2 Sayfadan 1. 12 SonSon
Toplam 11 sonuçtan 1 ile 10 arası gösteriliyor
 1. #1

  Esmaül Hüsna Duaları ve Anlamları  Esmaül Hüsna Anlamları


  "Allah"
  O kendinden baska hiç bir ilah bulunmayan tek : AllaH

  2
  "er-Rahman"
  Esirgeyici,bütün mahlukatina rahmetiyle muamele eden(dünyada).

  3
  "er-Rahîm"
  Bagislayici,sevdiklerine ve müminlere merhamet eden(ahirette).

  4
  "el-Melik"
  Mülkün sahibi,mülk ve saltanat devaml olan.

  5
  "el-Kuddüs"
  Her türlü eksiklik ve ayplardan münezzeh olan.

  6
  "el-Selam"
  Her çesit afet ve kederlerden emin olan.

  7
  "el-Mü'min"
  Kullarina emniyet veren.Kendinin ve peygamberlerinin dogrulugunu ortaya koyan, kullarina yaptigi va'dinde sadik.

  8
  "el-Müheymin"
  Saltanat hakkinda diledigi gibi tasarruf eden, her seyi gözetip koruyan.

  9
  "el-Aziz"
  Izzet sahibi, malup edilmesi imkansz olan, her eye galip olan.

  10
  "el-Cebbar"
  Azamet ve kudret sahibi, istedigini mutlak yapan, diledigine muktedir olan.


  11
  "el-Mütekebbir"
  Ululuk sahibi,her seyde ve her hadisede büyüklügünü gösteren.

  12
  "el-Halk"
  Her seyin varligin ve geçirecegi halleri takdir eden, yaratan, yoktan vareden, büyüklükte esi olmayan.

  13
  "el-Bari"
  Her seyin aza ve organlarini birbirine uygun yaratan.


  14
  "el-Musavvir"
  Tasvir eden , her seye bir sekil ve hususiyet veren.

  15
  "el-Gaffar"
  Kullarinin günahini örten, magfireti çok,günahlar bagislayici.

  16
  "el-Kahhar"
  Her seye,her istedigini yapacak surette, galip ve hakim olan.

  17
  "el-Vehhab"
  Çok fazla ihsan eden, çesit çesit nimetleri daima bagislayan.

  18
  "el-Rezzak"
  Bütün mahlukatin rizkini veren ve ihtiyacini karsilayan.

  19
  "el-Fettah"
  Her türlü müskülleri açan ve kolaylastiran, darliktan kurtaran.


  20
  "el-Alîm"
  Her seyi en ince noktasina kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.

  21
  "el-Kabd"
  Diledigine darlik veren, sikan, daraltan.

  22
  "el-Bast":
  Diledigine bolluk veren, açan, genisleten.

  23
  "el-Hafd"
  Yukaridan asaya indiren, alçaltan, dereceleri düsüren.

  24
  "el-Rafi"
  Yukari kaldiran, yükselten, dereceleri yükselten.

  25
  ''el-Mu'iz"
  izzet veren, aziz kilan.

  26
  "el-Muzill"
  Zillete düsüren, hor ve hakir eden.

  27
  "el-Semi"
  Her seyi isiten, kullarinin niyazini kabul eden.

  28
  "el-Basir"
  Her seyi gören.

  29
  "el-Hakem"
  Hikmet sahibi olan, yaptigi her iste hikmeti gözeten, hükmeden.

  30
  "el-Adl"
  Son derece adaletli olan.

  31
  "el-Latif"
  En ince islerin bütün inceliklerini bilen,lütuf ve ihsan sahibi olan.

  32
  "el-Habir"
  Herseyin iç yüzünden, gizli taraflarindan haberi olan.

  33
  "el-Halim"
  Yumusak davranan, hilmi çok olan.

  34
  "el-Azim"
  Pek azametli olan, yüce.

  35
  "el-Gafur"
  Çok bagislayan, magfireti çok.

  36
  "el-Sekûr"
  Kendini rizasi için yapilan amelleri daha ziyadesi ile karlayan.

  37
  "el-Aliyy"
  Çok yüce.

  38
  "el-Kebir"
  Pek büyük.

