaptiklarimin serrinden sana siginirim. Senin bana verdigin ni’metini îtiraf ederim. Günahimi da îtiraf ederim.Beni magfiret et. Çünki günahlari ancak sen bagislarsin.
  Not: tabii bu duayi okuyan kisinin kul hakki yememis Allah cc sirk kosmamis olmasi ve büyük günahlardan uzak durmasi lazimdir.

  Duâ kabul oldugunda yapilacak hamd

  Duâsi kabul oldugunda, Allahü teâlâ’ya hamd etmelidir. Hadîs-i serîfde: “Sizden biriniz hastaliktan sifâ buldugu veya seferden döndügünde duâsinin kabûl oldugunu sezerse, söyle duâ etmelidir: “Elhamdü lillâhillezî biizzetihî ve celâlihî tetimmüssâlihât” buyurulmustur. Duânin mânasi: Hamd o Allahü teâlâ’ya mahsustur ki, izzeti ve celâli sayesinde bütün iyi isleri tamamlanir.

  Giristigi isi basarir, arzû ettigine kavusursa, elhamdü lillâhillezî bini’metihi tetimmüs sâlihât der. Arzû ettigine kavusmazsa, elhamdü lillâhi alâ külli hâl der. Olmamasinda gizli bir hikmet oldugunu düsünür. Çünki islerin en hayirlisi, süphesiz Allahü teâlâ’nin ihtiyâr ettigidir.

  Baslanan isin kolay ve hayirli olmasi için duâ

  Bir ise baslarken, bunun kolay ve hayirli olmasi için devamli su dua edilmelidir:

  “Rabbi yessir ve lâ tüassir Rabbi temmim bil hayr.”
  Suiçerken okunacak duâ

  Suyu Besmele ile üç nefesde içmeli, her nefesde agzini bardaktan çekmelidir. Peygamber efendimiz de böyle yaparlardi. Birinci nefeste Rabbine, verdigi ni’met sebebiyle sükretmeli, ikinci nefeste, kendisine ortak olmamasi için Allahü teâlâ’ya seytandan siginmali, üçüncü nefeste içtigi suyun sifâ olmasi için Allahü teâlâ’ya niyazda bulunmalidir.

  Her nefesin sonunda da Allahü teâlâ’ya hamd ederse, “Elhamdülillah” derse içtigi su, diger su içmesine kadar karninda tesbîh eder. Hadîs-i serîfde: “Günahi çok olan, çok su dagitsin” buyurulmustur. Peygamberimiz buyurdu ki, “Su içeceginiz vakit, ayakta içmeyiniz! Vücûdünüze zararlidir. Yalniz abdestten artan su ve zemzem-i serif ayakta içilir.”

  Hapşurunca okunacak dua

  hpşrunca “Elhamdülillah” demeli, bunu duyan müslüman da, “Yerhamükellah” yani (Allah sana rahmet etsin.) demelidir! Üçüncü biri varsa “Yehdina ve yehdikümullah” demelidir! Üçüncü bir kimse yoksa, aksiran cevap olarak ayni seyi söylemelidir!

  Hadis-i serifte buyuruldu ki: “Hapsurunca "Elhamdülillah" diyen göz agrisi görmez.” “Hapsurunca Elhamdülillah diyeni, 70 türlü belâdan korunur.”

  Elbise giyerken su duâ okunmalidir:

  Elhamdü lillâhillezî kesânî hâzessevb ve rezekanîhi min gayri havlin minnî ve lâ-kuvveh. (19)

  Resûlullah her yeni elbise giydigi zaman bu duâyi okurdu: “Elhamdü lillâhillezî kesânî mâ ûriye bihi avretî.”

  Elbise giyerken sagdan baslamali, çikarirken soldan çikarmalidir. Resûlullah Efendimiz böyle yapardi. Giyinirken Allahü teâlâya hamd eder, söyle duâ ederdi: “Allahümme lekel hamdü. Ente kesevtenîhi. Es’elüke min hayrihi ve hayri mâ suni’a lehu ve eûzü bike min serrihi ve serri mâ suni’a lehü.” Mânasi: Allahim, hamd sana mahsustur. Sen bana bu elbiseyi giydirdin. Senden onun hayirli olmasini ve ne için yapilmis ise, onun da hayirli olmasini dilerim. Onun serrinden ve ne için yapilmis ise o seyin de serrinden sana siginirim.

