2 Sayfadan 1. 12 SonSon
Toplam 19 sonuçtan 1 ile 10 arası gösteriliyor
 1. #1

  Büyüleri Bozan Ayet-i Kerime ve Dualar

  (Tamamı dır)

  BÜYÜLERİ BOZAN ÂYET-İ KERÎMELER VE DUALAR

  SİHİR VE BÜYÜNÜN HAKÎKATİ, MÂHİYETİ VE HÜKMÜ

  Ebû Muhammed el-Makdisî (Rahimehullâtym beyanı veçhile: "Sihir; ehlince malum olan bir takım kurallara bağlı olarak yapılan büyüler, efsunlar ve düğümlere üflemeler gibi, İslam'ın izin vermediği bir takım muamelelerdir. Bakara Sûresi'nin 102. âyet-i kerîmesiyle Felak Sûre-si'nin 4. âyet-i kerîmesinin beyanlarından yola çıkan Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat mezhebi sihrin sabit olduğuna, kalplere ve bedenlere tesir edebildiğine, kişiyle eşinin arasını ayırabildiğine hatta hasta edip öldürebildiğine hükmetmişlerdir. Tabi ki bütün bunlar imtihan gereği Allâh-u Te'âlâ'nm izin vermesiyledir. Ancak şu da bilinmelidir ki; büyü yapmak ve yaptırmak sakınılması gereken en büyük yedi günahtan biridir." (Müslim, îman: 145, Buhârî, Vesâyâ:23)

  BÜYÜLERİ BOZAN ÂYET-İ KERÎMELER VE DUALAR

  Müslüman kimsenin büyüden korunması için âyet-i kerîme ve hadîs-i şeriflerde beyan edilen zikirlere sarılması gerekir. Çünkü onlar sağlam kaledir. Ancak bu âyetlerin tesir etmesi için sağlam îman, Allah'a tevekkül ve îtimat şarttır. Büyüden korunmak için en tesirli birkaç terkip vardır ki burada onları zikredeceğiz:
  1) Bakara Sûresi'nin okunması büyünün zararlarını ortadan kaldırır. Nitekim hadîs-i şerifte: "Bakara Sûresi'ni okuyun, onu okumak berekettir, terk etmek pişmanlıktır, sihirbazların ona gücü yetmez" buyurulmuştur. (Müslim, Müsâfirin:252)
  2) Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellemfm hasta olan eshâbına okuduğu şu duâ da sihri iptale vesiledir:
  "Ey insanların Rabbi olan Allah! Sıkıntıyı gider, şifa ver, şifa verecek ancak Sensin. Senin şifandan başka hiçbir şifa yoktur. Bir şifa ver ki hastalık bırakmasın."
  (Buhârî, no:5743). Bu duayı hasta kendisine de okuyabilir, başkası da ona okuyabilir.
  3) Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) büyüden rahatsızlandığı zaman Cibril (Aleyhisse-lâm)m ona okuduğu şu rukye de çok tesirlidir:


  "Sana eziyet verecek her şeyden Allah'ın izniyle sana ilaç yapıyorum. Her canlının ya da kıskancın nazarının şerrinden de Allâh sana şifa versin. Allah'ın ismiyle sana ilaç yapıyorum." (Müslim, no:2l86). Bu duayı hasta da okuyabilir, hasta üzerine de okunabilir, ancak üç kere okunması sünnettir.
  4) Sihrin yapıldığı yer tespit edilip büyü malzemeleri telef edilirse sihir bâtıl olur. Nitekim "Buhâri'de rivayet edildiği üzere Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellemj kendi tüyleriyle ve tarak dişleriyle yapılan büyüleri Hazret-i Ali Efendimizi göndererek kuyudan çıkarttırmıştır.


