Toplam 6 sonuçtan 1 ile 6 arası gösteriliyor
 1. #1
  Mohikan

  Chi Gücü Videosu

  http://www.youtube.com/watch?v=Vt7MGgxbhho
  http://www.youtube.com/watch?v=WzZw5_KcAL8

  http://www.youtube.com/watch?v=02QXC...eature=related 2. #2
  blaxx
  Telekinezi mi yapıyorlar, hiç bir şey anlamadım valla :S.

 3. #3
  Mohikan
  TAİCHİ VE CHİ GÜCÜ


  Tai chi Chuan sisteminde iç enerjinin geliştirilmesi için Önce küçük mikrokozmik yörüngenin açılması gerekir.Bu esnada bedenin ön tarafındaki Ön Kanal(Ren-Mai) ile arka tarafta ,omurgadaki kanal (Du-mai) birleşir.Enerji bu iki kanaldan akarak devreder.Küçük yörüngenin açılması için belirli nefes ve konsentrasyon çalışmalarının yapılmış olması gerekir.Öğrenci Chi Kung hazırlık çalışmalarını bitirmiş olmalıdır.Tai Chi Formunun hiç olmazsa üçte birini tamamlamalıdır.Böylece Küçük yörünge için gerekli altyapı hazır olur.daha sonar Büyük yörünge çalışmaları yapılır.Öğrenci konsantre gücü ile enerjiyi Gövdede kollar ve bacaklarda dolaştırmayı öğrenir.daha sonar büyük yörünge çalışmalarını tai Chi formu içinde yapar.İşin bu kısmı epey çalışmayı gerektirir. Daha sonar Pushing hands çalışmaları iler öğrenci Büyük yörünge ile hareketleri bütünleştirir.Bu alanda en az 2 yıl çalışılmalıdır ki,iç enerji belirli bir seviyeye yüksrlsin.

  Hareketsiz meditasyon oturarak ya da ayakta yapılır.Bu esnada hareket edilmez ancak Chi belirli kanallarda dolaştırılır.12 Organ kanalı ve 8 Ek kanal olaz üzere toplam 20 kanal vardır.Bu kanalların açolması ile enerji serbestçe dolaşır ve kişi de psikomental bir değişim başlar.Bu adeta yaşama bakışın değişmesi ve yaşam farkındalığının artması demektir.Tabii ki yaşam koşulları değişmeyebilir ancak sizin yaşama bakışınız ,zorluklar karşısında daha sabırlı olmanız ve problemlere daha kolay ,rasyonel çözümler bulmanız sözkonusudur.Bu içerde vuku bulan bir değişmedir ve bu değişmeler kendiliğinden dışarıya da tesir edecek herşey kendiliğinden yürüyecektir.;İçerde nasılsa ,dışarda da öyledir; evrensel yaysası bize bunu anlatmaktadır. Yaşam farkındalığının gelişmesi demek b,izim sadece zihinle değil etegre olmuş beden ve zihinle yaşamamız demektir. Beden bizim yaşam alanımız ,enerji kabımızdır.bedenimizde enerji akışı engewllenirse yaşamdan koptuk demektir.Hiçbirşey durağan değildir,herşey hareket halindedir; şeklindek ihareket yasası bunu ifade etmektedir.tai Chi evrenle ,yaşamla uyumlu olmak demektir.Bunun için yaşam enerjisinin kanallarda dolaşması demektir.

  Tai Chi Chuan formları uygulanırken enerji bütün kanallarda serbestçe dolaşır .hergün form yapmak demek enerjinin akışını sağlamak demektir.
  Küçük yörünge ve büyük yörünge çalışmalarında chi belirli kanallarda dolaştırılır.Bu esnada tüm hücreler,organlar,hormonlar,sinir sistemi taze enerjiyle beslenir.
  Eğer tai Chi formu uzun sure yavaş ,nefesle ve konsantrasyonla uygulanırsa belirili hareket dizinleri daha hızlı ve Chi enerjisi ile uygulanabilir ve bu da genellikle savaş sanatları amaçlı yapılr.Bir kişi ille de işin bu yönüyle ilgilenmese bile bu uygulamalardan büyük faydalar sağlar.Hızlı ve konsantre hareket şuuru açar,bedeni güçlendirir.sağlık yönünden bu alanda sonsuz faydalar vardır. Hareketlerin Chi enerjisi ile uygulanmasında önemli amaç ve prensipler vardır.Birinci amaç ağırlık merkezini aşağı kaydırarak stabiliteyi artırmadır.hareketlerde bedenin ağırlık merkezi doğru olursa bu sağlam bir temel vazifesi görür.Aksi taktirde teknikler iyi sonuç vermeyecek ve yeterli güç oluşmayacaktır...