  39
  "el-Hafîz"
  Yapilan isleri bütün tafsilatyla hifzeden, her seyi afet ve belâdan koruyan.

  40
  "el-Mukit"
  Bilen, tayin eden. Her yaradilmisin rizkini veren.

  41
  "el-Hasîb"
  Herkesin hayat boyunca yaptiklarnin bütün teferruatyla hesabini iyi bilen. Mahlukatina kafi olan.

  42
  "el-Celîl"
  Azamet , ululuk sahibi olan.

  43
  "el-Kerîm"
  Çok ikram edici

  44
  "el-Rakîb"
  Bütün varliklar ve bütün isler murakabesi altinda bulunan.

  45
  "el-Mucîb"
  Kendine yalvaranlarin isteklerini veren, dualarn kabul eden.


  46
  " el-Vasi' "
  Lütfu bol olan, tüm niteliklerinde sonsuzluk derecesinde genis olan.

  47
  "el-Hakîm"
  Emirleri, kelam ve bütün ileri hikmetli, hikmet sahibi olan.

  48
  "el-Vedûd"
  Kullarini en fazla seven, sevilmeye en layik olan.

  49
  "el-Mecîd"
  San, serefi çok üstün olan.

  50
  "el-Ba'is"
  Ölüleri dirilten , kabirlerden çikaran.

  51
  "el-Sehîd"
  Her zaman ve her yerde hazir ve nazir olan.

  52
  "el-Hakk"
  Vacib'ul vücud olan,varligi hiç degismeden duran.

  53
  "el-Vekil"
  Tevekkül sahiplerinin isini düzeltip onlardan daha iyi temin eden.

  54
  "el-Kaviyy"
  Pek kuvvetli.

  55
  "el-Metin"
  Pek güçlü.

  56
  "el-Veliyy"
  Mu'min kullarnin dostu.

  57
  "el-Hamîd"
  Ancak kendine hamd edilen,bütün varligin diliyle övülen.

  58
  "el-Muhsi"
  Sonsuza kadar da olsa, herseyin sayisini bilen.


  59
  "el-Mubdi"
  Mahlukati maddesiz ve örneksiz olarak bastan yaratan.

  60
  "el-Mui'd"
  Yaradilmislari yok ettikten sonra tekrar yaratan.

  61
  "el-Muhyi"
  ihya eden, dirilten, can bagislayan,saglik veren.

  62
  "el-Mumit"
  Canli mahlukatin ölümünü yaratan, öldüren.

  63
  "el-Hayy"
  Diri, tam ve mükemmel manasyla hayat sahibi

  64
  "el-Kayyum"
  Yarattiklarnin isini çeviren, her isleneni bilen, evveli olmayan.

  65
  "el-Vacid"
  istediini, istedigi vakit bulan.

  66
  "el-Macid"
  Kadri ve an büyük, kerem ve hosgörüsü bol.

  67
  "el-Vahid"
  Tek. Zat'inda, sifatlarnda, isimlerinde, ef'alinde orta ve benzeri olmayan.

  68
  "el-Samed"
  Her seyin muhtaç oldugu, fakat hiç bireye muhtaç olmayan.

  69
  "el-Kâdir"
  stedigini, istedigi gibi yaratmaya muktedir olan.

  70
  "el-Muktedir"
  Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde diledigi gibi tasarruf eden.

  71
  "el-Mukaddim"
  istedigini öne getiren, öne alan.

  72
  "el-Muahhir"
  istedigini geri koyan, arkaya birakan.

  73
  "el-Evvel"
  Her seyden önce var olan.

  74
  "el-Ahir"
  Her sey helak olduktan sonra geri kalan.

  75
  "el-Zahir"
  Varligi sayisiz delillerle açik olan.

  76
  "el-Batin"
  Akillarin idrak edemeyecegi, yüceligi gizli olan.

  77
  "el-Vâli"
  Evreni ve evrendeki bütün olaylar tek basina idare eden.

  78
  "el-Müteâlî"
  Aklin mümkün gördügü her seyden, her halden pek yüce olan.

  79
  "el-Berr"
  Kullarna iyilik ve ihsan, nimetleri bol olan.

