6 Sayfadan 1. 123 ... SonSon
Toplam 52 sonuçtan 1 ile 10 arası gösteriliyor
 1. #1
  BEBEGİM

  Dualar ve Anlamları

  Sıkıntılı Anlarda Okunacak Dua

  Okunuşu:
  "Subhânallâhil Aziym!"

  Manası:
  "Büyük Ve Yüce Allâh'ı Tesbih Ederim!"

  Besmeleyi Unutunca Okunacak Dua

  Okunuşu:
  Bismillâhi Evvelehü Ve Âhirehü

  Manası:
  Başından Sonuna Kadar Allah'ın Adıyla.

  Bu Dua Korkuları Giderir

  Okunuşu:
  "Hasbinallahü Ve Ni'melvekîl."

  Ma'nası:
  "Allah Bana Kâfidir. O Ne Güzel Vekildir."

  Sabah Akşam 100 Kere Okunacak Dua

  Okunuşu:
  Subhânallâhi Ve Bihamdihî.

  Ma'nası:
  Yüce Allah'ı Tesbih Ederim Ve Ona Hamd Ederim.

  Korkan Kimse Bu Duayı 100 Kere Okusun

  Okunuşu:
  "Hasbünallâhü Ve Ni'mel Vekil."

  Ma'nası:
  "Bize Allah, Kâfidir. O Ne Güzel Vekildir."

  Gam, Keder Ve Hastalıklara Karşı Okunacak Dua

  Okunuşu:
  Allâhü Rabbî, Lâ Şerikeleh.

  Manası:
  Benim Rabbim (Sahibim) Allah'tır. Onun Şeriki Yoktur.

  Musibetleri Defetmek İçin Okunacak Dua

  Okunuşu:
  Mâ Şâallâhü Lâ Kuvvete İllâ Billâh".

  Ma'nası:
  "Allah Teâlâ'nın Dilediği Olur. Kuvvet Ancak Allah'ındır.

  Elbise Giyip Çıkarırken Okunacak Dua

  Okunuşu:
  Bismillâhillezi Lâ İlâhe İllâhü.

  Manası:
  Kendisinden Başka Hiçbir İbâdet Edilecek İlâh Olmayan Allah'ın Adıyla.

  Öfkeli Kimsenin Okuyacağı Dua

  Okunuşu:
  "Allahümme İnni E'üzü Bike Mineşşeytanir'raciym."

  Ma'nası:
  "Allahım! Koğulmuş Şeytanın Şerrinden Sana Sığınırım."

  Nazarın Zarar Vermemesi İçin Okunacak Dua

  Okunuşu:
  "Allahümme Bârik Fîhî Ve Lâ Tedurruhu."

  Ma'nası:
  "Allâh'ım, Bunu Mübârek Eyle. Ona Zarar Dokunmasına İzin Verme."

  Yatarken Okunacak Dua

  Okunuşu:
  "Bismikellâhümme Ehyâ Ve Emûtü."

  Manası:
  "Allah'ım! Senin İsminle (Senin Adını Anarak) Uyur Ve Senin İsminle
  Uyanırım."

  Yedirene (İkram Edene) Yapılacak Dua

  Okunuşu:
  "Allâhümme At'im Men Et'amenî Veskı Men Sekânî."

  Manası:
  "Allâh'ım! Beni Yediren (İkram Eden) Kuluna Yedir. Beni İçiren Kuluna
  İçir."

  Allah'ın Sevdiği İki Kelime

  Okunuşu:
  Subhânallâhi Ve Bihamdihi. Subhânallâhil-Azıym.

  Manası:
  Allah'ü Teala'yı Tesbih Ederim, Hamd O'na Mahsustur. Azim Olan Allah'ı
  Tesbih Ederim.

  Banyodan Çıkınca Okunacak Dua

  Okunuşu: Allahümme İnni Eûzü Bike Minennâri Ve Es'elüke Ğufraneke.

  Manası:
  Allah'ım Cehennemden Sana Sığınırım! Yâ Rabbi! Senden Affını,
  Bağışlamanı İsterim.

  Yeni Bir İşe Teşebbüs Eden Bu Duayı Okumalı

  Okunuşu:
  "Allâhümme Hırlî Vahterlî."

  Ma'nası:
  "Allahım! (Bu Yapacağım İşde) Bana Hayırlısını Ver. Benim İçin
  Hayırlı Olanını Seç,
  En Hayırlısını Nasîb Eyle."

  Afetlerden Korunmak İçin Okunacak Dua
  Okunuşu:
  "Bismillâhi Alâ Nefsî Ve Ehlî Ve Malî."

  Ma'nası:
  "Allah'ın İsmiyle, Kendimi, Âilemi Ve Malımı Allah'a Havâle Ediyor,
  O'nun
  Yüce Himâyesine Bırakıyorum."

  Eceli Gelmemiş Hastaya Okunacak Dua

  Okunuşu:
  "Es'elullâhel'azîyme, Rabbel'arşil'azîymi En Yeşfîyke."

  Ma'nası:
  "Arş-İ Azîmin (Büyük Arşın) Sahibi, Rabbi Olan Ulu Allâh'tan Sana Şifâ
  Vermesini Dilerim."

  Korkulu Rüya Gören Bu Duayı Okumalı

  Okunuşu:
  "Allâhümme İnni Eûzübike Min Amelişşeytani Ve Seyyiâtil-Ahlâm."

  Ma'nası:
  "Allah'ım! Şeytanın Amelinden (İşinden) Ve Kötü (Korkulu) Rüyalardan
  Sana Sığınırım."

  Geceleyin Resulullahın Okuduğu Dua
  Okunuşu:
  Sübhânallâhi Rabbil'âlemiyn.

  Ma'nası:
  Alemlerin Rabbi Olan Allah'ı Tesbih Ederim (Her Türlü Noksanlıklardan
  Ve Eksikliklerden Uzak Ve Pak Olduğuna İnanıyorum..

  Aynaya Bakarken Okunacak Dua

  Okunuşu:
  Elhamdülillâh. Allâhümme Kemâ Hassente Halkî Fehassin Hulukî.

  Manası:
  Hamdü Sena Allah'a Mahsustur. Allah'ım, Yaratılışımı Güzelleştirdiğin
  Gibi, Ahlâkımı Da Güzelleştir.

  Öfke İçin Okunacak Bir Diğer Dua

  Okunuşu:
  "Allahümmağfirlî Zenbî Vezhib Gayza Kalbî Ve Ecirnî Mineşşeytan."

