2 Sayfadan 1. 12 SonSon
Toplam 12 sonuçtan 1 ile 10 arası gösteriliyor
 1. #1
  Ahmed Muhammed

  Cinlerden Kurtulmak İçin Ne Yapmalı

  [Bu yazı ; cinlerden kurtulmak için yardım isteğen,ne yapması gerektiğini sûal eden kimseğe yazılmıştır.Bunlar denenmiştir ve fâidelere biiznillahi teâlâ kavuşulmuştur.Bu yüzden daha fazla kimsenin istifade edebilmesi için yeni konu açarak,yazımızı yayınlıyoruz.Dileğen kimse hiçbir ekleme ve eksiltme yapmadan yazımızı yayınlayabilir.Gayret bizden,tevfik Allahü teâlâ ve tekaddes hazretlerinden.]

  Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü

  Âlemlerin Rabbi olan Allahü teâlâ'ya sonsuz hamd ü senalar olsun.Onun ''celle celalühü'' âlemlere rahmet olarak gönderdiği en sevgili kulu Muhammed Mustafâya salât ve selâm olsun.Peygamber efendimizin ''aleyhissalatü vesselâm'' günâhsız,her türlü aybdan,kusûrdan uzak Âline ve Eshâbına da düâlar ve selâmlar olsun !

  İşte budur miftah-i genc-i kadim;
  Bismillâhirrahmânirrahîm

  Yazımızı Besmeleyle başlayarak yazıyoruz...

  Siteye yazmamağa karar vermiştik.Fekat yardım için sözü bozup,yazıyoruz.Allahü teâlâ günahlarımızı afv u mağfiret eylesin.Âmin

  Öncelikle geçmiş olsun.Allahü sübhânehü ve teâlâ maddi ve manevi hastalıklarınıza şifâlar ihsan eylesin.Sizi,bizi ve tüm ümmet-i muhammed'i her türlü şerden ve şerli varlıktan korusun.Âmin.

  Size bu durumda birkaç tavsiyelerimiz olacak.Bunları uyguladığnızda bi iznillahi teâlâ şifaya kavuşursunuz.Şifa da,hastalıkta,hayırda,şerde Allahü teâlâ'dandır.Nimete,belaya değil,gönderene bakıp,hâlimize şükredebilmek dûasıyla...

  Hazret-i Gavsüs Sakeleyn (Cinlerin ve insanların yardımcısı) Pir Abdulkâdir Geylani hazretlerini ''kaddesallahü teâlâ esrarehul azîz'' bilir misiniz ? O evliyanın büyüklerindendir.Gavsül Azam'dır.Ona bu ismi Cenab-ı Hak ihsan etmiştir.Zor da kalan mü'minlere bi iznillah yardım eder.Allahü teâlâ ona bu gücü vermiştir.Önce bu büyüğün hayatını araştırmanızı ve okumanızı şiddetle tavsiye ederim.Bu büyüğü tanıdıktan sonra,ona karşı kalbinizde bir sevgi olur,inşâallahü teâlâ.

  '' Evliyalar güzeldir,Eshab-ı kiram çok güzeldir.Peygamber efendimiz ''aleyhi ekmelüttehâyâ vetteslimât'' en güzeldir. ''

  Allahü teâlâ'nın dostlarını seven birgün gelir,evliyalar divanına kaydolur.Bu yüzden size en tesirli ilaçlardan birisi,bu büyüklerin hayatlarını insafla okumaktır.

  '' Onların hayatlarında gizli nasihatlar saklıdır.O nasihat ki,insanı yanlıştan doğruya yöneltir. ''

  Bu büyüklerin hayatlarını okuyunca,onları seversiniz ve onlar gibi olmağı istersiniz.Bu vesile ile nemâzlara başlarsınız.Onlara olan sevginiz hürmetine Allahü teâlâ sizin günahlarınızı mağfiret eder,sizi doğru yola yöneltir.5 vakit nemâzını kılan kimse Allahü teâlâ'nın hıfzı emanında olur.Dûaları makbul olur.Bu itibarla bu çok önemlidir.

  Bir Hadis-i Şerif Meâli: "Beş vakit Namazı kasten, Mazeretsiz Terk eden, Allah’ın hıfz ve Emanından Mahrum olur." [İbni Mace]

  Yukarıda Hazret-i Es-Seyyid Abdulkadir Geylani hazretlerinden bahsetmiştik.Zora düştüğünüz zemân,3 ihlas-ı şerif ve 1 fatiha-ı şerif (yahut 11 ihlas-ı şerif,1 fatiha-ı şerif) okuyup,ondan hâsıl olan sevabı Peygamber efendimiz'e ve Abdulkadir Geylani hazretlerinin ruhuna hediye edin.Sonra Cenab-ı Hak'tan ne dilerseniz dileyin.Bi iznillahi teâlâ düanız -hakkınızda hayırlısı ise- kabûl olur.Çok sıkıntılı olduğunuz zemânlarda,bu cinleri görmeğe başladığınızda gene 3 ihlas-ı şerif ve 1 fatiha-ı şerif okuyup,''Yetiş Ya Abdulkadir Geylani,Medet ya Abdulkadir Geylani,Yetiş Ya Gavsül Azam,Medet ya Gavsül Azam'' diyerek medet çekiniz.

