Toplam 6 sonuçtan 1 ile 6 arası gösteriliyor
 1. #1
  semihbaba4125

  Büyüklere Karşı Saygı Göstermek ve Saygı ile Hitap Etmek - Büyüklere Saygı Dinimizin

  İnsanların kendisinden yaşça büyük olan kişilere saygı göstermesi dinimizin bir emri olduğu gibi örf ve geleneklerimizin de bir gereğidir.

  İslam dini, insanların birbirleriyle ilişkilerine büyük önem vermiştir. Müslümanların ilişkilerinde samimiyet, güvenilirlilik, tevazu, sadelik, nezaket, sevgi ve saygı esastır.

  Müslümanlıkta insanların güvenini kazanmak ve dürüst olmak, güzel ahlakın bir özelliğidir. Bir kişinin karşısındaki bir insana güvenmesi, onun da bu güvene layık olması; elbetteki çok önemlidir. güvenilmeyen insanlardan oluşan toplumların maddi ve manevi alanda ilerlemeleri mümkün değildir.

  Günlük hayatımızda güvenilir olmak son derece önemlidir. Amir memuruna, memur amirine, işçi işverenine, müşteri satıcısına, kişi dostuna güvenmezse böyle bir toplumda mutluluktan bahsedilemez. Ekonomik ve toplumsal hayatın devamı ve verimliliği, insanların birbirine karşı güvenine bağlıdır. Ölçtüğünü eksik ölçen, tarttığını eksik tartan, malın gerçek fiyatını söylemeyen, konuştuğu zaman yalan söyleyen, sır tutmasını bilmeyen, yetimlerin malını yiyen insanlar bu davranışlarını müslümanlıkla nasıl bağdaştırabilirler? Bunlara dürüsüt insan denilebilir mi?

  Müslüman, aynı zamanda dürüst, güvenilir ve başkalarına zarar vermeyen insandır. Birbirine güvenmeyen fertlerden oluşan bir toplum geleceğinden emin olamaz. Verdiği sözde durmamak, insanın kıymetini ayaklar altına alacak derecede bir noksanlıktır. Güven duygusu toplumda tuğlaları birbirine kenetleyen harç gibidir. Harç olmazsa duvar her an yıkılabilir, güven duygusu olmayan toplumda birlik ve beraberlikten, huzur ve mutluluktan söz edilemez. Söylediği yalanlarla halkı aldatan, yaptığı hile ve desiselerle insanları kandırarak çıkar sağlayan kişi, içinde yaşadığı topluma en büyük kötülüğü yapmış ve büyük bir günah işlemiş olur, Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de “Ey iman edenler! Allah’tan korkun, kötülük yapmaktan sakının, doğru söyleyin”(1) buyurmuştur. Bir hadisi şerifte de, “Bizi aldatan bizden değildir.”(2) buyrulmuştur.

  Güvenilir müslüman olmanın temeli, her türlü şüpheden uzak olarak Allah’a iman etmek, emirlerini tutmak, yasaklarından kaçınmak mal ve mülkün Allah’a ait olduğunu bilmek onun kudreti önünde eğilmek ve ölümden sonra O’nun huzurunda hesap verileceğine inanmak böylece, herkese iyilik yapmak, kötülüklerden uzaklaşmak, başkalarına zarar vermekten, kaçınmaktır.

  YAŞLILARA SAYGI

  Yüce dinimiz İslam’ın ana hedefi, insanların dünya ve ahiret saadetini temin etmektir. İnsan, Cenab-ı Hakk’ın yer yüzündeki halifesidir. Allah bütün nimetleri O’nunistifadesine sunmuştur. İnsana saygı ve hürmet dinimizin emri, ahlaki değerlerimizin de temel taşıdır.

  Yüce Rabbimizin insana bahşettiği özelliklerin en dikkat çekici olanları sevgi, saygı ve merhamet duygularıdır. İnsan ancak bu yüce duygular sayesinde mutlu olabilir. Bu duyguların olmadığı yerde hüzün ve keder vardır.