  Ma'nası:
  "Allah'ım! Beni Bağışla, Günahımı Affet. Kalbimdeki Öfkeyi Gider. Beni
  Şeytanın Şerrinden Koru."

  Yemeğin Sonunda Okunacak Dua

  Okunuşu:
  "Elhamdülillâhillezî Et'amenâ Ve Sekânâ Ve Ce'alenâ Müslimiyn."

  Manası:
  "O Yüce Rabbimize Hamdederiz, Şükrederiz Ki, Bizleri Yedirdi,
  İçirdi Ve Bizleri Müslümanlardan Kıldı."

  Hastaya Okunacak Dua

  Okunuşu:
  "Allâhümmeşfi Abdeke Yenke'leke Adüvven Ev Yemşî Leke İlâ Salâtin.

  Ma'nası:
  "Allâh'ım, Şu Kuluna Şifâ Ver. Sağlıklı Olursa, Senin Yolunda Cihad
  Eder
  Ve Senin Rızan İçin Namaza Yürür."

  İnsanlardan Korkan Kimsenin Okuyacağı Dua

  Okunuşu:
  "Allâhümme İnnâ Nec'alüke Fî Nühurihim Ve Ne'ûzü Bike Min Şürûrihim."

  Ma'nası:
  "Allâh'ım! Senin Kudretinle Onların Karşısına Dikilmeni İstiyoruz.
  Onların
  Şerlerinden Sana Sığınıyoruz."

  Hastaya Karşı Okunacak Bir Diğer Dua

  Okunuşu:
  "Allâhümmeşfi Abdeke Yenke'leke Adüvven Ev Yemşî Leke İlâ Salâtin."

  Ma'nası:
  "Allah'ım, Şu Kuluna Şifa Ver. Sağlıklı Olursa, Senin Yolunda Cihad
  Eder
  Ve Senin Rızan İçin Namaza Yürür."

  Tüm Ailesini Malını Korumak İçin Okunacak Dua

  Okunuşu:
  "Bismillahi Alâ Dînî Ve Nefsî Ve Veledî Ve Ehlî Ve Mâlî."

  Ma'nası:
  "Allah'ın İsmiyle, Dînimi, Kendimi, Çocuklarımı, Âilemi Ve Malımı
  Bütün Kötülüklerden,
  Koruması İçin Allah'a Emânet Ederim."

  Tuvalete Girerken Okunacak Dua

  Okunuşu:
  "Bismillâh. Allahümme İnnî Eûzü Bike Minelhubsi Velhabâis"

  Manası:
  "Allah'ın İsmiyle. Allah'ım! Pislikden İnsana Eziyet Veren Her Türlü
  Şeytanın Şerrinden (Zararlarından) Sana Sığınırım."

  Sıkıntıları Gideren Dua

  Okunuşu:
  "Allâhü, Allâhü Rabbî, Lâ Üşrikü Bihî Şey'en"

  Manası:
  "Benim Rabbim, Allâh'dır. Allâh. O'na Hiç Bir Şeyi Ortak Koşmam."
  Demektir.
  Tabarani'de Bu Duânın Üç Kere Okunması Tavsiye Edilmiştir."

  Tuvaletten Çıkarken Okunacak Dua

  Okunuşu:
  Ğufrânek! Elhamdü Lillâhillezî Ezhebe Annil'ezâ Âfânî.

  Manası:
  Allah'ım Bağışlamanı Dilerim! Bana Eziyet Veren (Ve Sıkıntı) Veren
  Şeyleri Gideren
  Ve Bana Âfiyet Veren Yüce Allah'a Hamd Olsun.

  Bela Ve Musibete Uğramış Birini Görünce Okunacka Dua

  Okunuşu:
  Elhamdü Lillâhillezi Âfânî Mimmebtelâke Bihî Ve Faddalenî Alâ Kesîrin
  Mimmen Haleka Tafdîlâ.

  Manası:
  Seni Uğrattığı Dertten Beni Kurtaran Ve Beni Yarattıklarının Bir
  Çoğundan Üstün Kılan Allah'a Hamdolun.

  Sayısız Sevap Kazandıran Dua

  Okunuşu:
  Lâ İlâhe İllallâhü Vahdehû Lâ Şerikeleh, Lehül'mülkü Velehül'hamdü Ve
  Hüve Alâ Külli Şey'in Kadir.

  Manası:
  Allah'tan Başka İlah Yoktur. O Birdir; Eşi Ortağı Yoktur. O Her Şeye
  Kâdirdir. Gücü Herşeye Yeter.

  Dünya Ve Ahiret Sıkıntısını Gideren Dua
  Okunuşu:
  "Hasbiyellâhü Lâ İlâhe İllâ Hüve Aleyhi Tevekkeltü Ve Hüve
  Rabbül'arşıl'azîm."

  Ma'nası:
  Allâh Bana Kâfidir. Ondan Başka İbâdet Edilecek Hiç Bir İlah Yoktur.
  O'na Güvendim,
  O'na Dayandım. O, Arşın Sahibidir."

  Zorlukla Karşılaşınca Okunacak Dua

  Okunuşu:
  "Allâhümme Lâ Sehle İllâ Mâ Cealtehü Sehlâ, Ve Ente Tec'alül'hazne
  İzâ Şi'te Sehlâ."

  Ma'nası:
  "Allâhım! Senin Kolaylaştırdığından Başka Hiç Bir Kolay Yoktur. Sen,
  Dilediğin Zaman,
  Zor Olan Şeyi Kolay Kılarsın."

  Göz Değmesin Diye Okunacak Dua

  Okunuşu:
  "Mâşâ'allâh, Bârekallâh, Lâ Havle Ve Lâ Kuvvete İllâ Billâh"

  Ma'nası:
  "Allâh'ü Teâlâ Mübârek Etsin. Allâhü Te'âlâ Diledi De Böyle İyi Ve
  Güzel Oldu.
  Güç Ve Kuvvet Yalnız Ve Yalnız Allâh'ındır. Allâhü Teâlâ'dandır."

  Yemeğe Başlarken Okunacak Dua

  Okunuşu:
  "Allâhümme Bârik Lenâ Fîmâ Rezaktenâ Ve Kınâ Azâbennâr. Bismillâh!"

  Manası:
  "Allah'ım! Bize Vermiş Olduğun Bu Rızıkları Bereketlendir. Ve Bizi
  Cehennem Azabından Koru. Allah'ın İsmiyle
  Yemeğimi Yemeye Başlıyorum."