  Bundan dolayı insan saç ve tırnak gibi atıklarını toprağa gömmeli, büyü yapmak isteyenlere fırsat vermemelidir.
  5) Acve hurması yenmelidir. Nitekim hadîs-i şerifte: "Her kim sabah aç karnına yedi Acve hurması yerse o gün kendisine ne zehir ne de sihir zarar veremez" buyurulmuştur.
  (Buhârî, no:5769, Müslim no:2047)
  Acve hurması Medine'de yetişen hurmaların en değerlilerindendir. Bazı hadîs-i şeriflerde "Acve-i âliye" kaydı bulunduğu için özellikle Kuba bölgesinde yetişen Acve hurmasının tercih edilmesi, hiç değilse Medine sınırlarında yetişen Acve'nin temin edilmesi, rivayetleri cem etmek bakımından daha ihtiyatlıdır. Hattâbî (Rahimehullâh)m. beyanı vech ile; "Acve hurmasının zehirden ve sihirden koruması o hurmanın kendi özelliğinden değil de, Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellemjm onun hakkında yaptığı dua bereketiyledir." (îbn-iHacer, Fethu 'l-Bârî, 10/250)
  6) Hacamat yani kan aldırmak da büyüyü bozan tedavi türlerindendir. Büyü bozulması için özellikle sihir nedeniyle zarar gören belli bir bölge varsa oradan kan alınır. Ama her halükârda baştan aldırılması sihrin iptali için en faydalı usuldür, Muhammed Yûnus Abdüssettâr,
  Şifân 'r-rûh, sh: 129-134)
  7) Sihirden, delilikten, ağrılardan, felçten vesair görünen görünmeyen tüm hastalıklardan şifa bulmak isteyen, cin ve insan şerrinden korunmayı dileyen herkesin Kur'ân-ı Kerîm'den bazı âyet-i kerîmeleri, peşine de İhlas ve Felak-Nas Sûrelerini en az günde bir kere yakînî itikad ile okumaya devam etmesi şarttır. Çünkü bunun faydası birçok evliyâ-ullâhm tecrübesiyle sabit olmuştur. Bunları hastanın kendisi de okuyabilir, başkası da ona okuyabilir.
  Nitekim Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) bu âyetleri sancısı olan bir sahabîye okuduğunda o hiçbir hastalığı kalmayarak huzûr-u risâletten kalkmıştır. (Ahmed ibn-i Hanbel,
  no:21212, Hâkim, el-Müstedrek, no: 8269, 4/485, Heysemî, Mecme'u'z-Zevâid, no: 8467, 5/197)
  Yine bir hadîs-i şerifte: "Bir gece içinde 33 âyet okuyana ne bir yırtıcı hayvan ne de bir hırsız o gece zarar veremez ve o kişinin canına da, malına da, çoluk çocuğuna da sabaha kadar afiyet verilir" buyurulmuştur. (Suyûtî, Ed-Dürrü'l- mensur, 1/70-71)
  Bu iki rivayette geçen âyet-i kerîmeler de: Fâtiha-i Şerîfe, Bakara Sûresi'nin başından 4 âyet-i kerîme, Bakara Sûresi'nin 163 ve 164. âyet-i kerîmeleri, Âyete'l-Kürsî ve peşindeki iki âyet-i kerîme, Bakara Sûresi'nin son 3 âyet-i kerîmesi, Âl-i İmran Sûresi'nin 18. âyet-i kerîmesi,fAraf Sûresi'nin 54-56. âyet-i kerîmeleri, İsrâ Sûresi'nin son 2 âyet-i kerîmesi, Mü'minûn Sûresi'nin son 3 âyet-i kerîmesi, Sâffat Sûresi'nin ilk 10 âyet-i kerîmesi, Rahman Sûresi'nin 33-35. âyet-i kerîmeleri, Haşr Sûresi'nin son 3 âyet-i celîlesi, Cin Sûresi'nin ilk 4 âyet-i kerîmesi, İhlâs-ı şerîf ve Felak-Nas sûreleridir.
  Bazı velîlerin özellikle sihri iptal hususunda faydalı buldukları Bakara Sûresinin 102. âyet-i kerîmesi, Âl-i İmran Sûresi'nin 19. âyet-i kerîmesi, 'Araf Sûresi'nin 118-121. âyet-i kerîmeleri, Yûnus Sûresi'nin 79-82. âyet-i kerîmeleri, Tâhâ Sûresi'nin 65-69. âyet-i kerîmeleri, Rahman Sûresi'nin 31-32. âyet-i kerîmeleri, Kalem Sûresi'nin 51-52. âyet-i kerîmeleri, Cin Sûresi'nin 5. âyet-i kerîmesi, bir de Kâfirûn Sûresi'ni de bu âyet-i kerîmeler araşma İlave ettik. (Ebû TalhaMuhammedYunus, Şifâu'r-rûh, sh: 128-139) 2. #2
  Allah razı olsun kırmızı kardeşim..
  hoş geldin seni görmek ne güzel ...

 3. #3
  Ecmain kardeşim,insanlar faydalansın diye yazdım, benim başıma gelmez dememek lazım, çok iyi sandıklarımız çok fesat olabiliyor,aman dikkat!
  Alıntı NURLAN Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Allah razı olsun kırmızı kardeşim..
  hoş geldin seni görmek ne güzel ...

 4. #4
  Allah razı olsun Kırmızı çok güzel bir konu olmuş.

 5. #5
  Cümlemizden inşallah,teşekkür ederim, birde tekvir suresini 7 kere niyet edip okumak büyünün yerini bulduruyormuş ve çok kişi deneyip iyi sonuçlar almışlar.
  Alıntı frezya Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Allah razı olsun Kırmızı çok güzel bir konu olmuş.