  Bizler, “İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de olgun mümin olamazsınız.”1, “Birbirini sevmede, birbirine acımada ve birbirine şefkat göstermede müminler bir vücut gibidir. Vücudun bir uzvu rahatsız olunca diğer uzuvları da ona ortak olur.”2 buyuran bir peygamberin ümmetiyiz.

  Düşeni kaldırmak, hastayı ziyaret etmek, açları doyurmak, açıktakileri barındırmak, dul ve yetimlerin elinden tutmak, yolunu şaşıranlara yol göstermek, büyüklere saygılı olmak, her Müslüman’ın görevidir. Nitekim Peygamberimiz (s.a.s.) : “Küçüklerine merhamet etmeyen, büyüklerine saygı göstermeyen ve iyilikle emredip; kötülükten men etmeyen bizden değildir.” Buyurmuşlardır.

  Anne ve babalarımız başta olmak üzere; yaşı bizden ileride olan, tanıdığımız olsun ya da olmasın bütün büyüklerimize karşı saygı ve hürmet göstermek dini, milli ve insani bir görevdir.

  Dünya hayatı geçicidir, bugünün gençleri yarının büyükleri olacaktır. Bugün gücü kuvveti yerinde olan, tuttuğunu koparan insanlardan bir kısmı belki ihtiyarlamadan dünya hayatına veda edecek, bir kısmı da ihtiyarlayıp gücünü, kuvvetini kaybedecektir. Bu hayatın bir gerçeğidir ve asla değişmez. Bundan dolayı yaşlılara devamlı saygılı olmalıyız. Dinimize göre genç bir insan yaşlılara gençliğinde hizmet ederse Yüce Allah da yaşlılığında ona hürmet edecek kimseler nasip eder.

  Peygamber efendimiz bu konuda şöyle buyuruyor:

  Bir kimse Müslüman kardeşinin ihtiyacını yerine getirirse; Allah da ona yardım eder.

  Bir kimse Müslüman kardeşinin sıkıntısını giderirse; Allah da ona mukabil kıyamet sıkıntılarından birini giderir. (R. Salihin 1. Cilt H.No: 242)

  Büyüklere saygı bir eğitim ve kültür işidir. Bizlere düşen görev Yüce Allah’ın emrettiği, peygamber efendimiz (s.a.s)’in tavsiye buyurduğu şekilde hareket ederek, daima yaşlılara karşı sevgi ve saygıda kusur etmemektir. Bu cümleden olarak: kendimizden büyük insanlara hürmet ifade eden sözlerle hitap etmeliyiz.

  (1) Ahzab -70
  (2) Riyazü’s-Salihin C.3, Sh.1610
  Selam ve dua ile...

  dır...


  Sevgi ve saygı, büyüklerle küçükler arasındaki uçurumu yok eden, muhabbet bağını kuran müthiş bir iksirdir. Büyükler küçüklere sevgide, küçükler de büyüklere saygıda kusur etmemeli. Dinimiz, insanların birbiriyle görüşüp konuşmalarına, toplum halinde yaşamalarına büyük bir önem vermiştir. İnsanların birbirleriyle geçinmelerinde samimiyet, tevazu, sadelik, zorlanmama, karşılıklı yardım, nezaket, saygı, sevgi ve hayırseverlik bir esastır. Dinimizde, insanlarla geçinmenin türlü yönleri ve dereceleri anlatılır. Herkese karşı tatlı dilli, güler yüzlü, açık kalpli olmak bunların başında gelir. Kul hakkını gözetmek, tatlı dilli olmak çok önemlidir.
  Bir Müslüman daima güler yüzlü bulunur. Hiçbir kimseyi asık bir yüzle karşılamaz. Bir hadis-i şerifte, "Şüphe yok ki, Allah yumuşak huylu, açık yüzlü kimseyi sever." buyrulmuştur. Mümin, geçimli, etrafına huzur ve güven veren kimsedir. Nitekim, mümin, Efendimiz`in ifadesiyle, dilinden ve elinden Müslümanlar`ın emin olduğu insandır. Meşhur din alimimiz Ömer Nasuhi Bilmen`in kaleme aldığı, Büyük İslam İlmihali isimli eserin ahlâk bölümünde, büyüklere ve hele alim zâtlara karşı saygılı olmak, onlar geldiğinde saygı için ayağa kalkmak, oturması için yer açmak güzel hasletlerden olarak sayılmıştır. İlim adamlarının, öğretmenlerin, büyüklerin ellerini öpmek, hele baba yâdigârı hüviyetindeki kişilerin özellikle babasının arkadaşlarının hal ve hatırını sorması, hürmet etmesi tavsiye edilen özelliklerdendir.