  80
  "el-Tevvâb"
  Tevbeleri kabul edip günahlari bagislayan.

  81
  "el-Muntakîm"
  Günahkarlara, adaletiyle, hakettikleri cezayi veren.

  82
  "el-Afuvv"
  Affeden, magfiret eden.

  83
  "el-Rauf"
  Merhamet edici, pek sefkatli.

  84
  "Mâlik'ül-Mülk"
  Mülkün ebedi-ezeli sahibi.

  85
  "Zülcelâli ve'l ikrâm"
  Hem azamet sahibi, hem fazl u kerem sahibi.

  86
  "el-Muksit"
  Hükümleri ve ileri yerli yerinde olan.

  87
  " el-Cami' "
  istedigini istedigi zaman istedigi yerde toplayan.

  88
  "el-Ganiyy"
  Çok zengin, hiç bireye muhtaç olmayan.

  89
  "el-Muni"
  Diledigine zenginlik veren, müstagni kilan.

  90
  " el-Mani' "
  Baz seylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen.

  91
  "el-Darr"
  Keder ve zarar verecek seyleri yaratan, hüsrana ugratan.

  92
  " el-Nafi' "
  Hayir ve menfaat verecek eyleri yaratan, faydalandran.

  93
  "el-Nur"
  Alemleri nurlandiran, diledigine nur veren, nur olan.

  94
  "el-Hadî"
  Hidayete kavusturan, kulunu hayirla muvaffak kilan.

  95
  " el-Bedi' "
  Örneksiz, misalsiz ve hayret verici alemler yaratan.

  96
  "el-Bakî"
  Varlinin sonu bulunmayan, ebedi olan.

  97
  "el-Varis"
  Varligi devam eden, servetlerin hakiki sahibi.

  98
  "el-Resîd"
  Bütün alemleri dosdogru bir nizam ve hikmetle akibetine ulastiran.

  99
  "es-Sabûr"
  Çok sabirli olan, isyankarlardan acele intikam almayan...

  Celle Celâlühu
  Esmaül Hüsna Duaları


  Allah;
  Sensin Allah ,
  Sanadır kulluğum, Sendedir çarem,
  Seninledir varlığım Seni arar ruhum Seni anar kalbim, başkasına değil Sana muhtacım,
  başkasını değil Seni çağırırım,
  başkası yaradılmıştır ,Sen Yaradansın,
  başkası devamsızdır Sen Daimsin ve daim Eyleyensin,
  başkaları muhtaçtır Sen ihtiyaçsızsın ,ihtiyaçları görensin,
  başka İlah yok Sen Allahsın,
  Senki eşi benzeri Olmayansın
  Senki bütün eksiksiz sıfatların Sahibisin
  Cemaline çevir yüzümü, başkasına Rağbet ettirme kalbimi...  Ya-Rahman
  Sen öyle Rahmet edersinki;
  Rahmetinin bir cilvesi cennetim olur,
  Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğum olur,
  Rahmetinin bir damlası herkezin rızkına kefil olur,
  Şu çorak gönlüme Merhametini indir,
  şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir...


  ya- Rahim
  Öylesine Rahimsinki; kulağımı sözüne muhattap eylersin
  aklıma Vahyinle tenezzül edersin
  öylesine Rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin,

  istenmediğinde de lütfedersin...
  öylesine Rahimsin ki hak edene hepten verirsin haketmeyene bile çok bahşedersin
  öyle Rahimsin ki ;
  dünyayı bu kadar güzel eylersin
  Ahireti ondan daha güzel eylersin...
  yarabbi korkudan emın eyle beni ,hüzünden azad eyle kalbimi
  ateşten uzak eyle beni
  hicrana düşürme kalbimi
  rahmetini rahmine al beni merhametinin kucağına al kalbimi
  ya MELİK

  Kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm Senin
  gökler yarılırken sahibim sensin, yıldızlar dağılırken sahibim Sensin
  varlığım bana ait değil varım yorum Senin
  elimde olanlar benim değil, sahiplendiklerimde Senin
  yokluğa düşürme beni, an Senin
  darlık verme kalbime mekan Senin  ya Kuddûs
  Sensin kuddûs kûdsiyet Sendendir,
  bundan öte laf olmaz Sen dilemessen hiçbirşey pak sayılmaz,
  gönlüm Sana yönelmedikçe saf olmaz,
  kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle, temizlenenlere muhabbet edersin,
  gönlümü muhabbetinle temizle...  ya Selam
  Sensin selam Sendendir selam ,
  emrini dinler ateş ki İbrahim aleyselam için serin ve selametli olur ,İbrahim aleyselam gibi dostluguna kabul eyle beni,
  İbrahim gibi ateşi gül eyle tenime ,gül gibi ateşten çiçekler açtır
  ruhumda selamını şebnem gibi dokundur kalbime  Ya Mumin
  Sen hidayetini göndermessen kalpler nasıl mutmain olur,
  Sen kalplere itminan vermessen kim inandığından emin olur

  Sen inandırmassan kim mümin kalır
  hevamın tuzağına düşürme beni , nefsimin eline bırakma beni
  öyle mümin eyleki beni pişmanlıklarım beni
  Sana döndürsün....  Ya Muheymin
  Sensin gariplerin sığınağı
  Sensin kimsesizlerin dayanağı
  Sensin Hakkı himaye eden Sensin aklımı aldanışlardan koruyan
  Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran
  Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin ,Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaad edersin
  Sen ki
  benim en küçük,en önemsiz , en gizli arzularımıda bilir bana merhamet edersin
  nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni
  aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni...  Ya Aziz
  İzzet Senindir Sendendir izzet
  Sen dilersen kimse zillete düşmez
  Sen vermessen kimsede İzzet kalmaz
  Kalbim yalnız sana kanar yakınlığınla aziz eyle kalbimi
  ruhum yalnız Seni arar,Huzurunla aziz eyle ruhumu
  Halim yalnız sana aşikar
  başkalarının yanında rezil etme beni

 2. #2
  Hadise bakılırsa,bazıları esmaları okumayı yanlış anlamış.

 3. #3

  Ya Cebbar
  Sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin
  Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin
  Senki zor kullanıp zulmedenleri, vicdanlarının pençesine hapsedersin
  bir sineği vasıta eylede ,nemrudlardan kurtar beni,
  Bir asayı vesile eylede firavunlara galip getir beni

  Ebabilleri gönderde ebrehelerin fiillerinden koru kalbimi
  Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme
  Aklımın beni saptırmasına geçit verme
  Hep itaat üzere sabit kıl beni...  Ya mütekkebbir
  Ben acizim Sen Kadirsin
  ben fakirim Sen Rahimsin
  ben ölüyüm sen Hãysın
  ben çaresizim Sen Ehadsın
  ben muhtacım Sen Samedsin

  ben sağırım işiten Sensin
  Ben körüm gören Sensin
  Ben dilsizim konuşan Sensin
  ben yaratılıyorum Yaratan Sensin
  ben yokum Vareden Sensin
  ben hiçim ama emellerim büyüktür,ben yoksulum ama isteklerim çoktur ,ben isterim çünkü Sen büyüksün
  Şahid yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi...


  Ya Halık
  Sen ol deyince herşey oluverir OL de olayım!
  Yarattıklarının arasında kalayım
  Halk ettiğin gibi ahlaklanayım Sen yarattın diye güzel olayım
  hep en güzel kıvamda kalayım...  Ya Bari
  Ruhum senin elinde bedenim sana emanettir
  yoklukta bırakma beni

  karanlıkta bırakma beni
  çirkinliğe daldırma beni
  güzel eyle her halimi...  Ya Musavvir

  yokluğa varlık suretini giydiren Sensin
  hiçliğe varlık boyasını çalan Sen
  güzeli güzel kılan ancak Senin tasvirindir
  Senki yüzümü benim için biricik sevdiklerim için tanıdık eylersin
  Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi  Ya Gaffar
  Gizli pişmanlıklarımı bilen Sensin ,
  gözyaşlarıma değer veren Sensin
  bilirim;
  Rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar
  Rahmetinle arındır bağışla beni...