  Bi iznillah Pir-i Azam'ın ismini duyan bu cinler,kaçarlar.Ve Seyyid Abdulkadir geylani bi iznillahi rahmân imdadınıza yetişir.O evlad-ı resuldür.Pek heybetliydi.Bakışları pek keskindi.Öyle ki ; görenleri etkisi altına alırdı.Bu yüzden ona ''Bâzullah'' (Allah'ın Şahini) denmiştir.Bu bakışlara marûz kalan cinler,kaçacak delik ararlardı.Onu görünce korkuya kapılır,kendilerinden geçerlerdi.İsmini işitince korkudan diz çökerlerdi.Allahü teâlâ bu gücü,salahiyeti dilediğine verir.O pek büyük lütüf sahibidir.

  Abdulkadir Geylani hazretlerinin hayatını okuyup,yukarıdaki dediklerimiz, yaparsanız biiznillahi teâlâ tesirini görürsünüz.

  Aktab-ı Erbaa (Dört Kutup) Abdulkadir Geylani hazretleri,Ahmed er Rufai hazretleri,Ahmed-i Bedevi hazretleri,İbrahim Desuki hazretleri'dir. ''rahmetullahi aleyhim ecmain'' Bu velilere yardım etme izni verilmiştir.Bu velilerin hayatlarını okuyun... Sonra bu velilerden yukarıda bahsettiğimiz şekilde bi iznillah yardım isteyin,Allahü teâlâ'nın izniyle şifaya kavuşursunuz.Şifa Allahü teâlâ'dandır.

  Dûaların kabûl olması için mutlaka 5 vakit nemâzı kılmak gerekir.Günahlardan kaçmak,emredileni yapmak gerekir.Ehl-i sünnet itikadı üzere olmak gerekir.Bunları yapmağan kimsenin duasının kabûl olması pek zordur.Bu yüzden ''Ya Rabbi dinimi doğru şekilde öğrenmek istiyorum.Nasib et'' diye ihlaslı bir şekilde dua eden,doğru yola kavuşur.Allahü teâlâ dinini doğru olarak öğrenmek isteyene,bunu nasib edeceğine söz verdi.Allahü teâlâ sözünden dönmez.

  Bir âyeti kerime meâli: ''Allah vaadinden dönmez.'' (Rûm Suresi)

  Bu yüzden her müslimanın yapması gereken böyle dûa etmek ve ehl-i sünnet itikadını doğru yerden öğrenmektir.İlim öğrenmektir.Bu itibarla size ve diğer kardeşlerime ''Seadeti Ebediyye Tam İlmihâl'' kitabını tavsiye ederiz.Her gün ''Ya Rabbi bilerek yahut bilmeyerek küfre sebep olan bir söz söyledimse yahut bir iş yaptıysam tevbe ettim.Beni Affet'' diye düa etmelidir.Böyle düa eden affolur.Küfre sebep işleri ve sözleri öğrenmelidir.Bunlardan sakınmalıdır.Ölçüyü kaçırmamalıdır.Ölçüyü kaçıranların sonu cehennem-e zümaradır.Ölçü emredileni yapmak,yasak edilenden sakınmak,ehl-i sünnet itikadı üzere olmaktır.Bu yüzünde ilim öğrenmeli,dediğimiz kitabı okumalıdır.Bu nefse elbette ağır ve zor gelir.5 vakit nemâzı kılmakta nefse ağır gelir.Bunun içindir ki ; ihlas sahibi olmalıdır.İhlas sahibi olabilmek içinde Peygamber efendimizin ''aleyhissalatü vesselam'',Ashab-ı Kiramın,Evliyaların hayatlarını okumalıdır.Hayatları okuduktan sonra Habibullah'ın,Evliyaların aşkıyla insan yanmağa başlar.Onları seven,Allahü teâlâ'yı sevmiş olur.Allahü teâlâ'yı bizleri sevmese,biz O'nu sevemeyiz.Bunun için bu büyüklerin hayatlarını okumak pek önemlidir.Bununla birlikte ilim öğrenmeli,5 vakit nemâz'a başlamalıdır. [Silsile-i Aliyye büyüklerini googledan araştırınız.Bu büyüklerin hayatlarını okuyunuz.Onlar kabe-i muazzamayı görünce; ''Ya Rabbi bizi seveni dostun eyle'' diye dûa etmişler ve bu duaları kabul olmuştur.Dileğine kavuşmak için, iki rekât namaz kılıp, sevabını silsile-i aliyye denilen âlimlerin ruhuna hediye etmeli, bunların hürmeti için diye dua etmeli. Mesela, (Yâ Rabbi, hayırlı bir çocuk nasip eyle) diye dua edip, (Bu duamı Silsile-i aliyye büyükleri hürmetine kabul eyle) demeli. (Mekatib-i şerife)]

  Aşağıda hadis-i şeriflerle vereceğimiz ve tavsiye edeceğimiz dûalarıda yapmalıdır.