  Giybet etmenin kefareti

  Giybet etmenin kefâreti, giybet ettigi kimse için istigfar etmek ve onunla helallasmaktir. Oturdugu yerden kalkmadan, su duâyi üç defa okur: “Allahümmagfir lehü verhamhü ve tecâvez anhü vec’al mâ kulnâ fîhi keffâreten li-zünûbihî ve kurbeten ve zülfâ bi-rahmetike yâ erhamer-râhimin” ya’nî, yâ Rabbi, onu magfiret eyle, ona merhamet eyle, ona merhamet eyle, yaptiklarini bagisla, hakkinda konustuklarimizi günahlarina kefâret, kurbet ve zülfâ eyle. Rahmetinle, ey erhamer-râhimîn, demektir.

  Ayrica, Allahümmagfir lî ve limen igtebtü, okur. Yarabbi beni ve giybetini yaptigimi affet,demektir.

  Insandan bir günah sadir olunca, hadiste belirtildigi gibi temiz bir abdest alip iki rek’at namaz kilmali ve sonra söyle istigfar etmelidir:

  Estagfirullah estagfirullah, estagfirullahe’l-kerîme’llezi lâilâhe illâhu, el-Hayye’l-kayyûme ve etûbu ileyh, tevbete abdin zalimin li nefsihî lâ-yemliku linefsihî mevten velâ hayâten ve lâ nusûra, ve es’eluhu’t-tevbete ve’l-magfirete lenâ innehû huve’t-tevâbu’r-rahîm.

  Resûlullah’i rü’yada görmek için duâ

  Resûlullah’i rü’yada görmek: Rû’yâsinda Peygamber Efendimizi görmek istiyen, ona çok salevat okusun ve su duâyi okumaga devâm etsin: “Allahümme rabbel beledil-harâm ves-sehril harâmi vel-hilli verrükni vel-harâmi ver-rükni vel-makam ikra’ alâ rûhi Muhammedin minesselâm.”

  Ebû Hüreyre hazretleri,Resûlullah’dan bildirir: “Cuma gecesi iki rek’at namaz kilip, her rek’atinda bir Fâtihadan sonra bir Âyete’l-kürsî, ones Ihlâs okuyup selâm verdikten sonra bana bin salevât okuyan, öbür Cumaya varmadan beni rü’yada görür” buyurdu.

  Kötülerin serrinden kurtulmak için duâ

  Resûlullah Efendimiz, düsmandan çekindigi zaman: “Allahümme innâ nec’alüke fî nuhûrihim ve ne’ûzü bike min surûrihim” derdi.

  Evlilikte ilk gece okunacak duâ

  Dâmad, gelinin yanina girince, ikisi de, iki rek’at namaz kilmalidirlar. Sonra dâmad, gelinin kâkülünden tutup: “Allahümme bârik lî fî ehlî ve bârik lî ehlî fiyye, Allahümmerzuknî minhâ verzukhâ minnî. Allahümmecma’beynenâ mâ cema’te fî hayrin ve ferrik beynenâ izâ ferrakte fî hayrin” duâsini okur. Onunla cima edecegi zaman: “Allahümme bismike estahleltü fercehâ ve bi emânetike ehaztühâ. Allahümme femâ kadayte sey’en min rahmihâ fec’alhü bârren takiyyen, vez’alhü müslimen seviyyâ ve lâ tec’alhü müfsiden serîken lis-seytanî” der.

  Biri de, cima’ ederken seytandan Allahü teâlâ’ya siginmaktir. Bu esnâda söyle der: “Bismillâhi Allahümme cennibnâ-s-seytâne ve cennibi-s-seytâne mâ razaktenâ”, ya’ni seytani bizden ve bize verdigin çocuktan uzak eyle der. Bu durumda kendilerine çocuk verilirse, seytan ona zarar veremez.