  Sağlam bir temel için bilinç mental olarak arka ayağı yere doğru itmelidir bu esnada kol öne ileri doğru mental ve fiziksel olarak gitmelidir.Burada mental kavramı konsantrasyon anlamında kullanılmaktadır.Chi bu esnada tamamen tan iene indirilmelidir.(Tan-Tien:göbeğin 4cm altında bulunan bir enerji merkezidir).
  Böylece Chini tan-tiende toplanması ,ağırlık merkezinin aşağı verilmesi ,yerden güç alınarak aşağıda yani bacaklardan gücün ,kalça ve omurga üzerinden yukarı aktarılması çok önemli noktalardır.
  Böylece öğrenci Chi enerjisini konsantre olarak kollara ve bacaklara yönlendirebilmelidir.Böylece konsantre enerji savunma teknikleri ile birlikte kullanılır.
  Chi enerjisinin Tan-tiende odaklanması ve konsantrenin artırılması için nefesle beraber Karnın ileri geri hareket etmesi gerekir.
  Tai Chi hareketleri uygulanırken zihin tamamen sakin ve adaleler gevşek olmalıdır.bazı öğrenciler hareketleri hızlı yaparken kaslarını kasmaya eğilim gösterir.Bu doğru değildir.Kasların tamamen gevşemesi gerekir ki,Chi enerjisi devreye girsin.  Tai Chi Chuanda kuvvet yerden alınır.bacaklardan yükselir kalça ve omurgadan kollara aktarılır ve bunların hepsi aynı anda ve koordineli olmalıdır.
  Partner çalışmalarında partnerin gücü aynı yoldan yere indirilirken yerden alınan güç partnere aktarılır.Bu Chi akışının mental aktarılması yeteneğinin geliştirilmesini gerektirir.Tan-tiendeki Chi enerjisinin sıkışımı sonucu artan basınç kollarda ve bacaklarda akan yer enerjisini destekler.
  Bu yeteneğin gelişmesi uzun zaman düzenli pushing hand çalışmasını gerektirir.
  İşin ilginç tarafı Tai Chi Chuanda önce hareketlere,nefese konsantre olmak gerekirken ,daha sonraki aşamada sadece Chi akışına konsantre olunur.Son aşamada ise Şuur hepspne aynı anda konsanre olur ve sonra hiçbirşeye konsantre olmaz.Bu bilincin farklı düzeylerde konsantre olma yeteneğini artırır.
  Pushing hands çalışmalarında partnerin gücü yönlendirilerek ona karşı kullanılır.Yin-Yang prensibine göre onun gücü ile benim enerjim sürekli dönüşüm halindedir ve hareketler sonsuz bir ırmak gibi birbirini tamamlayarak gider.


  Tai Chi Chuan çalışmalarında esas olan Chi enerjisinin geliştirilmesidir.Aslında Chi genel bir kavramdır ve ;Yaşam enerjisi17; yani vital enerji olarak adlandırılır.Chi varolan her şeyin temelinde olan ve Kuantum düzeyde bir enerjidir.İnsan ,çiçek ve taşın özü Chidir.Chi olmadan hiçbirşey varolamaz.
  Ancak insan bazında CHi enerjisi zikredildiğinde bedende varolan enerji olarak anlaşılmalıdır.Tai CHi çalışmaları öncelikle bu enerjiyi uyandırır.Sonra bu enerjinin bedende dolaştırılması sağlanır ve özellikle Göbeğin 4 parmak altında ve TAN-TİEN; denilen merkezde depolanır.Tan-Tien İksir alanı demektir ve Çin Mitolojisinde önemli yer tutar.bedende varolan enerji belirili meditatif hareketler,nefes ve Mantra çalışmaları ile açığa çıkar.Bu enerji sentetik bir enerjidir.Yani Bilinçaltında varolan psişik potansiyelin açığa çıkması ile elde edilir.Oysa insan bedeni aynı zamanda kozmik enerjilerin de tesiri altındadır.Güneş,ay, gezegenler de bizim için enerji kaynağıdır.Bu enerjilerin bedene çekilmesi ve Bedensel Chiye entegre edilmesi çalışmaları KOZMİK CHİ KUNG çalışmaları ile mümkündür.  Kozmik Chi Kung ya da Kozmik Tai Chi Chuan aslında galaktik kökenli olan insanın galaktik beden dönüşmesinin amaçlar.Bunun için gerekli olan evrensel yapıtaşları yani enerjiler kozmik cisimlerde mevcuttur.Özetlemek gerekirse bedenimizdeki tüm psişik kanalların açılması CHi enerjisinin srbestçe dolaştırılması ve bu enerjinin arındırılmasından sonra bedenimiz daha yüksek frekanslardaki spiritüel enerjileri emebilecek duruma gelmiş demektir.Bundan sonra Büyükayı,kutup yıldızı,güneş ve gezegenlerden enerji çekerek bedenimizi transforme ederek şuur düzeyimizi daha üst realitelere yükseltebiliriz.
  Eski kültürlerde birçok ekol bunun için çeşitli eğitim metodları geliştirmişlerdir.Hindistanda,Çinde,Tibette ve Ortadoğu coğrafyasında tarih boyunca bu amaçla çeşitli öğretiler ortaya çıkmış ve tüm dünyayı etkilemiştir.Bu öğretiler biribirini daima etkilemiştir.Esas amaç hep aynı olmuştur.Küçük benliği aşarak üstbenliğe ulaşmak! Buna hep farklı isimler verilmiştir.Nirvana ,satori, Vecd,samadi, Vuslat vs..


