Mersin il merkezinde çarşı içerisinde bulunan bu cami, 1870 yılında yaptırılmıştır. Cami avlusundaki çeşmenin kitabesinden Sultan Abdülaziz’in annesi Bezmialem Valide Sultan’ın vakfı olduğu öğrenilmiştir.
Cami kesme taştan yapılmıştır. İbadet mekânının içerisi iki sıra halinde yuvarlak payelerle üç sahna bölünmüştür. Payeler birbirlerine hafif sivri kemerlerle bağlanmıştır. Mihrap silmeli dikdörtgen bir çerçeve içerisine alınmış niş şeklindedir. İçerisinde bezeme bulunmamaktadır. Caminin yanında kesme taştan bezemesiz minberi vardır. Caminin içerisinde de süsleme elemanlarına rastlanmamaktadır.

Cami 1901 ve 1943 yılında onarılmıştır. Cami günümüze özgünlüğünü büyük ölçüde yitirmiş olarak gelmiştir.