  Hastalıkta okunacak dua

  stalik hâlinde, günahlarina tevbe etmesi sünnettir. Hadîs-i serîfde: “Bir kul hastalanip, sonra iyilesince, hâli iyi olmazsa, yanindaki hafaza melekleri, biz onu iyilestirdik, ama o âfiyyet bulmadi, ya’nî hâlini düzeltmedi derler” buyuruldu.

  Hasta iken su duâyi çok okur: “Lâ ilâhe illâllahü vahdehü lâ serîke lehü lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemûtü ebeden. Sübhânellahi Rabbil ibâdi ve rabbil bilâd. Vel hamdü lillâhi kesîren tayyiben mübâreken fîhi alâ külli hâl. Vallahü ekberü kebîren, celâlullahi ve kibriyâühü ve azametühü ve kudretühü bikülli mekân. Allahümme in künte kadayte aleyyel mevte fagfirlî verhamnî min zünûbî ve eskinnî cennete adnin.”

  Hazret-i Âise anlatir: Resûlullah’dan duydum: “Birinize derd, keder, hastalik gelince, üç defa “Sübhâneke innî küntü minezzâlimîn” desin” buyurdu. Hazret-i Enes anlatir. Resûlullah’a bir köylü gelip, “ben hastayim, yedigim içtigim karnimda durmuyor; iyi olmam için bana duâ et” dedi. Resûlullah: “Bir sey yedigin veya içtigin zaman, “Bismillâhillezî lâ yedurru me’asmihî sey’ün fil-ardi ve lâ fissemâi ve hüves-semî’ul alîm, yâ hayyü yâ kayyûm” söyle, büyük de olsa, hastalik sana zarar vermez” buyurdu.

  Peygamberimiz Eshâbina, bütün agri ve atesli hastaliklar için: “Bismillâhil kebîr eûzü billâhil azîm min serri külli irkin ne’ar ve serri harrin-nâr” duâsini okumagi ögretirdi.

  Bas agrisinda okunacak dua

  Resûlullah, Hazret-i Alî’ye buyurdu ki: “Basin agriyinca, elini basina koy ve Hasr sûresinin sonunu – Lev enzelnâ’dan itibaren – oku.”

  Resûlullah’in Hasr sûresinin bu kismini okudugu zaman, mübârek elini, mübârek basina koydugu ve: “Ölüm hâriç, bu her hastaliga sifâdir” buyurdugu bildirilmistir. (Bu ayetler, ayati hirz (76) dualarinin içinde vardir.)

  Kaybolan kimseye kavusmak için

  Ce’fer-i Huldî hazretleri buyurdu ki: Birseyin kayboldugu veya bir kimse ile bulusmak istedigin zaman, yâ câmi’an-nâsi li-yevmin lâ raybe fîh, innallahe lâ yuhlifül mîâd, icma’ beynî ve beyne ... (71) deyip, kimle ve neyle bulusmak istiyorsa, beni onunla bulustur söyleyip, noktalarin oldugu yerde onun ismini belirtir. Böyle söylersem, Allahü teâlâ muhakkak seni o sey veya o kimse ile bulusturur. Bunu söyledigim her zaman, duâm kabûl edildi.

  Teheccüd namazindan sonra okunacak duâ

  Hz. Peygamberin, teheccüd namazina kalktigi zaman okudugu duâ:

  Ibni Abbas hazretleri Peygamber Efendimizin teheccüd namazina kalktigi zaman su duayi okudugunu bildirmistir:

  Allâhumme leke-l-hamdu ente kayyimu’s-semâvâti ve’l-ardi ve men fîhinne, ve leke’l-hamdu ente meliku’s-semâvâti ve’l-ardi ve men fîhinne, ve leke’l-hamdu ente nûru’s-semâvâti ve’l-ardi ve men fîhinne, ve leke’l-hamdu ente’l-hakku ve va’duke’l-hakku ve likauke hakkun ve kavluke hakkun ve’l-cennetu hakkun ve’n-nâru hakkun ve’n-nebiyyune hakkun ve Muhammedun hakkun ve’s-sâatu hakkun Allahumme leke eslemtu ve bike âmentu ve aleyke tevekkeltu ve ileyke enebtu ve bike hasamtu ve ileyke hakemtu fe’gfir lî ma kaddemtu vemâ ahhartu vemâ asrartu vemâ a’lentu ente’l-mukaddimu ve ente’l-muahhir velâ ilâhe illâ ente evlâ ilâhe gayruke velâ havle velâ kuvvete illâ billâh.(58)