  YAŞLILARA HÜRMET EDİN
  Yaşlılara hürmet, çocuklara, düşkünlere merhamet ve şefkat göstermek hep özlemini duyduğumuz şeylerdendir. İslam`da büyüklere karşı saygı, küçüklere karşı sevgi önemli bir esastır. Bu esas, aileler arasında bir kat daha önemlidir. Anaya-babaya fazlasıyla hürmet etmek bunun bir örneğidir. Onları sadece isimleri ile çağırmak terbiyeye aykırıdır. Konumuzla alakalı bir hadis-i şerifin anlamı şöyledir: "Bir genç bir yaşlıya sadece yaşından dolayı hürmet etti mi, Allah da ona bir mükafat olmak üzere, ihtiyarlığı zamanında hürmet edecek bir kimseyi muhakkak yaratır." Bu hadîs, yaşlılara saygı gösteren gençlerin sevap kazanacaklarını ve çok yaşayacaklarını müjdelemektedir.
  TECRÜBELERİNDEN YARARLANIN


  Kur`an-ı Kerim`de Allah`a ibadet etmekle ana-babaya itaat ve iyilik etmek aynı ayet içinde emredilmektedir. Bir insanın kendisine en yakın olan büyüğü, kendisini besleyip büyüten ana-babasıdır ve yakın akrabalarıdır. Her Müslüman`ın ilk görevi Allah`a ve peygambere itaat etmektir. İkinci görev de büyüklerine saygılı olmak ve hürmette kusur etmemektir. Yaşlı insanların hayat boyu elde ettikleri tecrübeleri vardır.
  Bu tecrübeleriyle çocuklara ve gençlere faydalı olmak isterler. Gençlerin de bu tecrübelerden yararlanabilmeleri için büyüklerin önerilerine uymaları gerekmektedir. Sevgi ve saygı, büyüklerle küçükler arasındaki uçurumu yok eden, muhabbet bağını kuran müthiş bir iksirdir. Küçükler, büyüklerine hürmette kusur etmemeli, büyükler de küçükleri sevmeli. Yaşlıların tecrübe ve bilgileri ile gençlerin zekâ ve güçlerini birleştiren milletler, geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyeceklerdir.


  Hazırlayan: Ali İhsan ER


  dır.. 2. #2
  semihbaba4125

 3. #3
  semihbaba4125
  BÜyÜklere saygi kÜÇÜklre sevgİ

 4. #4
  semihbaba4125
  Kendine gel, yepyeni bir söz söyle de dünya yenilensin! Sözün öylesine bir söz olmalı ki dünyanında sınırını aşmalı. Sınır nedir, ölçü ne? Bilmemeli!"...Rumi...

 5. #5
  semihbaba4125
  Güncel.........

 6. #6
  semihbaba4125
  Güncel........

Benzer Konular

 1. Evlilikte Saygı Görmek/Saygı Göstermek
  Konuyu Açan: Besti Zilan, Forum: Aşk-İlişkiler-Evlilik.
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 04-May-2012, 21:30
 2. Müslümanların Haklarına Saygı Göstermek
  Konuyu Açan: Raum, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 01-Tem-2011, 11:21
 3. Yasin suresi ile tesir etmek
  Konuyu Açan: sefamerve, Forum: Sevgi ve Muhabbet için Dualar.
  Cevap: 55
  Son Mesaj : 08-Mar-2011, 02:03
 4. Cevap: 1
  Son Mesaj : 24-May-2009, 23:44
 5. "Sünnet`i terk edip yalnız Kur`an ile amel etmek isteyenler"
  Konuyu Açan: waterlily, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 29
  Son Mesaj : 27-Ara-2008, 23:18
Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com