  Büyüden ve Cinden Korunmak için Okunması Gereken Dûalar

  Allahü teâlâ, her şeyi sebeple yaratır. Bir şeye kavuşmak için, bu şeyin yaratılmasına sebep olan şeyi yapmak gerekir. Her şeyin yaratılmasında ortak olan manevi sebep, sadaka vermek, 70 kere (Estağfirullah min külli mâ kerihallah) duasını okumaktır. Bu iki manevi sebep, maddi sebepleri bulmaya da yardım eder. Ruhi sıkıntıların çoğu, cinden ve büyüden meydana gelir. Ruhi hastalıklar, sara ve cinden korunmak için, kıymetli kitaplarda bildirilen dualardan bazıları şunlardır:
  1-
  Euzü Besmele ile Fatiha suresini okumalı.

  2-
  Euzü Besmele ile iki Kul-euzü okumalı.

  3-
  Bir miktar suya Âyet-el kürsi, İhlas ve Muavvizeteyn [Nas ve Felak] surelerini okumalı. Büyü yapılan kimse bundan üç yudum içmeli, kalan su ile gusletmeli.

  4-
  Sedir ağacının 7 tane yeşil yaprağı ezilip su ile karıştırılır. Üzerine Âyet-el kürsi, İhlas ve Kul-euzüler okunur. 3 yudum içip geri kalanla gusledilir.

  5-
  Üç kere Salevat ve Fatiha, Âyet-el kürsi, Kâfirun, İhlas, Felak ve Nas sureleri yedişer defa okunup hastaya üflenir. Bunlar tekrar okunup hastanın yatağına, evin her yerine, bahçeye üflenir.

  6-
  Fatiha, Âyet-el-kürsi ve 4 Kul [Kâfirun, İhlas, Felak ve Nas sureleri]yedişer kere okunup hastaya üflenirse, büyü, nazar, hayvan sokması ve bütün dertler için iyi gelir. Tuza okunup, suda eritip içirmek ve ısırılan yere sürmek de olur.

  7-
  Sabah akşam, Bekara suresinin başından 4 âyet ve Âyet-el kürsi ile, Âyet-el kürsiden sonraki iki âyeti ve Bekara suresinin sonundaki 3 âyet, delinin üzerine okunursa, iyi olur.

  8-
  Sabah akşam 24 kere Estağfirullah denir, sonra (Estağfirullah elazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh) denir. Sonra 11 İhlas ve 7 kere Fatiha ve 33 kere, Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed okuyup, sevabı Peygamber efendimizin ve Eshab-ı kiramın ve Evliyanın ve sonra isimleri okunarak Silsile-i aliyye büyüklerinin ruhlarına hediye edilir. Bunların hürmetine şifa vermesi için dua edilir. Her gün sabah-akşam böyle dua edilir.

  9-
  Günde 500 kere (La havle vela kuvvete illa billah-il-aliyyilazim) okumalı! Başlarken ve bitirince yüz kere salevat getirmeli. [Bunu her gün muhakkak okumalı, ihmal etmemeli.]

  10-
  Ha-Mim Mümin suresinin başından masir’e kadar ve Âyet-el kürsi okumalı.

  11-
  La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh lehülmülkü velehülhamdü vehüve alâ külli şeyin kadir okumalı.

  12-
  Cuma günü seher vakti, sağ elinin içine Nisa suresi 99. Âyeti, vemen yahruc’dan rahimâ’ya kadar yazılır, sonra dili ile yalanıp yutulur. 40 yıllık büyü de olsa çözülür.

  13-
  Sar’adan kurtulmak ve cinden korunmak için Âyât-i hırz okunmalıdır! Âyât-i hırz, şu sure ve âyetlerdir:

  Fatiha,
  Bekara
  1, 2, 3, 4, 5 ve 163, 164 ve 255, 256, 257 ve 285, 286,

  Âl-i İmran
  18,19. âyetten sadece: “İnneddine indellâh-il-islam” kısmı,
  Âl-i İmran 26, 27 ve 154,

  En’âm
  17,
  A’râf 54, 55, 56,

  Tevbe
  51 ve 128, 129,
  Yunüs 107,

  Hud
  56,
  İbrâhim 12,

  İsrâ
  43 ve 110, 111,
  Mü’minun 116, 117, 118,

  Ankebut
  60,
  Rum 17, 18,

  Fatır
  2,
  Yasin 83,

  Saffat
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 180, 181, 182,
  Feth 27, 28, 29,

  Rahmân
  33, 34, 35, 36,
  Hadid 1, 2, 3, 4, 5,

  Haşr
  21, 22, 23, 24,
  Cin 1, 2, 3, 4, 5, 6,

  Buruc
  20, 21, 22,
  İhlâs, Felâk ve Nâs sureleri.

  Âyât-i hırz nasıl okunur?
  Abdest alınıp, 7 istiğfar ve 11 salevat okunup, hastanın sıhhatine niyet ederek, güneş doğduktan ve ikindi namazından sonra, günde iki defa hasta üzerine okunmalı, işaretli yerlerde, hasta üzerine üfürülmeli, şifa buluncaya kadar [kırk gün kadar] devam etmeli. Her defası sonunda, bir Fatiha okuyarak sevabı, Peygamber efendimizin ve Behaeddin Buhari, Ahmed Rıfai ve imam-ı Rabbani hazretlerinin ruhuna hediye edilmeli. Bir nüsha da yazıp, yanında taşırsa, sihirden, büyüden, nazar değmesinden korur. Muradı hasıl olur.