  Banyoya girerken çikarken okunacak dua

  Banyoya girerken su duâ okunur:

  “Allahumme innî es’eluke min’el-cenneti ve naîmihâ ve eûzu bike mine’n-nâri ve hamîmihâ “ (Allahim senden cenneti ve cennet nimetlerini istiyorum, cehennemden ve cehennemin hararetinden sana siginiyorum)

  Banyodan çikarken:

  “Elhamdu lillâhillezi ezhebe annî’l-ezâ ve âfanî” denilir.

  Helaya girerken çikarken okunacak duâ

  Tuvalete gidecegi sirada okunur:

  “Allahumme innî eûzu bike mine’r-ricsi’l-habîsi’l-muhbisi mine’s-seytâni’r-racîm” (Allahim, pislikten, kötü, kovulmus seytandan sana siginirim.)

  Tuvaletten çikinca su dua okunur:

  “Elhamdu lillâhillezî ezhebe annî mâ-yu’zînî ve emseke aleyye mâ yenfeunî subhaneke gufrâneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr” (Bana eziyet veren seyi benden gideren, bana yararli olani bende birakan Allah’a hamdolsun. Yücesin Rabbim, magfiretine siginiyorum, Rabbimiz, dönüs sanadir.)

  Hadîs-i serîfde: “Cin ve seytanlar halâda insanlari ifsâd ve eziyyet için beklerler. Sizden biriniz halâya girerken Eûzü billâhi minel hubüsi vel habâis desin” buyuruldu.

  Bir zarar meydana geldiginde okunacak duâ

  “Asâ rabbunâ en-yubdilenâ hayran minhâ innâ ilâ rabbinâ râgibûn.” (Ola ki Allah onun yerine bize ondan daha hayirlisini vere. Biz Rabbimizi arzu ediyoruz

  Öfkeli halde edilecek dua

  “Allahummâgfir lî zenbî ve’zheb gâyza kalbî ve ecirnî mine’s-seytâni’r-racîm (Allahim, günahimi bagisla, kalbimin öfkesini gider, beni kovulmus seytandan uzak tut.)

  Firtinada okunacak dua

  Resûlullah Efendimiz siddetli rüzgârlar eserken dizlerinin üzerine oturup “Allahümmec’alhâ rahmeten ve lâ tec’alhâ azâben, Allahümmec’alhâ riyâhan ve lâ tec’alhâ lenâ rîhan” duâsini okurdu. Ya’nî Allahim! Bu rüzgârlari hakkimizda rahmet kil, azâb kilma. Yâ Rabbi bunlari bizim için rahmet kil, azab ve elem kilma demektir.

  Bir de: “Allahümme lâ taktülnâ bigadabike ve lâ tehlüknâ biazâbike ve âfina kable zâlike” duâsini okurdu. Burada da Allahim! Bizi gadabinla öldürme, azâbinla helâk etme ve bize âfiyetler ihsân et buyurulmaktadir.

  Ibni Abbâs buyurdu: Gök gürlerken “Sübhânellezi yüsebbihurra’dü bihamdihî vel melâiketü min hiyfetihî ve hüve alâ külli sey’in kadîr” duâsini okuyan yildirim düsmesinden korunur.

  Fakirlikten kurtulus duâsi

  Dinimiz çalisarak kazanmayi emretmektedir. Hz.Ömer, “Çalisin, kazanin! Çalismadan rizik beklemeyin! Allahü teâlâ gökten para yagdirmaz” buyurdu. Hz.Lokman Hakim de, “Çalis, kazan! Çalismayip muhtaç olanin dini ve akli noksandir” buyurdu.
  Hadis-i seriflerde buyuruldu ki:

  “Eve girerken "Ihlas" suresini okuyan, fakirlik görmez.”