  Tai Chi Chuan bu alanda zengin bir eğitim metoduna sahiptir.temelde basit hareketler ,solunum egsersizleri,meditatif nerji çalışmaları.Böylece kendi özünüze başlayan yolculuk.Konuya ille de mistik bakmak gerekmez.Tai Chi Chuan çalışmalarını dindar olan birir inançlarından ödün vermeden yapabileceği gibi ateist biri de uygulayabilir.Tai Chi Chuan Taoist bir sistem olmakla beraber hiçbir inanç ön işareti taşımaz.zaten kendi özünde olamayan ,varlığının dış kabuğunda yaşayan insanın dogmatik yapısı öze ulaşıldığında bir şey ifade etmez.Orada her şey bir bütün olarak algılanır.

  TAİ CHİ GÜCÜ


  Tai Chi Chuan ve diğer sistemlerin arasında en büyük fark güç kavramında yatmaktadır.Diğer sistemlerin çoğu tamamen kas gücüne dayanmaktadır.Oysa Tai Ci Chuan çalışmalarında kaslar tamamen gevşetilir.Kasılmış kaslar CHi akşını engeller ve bedenimizdeki çeşitli kaslar birbirinden kopuk çalışr .Böyleve entegre bir güç gelişmez.Savaş sanatlarında hareketler hızlı ,koordineli ve aynı zamanda güçlü olmalıdır.Kasılı bir kol aynı zamanda hızlı yumruk atamaz.
  Tai Chi Chuna çalışmalarında hareketler önce çok yavaş yapılarak Chi enerjisinin dolaşması mümkün kılınır bu esnada konsantrasyon harekete,nefese ve enerji akışına yönlendiril,ir.daha sonra hareket,solunum ve konsantrasyon bileşkesinden Chi enerjisi doğar.
  Bu şekilde elde edilen Chi enerjisi daireseldir.Yani aynı anda heryönedir .Oysa kas gücüne dayanan bir kuvvet vektörü sadece bir yönedir.Bu havayla şişirilmş bir top gibidir.Topun merkezinden kaynaklanan basınç topun her çeperine her yönde basınç yapar ve siz topa bir basınç uyguladığınızda bu basıç topun her yönüne aynı anda dağılır.

  Tai Chi Chuan çalışmalarında CHİyi geliştiren en öemli çalışmanın PUSHİNG HANDS (TUİ-SHOU) olduğunu belirtmiştik.Tui Shouda her iki partnerin kolları adeta yapışır ve her iki tarafta partnerin kolunu itmeye ya da çekmeye çalışır.Bu esnada basınç asla azaltılmaz sadece orantı değişir.Yani bir taraf basıncı artırdığında diğer taraf basıncı yönlendirir.
  Her iki taraf aslında karşı tarafın enerjisini hisseder ,anlar ,yorumlar.Böylece zamanla enerji hassasiyeti gelişir.
  Tai Chi Chuan sisteminde Eğitim Form,Pushing hans ve Free Aplication olmak üzere 3 ana unsurdan oluşur.Bu yapılanmaya yine Çinde ortaya çıkmış 300yıldan beri uygulanan ve benim de öğrettiğim bir sistem daha var;WİNG TSUN.Bu system Eğitim metodu yönünden tai Chi Chuana çok benzer.Enerji geliştirme ,kişisel gelişim yolu olarak tai Chi ne kadar mükemmel ise kas gücü kullanmadan rakibin gücünü ona karşı kullanarak etkili bir savunma için Wing tsunda eşsizdir.Hızlı refleksler ,ve kısa mesafede etkili darbeler.Hiçbir system böyle mükemmel bir eğitim metoduna sahip değil.

 4. #4
  blaxx
  Sağol Mohikan

 5. #5
  crowley
  tek kelimeyle mükemmel...

 6. #6
  playades
  Müthiş!!! Bu konuda pek çok şey okumuş olmama rağmen, işte insan mutlaka kendisi de bunu deneyimlemek istiyor, ne de olsa "yalan dünya"...

Benzer Konular

 1. Yüzde Yüz Düşünce Gücü Jack Ensign Addington
  Konuyu Açan: Daphne, Forum: Estanbul Kitap ve Dergi.
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 11-Ara-2012, 20:37
 2. Chi Gücü Belgeseli
  Konuyu Açan: playades, Forum: Enerji Sistemleri (Reiki, Feng Shui vb).
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 06-May-2012, 11:13
 3. % 100 Beyin Gücü
  Konuyu Açan: Daphne, Forum: Beyin ve Sinir Sistemi Sağlığı.
  Cevap: 23
  Son Mesaj : 16-Nis-2011, 01:45
 4. Chi - Zaman - Uzam
  Konuyu Açan: secret shadow, Forum: Felsefe Tartışma Platformu.
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 03-Şub-2008, 12:36
 5. Dokunmanın Gücü
  Konuyu Açan: Eftalya, Forum: Doğaüstü Olaylar ve Varlıklar.
  Cevap: 18
  Son Mesaj : 06-Eki-2007, 19:17
Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com