Gelişimini tamamlamış bir bireyde 33 veya 34 tane omur bulunmaktadır. Bu omurlar kişinin arka bölgesinde boyun bölgesinden başlayarak kalça bölgesinin üst tarafına kadar alt alta dizilmiş bir sırayı takip ederler. Toplu olarak düşünüldüğünde ise bunlara omurga ismi verilmektedir.

BOYUN TUTULMASI NEDİR?
Boyun tutulması hemen hemen tüm insanların yaşamları boyunca en az bir kere şikayet ettiği ve çoğunlukla sabah uykudan uyandıktan sonra fark edilen, kişinin başını sağa veya sola doğru çeviremediği, boyun bölgesinde bulunan kasların şiddetli ağrı yapmasına neden olan ve insanı inanılmaz derecede sağlık için rahatsız eden bir durumdur.

Boyun tutulması meydana geldiği zaman kişi kafasını sağ, sol veya yukarı, aşağı doğru hareket ettiremez ve kimi zaman dik tutmakta bile zorlanabilir. Bununla beraber boyunda tutulma meydana geldiğinde boyun bölümüne bastırıldığı zaman artan bir ağrıyla karşılaşmakta mümkündür.
Boyun tutulmasının sebebi çoğunlukla geceleri yanlış veya ters yatış pozisyonlarından dolayı ortaya çıkar. Nadiren olmakla beraber kimi insanlarda bu rahatsızlık doğuştan olabilmektedir. Bu kişilerin hayatlarını geçici olsa da aşırı derece zorlaştıran hatta kimi zaman aksamalara neden olacak derecede önem arz eden bir problemdir.

Boyunda meydana gelen ağrılar, bel ağrılarına göre daha hafif şiddette olsada hemen hemen tüm yaş gruplarında önemli bir problem olarak kabul edilmektedir. Boyun tutulması çok çalışan kişilerde daha sık oranda görülmektedir.

BOYUN TUTULMASI NEDEN KAYNAKLANIR?
Boyun tutulması çoğunlukla başı uzun süre hiç oynatmadan sabit tutmak, yatağın dışında koltuk gibi sert zeminlerde uyumak ve cereyanda kalmak gibi nedenler olarak kabul edilse bile aslında bunun altında yatan çok farklı sebepler bulunmaktadır.

Yukarıda bahsettiğimiz nedenler sadece tutulmanın o gün gerçekleşmesine zemin hazırlayabilir. Altında yatan sebepler ise daha evvelden geçirilmiş ciddi bir operasyon veya henüz kendini aktifleştirmemiş vücut içerisinde bulunan bakteriler veya virüsler olabilir.

Bununla beraber ısınma hareketleri yapmadan gerçekleştirilen bazı spor hareketleri ve evdeki dolap, yatak gibi ağır eşyaların bilinçsiz olarak bir yerden bir yere taşınması esnasında boyun tutulması meydana gelebilir. Bayanlara özel bir neden olarak ise rahim içerisinde bulunan spirallerde boyun tutulmasına neden olabilir.

NASIL BELİRTİ VERİR?
Genellikle boyun tutulması meydana gelen kişiler dokuntukları bölgede ağrı hissederler. Bu ağrı, o kas grubunun hassaslaşması ve kasılması nedeniyle oluşmaktadır. Dokunmayla birlikte kişide sızlama hissi oluşacağından dolayı kişi rahatsız olur ve başını herhangi bir yöne doğru hareket ettiremez. Boyun tutulması meydana gelen kişinin hayat standartları tutulma geçene kadar düşmektedir. Örneğin, tutulma meydana gelen kişiler, rahat araba kullanamaz veya rahat yemek yapamayabilirler.

NASIL TEDAVİ YAPILIR?
Boyun tutulması meydana gelmiş kişide uygulanacak olan ilk tedavi yöntemi kişisel tedavi yani hastanın kendi kendine tedavi uygulamasıdır. Çoğunlukla ağrı olan, tutulan bölgeyi bir tülbent yardımıyla sıcak tutmak etkili bir yöntemdir.

Bunun nedeni ise insanın kaslarının sıcak ortamda gevşemesidir. Boyun tutulması görülen kişilerin kasları sertleşmiş olduğundan buraya uygulanacak merhemler veya kas gevşetici jellerde oldukça etkilidir. Kişisel tedavi uygulandıktan sonra ağrı henüz geçmemişse uzman bir doktora gitmekte fayda vardır.

Doğal Tedavi Yöntemi : Boyun tutulmasında çok eski yıllardan beri kullanılan bir doğal tedavi yöntemi bulunmaktadır. Oda zeytinyağının tutulma olan bölgeye masaj eşliğinde yedirilmesi ve ardından bir tülbent veya bez bağlanıp o bölgenin sıcak tutulmaya çalışılmasıdır. Bunu uygulayan kişiler genellikle iki gün içerisinde olumlu sonuçlar almaktadır.