Toplam 7 sonuçtan 1 ile 7 arası gösteriliyor
 1. #1

  Bazı Surelerin Faziletleri

  Bazı Surelerin Faziletleri (Açıklamaları, faydaları, görevleri) (ALINTIDIR!)
  TEVBE SURE-İ ŞERİFESİNİN ESRARI:

  MAKSADINA ULAŞMAK İÇİN

  Bir kimse her gün 7 defa "Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym" Ayet-i kerimesini okumayı adet haline getirirse herhangi bir maksadına ulaşması için bu kafidir. Bu maksadı ister dünya işleri ile ilgili olsun istersede yalnış ve hayırsız iş her dilediğine kavuşur.

  SANCILAR İÇERİSİNDE KIVRANAN KİMSEYE

  Ayağı uyluk kısmından kırılmış bir kimseyi getirdiler sancılar içerisinde kıvranan ve feryat eden o kimseye Ebu Ma'şer : Elini yerine koy ve Tevbe sure-i şerifesinin sonu olan ( yukarıda yazdığımız ) Ayet-i kerimeyi oku der

  Derhal sancısı kesilen kimsenin bir müddet sonra da kırılan uyluğu şifa bulur.

  SAYGI VE GÜVEN SAĞLAMAK İÇİN

  HIRSIZI VE KAÇAGI BULMAK İÇİN

  ÇEVRESİNDEN İLGİ GÖRMEK İÇİN

  Tevbe sure-i şerifesinin bazı ayet-i kerimelerinden usulüne uygun yazılarak bu ihtiyaçlar için de istifade edilebilir.

  ENFAL SURE-İ ŞERİFESİNİN ESRARI:

  NİFAKTAN KURTULMAK İÇİN

  "Her kim ki Enfal sure-i şerifesi ile Tevbe sure-i şerifesini okursa ben o kimsenin münafıklıkla ilgisinin bulunmadığına şehadet ederim. O kimseyi şefatimle de ayırmam. O kimse için bu sure-i şerifelerin okunması karşılığında yer yüzünün münafık erkek ve münafık kadınlarının sayısınca sevap yazılır. Arş ve arş da bulunan bütün melekler o kimsenin günahlarını bağışlaması için Cenab-ı hakk'a istiğfar ederler. Bunu o kimse yaşadığı müddetce devam ettirirler" Buyuruyor efendimiz ( S.A.V. )

  MAKSADINA ULAŞMAK İÇİN

  Bir kimse her gün 7 defa "Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym" Ayet-i kerimesini okumayı adet haline getirirse herhangi bir maksadına ulaşması için bu kafidir. Bu maksadı ister dünya işleri ile ilgili olsun istersede yalnış ve hayırsız iş her dilediğine kavuşur.

  SANCILAR İÇERİSİNDE KIVRANAN KİMSEYE

  Ayağı uyluk kısmından kırılmış bir kimseyi getirdiler sancılar içerisinde kıvranan ve feryat eden o kimseye Ebu Ma'şer : Elini yerine koy ve Tevbe sure-i şerifesinin sonu olan ( yukarıda yazdığımız ) Ayet-i kerimeyi oku der

  Derhal sancısı kesilen kimsenin bir müddet sonra da kırılan uyluğu şifa bulur.

  NASİHAT DİNLEMESİ İÇİN

  HUZUR VE EMNİYET İÇİN

  MADDİ VE MANEVİ SIKINTILARDAN KURTULMAK İÇİN

  Enfal sure-i şerifesinden yukarıdaki ihtiyaçlar içinde istifade edilebilir.


  A'RAF SURE-İ ŞERİFESİNİN ESRARI:

  FELÇ HASTALIĞINDAN KURTULMAK İÇİN

  Bir kimse yatağına yatmadan önçe a'raf sure-i şerifesinin bazı ayet-i kerimelerini okursa Allah teala o kimseyi her türlü kötülükten ve şeytanın desiselerinden korur ayrıca bu ayet-i kerimeleri okumaya devam etmek her hususta kuvvetli kalmak ve felç hastalığından kurtulmak için çok faydalıdır.

