2 Sayfadan 1. 12 SonSon
Toplam 18 sonuçtan 1 ile 10 arası gösteriliyor
 1. #1

  Exclamation Bereketsizliğin Sebepleri

  BEREKETSİZLİĞİN SEBEPLERİ (ALINTIDIR)

  Evde bereketsizlik varsa bereketi kazanmak için nelere dikkat etmek gerekiyor ne yapmak gerekiyor.
  CEVAP
  Haram ve mekruhlardan kaçanın evi ve rızkı bereketli olur.
  Bereket, az malın çok faydası olmak, çok işe yaramak demektir. Az bir mal, bereketli olunca, çok kimsenin rahat etmesine, çok iyi işlerin yapılmasına yarar. Bereketli olmayan çok mal vardır ki, sahibinin dünyada ve ahirette felaketine sebep olur. O halde malın çok olmasını değil, bereketli olmasını istemelidir!
  Rızk hiç değişmez, azalmaz ve çoğalmaz. Kimse kimsenin rızkını yiyemez. Hiç kimse kendi rızkını yiyip bitirmeden ölmez. Bir kimse, Allahü teâlâ emrettiği için çalışır, rızkını helal yoldan ararsa, ezelde belli olan rızkına kavuşur. Bu rızk, ona bereketli olur. Eğer, rızkını Allahü teâlânın yasak ettiği yerlerde ararsa, yine ezelde ayrılmış olan o belli rızka kavuşur. Fakat, bu rızk ona hayırsız, bereketsiz olur. İslam âlimleri buyurdu ki:

  (Evde Mushaf bulundurmak berekettir. İyilik edenin malı bereketli olur. Eshab-ı Kehfin ve Eshab-ı Bedrin isimleri yazılı kağıdı evde ve üstünde taşımakta bereket vardır. Tarlayı abdestsiz sürmek bereketsizliğe sebeptir. Ustasına hürmet etmeyenin de kazancının bereketi olmaz. Seher vakti kalkmak berekettir.
  Eğer kalbde üzüntü, vücutta halsizlik, rızıkta bereketsizlik olursa, bunun boş ve yersiz konuşmalardan meydana geldiği bilinmelidir!
  Evde çalgı aletleri mesela radyo, Tv varsa o evde bereketsizlik olur, Evin duvarların canlı insan veya hayvan resmi varsa o ev bereketsiz olur. Haram işlemeler ve mekruhlar bereketsizliğe sebep olur. Aşağıdaki hadisi şeriflere uymayan bereketsiz olur uyan bereketli olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Yemeği, toplu olarak yemekte bereket vardır.) [İbni Mace]
  (Besmele ile yenen yemek bereketli olur.) (İbni Mace)
  (Bereket, yemeğin ortasına iner, kenarından yiyin, ortasından yemeyin!) [Tirmizî]
  (Sahurda ve sahur yemeğinde bereket vardır.) [Taberânî]
  (Yemekten önce ve sonra, elini yıkayanın evinin bereketi artar!) [İ.E.Şeybe]

  (Sıcak yemekte bereket olmaz). [Deylemî]
  (Balda bereket ve şifa vardır.) [T.Gafilin]
  (Sirkede, hurmada, sütte bereket vardır.) [İbni Mace]
  (Rızkına razı olanın bereketi artar, razı olmayanınki bereketsiz olur.) [Ahmed]
  (Alış verişte çok yemin etmek, malın bereketini giderir.) [Müslim]
  (Ticarette bereket vardır, ticarete yalan karışınca bereket gider.) [Buharî]
  (Çocuksuz ev bereketsiz olur.) [Ebuşşeyh]
  (Evine girince, ev halkına selam ver ki, evin iyiliği ve bereketi artsın!) [Haraiti]
  (Kur'an okunmayan ev, bereketsiz olur. Melekler uzaklaşır, şeytanlar oraya dolar.) [Darimi]
  (Misafir, bin bereket ve bin rahmetle gelir.) [Nisab-ül ahbar]
  (Evinden erken çıkanın işi bereketli olur.) [Bezzar]
  (Mehmed isimli kimse bulunan ev bereket olur.) [Deylemî]
  (Sabahın sünnetini evde kılmak, rızkın bereketine sebep olur.) [İmad-ül-islâm]
  (Namaz kılanın rızkı bereketli olur, kılmayanın bereketsiz olur.) [M.cenne]
  (Arpa karışmış ekmekte bereket vardır.) [İ.Mâce]
  (Evde çöp bulunması bereketsizliğe sebeptir.) [Deylemî]
  (Şarkıcıların kazancında bereket olmaz.) [Deylemî]