 6. #6
  Hoşgeldin abi...bu konu iyi olmuş,Dün konu açan birileri vardı 16 senelik büyü nasıl bozulacak diye ona link atayım hemen denesinler bari....Allah razı olsun

 7. #7

 8. #8

 9. #9
  Alıntı KIRMIZI Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  (Tamamı Alıntıdır)

  BÜYÜLERİ BOZAN ÂYET-İ KERÎMELER VE DUALAR

  SİHİR VE BÜYÜNÜN HAKÎKATİ, MÂHİYETİ VE HÜKMÜ

  Ebû Muhammed el-Makdisî (Rahimehullâtym beyanı veçhile: "Sihir; ehlince malum olan bir takım kurallara bağlı olarak yapılan büyüler, efsunlar ve düğümlere üflemeler gibi, İslam'ın izin vermediği bir takım muamelelerdir. Bakara Sûresi'nin 102. âyet-i kerîmesiyle Felak Sûre-si'nin 4. âyet-i kerîmesinin beyanlarından yola çıkan Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat mezhebi sihrin sabit olduğuna, kalplere ve bedenlere tesir edebildiğine, kişiyle eşinin arasını ayırabildiğine hatta hasta edip öldürebildiğine hükmetmişlerdir. Tabi ki bütün bunlar imtihan gereği Allâh-u Te'âlâ'nm izin vermesiyledir. Ancak şu da bilinmelidir ki; büyü yapmak ve yaptırmak sakınılması gereken en büyük yedi günahtan biridir." (Müslim, îman: 145, Buhârî, Vesâyâ:23)

  BÜYÜLERİ BOZAN ÂYET-İ KERÎMELER VE DUALAR

  Müslüman kimsenin büyüden korunması için âyet-i kerîme ve hadîs-i şeriflerde beyan edilen zikirlere sarılması gerekir. Çünkü onlar sağlam kaledir. Ancak bu âyetlerin tesir etmesi için sağlam îman, Allah'a tevekkül ve îtimat şarttır. Büyüden korunmak için en tesirli birkaç terkip vardır ki burada onları zikredeceğiz:
  1) Bakara Sûresi'nin okunması büyünün zararlarını ortadan kaldırır. Nitekim hadîs-i şerifte: "Bakara Sûresi'ni okuyun, onu okumak berekettir, terk etmek pişmanlıktır, sihirbazların ona gücü yetmez" buyurulmuştur. (Müslim, Müsâfirin:252)
  2) Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellemfm hasta olan eshâbına okuduğu şu duâ da sihri iptale vesiledir:
  "Ey insanların Rabbi olan Allah! Sıkıntıyı gider, şifa ver, şifa verecek ancak Sensin. Senin şifandan başka hiçbir şifa yoktur. Bir şifa ver ki hastalık bırakmasın."
  (Buhârî, no:5743). Bu duayı hasta kendisine de okuyabilir, başkası da ona okuyabilir.
  3) Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) büyüden rahatsızlandığı zaman Cibril (Aleyhisse-lâm)m ona okuduğu şu rukye de çok tesirlidir:


  "Sana eziyet verecek her şeyden Allah'ın izniyle sana ilaç yapıyorum. Her canlının ya da kıskancın nazarının şerrinden de Allâh sana şifa versin. Allah'ın ismiyle sana ilaç yapıyorum." (Müslim, no:2l86). Bu duayı hasta da okuyabilir, hasta üzerine de okunabilir, ancak üç kere okunması sünnettir.
  4) Sihrin yapıldığı yer tespit edilip büyü malzemeleri telef edilirse sihir bâtıl olur. Nitekim "Buhâri'de rivayet edildiği üzere Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellemj kendi tüyleriyle ve tarak dişleriyle yapılan büyüleri Hazret-i Ali Efendimizi göndererek kuyudan çıkarttırmıştır.