  Banyoya Girerken Okunacak Dua

  Okunuşu:
  Bismillâh, Allâhümme İnnî Es'elükel'cennete Ve E'ûzü Bike Minennâr.

  Manası:
  Allah'ın İsmiyle. Allah'ım! Senden Cenneti İsterim Ve Cehennem
  Ateşinden Sana Sığınırım

  Bu Dua Ateşli Hastalara Okunur

  Okunuşu:
  "Bismillahil'kerim, E'ûzü Billâhil'aziym, Min Şerri Külli Irkın
  Naârin Ve
  Min Şerri Harrinnâr."

  Ma'nası:
  "Yüce Allâh'ın Adıyla. Amansız Ağrı Ve Sızıların Tümünün Şerrinden
  (Zararından)
  Ve Cehennemin Amansız, Helak Edici Ateşinin (Azabının) Şerrinden
  Aziym Olan, Ulu
  Allâh'a Sığınırım."

  Hz. Fatıma'nın Sabah Akşam Okuduğu Dua

  Okunuşu:
  Yâ Hayyü Yâ Kayyûm Birahmetike Esteğisü. Fe'aslıhlî Şe'nî Küllehû Ve
  Lâ Tekilnî İlâ Nefsî Tarfete Aynin.

  Manası:
  "Ey Hayy Ve Kayyum Olan Allahım! Rahmetinle Senden Yardımını İsterim.
  Benim Bütün İşlerimi, Hal Ve Hareketlerimi Düzelt. Beni Bir Göz
  Kırpması Kadar Bile Olsun Nefsime Bırakma."

  Yeni Bir İşe Başlarken Okunacak Dua

  Okunuşu:
  "Rabbenâ Âtinâ Min-Ledünke Rahmeten Ve Heyyi'lenâ Min Emrina Raşedâ.
  Rabbi'ş-Rah Lî Sadrî. Ve Yessirlî Emrî"

  Ma'nası:
  "Ey Rabbimiz! Bize Kendi Katından Bir Rahmet Ver. Ve Bu İşimizde Bize
  Doğruluk Ver,
  Bizim İçin Muvaffakiyet (Başarı) Hazırla." "Rabbim, Göğsümü Aç, Ve
  İşimi Kolaylaştır."

  Geceleri Korkan Kimse Bu Duayı Okumalı

  Okunuşu:
  "E'ûzü Bi'kelimâtillâhittâmmeti Min Gadabihî Ve Ikâbihî Ve Min Şerri
  İbâdihi
  Ve Min Hemezâtişşeyâtiyni Ve En Yahdurûn."

  Ma'nası:
  Allah'ın Gazabından, Ikabından, İnsanların Şerrinden, Şeytanların
  Vesvese Ve Aldatışlarından
  Ve Yanıma Gelmelerinden Allâhü Teâlâ'nın Tam Olan Kelimelerine
  Sığınırım."

  Bir Darlığa Bir Sıkıntıya Düşen Bu Duayı Okumalı

  Okunuşu:
  "Bismillâhir'rahmanir'rahim Velâ Havle Velâ Kuvvete İllâ
  Billâhil'aliyyil'azıym."

  Ma'nası:
  "Rahman (Esirgeyen) Rahim (Bağışlayan) Allâh'ın Adıyla. Çok Yüce Ve
  Çok Büyük
  Allâh'ın Himayesine Sığınmaktan Ve O'nun Yüce Kudretinden Yardım
  Dilemekten
  Başka Bir Amacım Yoktur. O'na Dayandım, O'na Güvendim

  Nazardan Korunmak İçin Okunacak Dua

  Okunuşu:
  "Bismillâhi Yübrîke Min Külli Dâin Yeşfiyke, Ve Min Şerri Hâsidin İzâ
  Hasade,
  Ve Min Şerri Külli Ziy Aynin."

  Ma'nası:
  "Allâhü Teâlâ, Seni Bütün Hastalıklardan Kurtarıp Şifâlar Versin,
  Hased Edenin
  Hasedini Açığa Vurduğu Zamanki Şerrinden Ve Gözü Değen Keskin Gözlü
  Her Göz
  Sahibinin Şerrinden Korusun."

  Üzüntü Ve Sıkıntı Anında Okunacak Dua

  Okunuşu:
  "Lâ İlâhe İllallâhül-Aziymül-Haliym. Lâ İlâhe İllallahü Rabbül-Arşil-
  Aziym. Lâ İlâhe İllallahü Rabbüs-Semâvâti Ve
  Rabbül'ardı Ve Rabbül-Arşil-Keriym."

  Manası:
  "Halîm Ve Azîym Olan Allâh'tan Başka İlah (İbâdet Edilecek) Yoktur.
  Büyük Arşın Sahibi Olan Allâh'tan Başka İlâh Yoktur. O, Arş-I Kerîmin
  Rabbi (Sahibi)Dir."

  Namazı Bitirince Okunacak Dua

  Okunuşu:
  Sübhânallâhi Velhamdü Lillâhi Velâ İlâhe İllallâhü Vallahü Ekber. Ve
  Lâ Havle Ve Lâ
  Kuvvete İllâ Billâhil'aliyyil'azıym.

  Manası:
  Yüce Allah'ı Tesbih Ederim. Hamdü Senâ Allahü Teâlâ'ya Mahsustur.
  Allah'tan Başka İlâh (İbadet Edilecek)
  Yoktur. Allahu Teâlâ, En Yüce, En Büyüktür. Güç Ve Kuvvet Ancak Ve
  Ancak Allah'ındır.

  Bir Şeyini Kaybeden Bir Zarara Uğrayan Okumalı
  Okunuşu:
  "Asa Rabbüna En-Yübdilenâ Hayran Minhâ İnna İlâ Rabbinâ Rağıbûun"

  Ma'nası:
  "Umulur (Ümid Ederim, Ümid Ediyorum) Ki,Rabbimiz, Onun Yerine Bize
  Ondan Daha
  Hayırlısını (Daha İyisini) Verir (Verecektir). Biz, Rabbimizi Arzu
  Edenlerdeniz.
  (O'nun Rızasını İstiyoruz. O'nun Hükmüne Razıyız. Tek Emelimiz
  Allahımızın Rızasına
  Ermektir). 2. #2
  Muhabbetci
  Iste budurrrr!!!

  Ne güzel bak..Dua ve manasi alt alta...Herkes okuyabiliyor..anliyor...En azindan ne okudugumuzu bilelim hani...