  Ya Kahhar
  Sen öyle Kahharsın ki kahrında lütfun çok kahrında acelen yok
  Sen öyle Kahharsın ki kahrında adalet var
  kahrına sınır yok
  düşmanımız çok aczimiz nihayetsizdir

  Kahrınla helak eyle zalimleri  Ya Vahhab
  yokluğa sırf yok olduğu için varlık Bahşerdersin
  nankörlerin bile rızkını kesmez ,inkar edenlere bile nefes Verirsin
  varlığım Senin Lutfundur Senin İhsanındır
  aciz varlığıma Lütfunu İhsanını daim eyle....  Ya Rezzak
  hazinende yok yoktur
  "OL" dersin herşey olur
  Yarattığın her canlının rızkı Senin katında saklıdır

  Vahyin mümin kalplerin serin akılların rızkıdır
  YaRabbi
  Sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir
  Senin fakirin eyle beni
  Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir
  sofranda ağırla beni....  Ya Fettah
  Damla kadarda olsa sevabım
  Lutfeylede cennetini aç bana
  şaşkın da olsa aklım
  Kerem eylede sana gelen yolları aç bana!...  Ya Alîm
  Senin için bilmenin başı yoktur ,ben ancak sonradan bilirim
  Senin bilmediğin bir an yoktur, ben ancak bazen bilirim
  Sen açık edip söylediğimide bilirsin,
  Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin,
  unutup kendimden sakladığımı da bilirsin.
  Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım kendime aklım ermez
  Sen beni benden çok bilensin.
  Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım
  kendime kendim yetmez sen bana benden çok sırdaşsın
  bildiğimi bilenlerden eyle beni
  bilmediğimi bilenlerden eyle beni
  Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni...  Ya Kabîd ------------------Ya Bâsit
  Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni,
  Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni
  Takdir Senindir...
  Yarabbi Senki imkansızı mümkün kılarsın Darda koyma beni
  Dara düştüğümde de şükredenlerden eyle beni
  Senki Asılları yanında tutarsın
  Gölgede bırakma beni...


  --- Sonraki mesaj ---


  Ya Hafıd
  öyle Hafidsinki yokluğa yuvarlarsın varlığı ile gurura düşeni

  öyle Hafidsinki zillete düşürürsün kendisini yücelteni
  gururdan azad eyle nefsimi
  zillete düşürme kalbimi...  Ya Rafî
  Secdelerimle sultan Eyle beni

  kulluğumla Şereflendir beni
  katında Rutbelendir beni
  iyiler arasında An beni
  yükseklere Al beni  Ya Muizz
  izzetim varsa ancak Senin verdiğin kadardır

  yalnız Sana itaat etmenin izzetini ver bana
  İzzetine ayna et fakiri


  Ya Muzil
  Sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir
  Senin kapına gelmeyen, sonsuz çaresizlikler içindedir
  Sana muhtac oluşum en büyük şerefimdir
  cevapsız bırakma beni...

  Ya Semi
  Yare açık yare, yare açmaya yare, ne hacet?
  feryadım duyulur aşikare, Dile dökmeye ne hacet?
  güllerim döndü hare ,
  Hare küsmeye ne hacet?
  Dil avare, dudak biçare harelenmeye ne hacet?  Ya Basir
  körüm körlüğüme bile,
  körüm gördüğüme bile,
  körüm gösterdiklerine bile
  Vaad ettiğin cennetine bile körüm
  Senin Görmenle görür cümle gözler
  aç gözlerimi


  Ya Hakem

  Sen ki varlık ağacını ,yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vucuda getirensin.
  Sen ki kalbimi, bir lutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin
  kalbime değen sızıları ince ince söz eyle...
  yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle...
  dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle...  Ya Adl

  Sensin zulme ugrayanların dayanağı
  Sensin mahsun kalplerin sığınağı
  Senin adaletindir sığındığım
  Senin nizanındır güvendiğim
  Nefsime zulum etmekten koru beni
  Adaletine razı eyle nefsimi
  eğrilmekten koru kalbimi
  Rızana göre ölçülendir beni
  Nizanında güzel eyle akıbetimi
  kolay eyle sorgu sualimi
  hesap verme inceliği ile yaşat beni

  zulum etmekten uzak Eyle beni
  zulme ugramaktan Koru beni  Ya Latif
  Senin hükümlerin;
  herşeyin her haline inceden inceye nufüs eder