  KITLIK VE BEREKETSİZLİĞİN SEBEBİ
  Allâha, Resûlüne ve âhiret gününe inanan insanlar... Allahtan korkan, hak-hukuk ve adâleti düstur edinen, haksızlık ve kötülüklerden sakınan cemiyetler; kısacası, gerek kul hukûkuna ve gerekse hukûkullâha ait hususlara riâyet eden milletler, İlâhî rahmet ve berekete mazhar olurlar. Nitekim âyet-i kerimede şöyle buyurulmuştur:
  Eğer o (peygamberlerin gönderildiği) memleketlerin halkı, îmân edip (Allahtan) korkmuş olsalardı, muhakkak ki onların üstüne gökten ve yerden bereket (ve bolluk kapılarını) açardık. Fakat onlar, (peygamberlerini) yalanladılar. Biz de kendilerini kazandıkları kötülükler sebebiyle yakalayıverdik. (S. Araf, 96)
  Allah Teâlâ insanlığı doğru yola hidâyet etmek için, zaman zaman onların içinden seçtiği yüksek şahsiyetleri peygamber olarak göndermiştir. Ancak bazı memleketlerin halkı, şeytana ve nefislerine uymakta son derece ileri gittikleri için, peygamberlerin îkazlarına kulak asmamış ve onları red ve inkâr etmişlerdir. Cenâb-ı Hakk da, onların bu davranışlarına karşılık bazılarını hemen cezalandırmış, bazılarına da bir müddet mühlet verip müreffeh bir hayat içerisinde yaşarlarken ansızın yakalamış ve helâk etmiştir.
  İşte yukarıdaki âyet-i celile bu hususu haber vermektedir ki, günümüz insanının da yaşadığı bunca hâdiseden sonra, bu İlâhî ihtar ve îkâzı idrâk edip anlamasının zor olmaması gerekir, diye düşünüyoruz.
  Yine Kurân-ı Kerimde, Andolsun ki biz, peygamberlerimizi açık delillerle (mucizelerle) gönderdik ve insanların adâleti ayakta tutmaları (yerine getirmeleri) için (o peygamberlerin) beraberlerinde kitâbı ve mîzânı (ölçü ve tartıyı) da indirdik (S. Hadîd, 25) buyrulmuştur.
  Peygamberlere (aliyhimüsselâm) indirilen kitapların birer hidâyet rehberi olduğu mâlumdur. Ölçü ve tartı âletleri ise, alış-verişlerde ve sâir muâmelelerde adâletin temini için zaruridir. Ölçü ve tartıda hîle yapan cemiyetlerde, zulmün ve fesâdın önüne geçilemez. Yapılan hîleler, değişik musîbetlere sebep olur.

  Abdullah ibn-i Abbas (r.anhümâ)tan rivâyet edilen hadîs-i şerifte Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz bu musîbetlerden birisini şöyle haber veriyor:
  ... Ölçü ve tartıda hîle yapan her milleti, Allah Teâlâ fiyat artışı ve kıtlıkla cezalandırır. (İmam Kurtubî, el-Câmi li Ahkâmil-Kurân, Kahire, 1967, 10/85) Yani o cemiyette İlâhî bereket kalmaz, kaybolur. Ölçü ve tartıda doğruluk ve dürüstlüğün temini, cemiyet nizâmını çok yakından alâkadar eden bir husustur. Dolayısıyla ölçü ve tartı âletlerini kontrol etmek, güvenilirliğini sağlamak da idârî mekanizmanın çok mühim bir vazifesidir.

  Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz, ölçü ve tartı âletleriyle faâliyette bulunan esnaf ve tüccarı îkaz ederek şöyle buyurmuşlardır:

  Sizden önceki ümmetlerin helâk olmalarının sebebi, ölçü ve tartıdaki haksızlıklardır. Sattığında ölçü kullan, aldığında da ölçtür. (Muhyiddin Atıyye, el-Keşşâf: el-İktisâdî lil-Ehâdîsin-Nebeviyye, Kuveyt, 1988, s. 122)
  Konu Olcix tarafından (31-Mar-2012 Saat 16:09 ) değiştirilmiştir. 2. #2
  (Sıcak yemekte bereket olmaz). [Deylemî]
  bunu daha öncede okumuştum bir yerde.neden acaba..sebebi nedir.
  sağol emeğine sağlık.hatırlattığın için Allah evini bereketlendirsin.