  Peygamber efendimizin üç türlü ilaç kullandığı bildirilmiştir. Kur’an-ı kerim veya dua okurdu. Fen ile bulunan ilaçları kullanırdı. Her ikisini karışık da kullanırdı. (Mevahib)

  Kur’an-ı kerimin ve duanın etki etmesi için bazı şartların gözetilmesi lazımdır. Okuyanın veya yazanın ve hastanın buna inanması, hastanın zararlı olan gıdalardan, şüpheli ilaçlardan perhiz etmesi, sıcaktan ve soğuktan sakınması lazımdır. Okuyan kimsenin, itikadının bozuk olmaması, haram işlemekten, kul hakkından sakınması, haram ve habis şey yiyip içmemesi ve karşılık olarak ücret almaması şarttır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Allahü teâlâyı unutarak, gafletle edilen dua kabul olmaz.) [Tirmizi]

  İmam-ı Şarani hazretleri, (Kuşluk namazına devam edene, cin musallat olmaz) buyurdu. Cin mektubunu, yanında veya evinde bulundurana, cin gelmez ve dadanmış olan cin de gider.

  Dua, ilaç gibidir. Allahü teâlâ dilerse tesir eder. Yani tesirini Allahü teâlânın verdiğine inanmalıdır!
  Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Dert-bela gelince, Hazret-i Yunus’un duasını okusun! Allahü teâlâ onu muhakkak kurtarır. Dua şudur: Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke, inni küntü minez-zâlimin
  .) [Hakim]

  Hadis-i şeriflerde buyruldu ki:
  (Sabah akşam, 3 defa, “Bismillahillezî lâ yedurru ma’asmihî şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüvessemî’ul alîm” okuyan, büyücü ve zalimden emin olur.) [İbni Mace]

  (“Lâ havle...” okumak, doksandokuz derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdan kurtulmaktır.) [Ebu Nuaym] [İmam-ı Rabbani hazretleri, din ve dünya zararlarından kurtulmak için her gün 500 defa “Lâ havle velâ kuvvete illâ billah” okurdu. Okumaya başlarken ve okuyunca yüzer defa Salevat getirirdi. (Tefsir-i Mazheri)]

  (Evinde, Fatiha ve Âyet-el kürsi okuyana, o gün cin ve şeytan zarar veremez.) [Deylemi]

  (Allahü teâlâ, duanızı kabul eder. Dua ettim, hâlâ duam kabul olmadı diye acele etmeyiniz! Allahü teâlâdan çok isteyiniz! Çünkü kerem sahibinden istiyorsunuz.) [Buhari]

  (Mümin dua edince, Allahü teâlâ, Cebrail’e, “Ben onu seviyorum, isteğini hemen yerine getirme!” Facir [günahkâr] dua edince de, “Ben onun sesini sevmiyorum. İsteğini hemen yerine getir” buyurur.)

  (Çalışmadan dua eden, silahsız harbe giden gibidir.) [Deylemi] [Demek ki; sebeplere yapışmadan istemek kuru bir temennidir.]

  (Beş vakit namazlardan sonra yapılan dua kabul olur.) [Buhari]

  (Bid’at ehlinin duası kabul olmaz.) [İbni Mace]

  (Gafletle yapılan dua kabul olmaz.) [Tirmizi]

  (Bir lokma haram yiyenin, kırk gün duası kabul olmaz.) [Taberani]


  Dileklerin ve Muratların Kabûl olması için

  1- Maddi veya manevi bir isteği olan kimse, gece, gusledip veya abd1est alıp, iki rekât namaz kılsa, her rekatında bir Fatiha ve üç İhlas okusa, selamdan sonra secdeye gidip, (Ya Rabbi, benim isteğimi Ebu Bekr-i Sıddık hürmetine yerine getir) diye dua etse; Allahü teâlâ, isteğini verir. (Menakıb-ı ciharı yari Güzin)

  2- (70 kere “Yâ Allah, Yâ Rahmân, Yâ Rahîm, Yâ Kaviyyü, Yâ Kâdir” okuyup da dua eden, ne isterse istesin, Cenâb-ı Hak duasını kabul eder ve ne muradı varsa verir.)

  Allah rızası için okumalı. Bir seferde 70 defa okumalı, 71 olsa olmaz, yanına başka isim konsa olmaz, bu bir şifredir. İsm-i a’zam, ism-i Celal, Esma-ül Hüsna’dır. Her namazdan sonra okuyana ne mutlu! Hiç olmazsa günde bir defa okumalı.

  3- Dua izinli okunmalı! Bir hacetin hâsıl olması için dua okunurken, tesir etmesi, üstadın izniyle okumalı. Üstad vefat etmişse, kitabından öğrenip okumak da izin almak olur. İzin alan, izin verenin vekili olur. Vekilin okuması, üstad gibi tesirli olur.