  ÇOK UYUMAKTAN ŞİKAYET EDENLER İÇİN:

  Kimki "İnne rabbekümullahüllezi..." ile başlayan ayet-i kerimeden "Ve la tüfsidu fil erdı..." ile başlayan ayet-i kerimede dahil olmak üzere okur ve bu okuyuşu ile uykusunun azalmasına niyet ederse uyku ihtiyacından kurtularak beklediğine ulaşır.

  MESKENLERİ KÖTÜLÜKTEN KORUMAK:

  Bir kimse yukarıda tarif edilen ayet-i kerimeleri hırz ayetleri ve tevbe sure-i şerifesinin sonunda bulunan ve "E ve la yeravne ennehüm" diye başlayan ve sure sonuna kadar devam eden 4 ayetin sonuna kadar beraberce her hangi bir eve daireye bağa bahceye okursa Allahü teala o yeri her türlü fenalığa karşı koruyacağı gibi o yerde bulunan şeyler için de her hususta kafi gelir.


  MAİDE SURE-İ ŞERİFESİNİN ESRARI:

  HER TÜRLÜ HASTALIK İÇİN

  Maide sure-i şerifesinin ayet-i kerimelerini bir kimse güneş doğmadan önce sağ elinin avucunun içerisine yazıp bu yazıyı yalar ve tükürüğünü yutar. Ve bu şekilde hareket etmeye aralıksız 7 gün devam ederse Cenab-ı hak o kimseye sağlığını kazandırır. Kanaat sahibi sabırlı ince duygulu merhametli ve her türlü ırktan insanlara karşı şefkat ve sevgi dolu bir kimse yapar.

  FİTNE VE FESAT SAÇMAK İSTEYEN TOPLULUKLARI DAĞITMAK İÇİN:

  Maide sure-i şerifesinin bazı ayet-i kerimelerinden usulüne uygun kullanıldığında Allah teala'nın rızasına muhalif yollarda birleşip fitne ve fesat saçmak isteyen toplulukları dağıtmak ve onların şerrinden muhafaza olmak ve mazlumları kurtarmak için faydalanılır.

  BOL RIZIK KAZANMAK İÇİN:

  Maide sure-i şerifesinin bazı ayet-i kerimeleri bol rızık kazanmak kazandığında bereket hasıl etmek ve yediklerinin nefis ve şehvet olup sahibini azdırmaması ve yoldan çıkarmamasını temin etmek gayesi ile yazılır. ( Burada bahsi gecen ayet-i kerimeler ve yazılış usulü bilinçli olarak verilmemektedir. Çünkü bu tür işlemler ehil kişiler tarafından tam bir itikat ve temizlik ile kesinlikle usulüne uygun yapılmalıdır. )
  NİSA SURE-İ ŞERİFESİNİN ESRARI:

  DÜŞMANLIK YAPMAK İSTEYEN KİMSENİN DÜŞMANLIĞINI BOŞA ÇIKARIR

  Nisa sure-i şerifesinin iki ayet-i kerimesi düşmanlık yapmak isteyen kimsenin düşmanlığını boşa çıkarır bunu için bir pazar günü oruç ve riyazat ile geçirilir daha sonra temiz bir deri parçasına ilk iki ayet-i kerime yazılarak yazan veya yazdıran kimse üzerinde taşır bu suretle de düşman güçsüzlüğe terk edilmiş perişanlığa düşürülmüş olur.