  “Sikintiya düsen veya borçlanan, bin kerre "La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim" derse, Allahü teâlâ isini kolaylastirir.”

  “Her gün yüz defa "La havle ve la kuvvete illa billah" diyen fakirlik görmez”

  Rizik için endise etmemelidir! Kur'an-i kerimde mealen buyuruluyor ki:

  “Her canlinin rizki Allaha aittir.” [Hud 6]

  “Seytan, sizi fakirlikle korkutup, fahsaya sürükler (cimrilige, her türlü kötülüge tesvik eder.)” [Bekara 268]

  Su duâyi okuyan fakirlikten kurtulur demek, o duâ kabul olmussa, ona bir çalisma kapisi açilir veya ummadigi yerden rizka kavusur demektir. Hastaligi için duâ eden de sifaya sebep olan ilaca veya baska bir sebeple sihhate kavusur. Çalismak rizki artirmaz. Rizki veren Allahü teâlâdir. Çalismak sebebe yapismaktir. Sebeplere yapismak sünnettir.

  Ihtiyaçtan kurtulmak, bereketli rizka kavusmak için sebeplere yapismalidir! Hadis-i seriflerde buyuruldu ki:

  “Ömrüm uzun, rizkim bol olsun diyen, akrabasini ziyaret etsin, görüp gözetsin!)

  “Sabah uykusu rizka manidir.”

  “Ihtiyaçlarini insanlara açan, ihtiyaçtan kurtulamaz. Allahü teâlâya arz eden ise, ihtiyaçtan kurtulur.”

  “Rizka kavusan çok hamd etsin! Rizki azalirsa istigfar etsin!”

  Hamd, "Elhamdülillah", Istigfar, "Estagfirullah" demektir. Istigfar etmek, günahlarin affina sebep olan iyilikleri yapmaktir.

  "(Allahümme ma esbaha bî min ni’metin ev bi ehadin min halkike, fe minke vahdeke lâ serîke leke, felekel hamdü ve lekessükr" duâsini, gündüz okuyan o günün, aksam okuyan o gecenin sükrünü ifâ etmis olur.) [Aksam "esbaha" yerine "emsâ" denir.]


  (Sabah-aksam on defa, "Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ-serîkeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ külli seyin kadîr" okuyan kimse, kötülüklerden korunur.) [Nesâî]


  (Bir kimse, sabah-aksam yüz defa "Sübhânallahi ve bihamdihi" derse, o gün ve o gece hiç kimse onun kadar sevap kazanamaz.) [Deylemî]


  (Evden çikarken "Bismillâhi, tevekkeltü alallahi, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah" diyen, tehlikelerden korunur ve seytan ondan uzaklasir.) [Tirmizî]


  (Lâ havle... okumak, doksandokuz derde devadir. Bunlarin en hafifi sikintidan kurtulmaktir.) [Ebû Nuaym]


  Imam-i Rabbanî (ks) Hazretleri, din ve dünya zararlarindan kurtulmak için her gün 500 defa "Lâ havle velâ kuvvete illâ billah" okurdu. Okumaya baslarken ve okuyunca yüzer defa Salevat getirirdi. (Tefsir-i Mazherî)]


  (Hergün yüz defa salevat getiren, münafikliktan ve cehennem atesinden uzaklasir ve kiyamette sehitlerle beraber olur.) [Taberânî]


  (Günde 25 defa "Allahümme bâriklî fil mevt ve fî mâ ba’delmevt" okuyan sehit olarak ölür.) (Redd-ül Muhtar)

  Sabah-aksam 7 defa "Allahümme ecirnî minennâr" diyen cehennemden kurtulur.) (Ebu Davud)


  (Sabah-aksam, 3 defa, "Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi seyün fil erdi velâ fissemâi ve hüvessemîul alîm" okuyan, büyücü ve zalimden emin olur.) [I. Mâce]


  (Sabah 3 defa, "Eûzü billahis-semîil alîm-i minesseytânirracîm" dedikten sonra Besmele ile Hasr suresinin son üç ayetini okuyana, 70 bin melek, aksama kadar duâ eder. O gün ölürse sehit olur. Aksam okursa yine ayni seylere kavusur.) [Tirmizî]


  (Sirkten korunmak için "Allahümme innî eûzübike min en-üsrike bike sey-en ve ene a’lemü ve estagfiruke li-mâ lâ a’lemü inneke ente allâmülguyûb" okuyun!) [I. Ahmed]


  (Sabah-aksam 7 defa "Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arsil-azîm" okuyanin dünya ve ahiret isine Allah kâfi gelir.) [Beyhekî]


  Alıntıdır...