  4- Çocuklarını idarede sıkıntı çeken kişiye Peygamber efendimiz, (Neden istiğfar etmiyorsun? Ben günde yüz defa istiğfar ederim) buyurmuştur. İstiğfar edileceği zaman yüz defa (Estağfirullah min külli mâ kerihallah, Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbü ileyh) demeli ve manasını düşünerek söylemeli. Manası şöyledir:
  (Razı olmadığın şeylerden, yaptıklarımı affet ve yapmadıklarımı yapmaktan koru! Kendisinden başka ilah bulunmayan Hay, Kayyum ve Azim olan Allah’a istiğfar eder ve günahlarıma pişman olup O’na sığınırım.) [Azim, zatı ve sıfatları kemalde; Hay, ezelî ve ebedi bir hayatla diri olan; Kayyum, zatıyla kaim olan, yarattığı her şeyi varlıkta durduran demektir.]

  5- Dileğine kavuşmak için, iki rekât namaz kılıp, sevabını silsile-i aliyye denilen âlimlerin ruhuna hediye etmeli, bunların hürmeti için diye dua etmeli. Mesela, (Yâ Rabbi, hayırlı bir çocuk nasip eyle) diye dua edip, (Bu duamı Silsile-i aliyye büyükleri hürmetine kabul eyle) demeli. (Mekatib-i şerife)

  Sabah ve yatsı namazından sonra Silsile-i aliyye’nin isimlerini, sonra Fatiha okuyarak ruhlarına gönderip, onları vesile ederek yapılan dua kabul olur. Tecrübe edilmiştir.

  6- Ayât-i hırz, usulüne uygun okunur ve yanında taşınırsa, murat hâsıl olur.

  7- Adakta bulunmalı. Mesela, (Şununla evlenirsem veya şu işim olursa, sevabı Seyyidet Nefise hazretlerine olmak üzere, Allah için, üç Yasin okumak nezrim olsun) denince, bu dileğin kabul olduğu tecrübe edilmiştir.

  8- Kör bir zat gelip, (Ya Resulallah! Allahü teâlâya dua et, gözlerim açılsın) dedi. Peygamber efendimiz de, (Güzel bir abdest al! Sonra, “Yâ Rabbi! Sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberin Muhammed aleyhisselamı araya koyarak, senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberim Muhammed aleyhisselam, seni vesile ederek, Rabbime yalvarıyorum. Senin hatırın için kabul etmesini istiyorum. Ya Rabbi, bu yüce Peygamberi bana şefaatçi eyle! Onun hürmetine duamı kabul et!”) duasını okumasını söyledi. O da, abdest alıp dua etti. Hemen gözleri açıldı. (Tirmizi) Bu duayı okuyanlar, maksatlarına kavuşmuşlardır.
  Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Allah’tan veya insanlardan bir isteği bulunan, güzelce abdest alıp iki rekât namaz kılsın! Sonra Allahü teâlâya hamd etsin, Resulüne salevat getirip, şu duayı okusun!
  Lâ ilâhe illâllah-ül-halîm-ül-kerîm. Sübhânallahi Rabb-il-arş-il-azîm. Elhamdü lillâhi Rabbil âlemin. Es’elüke mûcibâti rahmetike ve azâimi mağfiretike vel ganîmete min külli birrin vesselâmete min külli ismin lâ teda’ lî zenben illâ gafertehü velâ hemmen illâ ferrectehü velâ hâceten hiye leke rıdan illâ kadaytehâ yâ erhâmerrâhimîn.)
  [Halebi] [Bu duayı İslam harfleriyle yazıp doğru olarak okumak gerekir.]

  Hacet namazı iki, dört veya on iki rekât olarak kılınır. Birinci rekâtta Fatiha ve üç Âyet-el kürsi okunur, diğer rekâtlarda Fatihayla birer kere İhlâs ve Muavvizeteyn [iki kul e’ûzü] okunur. Yahut her rekâtta Fatiha, Âyet-el-kürsi ve İhlâs okunur.

  9- Bir başka hacet namazı da şöyle:
  Yatsı namazını kılıp vitri kılmadan önce, dört rekât namaz kılınır. Birinci rekâtta bir Fatiha, üç Âyet-el-kürsi okunur. İkinci rekâtta Fatihadan sonra üç İhlâs ve Muavvizeteyn [yani iki kul e’ûzü] okunur. Üçüncü rekâtta ilk rekâtta okunanlar okunur. Dördüncü rekâtta ise ikinci rekâtta okunanlar okunur. Namazdan sonra dileğini ister. (İmad-ül-islam)

  Türkçe olarak şöyle dua etmek de olur:
  (Ya Rabbi! Sana yalvarıyorum. Âlemlere rahmet olarak gönderdiğin Sevgili Peygamberin Muhammed aleyhisselamı araya koyarak, senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberim Muhammed aleyhisselam! Seni vesile ederek, Rabbime yalvarıyorum. Senin hatırın için kabul etmesini istiyorum. Ya Rabbi! Bu yüce Peygamberi bana şefaatçi eyle! Onun hürmetine duamı kabul et!)

  Bu duayı müslümanlar, her zaman okuyup maksatlarına kavuşmuşlardır. Bu duaları bir kere okuyup bırakmamalı. Kırk gün ve daha fazla kadar devam etmek iyi olur.

