Toplam 2 sonuçtan 1 ile 2 arası gösteriliyor
 1. #1
  bora82

  Deist Sözleri

  ''Tanrı'ya inanıyorum, ahirete inanıyorum; fakat hiçbir din adamını başımda istemiyorum. Beni seven bütün dünya insanlarının gönülden dualarını bekliyorum. Bu benim için kafidir." Victor Hugo
  ''İnsanın dini ne tapınaklardır, ne altarlar ne de ayinlerdir. İnsanın dini tamamen en üstün olan Tanrı’ya içsel bir ibadet ve ahlak kurallarına sonsuza dek uymaktır.'' Jean Jacques Rousseau
  ''Aklımız/mantığımız ve inancımız ancak Deizm’de bir arada bulunur. Evrenin harika yapısı ve gördüğümüz yaradılış sistemi, tanrının mevcudiyetine, bize kitapların gösterebileceğinden çok daha büyük bir kanıttır ve aynı zamanda onun gücünün büyüklüğünü gösterir.'' Thomas Paine
  ''Tanrı'nın varlığı, bir hakikati ifade eden geometrik teorilerden daha hakikidir.'' Descartes
  ''İnsan rastlantıların yarattığı bir şey değildir; rastlantılar insanın yarattığı şeylerdir.'' Benjamin Disraelli

  “Uygarlığımızın geleceği bilimsel düşünme alışkanlığımızın gitgide yayılmasına ve derinleşmesine bağlıdır.” John Dewey

  “Bizler laik hukuku güçlü bir şekilde oluşturmalı ve güven altına almalıyız.'' Martin Luther

  “İki şey dünyaya hükmeder; biri kılıç, diğeri düşünce. Kılıç, eninde sonunda düşünceye yenilir.” Napolyon

  “Protestanizm adını verdiğimiz şey, gerçek bir serbest düşünce hareketiydi: Dine karşı bir tepki hareketiydi.” E.W. Howe

  ''Aklını kendin kullanmak cesaretini göster!'' Immanuel Kant

  “Ateizm ve dincilik toplumu parçalayacak iki büyük canavardır. Bununla birlikte ateist aklını muhafaza eder ve kötü davranışlarından kaçınır. Buna karşın dinci, sahip olduğu deliliğin etkisinin altında eylem ve davranışlarda bulunur.'' Voltaire

  “Din bir yanılgıdır ve gücünü bizim içgüdüsel dürtülerimizin hemen uyum göstermesinden alır.'' Sigmund Freud

  ''En iyi kalbi, en iyi beyni olanlar üstündür. Üstün insan yerdekine eğilerek ayakta durur ve onu kaldırarak yükselir.'' Robert Ingersoll

  “Ben doğal din ile insan ırkına uygun ahlak ilkelerini anlıyorum.” Voltaire

  “İnsanın alması gereken isim deist olmalıdır. İnsanın okuması gereken kutsal kitap Tanrı’nın yazdığı ve mührünü bastığı ‘Doğa’ kitabıdır. İnsanın sahip olması gereken tek din Tanrı’ya iman etmek ve iyi bir insan olmaktır.” Voltaire

  “Din, aklın yokedilmesinden başka bir şey olamaz. Din kesinlikle kavranamayacak olan şeylere karşı sessiz bir tapınmadır. Bu nedenle din, insanın kendisini inanmazlığa teslim etmesidir.” Voltaire

  “Eğer İngiltere’de bir tek din olsaydı, onların despotluğundan korkulurdu. Eğer iki din olsaydı o zaman da birbirlerinin boğazlarını keserlerdi. Çok fazla din olduğu için insanlar barış ve mutluluk içinde yaşıyorlar.” Voltaire

  “Organize edilen, kurumsallaştırılmaya çalışılan, insanın iman etmesi gerektiği belirtilen ve dini tören ve usullere bağlanılan bütün dinler içten olmayan eylemlere dönüşürler.” Harry Emerson Fosdick

  “Deizm, Tanrı’ya inanmak demektir ve bu inanç her insanın imanının ilk ilkesi olmalıdır.” Thomas Paine

  “Bize yaşam veren Tanrı, özgürlüğü de verdi.” Thomas Jefferson

  ''Putların, Kabenin istediği: Kölelik; Çanların, ezanın dilediği: Kölelik; Mihraptı, kiliseydi, tespihti, salipti, nedir hepsinin özlediği? Kölelik.'' Ömer Hayyam

  “Benim ülkem dünyadır, tüm insanlar benim kardeşimdir, iyiyi ve doğruyu yapmak benim dinimdir.” Thomas Paine

  “Tanrı’nın varlığı hakkında insanın ikna edilmesi gerekli, fakat Tanrı’nın varlığının ispat edilmesi o kadar gerekli değildir.” Immanuel Kant