 6. #6
  mahmur
  allah razı olsun

 7. #7
  Alıntı mahmur Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  allah razı olsun
  Sizdende kardeşim...

 8. #8

  Faydalı Dualar

  SALAVATI TEFRİCİYYE


  (Kim bu duayı 4444 defa okursa bütün sıkıntılarından kurtulur ve dertlerine deva hastalıklarına şifa borçlarına eda bulur ama ne bir eksik ne bir fazla tam 4444 defa okunması şart) Salavatı şerifeye başlamadan önce, tam bir iman ve ihlasla, 21 defa "Estağfirullah el azizıym ve etubü ileyh" diye istiğfar getirin ve ne için okunuyorsa kalben ona niyet ediniz. Mesela Borcumdan, fakirlikten, şu muradımı erdir gibi

  Bismillahirrahmânirrahîm

  Allahumme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina muhammedinillezi tenhallü bihil ukadü ve tenfericü bihil kürabü ve tukda bihil havaicü ve tünalü bihir regaibü ve husnül hevatimi ve yüsteskal gamamü bi vechihil kerimi ve ala alihi ve sahbihi fi külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma'lumin lek.


  ŞEYTAN VE CİNLERİN KAHRI İÇİN DUA


  Bismillahirrahmânirrahîm

  Euzü bi kelimatillahit tammatilleti la yücavizühünne berrün ve la facirun min şerri ma zerae filardı ve min şerri ma yahrucü minha ve min şerri maya'rucü fis semai ve ma yenzilü minha ve min şerri külli tarikın illa tarikan yatruku bi hayrin ya rahman


  ÜZÜNTÜYÜ GİDERMEK İÇİN OKUNAN DUA


  Bismillahirrahmânirrahîm

  Allahümme rabbes semavatis seb'ı ve rabbel arşil azıymi ikfini külle mühimmin min haysü şi'te min eyne şi'te

  Herhangi bir kul bu duayı okursa Allah mutlaka onun üzüntüsü giderir (Ramuz el Ehadisi)


  GÜNAHLARI AFFETTİREN DUA


  Sabah namazının peşinden yüz defa Sübhanellah, yüz defa La ilahe illellah, yüz defada Allahü Ekber diyen kimsenin günahları, denizlerin köpüğü kadar bile olsa mağrifet olunur. (Nesci)

  Bismillahirrahmânirrahîm

  Estağfirillahel azıymellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyüme ve eubü ileyh" diye kimsenin günahlarıda yine denizlerin köpüğü kadar bile olsa affolur (İbnüs Sünni)


  NAZAR DUASI


  Bismillahirrahmânirrahîm

  Ve in yekadülleziyne keferu le yüzlikuneke bi ebsarihim lemma semiuz zira ve yekulune innehü le mecnun Ve mahüve illa zikrun lil alemiyn.


  BORÇLARDAN KURTULMAK İÇİN OKUNAN DUA


  Bismillahirrahmânirrahîm

  Allahümme faricel hemmi ve kaşifel ğammi müciybe da'vetil muddarriyne rahmaned dünya vel ahırati ve rahıymehüma ente terhamüni ferhamni bi rahmetin tuğniyni biha an rahmeti men sivake.


  BAŞ AĞRISI İÇİN DUA


  Bismillahirrahmânirrahîm

  Elif lam mim, Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayum, nezzele aleykel kitabe bil hakkı musadikan lima beyne yediyhi ve enzelet terate vel incile min kablü hüden lin nasi ve enzelel furkane innellezine keferu bi ayatillahi lehüm azabün şedidün vallahü azizün züntikam Uhruc minha mez'umen medruhan le emleenne cehenneme minke ve mimmen tebiake minhüm ecmeiyn.