  ALLAH senden cook razi olsun, her muradini versin emi bebegim

 3. #3
  BEBEGİM
  amiiiiinnnn....Belki duan tutar da ALLAH verir muradımı

 4. #4
  kavranhan52

  Her Türlü Sıkıntılar İçin Genel Dualar

  Dualar

  Sıkıntılı veya borçlu , 1000 defa , " Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm " derse,
  Allahü teâlâ isini kolaylastirir.

  Bir kimse, sabah-aksam 100 defa, " Sübhânallahi ve bihamdihi "(Yüce Allah'i tesbih ederim ve ona hamd ederim.) derse, o gün ve o gece hiç kimse onun kadar sevap kazanamaz.

  Hergün 100 defa, salevat getiren , münafikliktan ve cehennem atesinden uzaklasir ve kiyamette sehitlerle beraber olur.

  Her gece yatarken 100 defa, " Sübhânallahi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber " okuyan kimse, kendini hesaba çekmis sayilir.

  Korkan biri 100 defa, " Hasbünallâhü ve ni'mel vekil ." okusun "Bize Allah, kâfidir. O ne güzel vekildir."

  Günde 25 defa " Allahümme bâriklî fil mevt ve fî mâ ba’delmevt " okuyan sehit olarak ölür.

  Sabah-aksam 10 defa, " Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ-serîkeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ külli seyin kadîr " okuyan kimse, kötülüklerden korunur.

  Sabah-aksam 7 defa, " Allahümme ecirnî minennâr " diyen cehennemden kurtulur.

  Sabah-aksam 7 defa, " Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arsil-azîm " okuyanin dünya ve ahiret isine Allah kâfi gelir.
  ("Allâh bana kâfidir. Ondan baska ibâdet edilecek hiç bir ilâh yoktur.
  Ona dayandim, o'na güvendim. O ars-i azîmin (büyük arsin) sahibidir.")

  Sabah-aksam, 3 defa, " Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi seyün fil erdi velâ fissemâi ve hüvessemîul alîm " okuyan, büyücü ve zalimden emin olur.

  Yataga girince 3 defa, " Estagfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh " okuyan kimsenin günahlari, deniz köpügü kadar pek çok olsa da, affolur.
  Istigfâra devam eden kimse, her sikintidan kurtulur, ummadigi yerden riziklanir.
  Istigfâr olarak " Estagfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh " okumalidir.

  Evden çikarken " Bismillâhi, tevekkeltü alallahi, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah " diyen, tehlikelerden korunur ve seytan ondan uzaklasir.

  Tebârekeyi okumadan yatma! Kabir azabini def eder. Her gece Tebâreke okuyan, Kadr gecesini ihya etmis gibi sevaba kavusur.

  Eve girerken Ihlas suresini okuyan, yoksulluk görmez.

  Evden çikarken Âyet-el kürsî okuyana, melekler, evine gelinceye kadar duâ eder.

  Yatarken okunacak dua " Allahümme bismike emüyü ve ahyâ ." ("Allah'im, senin isminle ölür ve diriliriz.")
  Yataga girildigi zaman, bu dua okunup, sag yanak sag el içine konularak, sag tarafa yatilir.
  AFETLERDEN KORUNMAK IÇIN OKUNACAK DUA OKUNUSU :
  " Bismillâhi alâ nefsî ve ehlî ve malî ."

  MA'NASI:
  "Allah'in ismiyle, kendimi, âilemi ve malimi Allah'a havâle ediyor, O'nun yüce himâyesine birakiyorum."

  AGRISI OLAN BU DUAYI KENDI KENDINE OKUMALIDIR OKUNUSU:
  " Eûzü bi'izzetillâhi ve kudretihi min serrimâ ecidü ve ühâziru ."

  MA'NASI:
  "Allâh'in ismiyle. Hissettigim (duydugum) ve korktugum bu hastaligin (agri ve sancilarin) serrinden (zarar ve tehlikesinden) Allâh'in izzet ve kudretine siginirim."

  AKSIRINCA YAPILACAK DUA
  Sizden biriniz aksirinca " Elhamdülillah" (Allah'a hamd olsun). Bunu isiten "Yerhamukellah " (Allah'in rahmeti üzerine olsun). Aksiran cevaben " Yehdini ve yehdikumullah " (Allah bizi ve sizi hidayetinden ayirmasin.)

  AYNAYA BAKARKEN OKUNACAK DUA OKUNUSU:
  " Elhamdülillâh. Allâhümme kemâ hassente halkî fehassin hulukî . "

  MANASI :
  Hamdü sena Allah'a mahsustur. Allah'im, yaratilisimi güzellestirdigin
  gibi, ahlâkimi da güzellestir.

  BELA VE MUSIBETE UGRAMIS BIRINI GÖRÜNCE OKUNACKA DUA OKUNUSU:
  " Elhamdü lillâhillezi âfânî mimmebtelâke bihî ve faddalenî alâ kesîrin
  mimmen haleka tafdîlâ . "

  MANASI:
  Seni ugrattigi dertten beni kurtaran ve beni yarattiklarinin bir
  çogundan üstün kilan Allah'a hamdolun.

  BIR DARLIGA BIR SIKINTIYA DÜSEN BU DUAYI OKUMALI OKUNUSU :
  " Bismillâhir'Rahmanir'Rahim Velâ havle velâ kuvvete illâ
  billâhil'Aliyyil'Aziym ."

  MANAS I:
  "Rahman (Esirgeyen) Rahim (Bagislayan) Allâh'in adiyla. Çok yüce ve çok büyük
  Allâh'in himayesine siginmaktan ve O'nun yüce kudretinden yardim dilemekten baska bir amacim yoktur. O'na dayandim, O'na güvendim."

  BIR SEYINI KAYBEDEN BIR ZARARA UGRAYAN OKUMALI OKUNUSU :
  " Asa Rabbüna en-yübdilenâ hayran minhâ inna ilâ Rabbinâ ragibûun "

  MANASI:
  "Umulur (ümid ederim, ümid ediyorum) ki,Rabbimiz, onun yerine bize
  ondan daha hayirlisini (daha iyisini) verir (verecektir). Biz, Rabbimizi arzu edenlerdeniz.
  (O'nun rizasini istiyoruz. O'nun hükmüne raziyiz. Tek emelimiz Allahimizin rizasina ermektir).
  CINSI MÜNASEBETTE OKUNACAK DUAOKUNUSU:
  "Bismillah, Allahümme cennibne's-seytane ve cennibi's-seytane mâ razektenâ . "
  MANASI: "Allah'in ismiyle. Yâ Rabbi! Bizi seytandan uzaklastir; ve bizden olacak çocuklari seytandan uzak et."Resül-i Kibriya Efendimiz, sizden birisi ailesi ile cinsi münasebette bulundugunda (yani bulunacagi an; bu duayi) okursa, o birlesmeden meydana gelen çocuga seytan ebediyyen zarar vermez, buyurmuslardir.