  ''Dinler ateşböcekleri gibidir: Parlayabilmek için karanlığa gereksinim duyarlar. Tüm dinlerin koşulu yaygın olan belirli bir derecede cehalettir. Ki sadece bu havada yaşayabilirler ancak.'' Arthur Schopenhauer

  ''Bir insanın ahlaki davranışları; anlayışa, eğitime ve sosyal bağlara dayanmalıdır; dini dayatmalara gerek yoktur.'' Albert Einstein

  ''Dinsel görüşlerim hakkında okuduklarınız elbette bir yalandı, düzenli olarak tekrar edilmekte olan bir yalan. Eğer içimde dinsel olarak tanımlanabilecek bir his var ise, bu dünyanın yapısının karşısındaki sınırsız hayranlığımdır.'' Albert Einstein

  ''Tabiatta öylesine yüksek bir akıl kendini gösteriyor ki, insanın en ince düşünceleri ve buluşları bu aklın yanında sönük bir gölge gibi kalır.'' Albert Einstein

  ''Önyargıları yok etmek, atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur.'' Albert Einstein

  ''İnsan aklın sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye ulaşamaz.'' Albert Einstein

  ''Kendi gözüyle gören ve kendi yürekleriyle hissedenler çok azdır.'' Albert Einstein

  ''Bir koyun sürüsünün kusursuz bir üyesi olmak için her şeyden önce koyun olmak gerekir.'' Albert Einstein

  ''İnancı dışlayan bilim topal, bilimi dışlayan din kördür.'' Albert Einstein

  ''Çok fazla okuyan ve beynini çok az kullanan bir adam, basit duşüncenin tembel alışkanlıkları içinde kalır. Albert Einstein

  ''Kötülük sadece bir insanın kalbinde Tanrı sevgisi olmadan gerçekleştirdiği şeylerden ibarettir.'' Albert Einstein

  "Kinlerin en büyüğü bile, bilgisizliğin bilgiye duyduğu kinden daha büyük olamaz." Galileo Galilei

  "Doğanın sırrını açacak anahtarı, skolastik mantık değil matematiktir." Galileo Galilei

  "Şans tasarımın kalıntısıdır." John Milton

  “İnanç, Tanrı’yı ve insanları sevmekten başka bir şey değildir.” William Penn

  “Din insan egoizminin tarihi içerisinde anıtsal bir bölüm oluşturur.” William James

  ''İnsan, doğası gereği baskıya karşı gelir.'' Tacitus

  ''Özgür doğan insan, heryerde zincire vurulmuştur.'' Jean Jacques Rousseau

  ''Bütün insanlar eşit yaratılmışlardır. Yaradan tarafından vazgeçilmez haklara sahip kılınmışlardır. Bu haklar; yaşam, özgürlük ve mutluluğa ulaşma hakkıdır.'' Thomas Jefferson

  “Yeryüzü, güneş, yıldızlar ve evrenin kendisi, birbirinden güzel mevsimler... Hepsi Tanrı’nın varlığına işarettir.” Eflatun

  “Doğa insanı asla aldatmaz... İnsanı aldatan daima kendisidir.” Jean Jacques Rousseau

  “Toplumsal çıkarlar bütün dinlerin üzerinde anlaştığı (bütün dinlerin hepsi, cinayeti, çalmayı, soygunculuğu ve yalancı şahitliği yasaklar) ahlaki kaidelere dayalıdır. Gayriahlaki olan dini dogmalar ile ilgilenmemeliyiz.” Thomas Jefferson

  ''Yeni fikirleri yakalamaktan daha zor olan şey, beynimizin tüm köşelerini tutmuş olan eski fikirlerden kurtulmaktır.'' John Maynard Keynes

  “Din devletten tamamen ayrı tutulmalı, din adamları da politikadan...” Felicite de Lamennais

  “Şaşılacak kadar çok aklım olmalı! Bazen aklımı başıma toplamam gerekiyor.” Mark Twain

  “Benim inancım, kendisini küçük detaylarda açığa vuran sonsuz üstün bir ruhun mütevazi hayranlığından ibarettir. Evrendeki açığa çıkan üstün bir mantık gücünün varlığına olan derin duygusal sağlam inanç benim Tanrı düşüncemi şekillendiriyor.” Albert Einstein

  “İnsanın aklı kendisine sınırlamalar getirilmesinden nefret eder.” Joseph Addison

  “Eğer gerçeği gerçekten bilmek istiyorsan yaşamında bir kez olsun bütün şeyler hakkında şüphe et.” Rene Descartes

  ''Irmaklarından şaraplar akacak diyorsun
  Cennet-i alâ meyhane midir?
  Her mümine iki huri diyorsun
  Cennet-i alâ kerhane midir?'' Ömer Hayyam