 3. #3
  Aminnnn,cümlemizin...
  Alıntı zvjezdan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  (Sıcak yemekte bereket olmaz). [Deylemî]
  bunu daha öncede okumuştum bir yerde.neden acaba..sebebi nedir.
  sağol emeğine sağlık.hatırlattığın için Allah evini bereketlendirsin.

 4. #4
  Mehmed isimli kimse bulunan ev bereket olur.) [Deylemî]

  enteresan...

 5. #5
  Bereketsizliğin Sebepleri
  BEREKETSİZLİĞİN SEBEPLERİ (ALINTIDIR)

  Evde bereketsizlik varsa bereketi kazanmak için nelere dikkat etmek gerekiyor ne yapmak gerekiyor.
  CEVAP
  Haram ve mekruhlardan kaçanın evi ve rızkı bereketli olur.
  Bereket, az malın çok faydası olmak, çok işe yaramak demektir. Az bir mal, bereketli olunca, çok kimsenin rahat etmesine, çok iyi işlerin yapılmasına yarar. Bereketli olmayan çok mal vardır ki, sahibinin dünyada ve ahirette felaketine sebep olur. O halde malın çok olmasını değil, bereketli olmasını istemelidir!
  Rızk hiç değişmez, azalmaz ve çoğalmaz. Kimse kimsenin rızkını yiyemez. Hiç kimse kendi rızkını yiyip bitirmeden ölmez. Bir kimse, Allahü teâlâ emrettiği için çalışır, rızkını helal yoldan ararsa, ezelde belli olan rızkına kavuşur. Bu rızk, ona bereketli olur. Eğer, rızkını Allahü teâlânın yasak ettiği yerlerde ararsa, yine ezelde ayrılmış olan o belli rızka kavuşur. Fakat, bu rızk ona hayırsız, bereketsiz olur. İslam âlimleri buyurdu ki:
  (Evde Mushaf bulundurmak berekettir. İyilik edenin malı bereketli olur. Eshab-ı Kehfin ve Eshab-ı Bedrin isimleri yazılı kağıdı evde ve üstünde taşımakta bereket vardır. Tarlayı abdestsiz sürmek bereketsizliğe sebeptir. Ustasına hürmet etmeyenin de kazancının bereketi olmaz. Seher vakti kalkmak berekettir.
  Eğer kalbde üzüntü, vücutta halsizlik, rızıkta bereketsizlik olursa, bunun boş ve yersiz konuşmalardan meydana geldiği bilinmelidir!
  Evde çalgı aletleri mesela radyo, Tv varsa o evde bereketsizlik olur, Evin duvarların canlı insan veya hayvan resmi varsa o ev bereketsiz olur. Haram işlemeler ve mekruhlar bereketsizliğe sebep olur. Aşağıdaki hadisi şeriflere uymayan bereketsiz olur uyan bereketli olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Yemeği, toplu olarak yemekte bereket vardır.) [İbni Mace]
  (Besmele ile yenen yemek bereketli olur.) (İbni Mace)
  (Bereket, yemeğin ortasına iner, kenarından yiyin, ortasından yemeyin!) [Tirmizî]
  (Sahurda ve sahur yemeğinde bereket vardır.) [Taberânî]
  (Yemekten önce ve sonra, elini yıkayanın evinin bereketi artar!) [İ.E.Şeybe]
  (Sıcak yemekte bereket olmaz). [Deylemî]
  (Balda bereket ve şifa vardır.) [T.Gafilin]
  (Sirkede, hurmada, sütte bereket vardır.) [İbni Mace]
  (Rızkına razı olanın bereketi artar, razı olmayanınki bereketsiz olur.) [Ahmed]
  (Alış verişte çok yemin etmek, malın bereketini giderir.) [Müslim]
  (Ticarette bereket vardır, ticarete yalan karışınca bereket gider.) [Buharî]
  (Çocuksuz ev bereketsiz olur.) [Ebuşşeyh]
  (Evine girince, ev halkına selam ver ki, evin iyiliği ve bereketi artsın!) [Haraiti]
  (Kur'an okunmayan ev, bereketsiz olur. Melekler uzaklaşır, şeytanlar oraya dolar.) [Darimi]
  (Misafir, bin bereket ve bin rahmetle gelir.) [Nisab-ül ahbar]
  (Evinden erken çıkanın işi bereketli olur.) [Bezzar]
  (Mehmed isimli kimse bulunan ev bereket olur.) [Deylemî]
  (Sabahın sünnetini evde kılmak, rızkın bereketine sebep olur.) [İmad-ül-islâm]
  (Namaz kılanın rızkı bereketli olur, kılmayanın bereketsiz olur.) [M.cenne]
  (Arpa karışmış ekmekte bereket vardır.) [İ.Mâce]
  (Evde çöp bulunması bereketsizliğe sebeptir.) [Deylemî]
  (Şarkıcıların kazancında bereket olmaz.) [Deylemî]