  EVINDEN ÇIKARKEN OKUNACAK DUA OKUNUSU :
  " Bismillah. tevekkeltü alallâh, lâ havle velâ kuvvete illâ billâh ."

  MANASI :
  Allah'in ismiyle (Allah'in ismini söyleyerek) evimden çikiyorum. Bütün islerimde Allah'a
  dayandim. (o'na dayaniyor, o'na güveniyorum) Güç ve kuvvet ancak ve ancak Allah'in yardimiyla olur Bu duayi evinden çikarken okuyan kimseye melekler tarafindan söyle denir: Yükâlü lehü: Hüdiytü veküfiyte ve vukiyte=Hidayete erdirildin, yeterli yardima ulastirildin, tüm hacetlerin dileklerin yerine getirildi, muhafaza olundun (korundun)

  GAM, KEDER VE HASTALIKLARA KARSI OKUNACAK DUA OKUNUSU:
  " Allâhü Rabbî, lâ serikeleh ."

  MANASI:
  Benim Rabbim (sahibim) Allah'tir. Onun seriki yoktur.

  GÖZ DEGMESIN DIYE OKUNACAK DUA OKUNUSU:
  " Mâsâ'Allâh, Bârekallâh, Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh "

  MANASI:
  "Allâh'ü Teâlâ mübârek etsin. Allâhü Te'âlâ diledi de böyle iyi ve güzel oldu. Güç ve kuvvet yalniz ve yalniz Allâh'indir. Allâhü Teâlâ'dandir."

  HELAYA GIRERKEN OKUNACAK DUA OKUNUSU :
  " Bismillâh. Allahümme innî eûzü bike minelhubsi velhabâis "

  MANASI:
  "Allah'in ismiyle. Allah'im! pislikden insana eziyet veren her türlü seytanin serrinden (zararlarindan) sana siginirim."

  HELADAN ÇIKARKEN OKUNACAK DUA OKUNUSU :
  " Gufrânek! Elhamdü lillâhillezî ezhebe annil'ezâ âfânî. "

  MANASI:
  Allah'im bagislamani dilerim! Bana eziyet veren (ve sikinti) veren seyleri gideren
  ve bana âfiyet veren yüce Allah'a hamd olsun.

  NAZARIN ZARAR VERMEMESI IÇIN OKUNACAK DUA OKUNUSU:
  " Allahümme bârik fîhî ve lâ tedurruhu ."

  MA'NASI :
  "Allâh'im, bunu mübârek eyle. Ona zarar dokunmasina izin verme."

  ÖFKELI KIMSENIN OKUYACAGI DUA OKUNUSU :
  " Allahümme inni e'üzü bike minesseytanir'raciym ."

  MA'NASI:
  "Allahim! Kogulmus seytanin serrinden sana siginirim."

  SABAH OKUNACAK DUA OKUNUSU
  " Elhamdü lillahillezi ahyâna ba'de mâ emâtenâ ve ileyhinnûsur "

  MANASI: Mülk (kainat) Allah'in olarak sabaha erdi, biz de Allah'in (kullari) olarak sabaha ulastik. Alemlerin rabbi (bütün kainatin sahibi) olan Allah'a hamd olsun!

  SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DUA OKUNUSU:
  " Subânallâhil Aziym !"

  MANASI:
  "Büyük ve yüce Allâh'i tesbih ederim!"

  SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DUA OKUNUSU:
  " Yâ Hayyü, yâ kayyûm! Birahmetike estegiysü ."

  MANASI:
  "Ey devamli var olan, ebedî ve ezelî hayat ile hayy (diri) olan ve bütün mahlukatini
  (yarattiklarini) varlikta-hayatta tutan=El Hayy ve El Kayyûm olan Allâh'im! Rahmetinle yardimini istiyorum."

  SIKINTILARI GIDEREN DUA OKUNUSU :
  " Allâhü, Allâhü Rabbî, lâ üsrikü bihî sey'en "

  MANASI:
  "Benim Rabbim, Allâh'dir. Allâh. O'na hiç bir seyi ortak kosmam." demektir.
  Tabarani'de bu duânin üç kere okunmasi tavsiye edilmistir."

  SIVILCELERE KARSI OKUNACAK DUA OKUNUSU:
  " Allâhümme Musaggiral'kebîri ve mükebbiras'sagir.Saggir mâ bî ."

  MANASI:
  "Ey büyügü küçülten ve küçügü büyülten Allah'im! Bu bendekinide küçült."

  YATARKEN OKUNACAK DUA OKUNUSU :
  " Bismikellâhümme ehyâ ve emûtü ."

  MANASI:
  "Allah'im! Senin isminle (senin adini anarak) uyur ve senin isminle uyanirim."

  YENI BIR ISE TESEBBÜS EDEN BU DUAYI OKUMALI OKUNUSU:
  " Allâhümme hirlî vahterlî. "

  MANASI:
  "Allahim! (Bu yapacagim isde) bana hayirlisini ver. Benim için hayirli olanini seç, en hayirlisini nasîb eyle.

  BU DUA KORKULARI GIDERIR OKUNUSU :
  " Hasbiyallahü ve ni'melvekîl ."

  MANASI:
  "Allah bana kâfidir. O ne güzel vekildir."

  BU DUAYI OKUYANA NAZAR DEGMEZ OKUNUSU:
  " Bismillâhillezî lâ yadurru maasmihi sey'ün fil-ardi ve lâ fissemâî ve
  hüvessemî ul-alîm ."

  MANASI:
  "Allâh'ü Teâla'nin ism-i serifi ile derse, O'nun ism-i serîfi hürmetine yerde ve gökte olan hiç bir sey zarar vermez (veremez). Allâh, her seyi isiten ve bilendir."

  BU DUAYI OKUYANA IKI MILYON SEVAP VERILIR OKUNUSU:
  " Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ serikelehü ehaden sameden lem yelid, ve
  lem yûled ve lem yekün lehü küfüven ehad ."

  MANASI:
  Allah'tan baska hiç bir ilâh (ibadet edilecek) yoktur. O tekdir, esi
  ortagi yoktur. Birdir, her türlü ihtiyaç için basvurulandir.
  Dogmamis ve dogrulmamistir. Ve onun hiç bir dengi benzeri yoktur. Ve
  asla olamaz da...

