Toplam 2 sonuçtan 1 ile 2 arası gösteriliyor
 1. #1

  Besmele Dairesi Tılsımı

  mübarek besmele-i şerif dairesinin fazileti şöyledir
  değerli kardeşlerimiz:bu daire tılsımını yazdıktan sonra hint udu ile buhurlayıp bunu üzerinde taşırsan, insanların yanında heybetli, büyük ve ikramlı olursun. Her gören seni sever ve sana tabi olup meylederler. Allah Teala nın izniyle bütün maksatlarında başarılı olursun.

  Besmele-i Şerif Dairesi

  Besmele Dairesi Tılsımı-resim-201-1-.jpg
  Havvas ve Esrarı

  Kim Besmele-i şerifi çok zikrederse ulvi ve süfli alemde heybetli olur.100 defa yazdıktan sonra bunu üzerinde taşırsa,

  Allah Teala nın izniyle kalplerde heybetli olur.
  Abdullah ibni Ömer r.a. hazretlerinden söyle rivayet edilmistir.
  Allah Teala dan mühim bir dilegi olan ve buna nail olmayı arzu

  eden kimse Çarsamba, Persembe ve Cuma günleri oruç tutsun.
  Cuma günü olunca temizlenip boy abdesti aldıktan sonra Cuma
  namazına gitsin. Giderken mümkün oldugu kadar bir miktar sadaka versin.  Cuma namazını kıldıktan sonra şu duayı okusun


  Allâhümme innî eselüke bismillâhirrahmânirrahim. Ellezî lâ

  ilâhe illâ hüve âlimül gaybi ves sehâdeti hüver rahmânür

  rahîm. Ve eselüke bismike bismillâhirrahmânirrahim. Lâ ilâhe
  illâ hüvel hayyül kayyûmü lâ te'huzühü sinetün ve lâ nevm.
  Ellezî meleet azametühüs semâvâti vel arda ve eselüke
  bismike bismillâhirrahmânirrahim. Ellezî lâ ilâhe illâ hüve anet
  lehül vücûhü ve hadaat lehür rikâbü ve haseat lehül ebsârü ve
  veciletil kulûbü min hasyetihi ve zerafet minhül uyûnü en
  tüsallî alâ muhammedin ve ala âli muhammedin ve en tu'tînî hâcetî kezâ ve kezâ.  okuyup, 121 defa da Besmele-i şerifi okuyarak dua ederse, Allah

  Teala hazretleri en kısa zamanda dua edenin dilegini yerine getirir.
  (Keza ve keza da diledigin şey her ne ise onu söylersin).

  Abdullah ibni Ömer r.a. söyle buyurmustur: ''Bu hacet usulünü

  ahlaken düsük olan kimselere ögretmeyin ki, bir kısmı bir kısmına
  beddua eder ve duası seri bir sekilde kabül olur'' demislerdir.
  Menfaatları celb, kötülükleri def, ticaretin iyi olması veya  herhangi bir dilek için: Tenha bir mekanda yedi gün halvete girip,

  oruçlu olarak her gece 786 defa Besmele-i serifi okuyan kimsenin
  Allah Teala Besmelenin bereketiyle istedigi dilegini yerine getirir.
  Bu mesele sahih olup mücerrebdir.  Bir kimse yatacagı zaman 21 defa Besmele-i serifi okuyup

  uyursa, Allah c.c. o gece içerisinde kovulmus seytanın serrinden,
  insanların ve cinlerin kötülügünden, hırsızlık ve yangından, ani

  ölümden emin kılar. O kisiden her türlü belalar defedilmis olur.


  Besmele-i serifi bir zalimin veya haksızlık ve adaletsizlik yapan


  bir hakimin yüzüne 50 defa okunursa, Allah Teala o zalimi veya
  hakimi hor ve zelil eder. Zalim veya hakim okuyana karsı bas eger
  ve onun korkusu kalplerine girer, okuyana bir heybet verip, onların
  serrinden güven içinde bırakır.