  “Hala öğreniyorum.” Michelangelo

  “Büyük şeyleri başarmak için bilgi ve cesaret gereklidir.” Gracian

  ''Bilginin elde edilmesi bizi iyiye ulaştıracaktır.'' Eflatun

  ''Dünyayı anlama ve reform isteği ilerlemenin iki büyük motorudur.'' Bertrand Russell

  ''Dünyanın açık kalplere ve aydın insanlara ihtiyacı var ve bunu statik sistemlerle elde edemeyiz.'' Bertrand Russell

  ''Hem dinlerin zarar verdiğinden hem de yalan olduklarından çok eminim.'' Bertrand Russell

  ''Ben dine hastalık olarak bakıyorum. İnsan ırkı için adı konmamış bir sefaletin kaynağı.'' Bertrand Russell

  ''Tek kitaplı adamdan kork!'' Bertrand Russell

  “Eğer güneşe akıllıca bakmazsak, karanlık içinde kalırız.” John Milton

  “Bağnazın kafası gözbebeği gibidir; ne kadar aydınlık olursa o kadar küçülür.” Oliver Wendell Holmes

  “Bu dünyada hiçbir şey bilinçli cehaletten ve aptallıktan daha tehlikeli değildir.” Martin Luther

  “Cehalet ne kadar fazla ise dogmatizm de o kadar büyüktür.” Sir William Osler

  “İyi bir akla sahip olmak yeterli değil, önemli olan aklı iyi kullanmaktır.” Rene Descartes

  “Öğrenme ilkesi insanın temiz karakterini ortaya çıkarmak, insanlara yeni yaşam vermek ve nihai iyiye ve doğruya ulaşmak demektir.” Konfüçyüs

  ''Doğa kanunları Tanrı'nın emirleridir. Onlar olmasa, biz âhlakı dayandıracak bir temel bulamayız.'' John Locke

  ''Tanrı vardır, insanlara akıl vermiştir ve insanların akıllarını kullanmasını ister.'' Cherbury

  ''Bence temelde ikimiz de dinsiziz. Sadece ben, senden bir tane fazla dini daha reddediyorum. Sen diğer tüm olası dinleri neden reddettiğini anladığın zaman, benim de neden senin dinini reddettiğimi anlarsın.'' Stephen F. Roberts

  “Bütün dinler gereksizdir, insanların mutluluğu için doğanın ve aklın yasaları yeter.” Jean Bodin

  “Din akla boyun eğmelidir.” Cherbury

  “Din öğretiminden mi sözediyorsunuz? Siz , asıl önünde diz çökülmesi gereken, sindirilemeyen gerçek din öğretimi hangisidir biliyor musunuz? Ölüler koğuşundaki merhametli hemşiredir o, köleleri azad eden merhametli kardeşimizdir, terkedilmiş çocukları toplayan Saint Paul’dur, vebalılar arasında dolaşan Marsilya piskoposudur, yolun ortasına kendi çarmıhını diken, Fouborg St.Antoine’a karşı çıkan ve sadece barış sağlansın diye ölüme dudaklarında bir gülümsemeyle gözü kapalı giden Parsi piskoposudur. Gerçek din öğretimi budur işte.” Victor Hugo

  “Bir şeye, duydunuz diye, atalarınız inanmış diye, ben söyledim diye inanmayın. Kendi kendinize doğru bulduğunuz şeylere inanın.” Gotama

  “Ne din, ne de putları biliyorlar. Sadece bütün gücün ve güzelliğin Tanrı'da olduğuna inanıyorlar.” Christopher Columbus 2. #2
  tulipa
  deistleri dinsizlikle Allah'sızlıkla itham edenler okusun..Deistler Allah'a sonsuz bir inanç ve sevgi duyar, baktığı herşeyde, gördüğü her mucizede onun Allah'ın bir sureti olduğunu bilir..

Benzer Konular

 1. Rus Ata Sözleri Bizimkilere Hiç Benzemiyor !!!
  Konuyu Açan: izuchiring, Forum: Estanbul Cafe.
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 23-Eyl-2013, 14:38
 2. Cevap: 224
  Son Mesaj : 07-Haz-2013, 23:54
 3. Bülent Ersoyun Askerlikle İlgili Sözleri
  Konuyu Açan: trues, Forum: Türk Silahlı Kuvvetleri.
  Cevap: 13
  Son Mesaj : 27-Şub-2008, 21:15
 4. Kızıldereliler Hakkında.Yaşamları-Savaşları-Savaşcıları-Giyimleri-Sözleri
  Konuyu Açan: teoka, Forum: Antik Medeniyetler, Mitoloji ve Efsaneler.
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 21-Ara-2007, 22:54
Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com