  GELİNİN GİTTİĞİ YERDE SEVİLİP DEĞER VERİLMESİ İÇİN:

  Bir gelinin gittigi yerde sevilip değer verilmesi için yukarıdaki tertip hazırlanır safran ve gül suyu ile deri üzerine yazılır yazılan bu deri gelinin başına yazmasının altına yerleştirilir başka bir eserdede bu derinin içi su dolu bir kabın içerisine konduktan sonra o sudan içilmesi sevilmesi ve itibar görmesi için tesirli denilmektedir  İNŞİKAK SURE-İ ŞERİFESİNİN ESRARI:

  DOĞUMDA MÜŞKİLAT ÇEKEN BİR KADIN İÇİN

  Bu sure-i şerife gül suyunda halledilmiş safran ile bir kağıt üzerine yazılıp doğum esnasında zorluk çeken bir kadının üzerine konulursa o zorluk zail olur ve kolaylıkla doğumunu yapar ve kurtulur biiznillahi teala

  HAYVANIN BOYNUNA ASILIRSA O HAYVAN HAYVANATA MAHSUS BÜTÜN AFETLERDEN EMİN OLUR

  İnşikak sure-i şerifesi bir kağıt üzerine usulüne uygun yazılıp bir hamail haline getirilerek bir meşin içine konularak bir ehli hayvanın boynuna asılırsa o hayvan hayvanata mahsus bütün afetlerden emin ve mahfuz olur yalnız köpek kedi gibi hayvanlara takmaktan kati suretle çekinmek lazımdır.

  AKREP VE ARI SOKMUŞ BİR KİMSEYE

  Akrep ve arı sokmuş bir kimse üzerine "inşikak" sure-i şerifesi okunursa duyduğu ağrı sakinleşir ve zail olur gider ( gerek okuyan gerekse okutan kimselerde tam bir itikad olması gereklidir ve öncelikle tıbbi yardım gereklidir )

  DUVARINA YAZILIRSA O HANEYE HAŞERAT GİRMEZ

  Bu sure-i şerife bir hanenin duvarı üzerine yazılırsa o haneye haşarat girmez bir kağıt üzerine yazıp duvara çivilemek ile de bu maksat temin edilebilir.  MÜRSELAT SURE-İ ŞERİFESİNİN ESRARI:

  MUHAKEMEYE GİDERSE DAVAYI KAZANIR

  Bir kimse sabah namazının müteakip bu sure-i şerifeyi 3 defa okuduktan sonra o gün bir muhasama veya muhakemeye giderse hasmına galip gelir davayı kazanır biizniilahi teala zafere ulaşır.

  TAŞIYAN KİMSE DÜŞMAN ŞERRİNDEN EMİN OLUR

  Mürselat sure-i şerifesini bir kağıt üzerine usulüne uygun yazıp üzerinde taşıyan kimse düşman şerrinden emin ve mahfuz olur kendisiyle muhasama eden her kim olursa olsun ona galip gelir ve hasmını kahretmeye muvaffak olur.

  ÇIBAN VE SİVİLCELERE KARŞI

  Her kim vücudunda çıban ve sivilceler cıkarsa bu sure-i şerifeyi safran ile bir kağıda yazıp üzerine 391 defa Ya şafi dedikten sonra bir muşambaya sarıp üzerinde taşırsa sıhhat kazanır o cıban ve sivilceler zail olur gider biiznillahi teala.

  CİLD HASTALIKLARI İÇİN

  Bu sure-i şerifeyi bir kağıt üzerine usulüne uygun yazıp su içine koyarak o su ile cild hastalıkları olan kimse itikad-ı tamme ile 3 gün gusül ederse biiznillahi teala şifa ve afiyet bulur.


  RUM SURE-İ ŞERİFESİNİN ESRARI:

  AĞZI DAR BİR ŞİŞEYE KOYUP DÜŞMANIN HANESİNE KOYARSAN

  Bu sure-i şerifeyi bir kağıt üzerine usulüne uygun yazarak onu ağzı dar bir şişeye koyup azap görmesini zahmet ve meşakkat çekmesini istediğin müstehak olan bir düşmanın hanesine koyarsan o hanede bulunanların hepsi hasta olurlar ve hane sahiblerinden hariç kim girerse onlarında sıhhati bozulur.