  BU DUAYI SABAH AKSAM OKUYANA HIÇ BIRSEY ZARAR VEREMEZ OKUNUSU:
  " Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi Sey'ün fil'ardi velâ fissemâi ve
  Hüvessemi'ul Aliym. "

  MANASI:
  Yüce Allah'in ismiyle hareket ederim. O yüce Allah ki, O'nun mübârek ismiyle hareket edildigi (O'nun ismi söylendigi) vakit, yerde ve gökte hiçbir sey okuyana zarar veremez. O yüce Allah, her seyi en iyi isiten ve en mükemmel bir sekilde bilendir.

  BU DUAYI OKUYANIN DUASI MUHAKKAK KABUL OLUR OKUNUSU:
  " Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ serikeleh, lehül-mûlkü velehül-hamdü ve hûve alâ külli sey'in kadir. Elhamdü lillâhi ve Subhanallâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil Aliyyil-aziym. "

  Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.):
  "Her kim bu kelimelerle duâ eder de günahlarinin bagislanmasini diler veya dünya ve âhireti ile ilgili bir duâ ederse duâsi kabul olur ve istedigi verilir" buyurmustur.
  Resülullah Efendimiz, Imam Ali (Kerremallahü Vecdehü)'ye soruyor:
  Sizi, ömrünüzün uzun olmasi sevindirir mi?
  Sizi, rizkinizin bol olmasi sevindirir mi?
  Sizi, sohbette kalmaniz sevindirir mi?
  Sizi, düsmanlariniza gâlip gelmeniz sevindirir mi?
  Sizi, süi hâtimeden kurtulmak (son nefeste imanla gitmek) memnun eder mi?
  Elbette eder. Öyle ise aksam ve sabah su duayi üç defa okuyunuz:
  "Sübhâna'l-lâhi mil'el mizân ve müntehe'l-ilmi ve meblega'r-rizâ ve zinete'l-ars."
  Bu duayi her sabah ve aksam üç defa okumaya devam etmelidir. Ömrün uzun ve me'sud olmasi,
  imanla ölmek, kabir azabindan kurtulmak, Sirat köprüsünden geçmek ve cennete vasil olmaya
  vesile olur.
  Mânasi: Mizanin dolusu kadar, ilmin sonu kadar, Allah'in razi olacagi kadar ve arsin
  agirligi kadar, Allah'i (c.c.) tesbih ederim.

  ALINTIDIR.

 5. #5
  BU DUAYI OKUYANA NAZAR DEGMEZ OKUNUSU:
  "
  Bismillâhillezî lâ yadurru maasmihi sey'ün fil-ardi ve lâ fissemâî ve
  hüvessemî ul-alîm
  ."

  MANASI:
  "Allâh'ü Teâla'nin ism-i serifi ile derse, O'nun ism-i serîfi hürmetine yerde ve gökte olan hiç bir sey zarar vermez (veremez). Allâh, her seyi isiten ve bilendir."

  ellerine sağlık

 6. #6

 7. #7
  Talya
  emek verip bu güzel duaları bizimle paylaştığın için ellerine sağlık

 8. #8
  Kardeş ,verdiğin güzel dualar için teşekkürler dosyama kopyaladım.

  Selam ve dua ile.

 9. #9
  vik@vik

  Her türlü sıkıntılar için genel dualar

  DUÂLAR
  Sıkıntılı veya borçlu , 1000 defa , " Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm " derse,
  Allahü teâlâ isini kolaylastirir.

  Bir kimse, sabah-aksam 100 defa, " Sübhânallahi ve bihamdihi "(Yüce Allah'i tesbih ederim ve ona hamd ederim.) derse, o gün ve o gece hiç kimse onun kadar sevap kazanamaz.

  Hergün 100 defa, salevat getiren , münafikliktan ve cehennem atesinden uzaklasir ve kiyamette sehitlerle beraber olur.

  Her gece yatarken 100 defa, " Sübhânallahi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber " okuyan kimse, kendini hesaba çekmis sayilir.

  Korkan biri 100 defa, " Hasbünallâhü ve ni'mel vekil ." okusun "Bize Allah, kâfidir. O ne güzel vekildir."

  Günde 25 defa " Allahümme bâriklî fil mevt ve fî mâ ba’delmevt " okuyan sehit olarak ölür.

  Sabah-aksam 10 defa, " Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ-serîkeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ külli seyin kadîr " okuyan kimse, kötülüklerden korunur.

  Sabah-aksam 7 defa, " Allahümme ecirnî minennâr " diyen cehennemden kurtulur.

  Sabah-aksam 7 defa, " Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arsil-azîm " okuyanin dünya ve ahiret isine Allah kâfi gelir.
  ("Allâh bana kâfidir. Ondan baska ibâdet edilecek hiç bir ilâh yoktur.
  Ona dayandim, o'na güvendim. O ars-i azîmin (büyük arsin) sahibidir.")

  Sabah-aksam, 3 defa, " Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi seyün fil erdi velâ fissemâi ve hüvessemîul alîm " okuyan, büyücü ve zalimden emin olur.

  Yataga girince 3 defa, " Estagfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh " okuyan kimsenin günahlari, deniz köpügü kadar pek çok olsa da, affolur.
  Istigfâra devam eden kimse, her sikintidan kurtulur, ummadigi yerden riziklanir.
  Istigfâr olarak " Estagfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh " okumalidir.

  Evden çikarken " Bismillâhi, tevekkeltü alallahi, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah " diyen, tehlikelerden korunur ve seytan ondan uzaklasir.

  Tebârekeyi okumadan yatma! Kabir azabini def eder. Her gece Tebâreke okuyan, Kadr gecesini ihya etmis gibi sevaba kavusur.

  Eve girerken Ihlas suresini okuyan, yoksulluk görmez.

  Evden çikarken Âyet-el kürsî okuyana, melekler, evine gelinceye kadar duâ eder.

  Yatarken okunacak dua " Allahümme bismike emüyü ve ahyâ ." ("Allah'im, senin isminle ölür ve diriliriz.")
  Yataga girildigi zaman, bu dua okunup, sag yanak sag el içine konularak, sag tarafa yatilir.
  AFETLERDEN KORUNMAK IÇIN OKUNACAK DUA OKUNUSU :
  " Bismillâhi alâ nefsî ve ehlî ve malî ."

  MA'NASI:
  "Allah'in ismiyle, kendimi, âilemi ve malimi Allah'a havâle ediyor, O'nun yüce himâyesine birakiyorum."