  Hükmüne razı olmayı lutfet bana....
  Lütfunu hakkımda hükmün eyle,
  Hükmünü hakkımda Latif eyle...  Ya Hãbir
  Gizlim saklım yok Senden , Gayrısı haldan anlar değil...

  sakladıklarımdan Sen haberdarsın başkaları sırdaşım değil...
  Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil
  gaybın haberleri Sana aittir ,hiçbirşey göründüğü gibi değil
  incecik sızılarımdan,ilk göz ağrılarımdan, Sen haberdarsın
  başkaları kalbimin sırlarına cahil...
  dertlerim sana ayandır,başkaları dertlerime gafil...  Ya Halim
  Sen ki cezalandırmakta acele etmez ,
  Af yolunu tutarsın
  Sen ki karşıma gazabından çok Rahmetini çıkarırsın,
  pişman olayım diye fırsat tanırsın.
  Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin.
  Mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin.
  Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip, beni nezaketle yaşatırsın
  Gaflet ve unutkanlığıma Rahmetinin tebessümü ile bakarsın

  Sonsuz Hilmine sığınırım!

  Ya Azim Gökler ve yer azametine şahittir Senin en sert taş Azametin karşısında yumuşar en yakıcı ateş Azametin karşısında serin olur Azametinle azmettir Hak yolunda bu fakiri  Ya Gafur
  Senin kapın hiç kapanırmı günahkarlara
  pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa?

  Ancak Senin bağışlamanla aklanır yüzüm
  Ancak Senin affınla temizlenir kalbim
  Ancak Senin affınla biter utancım
  Yarabbi
  hesap gününde yüzümü kara çıkarma
  Gafur olan ancak Sensin
  Bağışla beni
  Akla  Ya Şekur
  Sen ki bana iman verdin dalalette bırakmadın
  bense sana şükrümde hep eksik , yetersiz kaldım
  Şükrünün lezzetini her dem tatdır kalbime, dilime
  şükredebilmek bile Senden gelen bir nimettir
  bu nimetin şuuruna erdir fakiri  Ya Alim
  En güzel sıfatlar bile Seni nitelemeye yetmez
  Senin lutfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar
  En mükemmel vasıflar bile Seni vasfetmeye yetmez
  Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar...
  Sen hertürlü tasavvurun ötesindesin,
  Sen hertürlü hayalin üzerindesin
  Sıfatlarına hayaller yetişemez,
  yüceliğine akıl sır ermez
  Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler
  Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler
  Aczime yüce kudretinle medet eyle
  fakrıma ulvi yakınlığınla imdat eyle

  Sen ki
  içimin içinde olup bitenleri bilensin
  yakınlığına al beni...

  Sen ki
  Yüceler yücesisinn
  Senden başkasına boyun eğdirme beni...


  Ya Kebir
  cümle efkãr dar kalır Senin kibriyanı anlamaya
  cümle sözler sığ kalır Senin büyüklüğünü anlatmaya
  bir Seni büyük bilenlerden eyle beni
  Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi

  kibriyanı anlıyacak akılla donat beni
  Celalinii görmekle genişlet kalbimi
  Ya Hafid
  Hıfzının hazinesinde alemm bir noktadan ibarettir

  Hıfzının aynasında ay ve guneş sönuk bir parıltıdan ibarettir
  bahar kışa döner bir gün gun akşama çıkar...
  sabahlar Sendendir,
  koru beni sabaha eriştir...
  yıldızlar söner bir gün dağlar yerinden oynar gökler Senindir
  koru beni, kapına yetiştir...
  gökler de ölür bir gün yer yerinden oynar
  her yer Senindir
  koru beni menzile yetiştir
  kuşlar dağılır birgün denizler kaynar
  ufuklar Senindir
  koru beni ötelere eriştir
  ismim unutulur bir gün,
  sesim boşlukta çınlar, yakınlıklar Sendendir
  koru beni yakınlığına eriştir.
  defterim açılır bir gün gunahlarım çok tutar takdir Senindir
  koru beni affını yetiştir..
  sözüm biter bir gün sessizlik uzar kelam Senındir koru beni müjdeni yetiştir....
  Ya Mûkit

