Dünya Sağlık Örgütü(WHO) tarafından yayınlanan bir deklerasyona göre, sağlık şu şekilde tanımlanmıştır;

Sağlık: Herhangi bir hastalık ve güçsüzlük halinin olmaması ve bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam bir iyi olma durumudur.

Sağlığı etkileyen ana faktörler şunlardır;
%10 sosyal koşullar;
%8 tıbbi koşullar;
%7 iklimsel koşullar;
%15 kalıtsal koşullar;
%60 yaşam şekli.

Sağlığı direk ve dolaylı yönden etkileyen kirlenmeler

Modern kirlilik ve Gıdalarımıza Yabancı Maddelerin Karışma Yolları
1- Meyve, sebze, hububata katılan gübreler ve diğer gıdalar üzerinde kalan artık tarım ilaçları.
2- Katkılar, gıda boyaları ve hazır ve çabuk donan gıdalara katılan esanslar.
3- Hayvan besinlerinde bulunan antibiyotikler, hormonlar v.b.
4- Pişirme süresi boyunca yıkıma uğramış (bozulmuş)besinler.

Çevre ve hava kirliliği
1- Endüstriyel atık gazlar.
2- Çeşitli bina iç malzemelerinden kaynaklanan ev kirliliği.

Su kaynaklarının kirliliği
1- Endüstriyel atık sular.
2- Suda biriken mikroplar.
3- Gübreler,tarım ilaçları,
4- Sıcak musluğunda biriken kirlilik.
5- Düzenlenmemiş(sağlıksız)içme suyu.

Modern konforun sebep olduğu kirlilik
Televizyon,radyo,yüksek-gerilim hatları, mikrodalgalar, bilgisayarlar,cep telefonları,fotokopi makineleri,güçlü ışık yansıması ve düşük frekanslı radyasyon dahil bütün bunlar sağlığı etkilemektedir. Gürültü kirliliği Otomobiller, makineler, motorlar, insan sesleri v.b. birçok ses kişi rahatsız eder ve dayanılmaz bir duruma sokar.

Sağlık Standartları Nelerdir?
Sağlık; dengeli bir diyet, yeterli uyku, makul egzersiz ve ruhi sessizlik gerektirmektedir.

Sağlıklı bir kişi aşağıdaki özellikleri taşır:
1-Yeterli enerji, günlük hayatın getirdiği aşırı stresten kolaylıkla etkilenmemek ve istediği tüm hareketleri zorlanmadan yapabilmek.
2-Pozitif bir davranışla birlikte iyimserlik,herhangi bir kararı alırken,ciddiyet göstermek fakat aynı zamanda müşfik olmak.
3-Acil durumlarda soğukkanlılık göstermek ve aynı zamanda gerekli değişiklikleri yapabilmek.
4-Yaygın hastalıklara ve soğuğa karşı direnç gösterebilmek.
5-Düzgün bir duruşta vücudun her parçasının düzgün bir şekilde çalışması ve sağlıklı bir kilo ile birlikte bu kiloyla orantılı bir vücut.
6-Parlak gözler, hazırcevap ve çabuk kızmamak.
7-Kepeksiz veya az kepekli parlak bir saç.
8-Ağrısız veya çürüksüz bir ağızla birlikte sağlıklı bir dişeti yapısı.
9-Elastik kaslar ve deri ile birlikte çevik ve hareketli bir yürüyüş.
10-İyi bir dinlenme ve uyuma kabiliyeti

Beslenmenin temel konsepti

Beslenme nedir: İnsan bedeninin aldığı gıda ve besinleri özümlediği ve kullandığı bir süreç, ve aynı zamanda kişinin psikolojik ihtiyaçlarının temini için aldığı gıdaların işlenip psikolojik süreçte kullanılması işlemi.

Uygun Gıda: Uygun ve makul bir diyet ve gıdanın sağlıklı bir şekilde pişirilmesi ve işlenmesi,ve böylece insan vücudu için gerekli termal enerjinin ve çeşitli besleyicilerin sağlanarak ve bütün besleyicilerin bir dengeli süreç boyunca alınarak vücudun normal sağlığını ve psikolojik ihtiyaçlarının sağlanmasıdır.

Besleyiciler: Normal fizyolojik fonksiyonların bakımı ve normal büyüme, metabolizma ve çalışma için vücudun ihtiyaçlarının sağlanması için insanlar devamlı bir şekilde gerekli besleyicileri günlük olarak almalıdırlar. Bu besleyiciler yedi kategoriye ayrılarak proteinler , vitaminler, mineraller, yağlar, şekerler, su ve selüloz diye sıralanabilir. Beslenme ve sağlık İnsanlar gıdanın hayati bir önemi olduğunu düşünürler. Hayatın gidişatı boyunca,gıdalar hücreleri besleyerek organların, sistemlerin ve dokuların beslenerek uyumlu bir şekilde çalışmasını ve hareketlerini düzenleyecek olan temel yapıtaşı hücreyi besleyerek hücre içi gerekli olan enerjinin üretilmesini sağlarlar. İnsan hayatı; düzenli bir sulamaya,gübrelemeye ve toprağının işlenmesine ihtiyaç duyan ve büyümesi için gerekli enerjiye ihtiyacı olan küçük bir ağaca benzer. İşte insan hayatı içinde beslenmenin önemi bundan ibarettir.

Gıdaları temin edebilmek için,sadece dengeli bir beslenme ile hastalığa sebep olabilecek Yin ve Yang arasında bir dengesizlik oluşması engellenebilir. Gıdasal bir beslenme akılcı ve bilimsel olmalıdır. Kişi hasta olduğunda,o kişi tedavi olur; Kişi sağlıklı ise o kişi hastalığa karşı korumadadır. Bu yüzden,hastalığı önleme, sağlığı koruma hususunda en önde gelen konudur.

Sağlıklı ve dengeli beslenme,modern bir yaşam stili vücudun bağışıklık sistemini ayarlar ve arttırır. "Sağlığı koruyarak neşeli bir yaşam" Hastalık oluşmasını önleyerek oluşturulan aktif bir sağlık koruma rejimi, beslenme aracılığıyla iyi bir sağlık kazandırır ve böylece bu da yaşam kalitesini arttırır. Yetersiz beslenme, fazla yeme ve dengesiz beslenme gibi hususlar kişinin sağlığını doğrudan etkileyen kötü beslenmenin en belirgin örnekleridir. Sağlıklı bir hayat yaşamak isteyen kişi düzgün bir beslenme rejimini devamlı bir surette takip etmelidir. Sağlık uzun süreli bir bakım gerektirir. Gıdasal destek esas olarak dışardan alınan yiyeceklerden sağlanır.

Bununla birlikte ,yemenin üç ayrı çeşidi bulunmaktadır:

1. Hayatta kalmak için yeme;
2. İştahını bastırma; Dengeli beslenme,örnek olarak kişinin sevdiği gıdaları kontrollü bir şekilde alması ve sevmediği şeyleri de özenli ve dikkatli bir şekilde tüketmesi. Yeme eyleminde uygulanması gereken çözüm yolu;ılımlık, sebzeler, aşırı pişmiş yiyeceklerin tüketilmemesi, yavaş yemek yeme, hafif tat, tazelik;çeşitlilik, soğukluk, ayırma ,ileri, ve kaçınmadır. Kişi sadece bu kurallara dikkat ederek sağlıklı bir vücuda sahip olabilir ve en güvenli bir şekilde hayatını yaşayabilir.