  AGRISI OLAN BU DUAYI KENDI KENDINE OKUMALIDIR OKUNUSU:
  " Eûzü bi'izzetillâhi ve kudretihi min serrimâ ecidü ve ühâziru ."

  MA'NASI:
  "Allâh'in ismiyle. Hissettigim (duydugum) ve korktugum bu hastaligin (agri ve sancilarin) serrinden (zarar ve tehlikesinden) Allâh'in izzet ve kudretine siginirim."

  AKSIRINCA YAPILACAK DUA
  Sizden biriniz aksirinca " Elhamdülillah" (Allah'a hamd olsun). Bunu isiten "Yerhamukellah " (Allah'in rahmeti üzerine olsun). Aksiran cevaben " Yehdini ve yehdikumullah " (Allah bizi ve sizi hidayetinden ayirmasin.)

  AYNAYA BAKARKEN OKUNACAK DUA OKUNUSU:
  " Elhamdülillâh. Allâhümme kemâ hassente halkî fehassin hulukî . "

  MANASI :
  Hamdü sena Allah'a mahsustur. Allah'im, yaratilisimi güzellestirdigin
  gibi, ahlâkimi da güzellestir.

  BELA VE MUSIBETE UGRAMIS BIRINI GÖRÜNCE OKUNACKA DUA OKUNUSU:
  " Elhamdü lillâhillezi âfânî mimmebtelâke bihî ve faddalenî alâ kesîrin
  mimmen haleka tafdîlâ . "

  MANASI:
  Seni ugrattigi dertten beni kurtaran ve beni yarattiklarinin bir
  çogundan üstün kilan Allah'a hamdolun.

  BIR DARLIGA BIR SIKINTIYA DÜSEN BU DUAYI OKUMALI OKUNUSU :
  " Bismillâhir'Rahmanir'Rahim Velâ havle velâ kuvvete illâ
  billâhil'Aliyyil'Aziym ."

  MANAS I:
  "Rahman (Esirgeyen) Rahim (Bagislayan) Allâh'in adiyla. Çok yüce ve çok büyük
  Allâh'in himayesine siginmaktan ve O'nun yüce kudretinden yardim dilemekten baska bir amacim yoktur. O'na dayandim, O'na güvendim."

  BIR SEYINI KAYBEDEN BIR ZARARA UGRAYAN OKUMALI OKUNUSU :
  " Asa Rabbüna en-yübdilenâ hayran minhâ inna ilâ Rabbinâ ragibûun "

  MANASI:
  "Umulur (ümid ederim, ümid ediyorum) ki,Rabbimiz, onun yerine bize
  ondan daha hayirlisini (daha iyisini) verir (verecektir). Biz, Rabbimizi arzu edenlerdeniz.
  (O'nun rizasini istiyoruz. O'nun hükmüne raziyiz. Tek emelimiz Allahimizin rizasina ermektir).
  CINSI MÜNASEBETTE OKUNACAK DUAOKUNUSU:
  "Bismillah, Allahümme cenn****'s-seytane ve cennibi's-seytane mâ razektenâ . "
  MANASI: "Allah'in ismiyle. Yâ Rabbi! Bizi seytandan uzaklastir; ve bizden olacak çocuklari seytandan uzak et."Resül-i Kibriya Efendimiz, sizden birisi ailesi ile cinsi münasebette bulundugunda (yani bulunacagi an; bu duayi) okursa, o birlesmeden meydana gelen çocuga seytan ebediyyen zarar vermez, buyurmuslardir.

  EVINDEN ÇIKARKEN OKUNACAK DUA OKUNUSU :
  " Bismillah. tevekkeltü alallâh, lâ havle velâ kuvvete illâ billâh ."

  MANASI :
  Allah'in ismiyle (Allah'in ismini söyleyerek) evimden çikiyorum. Bütün islerimde Allah'a
  dayandim. (o'na dayaniyor, o'na güveniyorum) Güç ve kuvvet ancak ve ancak Allah'in yardimiyla olur Bu duayi evinden çikarken okuyan kimseye melekler tarafindan söyle denir: Yükâlü lehü: Hüdiytü veküfiyte ve vukiyte=Hidayete erdirildin, yeterli yardima ulastirildin, tüm hacetlerin dileklerin yerine getirildi, muhafaza olundun (korundun)

  GAM, KEDER VE HASTALIKLARA KARSI OKUNACAK DUA OKUNUSU:
  " Allâhü Rabbî, lâ serikeleh ."

  MANASI:
  Benim Rabbim (sahibim) Allah'tir. Onun seriki yoktur.

  GÖZ DEGMESIN DIYE OKUNACAK DUA OKUNUSU:
  " Mâsâ'Allâh, Bârekallâh, Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh "

  MANASI:
  "Allâh'ü Teâlâ mübârek etsin. Allâhü Te'âlâ diledi de böyle iyi ve güzel oldu. Güç ve kuvvet yalniz ve yalniz Allâh'indir. Allâhü Teâlâ'dandir."

  HELAYA GIRERKEN OKUNACAK DUA OKUNUSU :
  " Bismillâh. Allahümme innî eûzü bike minelhubsi velhabâis "

  MANASI:
  "Allah'in ismiyle. Allah'im! pislikden insana eziyet veren her türlü seytanin serrinden (zararlarindan) sana siginirim."

  HELADAN ÇIKARKEN OKUNACAK DUA OKUNUSU :
  " Gufrânek! Elhamdü lillâhillezî ezhebe annil'ezâ âfânî. "

  MANASI:
  Allah'im bagislamani dilerim! Bana eziyet veren (ve sikinti) veren seyleri gideren
  ve bana âfiyet veren yüce Allah'a hamd olsun.

  NAZARIN ZARAR VERMEMESI IÇIN OKUNACAK DUA OKUNUSU:
  " Allahümme bârik fîhî ve lâ tedurruhu ."

  MA'NASI :
  "Allâh'im, bunu mübârek eyle. Ona zarar dokunmasina izin verme."

  ÖFKELI KIMSENIN OKUYACAGI DUA OKUNUSU :
  " Allahümme inni e'üzü bike minesseytanir'raciym ."

  MA'NASI:
  "Allahim! Kogulmus seytanin serrinden sana siginirim."

  SABAH OKUNACAK DUA OKUNUSU
  " Elhamdü lillahillezi ahyâna ba'de mâ emâtenâ ve ileyhinnûsur "

  MANASI: Mülk (kainat) Allah'in olarak sabaha erdi, biz de Allah'in (kullari) olarak sabaha ulastik. Alemlerin rabbi (bütün kainatin sahibi) olan Allah'a hamd olsun!

  SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DUA OKUNUSU:
  " Subânallâhil Aziym !"

  MANASI:
  "Büyük ve yüce Allâh'i tesbih ederim!"

  SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DUA OKUNUSU:
  " Yâ Hayyü, yâ kayyûm! Birahmetike estegiysü ."

  MANASI:
  "Ey devamli var olan, ebedî ve ezelî hayat ile hayy (diri) olan ve bütün mahlukatini
  (yarattiklarini) varlikta-hayatta tutan=El Hayy ve El Kayyûm olan Allâh'im! Rahmetinle yardimini istiyorum."

  SIKINTILARI GIDEREN DUA OKUNUSU :
  " Allâhü, Allâhü Rabbî, lâ üsrikü bihî sey'en "

  MANASI:
  "Benim Rabbim, Allâh'dir. Allâh. O'na hiç bir seyi ortak kosmam." demektir.
  Tabarani'de bu duânin üç kere okunmasi tavsiye edilmistir."

  SIVILCELERE KARSI OKUNACAK DUA OKUNUSU:
  " Allâhümme Musaggiral'kebîri ve mükebbiras'sagir.Saggir mâ bî ."

  MANASI:
  "Ey büyügü küçülten ve küçügü büyülten Allah'im! Bu bendekinide küçült."

  YATARKEN OKUNACAK DUA OKUNUSU :
  " Bismikellâhümme ehyâ ve emûtü ."

  MANASI:
  "Allah'im! Senin isminle (senin adini anarak) uyur ve senin isminle uyanirim."

  YENI BIR ISE TESEBBÜS EDEN BU DUAYI OKUMALI OKUNUSU:
  " Allâhümme hirlî vahterlî. "

  MANASI:
  "Allahim! (Bu yapacagim isde) bana hayirlisini ver. Benim için hayirli olanini seç, en hayirlisini nasîb eyle.

  BU DUA KORKULARI GIDERIR OKUNUSU :
  " Hasbiyallahü ve ni'melvekîl ."

  MANASI:
  "Allah bana kâfidir. O ne güzel vekildir."

  BU DUAYI OKUYANA NAZAR DEGMEZ OKUNUSU:
  " Bismillâhillezî lâ yadurru maasmihi sey'ün fil-ardi ve lâ fissemâî ve
  hüvessemî ul-alîm ."

  MANASI:
  "Allâh'ü Teâla'nin ism-i serifi ile derse, O'nun ism-i serîfi hürmetine yerde ve gökte olan hiç bir sey zarar vermez (veremez). Allâh, her seyi isiten ve bilendir."

  BU DUAYI OKUYANA IKI MILYON SEVAP VERILIR OKUNUSU:
  " Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ serikelehü ehaden sameden lem yelid, ve
  lem yûled ve lem yekün lehü küfüven ehad ."

  MANASI:
  Allah'tan baska hiç bir ilâh (ibadet edilecek) yoktur. O tekdir, esi
  ortagi yoktur. Birdir, her türlü ihtiyaç için basvurulandir.
  Dogmamis ve dogrulmamistir. Ve onun hiç bir dengi benzeri yoktur. Ve
  asla olamaz da...

  BU DUAYI SABAH AKSAM OKUYANA HIÇ BIRSEY ZARAR VEREMEZ OKUNUSU:
  " Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi Sey'ün fil'ardi velâ fissemâi ve
  Hüvessemi'ul Aliym. "

  MANASI:
  Yüce Allah'in ismiyle hareket ederim. O yüce Allah ki, O'nun mübârek ismiyle hareket edildigi (O'nun ismi söylendigi) vakit, yerde ve gökte hiçbir sey okuyana zarar veremez. O yüce Allah, her seyi en iyi isiten ve en mükemmel bir sekilde bilendir.

  BU DUAYI OKUYANIN DUASI MUHAKKAK KABUL OLUR OKUNUSU:
  " Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ serikeleh, lehül-mûlkü velehül-hamdü ve hûve alâ külli sey'in kadir. Elhamdü lillâhi ve Subhanallâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil Aliyyil-aziym. "

  Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.):
  "Her kim bu kelimelerle duâ eder de günahlarinin bagislanmasini diler veya dünya ve âhireti ile ilgili bir duâ ederse duâsi kabul olur ve istedigi verilir" buyurmustur.
  Resülullah Efendimiz, Imam Ali (Kerremallahü Vecdehü)'ye soruyor:
  Sizi, ömrünüzün uzun olmasi sevindirir mi?
  Sizi, rizkinizin bol olmasi sevindirir mi?
  Sizi, sohbette kalmaniz sevindirir mi?
  Sizi, düsmanlariniza gâlip gelmeniz sevindirir mi?
  Sizi, süi hâtimeden kurtulmak (son nefeste imanla gitmek) memnun eder mi?
  Elbette eder. Öyle ise aksam ve sabah su duayi üç defa okuyunuz:
  "Sübhâna'l-lâhi mil'el mizân ve müntehe'l-ilmi ve meblega'r-rizâ ve zinete'l-ars."
  Bu duayi her sabah ve aksam üç defa okumaya devam etmelidir. Ömrün uzun ve me'sud olmasi,
  imanla ölmek, kabir azabindan kurtulmak, Sirat köprüsünden geçmek ve cennete vasil olmaya
  vesile olur.
  Mânasi: Mizanin dolusu kadar, ilmin sonu kadar, Allah'in razi olacagi kadar ve arsin
  agirligi kadar, Allah'i (c.c.) tesbih ederim. 10. #10
  çok güzel dualar harika bir paylaşım olmuş yazan ellerin dert görmesin

6 Sayfadan 1. 123 ... SonSon

Benzer Konular

 1. Sıkıntı Anında Okunabilecek Dualar
  Konuyu Açan: ezim, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 70
  Son Mesaj : 07-Nis-2013, 14:00
 2. Günlük dualar
  Konuyu Açan: ezim, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 55
  Son Mesaj : 21-Eki-2012, 00:39
 3. Manevi Rahatsizlik İçin Dualar (Cin,Nazar)
  Konuyu Açan: Diablo, Forum: Havas & Hüddam.
  Cevap: 18
  Son Mesaj : 01-Eyl-2011, 03:04
 4. peygamberimizin isimleri ve anlamları
  Konuyu Açan: ezim, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 10
  Son Mesaj : 30-Oca-2011, 01:49

Bu Konu İçin Etiketler

Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com