  Günes dogarken günese dogru yönelip, Besmele-i serifi

  Rasüller sayısınca 313 defa, 313 defada peygamber efendimiz
  Hazreti Muhammed (s.a.v.) in üzerine salavat getirip buna her gün
  devam eden kimseyi Allah Teala fazlı keremiyle hiç ummadıgı
  yerden rızıklandırır. Üzerinden sene geçmeden onu tam zengin
  yapar.
  Bir kimseye kendini sevdirmek istersen: Bir bardak su üzerine

  786 defa Besmele-i serifi okuyup, bu suyu matlubuna içirirsen,
  matlubun seni siddetli bir aşkla sever.  Yedi gün günes doğarken bir bardak suya 786 defa Besmele-i

  şerifi okuyup bu suyu zihni kapalı, zekası zayıf, unutkanlıgı fazla

  ve anlayışı az olan kimseye içirilirse Allah Teala hazretlerinin
  izniyle unutkanlıgı gider, geri zekalılıgı kalkar, hafızası kuvvetlenir
  ve işittiği her şeyide hafızasında tutar.


  Sadık bir niyet, tam bir itikat, husulu bir kalb ve riyazatlı olarak

  40 gün sabah namazından sonra 2500 defa Besmele-i serifi
  okuyan kimseye Allah Teala hazretleri esrarın gizliliklerini açar.
  Anlasılması güç olan ve anlasılmayan seyler açılır. Alemde olan
  hadiseleri ve her seyi rüyasında görür. Ama müsahede ettigi
  acaiplikleri gizleyip, kimseye söylememelidir. Sayet söylerse bu sır
  ondan gider.  istemis oldugu her türlü dileginin yerine getirilmesi, sultanlar,

  hakimler, amirler ve diger insanların yanında sevgili, begenilen ve
  izzet ile itibar gören bir kimse olmasını arzu eden kimse:
  Persembe günü oruç tutup, iftarını kuru üzüm ve hurma ile
  açtıktan sonra aksam namazını kılsın. Namazdan sonra Besmele-i
  serifi 121 defa okuyup, dileginin yerine getirilmesi niyetiyle iki rekat
  hacet namazı kıldıktan sonra, uyku galebe edinceye kadar

  Besmele-i serifi sayısız olarak okumaya devam etsin. Yatsı

  namazı dısında hiçbir seyle mesgul olmasın ve konusmasın.
  Cuma günü sabahladıgı zaman kalkıp güzelce bir abdest alarak


  sabah namazını kıldıktan sonra, mezkur adet olan 121 defa


  Besmele-i serifi okur ve bir kagıt üzerine Besmeleyi hurufu mukatt
  olarak misk, zaferan ve gülsuyu ile 121 defa satır satır yazsın.
  Yazdıktan sonra ud ve amber ile buhurlayarak üzerinde tasısın.
  Allah Teala hazretlerinden baska lah olmayan Allah c.c. a
  yemin ederimki, bunu üzerinde tasıyan erkek veya kadın her kim
  olursa olsun, insanların gözünde bedir gecesindeki ay gibi olur.
  Her gören onu sever, ikram eder ve dilegini yerine getirirler.
  Besmeleyi bitisik olarak yazmaktada bir beis yoktur. Her iki
  sekildede olur.

  Besmele-i serifi misk, zaferan ve gülsuyu ile ceylan derisi
  üzerine 121 defa yaz. Kust, cavi, lübani zeker ve meyatü saile ile
  buhurladıktan sonra, rızık sıkıntısı çeken bunu üzerinde tasırsa,
  Allah c.c. onun rızkını açıp genisletir. Borçlu olan tasırsa, Allah c.c.
  onun borcunu ödemesinde kolaylık saglar. Ayrıca her türlü
  kötülüklerden emin olur ve Allah ın izniyle korunur.
  Besmele-i serifi cam bir tabaga 40 defa yazdıktan sonra
  zemzem suyu veya tatlı kuyu suyu ile yazıyı sil. Bu suyu hasta
  olan kimse içerse, Allah Teala hazretleri Besmele-i serifin
  bereketiyle o hastaya sifa verir ve hastalıgından kurtarır.
  Bu sudan dogum zorlugu çeken bir kadına içirilirse, Allah c.c.
  ın izniyle çok kolay dogum yapar.
  Besmele-i serifi bir kagıt üzerine 35 defa yazdıktan sonra bir