  Ayrıca ; Ashab-ı Bedir'in ''rıdvanallahü teâlâ aleyhim ecma'în'' isimlerini okumak,bu büyükleri vesile ederek düa etmek pek çok fâidelere sebeptir.Bunlardan biride düanın kabûl olmasıdır.O yüzden bu büyüklerin isimlerini ardından 3 ihlas-ı şerif,1 fatiha-ı şerif okumak,çokça iyi olur,büyük fâidelere,nimetlere sebep olur.

  Son olarak:

  Ölçüyü tutturanın,düaları kabûl olur,evliyalar divanına kaydolur,Allahü teâlâ'nın hıfz-ı emanında olur.Ona kimse zarar veremez,biiznillah.Ölçüyü kaçıran kimse ne yaparsa yapsın,dûaları tesir etmez,rezil ve rüsvay olur,zelil olur.Ölçü emredileni yapmak,yasak edilenden sakınmaktır.Ehl-i sünnet itikadı üzere olmaktır.Bu ölçü üzere olabilmek dûasıyla,inşâallahü rahmân.

  Başınızı ağırttığımız için özür dileriz.Allahü teâlâ şifalar ihsân eylesin.Ümidinizi asla ve kat'a kesmeyiniz.Dertte,belada,hastalıkta,şifada hülâsâ hayırda şerde Allahü teâlâ'dan unutmayınız.Dünya imtihan yeri,yukarıdaki dediklerimizi yapan kurtuluşa erer,sıkıntılardan kurtulur,inşâallahü teâlâ.

  Evliyalar güzeldir,Onları seven birgün gelir Onlardan oluverir...

  Selâmetle... 2. #2
  umutbey
  Saadeti ebediye tam ilmihale kadar okudum daha devam etmedim. Bu kitap çok tartışıldı ve hala nazarımda bir açık beyanda bulunulamayan kitaplardan

 3. #3
  Ahmed Muhammed
  Alıntı umutbey Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Saadeti ebediye tam ilmihale kadar okudum daha devam etmedim. Bu kitap çok tartışıldı ve hala nazarımda bir açık beyanda bulunulamayan kitaplardan
  Devamını okuyun,fâidesini bi iznillahi teâlâ görürsünüz.Seadeti Ebediyye tam ilmihâl kitabı nakildir.Naklettiği kitablar mutaberdir.Bazılarını bildirelim : ''Dürr-ül muhtar,Redd ül muhtar,Halebi,Mektûbat-ı Rabbani,Dürer,Gurer,Dürr-ül Mearif,Makamat-ı Mazhariyye'' gibi muteber fıkıh,tesavvuf,kelâm,akaid kitablarından alınarak hazırlanmıştır.Sonundaki fihriste bakılırsa,kaynakları görülür.Ayrıca her nakilden sonra yanına,nakledilen kitab ismi eklenmektedir.

  Derin âlim, fazîletli merhûm seyyid Ahmed Mekkî efendi hazretlerinin ''rahmetullahi aleyh'' (Se'âdet-i Ebediyye) kitâbının beşinci baskısı başına yazdığı arabî takrîz tercemesi: [Bu kitabı en güzel anlatan yazıdır.Yazının sahibide büyük âlim,veli Seyyid Ahmed Mekki efendidir.]

  ''Bismillâhirrahmânirrahîm ve bihi sikatî
  Beyândan bilmediklerimizle bizleri nimetlendiren Allahü teâlâya hamd olsun! Doğru söyleyenlerin en iyisi ve kendilerine Fasl-ı hitâb ve hikmet verilenlerin en üstünü olan sâhibimiz ve efendimiz Muhammed aleyhisselâma ve Onun temiz Âline ve insanlar arasından Onun için seçilmiş olan Eshâbına, salât ve selâm olsun!

  Asrımızın fâdıllarından, zemânımızın bir dânesinin yazmış olduğu (Seâdet-i Ebediyye) kitâbına göz gezdirdim. Bu kitâbda, kelâm, fıkh ve tesavvuf bilgilerini buldum. Bunların hepsinin, bilgilerini nübüvvet kaynağından almış olanların kitâblarından toplanmış olduğunu gördüm. Bu kitâbda, Ehl-i sünnet velcemâat itikâdına uygun olmıyan hiçbir bilgi, hiçbir söz yokdur. Allahü teâlâ, Ehl-i sünnet âlimlerinin çalışmalarına ve bu kitâbın yazarının çalışmasına iyi karşılıklar ihsân buyursun! Âmîn.


  Ey Temiz gençler! Dînî ve millî bilgilerinizi, bu latîf, benzeri bulunmıyan, belki de, ileride bir benzeri yazılamıyacak olan, bu kitâbdan alınız!