  KİM İÇERSE İÇSİN HASTA OLUR

  "Rum" Sure-i şerifesi bir kağıda usulüne uygun yazılıp bir toprak testiye konularak üzerine yağmur suyu doldurulur bu sudan kim içerse içsin hasta olur sıhhati bozulur ve ızdıraba düşer.

  SURE-İ ŞERİFEYLE BİR DÜŞMAN YÜZÜ YIKATILIRSA GÖZLERİ KÖR OLUR:

  Bu sure-i şerife bir kağıda usulüne uygun yazılıp bir toprak testi içine konulur ve yağmur suyu doldurulup bir düşman yüzü yıkatılırsa gözlerine ağrı ve kendine hastalık arız olur.

  Gözleri kör olma ihtimali bulunduğundan Allah'dan ittika ile düşünülmesi lazımdır.

  BAĞIN VEYA BOSTANIN MAHSULÜ KURUR VE BOZULUR

  Bu sure-i şerife bir kağıda usulüne uygun yazılıp bir toprak çanak içerisinde suya konulur ve bu sudan bir tarlaya bağa veya bir bostana serpilirse oranın mahsulü kurur ve bozulur.


  NEML SURE-İ ŞERİFESİNİN ESRARI:

  KAHRU TEDMİR VE DÜŞMANA ZARAR İÇİN

  Bu sure-i şerife de sure-i nahl gibi onun havassını haizdir kahru tedmir ve düşmana zarar verdirmek hususunda tesiri mücerrebdir
  NAHL SURE-İ ŞERİFESİNİN ESRARI
  İNATCI BİR CEBBARI KAHRU TEDMİR İÇİN:
  Bir müstahak olan zalim ve cebbarı kahru tedmir arzu edildiği zaman usulüne uygun okunursa biizniilahi telala zalim helak olur başına bela ve afat gelir.

  BİR BAHCE VEYA BOSTANA KONULURSA:

  "Nahl" sure-i şerifesi bir kağıt üzerine usulüne uygun yazılıp bir bahçe veya bir bostana konulursa ağaçlarındaki çiçek ve meyvelerin tamamı dökülür bir şey kalmaz mahsulü mahvolur.

  Bu hususda cenab-ı hak vacibü'l-vücud hazretlerinden korkmayı cekinmeyi ve müstehak olmayan şahıslar hakkında böyle şeyler yapmamayı tavsiye ederiz. Çünkü günahı çok büyüktür ve tehlikesi de o derecede fazladır.


  NUR SURE-İ ŞERİFESİNİN FAZİLETİ:

  Bir kimse bu sure-i celileyi bir kağıt üzerine yazıp başını koyduğu yastığın altına koysa o yatakta yattığı müddetce ihtilam olmaz. Bir kimse bir kap içerisine bu sure-i şerifeyi safranla yazsa ve aynı kapın içerisini zemzem ile doldurup içse şehveti azalır. Bu suyu içtiği halde cinsi münasebette bulunsa yaptığı bu münasebetten zevk ve heyecan duymaz.

  NUR SURE-İ ŞERİFESİNİN ESRARI

  Aşağıda gelecek olan ayet-i kerimeler çok yalan söyleyen çok gıybet eden konuşurken her zaman çirkin ve kırıcı sözler sarf ederek konuşan konuşmasıyla başkalarını hicvederek haysiyet ve şeref kırıcılığını meslek ve alışkanlık haline getiren kimseyi bu yanlış hareket ve davranışından vaz gecirmek için kendilerinden faydalanılan Kur'an ayetleridir.

  Bunu temin için bu ayet-i kerimeler beyaz üzüm şırası üzerine okunmalı daha sonra bu şıraya biraz şeker ilave ederek helva yahutda akide yapılmalı yahutda yenebilecek cinsden bir tatlı yapılmalı ve yukarıdaki hastalıkların müptelası bulunan kimse o kusurlu hali sergilediği sırada bu tatlıdan kendisine yedirilmelidir.