  KITLIK VE BEREKETSİZLİĞİN SEBEBİ
  Allâha, Resûlüne ve âhiret gününe inanan insanlar... Allahtan korkan, hak-hukuk ve adâleti düstur edinen, haksızlık ve kötülüklerden sakınan cemiyetler; kısacası, gerek kul hukûkuna ve gerekse hukûkullâha ait hususlara riâyet eden milletler, İlâhî rahmet ve berekete mazhar olurlar. Nitekim âyet-i kerimede şöyle buyurulmuştur:
  Eğer o (peygamberlerin gönderildiği) memleketlerin halkı, îmân edip (Allahtan) korkmuş olsalardı, muhakkak ki onların üstüne gökten ve yerden bereket (ve bolluk kapılarını) açardık. Fakat onlar, (peygamberlerini) yalanladılar. Biz de kendilerini kazandıkları kötülükler sebebiyle yakalayıverdik. (S. Araf, 96)
  Allah Teâlâ insanlığı doğru yola hidâyet etmek için, zaman zaman onların içinden seçtiği yüksek şahsiyetleri peygamber olarak göndermiştir. Ancak bazı memleketlerin halkı, şeytana ve nefislerine uymakta son derece ileri gittikleri için, peygamberlerin îkazlarına kulak asmamış ve onları red ve inkâr etmişlerdir. Cenâb-ı Hakk da, onların bu davranışlarına karşılık bazılarını hemen cezalandırmış, bazılarına da bir müddet mühlet verip müreffeh bir hayat içerisinde yaşarlarken ansızın yakalamış ve helâk etmiştir.
  İşte yukarıdaki âyet-i celile bu hususu haber vermektedir ki, günümüz insanının da yaşadığı bunca hâdiseden sonra, bu İlâhî ihtar ve îkâzı idrâk edip anlamasının zor olmaması gerekir, diye düşünüyoruz.
  Yine Kurân-ı Kerimde, Andolsun ki biz, peygamberlerimizi açık delillerle (mucizelerle) gönderdik ve insanların adâleti ayakta tutmaları (yerine getirmeleri) için (o peygamberlerin) beraberlerinde kitâbı ve mîzânı (ölçü ve tartıyı) da indirdik (S. Hadîd, 25) buyrulmuştur.
  Peygamberlere (aliyhimüsselâm) indirilen kitapların birer hidâyet rehberi olduğu mâlumdur. Ölçü ve tartı âletleri ise, alış-verişlerde ve sâir muâmelelerde adâletin temini için zaruridir. Ölçü ve tartıda hîle yapan cemiyetlerde, zulmün ve fesâdın önüne geçilemez. Yapılan hîleler, değişik musîbetlere sebep olur.
  Abdullah ibn-i Abbas (r.anhümâ)tan rivâyet edilen hadîs-i şerifte Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz bu musîbetlerden birisini şöyle haber veriyor:
  ... Ölçü ve tartıda hîle yapan her milleti, Allah Teâlâ fiyat artışı ve kıtlıkla cezalandırır. (İmam Kurtubî, el-Câmi li Ahkâmil-Kurân, Kahire, 1967, 10/85) Yani o cemiyette İlâhî bereket kalmaz, kaybolur. Ölçü ve tartıda doğruluk ve dürüstlüğün temini, cemiyet nizâmını çok yakından alâkadar eden bir husustur. Dolayısıyla ölçü ve tartı âletlerini kontrol etmek, güvenilirliğini sağlamak da idârî mekanizmanın çok mühim bir vazifesidir.
  Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz, ölçü ve tartı âletleriyle faâliyette bulunan esnaf ve tüccarı îkaz ederek şöyle buyurmuşlardır:
  Sizden önceki ümmetlerin helâk olmalarının sebebi, ölçü ve tartıdaki haksızlıklardır. Sattığında ölçü kullan, aldığında da ölçtür. (Muhyiddin Atıyye, el-Keşşâf: el-İktisâdî lil-Ehâdîsin-Nebeviyye, Kuveyt, 1988, s. 122)