  eve asılırsa, o eve cin ve seytanlar giremez. Evde bereket artar,
  malında ve canında bu açık bir sekilde hissedilir. Bu yazılı kagıt bir
  isyerine asılırsa, o isyerinin ticareti artar ve sermayesi çogalır.
  Hasetçilerin ve zalimlerin kötü gözlerinden korur.
  Besmele-i serifi asagıdaki dairenin içine sekiz defa yazdıktan


  sonra dairenin ortasına talibin ismini ve birinci daireye su Ayeti:


  Bismillâhirrahmânirrahîm. Muhammedün rasûlullâhi vellezîne
  meahü esüddâü alel küffâri ruhamâü beynehüm terâhüm
  rukkean sücceden yebtegûne fadlan minallâhi ve rıdvânen
  sîmâhüm fî vücûhihim min eseris sücûdi zâlike meselühüm fit
  tevrâte ve meselühüm fil incîli kezerın ahrace setehü
  feâzerahü festaglız festevâ alâ sûhıhi yu'cibiz zerrâa li yegîza
  bihimül küffâra ve adallâhüllezîne âmenû ve amilüs sâlihâti  minhüm ma'firaten ecran azîmâ.

  ikinci daireye su duayı yaz

  Allâhümme innî eselüke bismillâhirrahmânirrahîmi. En tahfeza
  hâmile hâzal kitâbi min serri külli mâ yü'zîhi ve en ytahtafe
  aleyhi kulûbe cemîal halkı vel beseri külli ünsâ ve zeker ve en
  tüsahhira lehü huddâme Hâzal ismis serîfil müvekkelîne bi
  hıdmeti yakadûne havâicihi ve yahrisûne minet tavâriki vel  âfâti fil leyli ven nehâri ven nevmi vel yakazah.

  Vefk Budur : REsim 1


  Yazdıktan sonra hint udu ile buhurlayıp bunu üzerinde ta


  sırsan,insanların yanında heybetli, büyük ve ikramlı olursun. Her gören
  seni sever ve sana tabi olup meylederler. Allah Teala nın izniyle


  bütün maksatlarında basarılı olursun.
  Besmele-i serifi bir kagıt üzerine 110 defa yazdıktan sonra

  çocugu yasamayan kadın bunu üzerinde tasırsa, Allah Teala nın
  izniyle çocugu yasar.  Bir kimse Besmele-i serifi bir kagıt üzerine misk, zaferan ve

  gülsuyu ile muharremin ilk günü günes dogmadan önce 130 defa
  yazıp üzerinde tasırsa, ömrü boyunca kendine ve ehline hiçbir
  kötülük ulasmaz.
  Besmele-i serifi bir kagıt üzerine 101 defa yazdıktan sonra ekili

  olan tarlanın içine defnedilirse, o ekili tarla veya bahçe Allah Teala
  hazretlerinin izniyle afetlerden korunur. Mahsül veya meyvesi
  güzel ve bereketli olur. Yetisme devresi bir afete ugramadan tamamlanır.  Besmele-i serifi bir kagıt üzerine 70 defa yazdıktan sonra ölü
  ile beraber kabre konursa, Münker ve Nekir'in korkusundan ölü
  emin olur. Ölü içinde kıyamete kadar Allah'ın izniyle nur olur.