  Yâ Rabbî! Bu kıymetli kitâbın yazarını mesûd ve mubârek et, yümünlü eyle! Âmîn. Allahım! Onun anasından, babasından ve kerîm olan merhûm hocalarından râzı ol! Peygamberlerin en üstünü hurmetine ''sallallahü aleyhi ve sellem'' bu düâyı kabûl buyur! Âmîn.''
  Söylenilenlere ve yanlış anlaşılmalara bakıp,kitab hakkında kötü düşünmek olmaz.Maalesef ki bazı cahil kimseler,bunlara aldanıp kitabı yakmaktalar.Yevmil âhirde bunların hesabını nasıl verecekler ? hiç düşünmemekteler.Bu konu hakkında daha yazmak isterdim.Fekat kısa kesmek zorundayım.Yukarıdaki yazı kitabın ne denli kıymetli olduğunu anlatmakta kâfidir.Ayrıca; Osman Ünlü hoca efendinin seadeti ebediyye tam ilmihal kitabı hakkında ve ömer nasuh bilmen hakkındaki sohbetlerini dinlerseniz,neden bu kitabın kötülendiğini anlarsınız.

  Son olarak şunları eklemekte fâide var:
  Benim bunlardan -kitabları sürekli tavsiye etmemden- elbette çıkarım var.Bu çıkarda ; ''hayra delalet eden,hayrı yapan gibidir'' hadis-i şerifinde bildirilen müjdeye kavuşmaktır.Bunun dışında hiçbir çıkarım,ilgim yoktur.Daha evvel sûal-cevab için bir arkadaşımıza verdiğim e-mail adresinden dolayı,forumda ceza aldım.Ve bu kitabları tavsiye ettiğim için sui zan'a sebep olabilirim.Bu yüzden çıkarımı yukarıda bildirdim.Mevlam kötü düşünenlere,güzel düşünceler ihsân eylesin.Âmin.

  Selâmetle...

 4. #4
  Ahmed Muhammed
  Cinden kurtulmak için en tesirli silah Kelime-i temcid (La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim) ve istiğfar duasıdır. Bunları okuyandan, cinler kaçar ve büyü bozulur. Cin mektubu denilen duayı, yanında taşıyana veya evinde bulundurana cin gelmez, dadanmış olan cin de gider.

  Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye kitabında özetle deniyor ki:
  Cinlerin müslüman olanı ve olmayanı vardır. Müslüman olan cinlerden insanlara bir zarar gelmez. Bunlar, yalnız ibadet ederler. Ehl-i sünnet âlimleri bunları tanır. Salih insanlar gibi görünür ve sohbet ederler. Kâfir olan cinler, insanlara çeşitli şekilde zarar verirler. İnsandan ayrılmayıp her şekle girebilirler. Mesela mikrop şekline girip insanın damarlarında dolaşırlar. Yalnız müminlerin kalbine giremez ise de, kalbine vesvese verebilir. Keçi, yılan, kedi şekline girdikleri çok görülmüştür.

  Kâfir cinler, iyi insan şekline de girip iyi ve faydalı şeyler de yaparlar. Kâfir ve fâsıklarla arkadaşlık yapınca, hiç ayrılmayıp onları günaha ve küfre sokarlar.

  Cinler ve şeytanlar rüyada da görülebilir. Çok güzel şekle girip ihtilama sebep olurlar.

  Herkesin kâfir bir cin arkadaşı vardır. Melekler, insanları cinlerin zararından korur.

  Âyet-i kerime ve dua okuyup, Allahü teâlâya sığınanlara da cinler bir şey yapamazlar.

  İnsanlara, hastalıkların tedavilerini ve gerekli ilaç öğrettikleri, sara hastasının bedenine girip, ona zarar verdikleri, insanlara nazarlarının değdiği kitaplarda yazılıdır.

  Cin üç sınıftır:
  1- Rüzgar ve hava gibi olanlar.
  2- Yerdeki böcek ve hayvancık gibi olanlar.
  3- Dinin emir ve yasaklarına uymakla vazifeli olanlar ki bunlara hesap ve azap vardır.

  Cin, ateş ve havadan yaratıldığı için çok latiftir, çabuk hareket eder, hafif bir çarpmada hemen ölürler. Ömürleri kısa, din bilgileri azdır ve kibirli olurlar, birbirleri ile hep dövüşür ve savaşırlar. Cinnin ölümü, yerde kaybolmakla olur. İhtiyarları, gençleşir, çocukluk haline döner ve ölüp yerde kaybolur.

  Kâfir cinler, cinci ve büyücülerin bildirdiği insanlara sihir = büyü yaparlar. Hadika’daki hadis-i şerifte, (Sihir = büyü yapan, yaptıran ve inanan bizden değildir) buyuruluyor. Cinciler, falcılar ve yıldız nameye bakıp, sorulan her şeye cevap verenler büyücü sınıfına girerler. Bunlara gidip, söylediklerine, yaptıklarına inanmak, bazen doğru çıksa bile, Allah’tan başkasının her şeyi bildiğine ve her dilediğini yapacağına inanmak olup, küfür olur.

  Geçmiş şeyleri cinden sormak caiz, ileride olacak şeyleri sormak caiz değildir. Çünkü geleceği ve gaybı ancak Allahü teâlâ bilir. Kâfir cinler yalancı olduğu için olmuş şeyleri de görmeden gördük diyebilirler. Cinciye gidip, insanı cinden kurtardığına inanıp, ona ücret vermek caiz değildir.