  Bundan dolayı insan saç ve tırnak gibi atıklarını toprağa gömmeli, büyü yapmak isteyenlere fırsat vermemelidir.
  5) Acve hurması yenmelidir. Nitekim hadîs-i şerifte: "Her kim sabah aç karnına yedi Acve hurması yerse o gün kendisine ne zehir ne de sihir zarar veremez" buyurulmuştur.
  (Buhârî, no:5769, Müslim no:2047)
  Acve hurması Medine'de yetişen hurmaların en değerlilerindendir. Bazı hadîs-i şeriflerde "Acve-i âliye" kaydı bulunduğu için özellikle Kuba bölgesinde yetişen Acve hurmasının tercih edilmesi, hiç değilse Medine sınırlarında yetişen Acve'nin temin edilmesi, rivayetleri cem etmek bakımından daha ihtiyatlıdır. Hattâbî (Rahimehullâh)m. beyanı vech ile; "Acve hurmasının zehirden ve sihirden koruması o hurmanın kendi özelliğinden değil de, Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellemjm onun hakkında yaptığı dua bereketiyledir." (îbn-iHacer, Fethu 'l-Bârî, 10/250)
  6) Hacamat yani kan aldırmak da büyüyü bozan tedavi türlerindendir. Büyü bozulması için özellikle sihir nedeniyle zarar gören belli bir bölge varsa oradan kan alınır. Ama her halükârda baştan aldırılması sihrin iptali için en faydalı usuldür, Muhammed Yûnus Abdüssettâr,
  Şifân 'r-rûh, sh: 129-134)
  7) Sihirden, delilikten, ağrılardan, felçten vesair görünen görünmeyen tüm hastalıklardan şifa bulmak isteyen, cin ve insan şerrinden korunmayı dileyen herkesin Kur'ân-ı Kerîm'den bazı âyet-i kerîmeleri, peşine de İhlas ve Felak-Nas Sûrelerini en az günde bir kere yakînî itikad ile okumaya devam etmesi şarttır. Çünkü bunun faydası birçok evliyâ-ullâhm tecrübesiyle sabit olmuştur. Bunları hastanın kendisi de okuyabilir, başkası da ona okuyabilir.
  Nitekim Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) bu âyetleri sancısı olan bir sahabîye okuduğunda o hiçbir hastalığı kalmayarak huzûr-u risâletten kalkmıştır. (Ahmed ibn-i Hanbel,
  no:21212, Hâkim, el-Müstedrek, no: 8269, 4/485, Heysemî, Mecme'u'z-Zevâid, no: 8467, 5/197)
  Yine bir hadîs-i şerifte: "Bir gece içinde 33 âyet okuyana ne bir yırtıcı hayvan ne de bir hırsız o gece zarar veremez ve o kişinin canına da, malına da, çoluk çocuğuna da sabaha kadar afiyet verilir" buyurulmuştur. (Suyûtî, Ed-Dürrü'l- mensur, 1/70-71)
  Bu iki rivayette geçen âyet-i kerîmeler de: Fâtiha-i Şerîfe, Bakara Sûresi'nin başından 4 âyet-i kerîme, Bakara Sûresi'nin 163 ve 164. âyet-i kerîmeleri, Âyete'l-Kürsî ve peşindeki iki âyet-i kerîme, Bakara Sûresi'nin son 3 âyet-i kerîmesi, Âl-i İmran Sûresi'nin 18. âyet-i kerîmesi,fAraf Sûresi'nin 54-56. âyet-i kerîmeleri, İsrâ Sûresi'nin son 2 âyet-i kerîmesi, Mü'minûn Sûresi'nin son 3 âyet-i kerîmesi, Sâffat Sûresi'nin ilk 10 âyet-i kerîmesi, Rahman Sûresi'nin 33-35. âyet-i kerîmeleri, Haşr Sûresi'nin son 3 âyet-i celîlesi, Cin Sûresi'nin ilk 4 âyet-i kerîmesi, İhlâs-ı şerîf ve Felak-Nas sûreleridir.
  Bazı velîlerin özellikle sihri iptal hususunda faydalı buldukları Bakara Sûresinin 102. âyet-i kerîmesi, Âl-i İmran Sûresi'nin 19. âyet-i kerîmesi, 'Araf Sûresi'nin 118-121. âyet-i kerîmeleri, Yûnus Sûresi'nin 79-82. âyet-i kerîmeleri, Tâhâ Sûresi'nin 65-69. âyet-i kerîmeleri, Rahman Sûresi'nin 31-32. âyet-i kerîmeleri, Kalem Sûresi'nin 51-52. âyet-i kerîmeleri, Cin Sûresi'nin 5. âyet-i kerîmesi, bir de Kâfirûn Sûresi'ni de bu âyet-i kerîmeler araşma İlave ettik. (Ebû TalhaMuhammedYunus, Şifâu'r-rûh, sh: 128-139)
  Allah C.C. Razı Olsun

 10. #10
  Ecmain, Bu arada elimdeki kaynakta diyorki evinizde niyet edip 7 gün boyunca her gün 312 defa Er Rakıybü esması büyü yapılan evde okunursa büyü etkisini yitirir diyor ve sanırım bu her mekan içinde geçerlidir!
  Alıntı mikaha Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Allah C.C. Razı Olsun

2 Sayfadan 1. 12 SonSon

Benzer Konular

 1. Sıkıntıyı Giderecek Güzel Bir Ayet-i Kerime
  Konuyu Açan: Hak Aşığı, Forum: Dilek Duaları.
  Cevap: 13
  Son Mesaj : 11-Jul-2013, 15:43
 2. Cevap: 1
  Son Mesaj : 02-May-2011, 13:36
 3. Kuran-ı Kerim'de Geçen Dualar
  Konuyu Açan: teoka, Forum: Kuran-ı Kerim.
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 21-Mar-2008, 04:02
Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com