  Bu ayet-i kerimeler bal ile yazılır ve bu yazım işi bir çömleğin boyası üzerine yapılır ve içerisine içilecek su doldurup gerektiğinde yukarıdaki bahsi gecen manevi hastalıkların müptelalarına içirilmelidir. Bu şekildede aynı sonuç meydana gelecektir. Yazılacak ayet-i kerimeler:

  "Ve lev la iz semı'tümuhü kultüm ma yekunü lena en netekelleme bi haza* sübhaneke haza bühtanün azıym* yeızukümullahü ve teudü li mislihi ebeden in küntüm mü'minin* ve yübeyyinüllahü lekümül ayat* vallahü aliymün hakiym*"

  KADINLARA KARŞI AŞIRI ZAAFI OLANLAR İÇİN:

  Bir kimse kadınlara karşı aşırı zaafı olup onlarla birlikte günah işlemekten kendisini bir türlü alamıyorsa aşağıdaki tertibe baş vurmak sureti ile bu kötü durumundan kurtulabilir. Bunun içinde aşağıda gelecek olan ayet-i kerimeleri içilmeye uygun olan bir su üzerine okuyup bu su ile hamur yoğurur ve bu hamuru ekmek yapıp aralıksız yedi gün yemeye devam ederse bu kusurlu halinden kurtulur. Su üzerine okunması gereken ayet-i kerimeler şunlardır:

  "Ve la tükrihu feteyatikum alel biğai in eradne tehassunen li tebteğu aradal hayatid dünya ve men yükrihhünne fe innellahe min ba'di ikrahihinne ğafurün rahiym* ve le kad enzelna ileyküm ayatin mübeyyinatin ve meselen minellezine halev min kabliküm ve mev'izaten lil müttekıyn*"

  ( Bir kimse "Allahü nurüs semavati vel ard" ayet-i kerimesini çokca okursa rızkı bol olur her türlü kötülükten emin olur 2. #2
  Allah razı olsun abicim çok faydalı paylaşım

 3. #3

 4. #4
  Çok teşekkürler

  Alıntı AYLİN Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Allah razı olsun abicim çok faydalı paylaşım


  --- Sonraki mesaj ---

  Çok teşekkürler
  Alıntı NURLAN Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Allah razı olsun kardeşim...

 5. #5
  "Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym" ayetine o kadar çok güveniyorum ki mutlaka dualarımda bunu söylemeden geçmiyorum..Herkese de söylüyorum..Dualarınızda bu ayeti eksik etmeyin..

  Konu için Allah razı olsun Kırmızı..

 6. #6

 7. #7
  Ne güzel , Allah'a güvenen ayetlerine de güvenir zaten
  Alıntı kekremsi_kedi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  "Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym" ayetine o kadar çok güveniyorum ki mutlaka dualarımda bunu söylemeden geçmiyorum..Herkese de söylüyorum..Dualarınızda bu ayeti eksik etmeyin..

  Konu için Allah razı olsun Kırmızı..


  --- Sonraki mesaj ---

  Alıntı petunyacığım Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Allah razı olsun emeğine sağlık
  Ecmain , teşekkürler

Benzer Konular

 1. Bazı Surelerin Ne İçin Okunduğu
  Konuyu Açan: haşimağa, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 27
  Son Mesaj : 20-May-2013, 15:25
 2. Cevap: 3
  Son Mesaj : 02-Nov-2012, 20:34
 3. Cevap: 5
  Son Mesaj : 23-Sep-2011, 02:47
 4. Sûrelerin faziletleri
  Konuyu Açan: ezim, Forum: Havas & Hüddam.
  Cevap: 18
  Son Mesaj : 17-Sep-2009, 15:30

Bu Konu İçin Etiketler

Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com