  Cinden kurtulmak için en tesirli silah Kelime-i temcid (La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim) ve istiğfar duasıdır. Bunları okuyandan, cinler kaçar ve büyü bozulur. Cin mektubu denilen duayı, yanında taşıyana veya evinde bulundurana cin gelmez, dadanmış olan cin de gider.

  Âyet-el-kürsi, İhlas, Muavvizeteyn ve Fatiha surelerini sık sık okumak da, insanı cinden muhafaza eder. Bu âyet-i kerimeleri okumakla, bu mektubu taşımakla, şifa âyetlerini okumakla ve yazıp suyunu içmekle faydalanmak isteyenlerin Ehl-i sünnet itikadına uygun olarak doğru iman sahibi olması gerekir. Bunları yazanın ve kullananın itikadı doğru olmazsa ve haram işlerse, faydaları görülmez.

  Cin ve şeytan şerrinden kurtulmak için ve sara hastalığına ve sihre, büyüye karşı koruyucu âyet denilen (ayat-ı hırz)ı yedi gün okumalı ve bu âyetleri üzerinde taşımalıdır.

  Evliyanın ruhları, görünmeden de, görünerek de, sevdiklerine fayda verir ve belalardan korur. Onları tanımaya, sevmeye ve sevilmeye uğraşmalıdır. (Daha fazla bilgi için Seadet-i Ebediyye kitabına bakılmalı.)

  Cin ve şeytan
  Sual:
  Cinle şeytanın yaratılış bakımından farkı nedir?
  CEVAP
  Şeytan da, cin gibi, ateşle havadan yaratılmıştır; fakat cinde hava, şeytanda ateş fazladır. Cinlerin kâfir olanları olduğu gibi Müslüman olanları da vardır. Şeytanların ise hepsi kâfirdir. (Keşkül risalesi)

 5. #5
  (La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim)

 6. #6
  ßenim var maalesef ve çok uzun zamandır. Hiç bir şekilde de gitmiyor. Hoca bile gördü ama gönderemedi.

 7. #7
  Alıntı Amarushaya Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  ßenim var maalesef ve çok uzun zamandır. Hiç bir şekilde de gitmiyor. Hoca bile gördü ama gönderemedi.
  inşaALLAH kurtulursun

 8. #8
  umutbey
  Saadeti ebeddiye bendede var. Lakin zaman içinde hakikatçiler konusunda çıkan söylemler beni soğuttu açıkcası. Bir gönül sultanında boşver o kitabı demesi içimdeki kuskuyu artırdı. İmkan yokki her hadisi fetvayı orjinalinden araştıralım. Hem çevri ne kadar doğrudur buda 1 soru işareti. Sıddık gümüş yazılı kapakta. Ve bu kitap bir muamma karşı cıkmıyorum ama hala bir şüphe var.

 9. #9

 10. #10
  Ahmed Muhammed
  Alıntı umutbey Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Saadeti ebeddiye bendede var. Lakin zaman içinde hakikatçiler konusunda çıkan söylemler beni soğuttu açıkcası. Bir gönül sultanında boşver o kitabı demesi içimdeki kuskuyu artırdı. İmkan yokki her hadisi fetvayı orjinalinden araştıralım. Hem çevri ne kadar doğrudur buda 1 soru işareti. Sıddık gümüş yazılı kapakta. Ve bu kitap bir muamma karşı cıkmıyorum ama hala bir şüphe var.
  O Hüseyin hilmi ışık efendinin müstear ismidir.Hüseyin hilmi ışık efendi icazetlidir.Hocaları Peygamber efendimize kadar bellidir.İcazetine kendi sitesinden bakılabilir.[Arapçadır.Yanlış hatırlamıyorsam 6 sahifedir.]Silsile-i aliyye denilen büyük âlim ve velilerdendir.Hicri 14.asrın müceddid-i Es Seyyid Abdulhâkim Arvâsî hazretlerinin talebesidir.O hüseyin hilmi ışık efendiyi pek severdi.Kötü biri olsa,ona icazet verilir miydi ? Bu büyük veli onu sever miydi ? Cübbeli Ahmet hoca ehl-i sünnettir.Kitabları okunur mu diye kendisine sûal ediliyor,o da okunabilir yanıtını veriyor.Buyrun video:

2 Sayfadan 1. 12 SonSon

Benzer Konular

 1. Cinlerden Kurtulmak İçin Etkili Bir Dua ...
  Konuyu Açan: nargiz, Forum: Büyü ve Nazar İçin Dualar.
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 22-Nis-2011, 23:18
 2. Cinlerden Kurtulmak İçin Dua
  Konuyu Açan: teoka, Forum: Havas & Hüddam.
  Cevap: 109
  Son Mesaj : 01-Eyl-2010, 19:41
 3. Cinlerden Kurtulmak İçin
  Konuyu Açan: asof, Forum: Havas & Hüddam.
  Cevap: 15
  Son Mesaj : 11-Eki-2009, 13:56
 4. Cinlerden Korunma İçin Vefk!!!
  Konuyu Açan: whitepower, Forum: Havas & Hüddam.
  Cevap: 30
  Son Mesaj : 13-Nis-2008, 15:49

Bu Konu İçin Etiketler

Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com