  Allah razı olsun

 6. #6
  Teşekkürler dozer ve reyhan
  (Evinden erken çıkanın işi bereketli olur.) [Bezzar]
  (Mehmed isimli kimse bulunan ev bereket olur.) [Deylemî]
  (Sabahın sünnetini evde kılmak, rızkın bereketine sebep olur.) [İmad-ül-islâm]
  (Namaz kılanın rızkı bereketli olur, kılmayanın bereketsiz olur.) [M.cenne]

  Eğer o (peygamberlerin gönderildiği) memleketlerin halkı, îmân edip (Allahtan) korkmuş olsalardı, muhakkak ki onların üstüne gökten ve yerden bereket (ve bolluk kapılarını) açardık. Fakat onlar, (peygamberlerini) yalanladılar. Biz de kendilerini kazandıkları kötülükler sebebiyle yakalayıverdik. (S. Araf, 96)

 7. #7
  (Kur'an okunmayan ev, bereketsiz olur. Melekler uzaklaşır, şeytanlar oraya dolar.)

  Teşekkürler abicim..................

 8. #8
  0909
  Alıntı zvjezdan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  (Sıcak yemekte bereket olmaz). [Deylemî]
  bunu daha öncede okumuştum bir yerde.neden acaba..sebebi nedir.
  sağol emeğine sağlık.hatırlattığın için Allah evini bereketlendirsin.
  ben de merak ettim

 9. #9
  aslında biraz araştırdım buldum gibi
  sıcak yemek gelince soğumasını beklemek lazımmış ,soğumadan yemek isteyen üfleyerek yediğinde yani soğuması için üflediğinde yemekte bereket kalmazmış sıcak yemek zaten mideye çok zarar verirmiş....
  evet böyleymiş..

 10. #10
  Çok teşekkürler canım kardeşime
  Alıntı pelincim Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  (Kur'an okunmayan ev, bereketsiz olur. Melekler uzaklaşır, şeytanlar oraya dolar.)

  Teşekkürler abicim..................


  --- Sonraki mesaj ---

  Çok sıcak yemek yemek gerçekten çok sağlıklı değil bundan sanırım!
  Alıntı 0909 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  ben de merak ettim


  --- Sonraki mesaj ---

  Güzel bir açıklama teşekkürler

  Alıntı zvjezdan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  aslında biraz araştırdım buldum gibi
  sıcak yemek gelince soğumasını beklemek lazımmış ,soğumadan yemek isteyen üfleyerek yediğinde yani soğuması için üflediğinde yemekte bereket kalmazmış sıcak yemek zaten mideye çok zarar verirmiş....
  evet böyleymiş..

2 Sayfadan 1. 12 SonSon

Benzer Konular

 1. Çakraların Kapanış Sebepleri
  Konuyu Açan: wzuhal, Forum: Enerji Sistemleri (Reiki, Feng Shui vb).
  Cevap: 16
  Son Mesaj : 28-Nis-2012, 00:59
 2. Aile Içi Şiddetin Sebepleri Ve Çeşitleri
  Konuyu Açan: NİFO, Forum: Kadın, Şiddet ve Dayak.
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 12-Eki-2011, 10:48
 3. Sûrelerin İniş Sebepleri Hakkında
  Konuyu Açan: maiadam, Forum: Kuran-ı Kerim.
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 13-Haz-2011, 15:57
 4. Aldatmanın Başlıca Sebepleri
  Konuyu Açan: aris, Forum: Aşk-İlişkiler-Evlilik.
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 23-May-2008, 12:04

Bu Konu İçin Etiketler

Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com