  Besmele-i serif bir kursun levha üzerine demir kalemle 3 defa

  naks ettikten sonra bu levha balık ağına asılırsa, balıklar her
  taraftan levhaya dogru yönelip ağ balıklarla dolar. Böylece balıkçı
  arzu ettiginin fazlasını Allah Teala nın izniyle elde etmis olur.  Cüzdanda Bereket İçin
  Hayırlı bir saatde 11 besmele-i şerifi Kağıt paraya yazıp veya yazdırıp üzerinede 786 besmele okuyup cüzdanında taşıyan Allah'ın izni ile hiç parasız kalmaz.


  Bir kimsenin çok mühim bir dilegi olsa ve bu dileginin yerine

  getirilmesinin isteyen, Besmele-i serifi 786 defa okuduktan sonra
  üç defa ''Allahüekber'' deyip şu duayı okursa, Allah Teala o kişinin
  dilegini yerine getirir.  Okunacak dua budur:


  Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi sîhibul cevli vet tavlis semîıs

  serîıl mücîbil kâhiri allâhümme leyse fî mülkiki seyin yagzebü
  anke ve lâ gâlibü leke ve lâ gârru minke ve lâ azîmü aleyke
  ilâhül âlihetü ve rabbü külli seyin ve ente alâ külli seyin kadîr.
  Eselüke bil ismillezî azze fi'len ve celle fe'huz bin nevâsi ve
  enzil mines siyâsî ve ismikel a'zamüz zâtillezî sehharte bihil
  bahri li mûsâ bin ımrân fenfelaka fekâne külli firkın kâttavdil
  azîm. Ve eselüke bil ismillezî elente bihil hadîde li dâvude
  tenûhu muzillün külli azîzin ve mutîın külli sâmihın. Ve
  eselüke allâhümme bimâ kâne mektûben alâ hâtemi Süleymân
  ellezî kâne lehü âyetün kübrâ Allâhü Allâhü vahyen vahyen ve
  mehmehûbin âhızin bin nevâsî vel kulûbi vel ervâhı eselüke bi
  kelimâti îsellezî kâne izâ telâhâ. Yuhyî biher rafâti vel ızâmin
  nehırati. Eselüke bimâ ev haytehü ilâ habîbike muhammedin

  sallallâhü aleyhi ve selem. Elfâtihıl hâtemi hîne denâ fetedellâ
  fekâne kâbe kavseyni evednâ fe sehharte lehül kulûbü infiâlen

  kahriyyen felâ tükâısî an tâatihi illâ men hacebe an

  müsâhedeti envârihi en tü sahharalî kezâ. Ve nâsıyetihi hattâ
  etesarrafü fîhi kemâ ühıbbü minhü ve hüve me!hûzü bi cemîı
  havâssihi meî meattelebüsi bi sıfatir ru'bi ver rehbi yâ ehadü
  yâ ehadü yâ ehadü yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü ve sallallâhü
  alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ kâffeti rasûlihi ecmeîne ve selemle teslîmen kesîrâ


  alıntı 2. #2
  ankasimurg
  besmelenin çok sırrı var Allah bizi sırlarından mahrum etmesin de konu niye bu kısma açılmış anlayamadım

Benzer Konular

 1. İsmi Azam Dairesi..
  Konuyu Açan: HaYaLGöZLüM, Forum: Havas & Hüddam.
  Cevap: 52
  Son Mesaj : 31-Eki-2013, 15:36
 2. Kader Dairesi
  Konuyu Açan: Mira, Forum: Spiritüalizm.
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 12-Haz-2011, 00:17
 3. Rızık dairesi (rızkı dar olanlar için)
  Konuyu Açan: EHLİ_HAVAS, Forum: İş Bulma ve Rızık İçin Dualar.
  Cevap: 47
  Son Mesaj : 23-Ara-2010, 20:55
 4. Özel Harp Dairesi
  Konuyu Açan: Suzie, Forum: Türk Silahlı Kuvvetleri.
  Cevap: 26
  Son Mesaj : 10-Şub-2009, 23:22
Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com