 9. #9

  Faydalı Dualar 1

  Çocuk Sahibi Olmak Için

  *Çoçugu olmayan kimse 707 kere "Ya Varis" okursa Allahin izniylehayirli evlat sahibi olur.

  *Çoçugu olmayanlar 4 Cuma üstüste 1000 kere "Ya Evvel" okumalidir.*Düsük ihtimali olan hamile bayanlar esleriyle beraber "El Mübdi" okur.


  Baslanan Isin Hayirli Olmasi

  Bir ise baslarken, bunun kolay ve hayirli olmasi için devamli su dua
  edilmelidir:
  “Rabbi yessir ve lâ tüassir Rabbi temmim bil hayr.”

  Geçimsiz Insanlar Için

  Huysuz geçimsiz es veya insanlar için her gün 100 kere "Ya Muksit"
  okunursa o insal yumusar ve geçimli hale gelir.  Gönül Ferahligi Için

  Gönlün ferahlamasi ,iç sikintisinin gitmesi için hergün 137 kere "Ya Vasi" okunur

 10. #10

  Faydalı Dualar 2

  Hapsurunca
  Hapsurunca “Elhamdülillah” demeli, bunu duyan müslüman da,
  “Yerhamükellah” yani (Allah sana rahmet etsin.) demelidir! Üçüncü biri
  varsa “Yehdina ve yehdikümullah” demelidir! Üçüncü bir kimse yoksa,
  aksiran cevap olarak ayni seyi söylemelidir!
  Hadis-i serifte buyuruldu ki: “Hapsurunca "Elhamdülillah" diyen göz
  agrisi görmez.” “Hapsurunca Elhamdülillah diyeni, 70 türlü belâdan
  korunur.”


  Sevdigine Kavusmak Için

  Ya Cami Sevdigine(sevdiklerine) kavusmak isteyen 114 kere "Ya Cami " esmasini okumalidir

  Su Içerken
  Suyu Besmele ile üç nefesde içmeli, her nefesde agzini bardaktan
  çekmelidir. Peygamber efendimiz de böyle yaparlardi. Birinci nefeste
  Rabbine, verdigi ni'met sebebiyle sükretmeli, ikinci nefeste,
  kendisine ortak olmamasi için Allahü teâlâ'ya seytandan siginmali,
  üçüncü nefeste içtigi suyun sifâ olmasi için Allahü teâlâ'ya niyazda
  bulunmalidir.


  Çocuga Isim Koyarken

  Abdestli olarak ayakta kibleye dönüp, çocugun sag kulagina ezan ve sol
  kulagina kaamet okuduktan sonra verilen isim çocugun kulagina
  söylenir. Peygamber efendimiz kendisine bir çocuk getirildiginde
  “Allahümme'c'alhü berren ve takiyyen ve enbetehü fi'l-Islâmi nebâten”
  diye dua ederdi. Resûlullah efendimiz, çocuga güzel isim verilmesini
  emir buyurmustur.

  Kalp Darligi için

  Kalp darliginda olan sabah namazinin sünnetinden sonra 40 defa "Ya
  Hayyü Ya Kayyüm La ilahe illa ente" okusun
2 Sayfadan 1. 12 SonSon

Benzer Konular

 1. Faydalı Dualar
  Konuyu Açan: Haifa, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 17
  Son Mesaj : 21-Tem-2016, 11:22
 2. Çok Faydalı Bir Dualar
  Konuyu Açan: berceste88, Forum: Havas & Hüddam.
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 11-Nis-2015, 22:35
 3. Seçme Faydalı Dualar
  Konuyu Açan: kuzguncuk, Forum: Dilek Duaları.
  Cevap: 44
  Son Mesaj : 18-Tem-2013, 19:13
 4. İşte Rabb' imize Edebileceğimiz Bazı Dualar
  Konuyu Açan: burcin01, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 28-Şub-2010, 18:46
Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com