  Sen ki herkezin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin
  Sana ayandır hertürlü niyet ve hareketim
  Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin
  Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim
  Sen ki zayıf ve acizleri yetim ve yoksulları

  kollayıp gözetirsin
  Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim
  Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin
  Sana aşikardır sevapca yoksulluğum ve eksikliğim
  niyetlerimi güzelleştir ihlasa eriştir beni
  ömrümü ebede bitiştir
  cennetine yerleştir beni
  yoksulluğuma rahmetine ayna eyle
  başkasına el açtırma
  günahlarımı gufranına bahane eyle
  yüzümü kara çıkarma


  Ya Hasib
  emellerim hesaba gelmez
  arzularım sayıya dökülmez
  defterimden yanlışları çıkar ki hesabım kolay olsun
  ihtiyaçlarımın en küçüğüne hayallerimin hiç birine elim yetişmez kalbimin sızılarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun!

  --- Sonraki mesaj ---

  Alıntı AяcнαηgєŁ Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Hadise bakılırsa,bazıları esmaları okumayı yanlış anlamış.

  Malesef, Baya bi yanlış anlaşılma var ve bu doğru açıklama ve betimlemeler ile insanlara doğru olan şekli ifade edilecektir.

 4. #4
  Duanın anlamlarını yazmışsınız bende esmaların dualarını yanı sıra anlamlarını yazdığınızı sanmıştım yanılmışım

 5. #5
  Alıntı sürgün Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Duanın anlamlarını yazmışsınız bende esmaların dualarını yanı sıra anlamlarını yazdığınızı sanmıştım yanılmışım
  Esmaül Hüsna Duaları ve Anlamları derken maksat esmaül hüsna ile doğru dua tercihi esmaül hüsnanın asıl anlamları şekildeki gibi ve duasıda malum anlamına yakışır bir şekilde sunum edilmiştir el açarken dua ederek o esmanın anlam tabiri ile dua etmek '' ne boyut kapısı açar - ne kapı aralar tam ortasında '' umduğunuzu bulamadığınız için üzgünüm

  ALLAH kabul etsin.

 6. #6
  esmanın arapça duasını okumak daha faziletlidir, anlamını okumak dua yerine nasıl geçer

 7. #7
  O'nun birinci ismi, isimler sultânıdır,
  Her ânın, her mekânın, her cânın cânânıdır,
  Kur'ân'da ilk âyetin başlangıç kelâmıdır,
  Her zerre ''ALLAH'' diye, O'nu söyler durmadan...


  --- Sonraki mesaj ---


  Vârettiği her şeyi, ayırdetmeden gören,
  Her şeye adâletle, hayır ve rahmet veren,
  Her mahlûkâ acıyan ve çâreler gönderen,
  [B]Sonsuz merhametiyle, âleme RAHMÂN dır O

 8. #8
  Alıntı sürgün Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  esmanın arapça duasını okumak daha faziletlidir, anlamını okumak dua yerine nasıl geçer
  Şüphesiz öyledir :) buda güzel bir seçenektir Allaha seslenişte kulun rabbine inancı çok önemli ha esmaül hüsnanın arapçası ha türkçesi ha latincesi varolsun ''kalbçe'' inancı doğrultusunda..doğru inanç ve doğru tevekkülle ona sığınması asıl mesele hayırlısı olsun.

 9. #9
  Dünya nîmetlerini, hayra kullananlara,
  Her lokmada haramı, helâli soranlara,
  Âhiret mekânını, dünyada kuranlara,
  Sonsuz bağışlarını lûtfeden RAHÎM dir O.

 10. #10
  Esmaül hüsnalar (anlamları) ile secdede (dua) ederken hürmet edinebiliriz

  Allahu tealaya secde halinde iken ona esmaül hüsnalar ile dua ederek isteklerimiz doğrultusunda acizliklerimizi esmaül hüsnalar hürmetine dile getirebiliriz esmaül hüsnalar milyon sırrı yüzlerce tecellisi ile içinde barındırır esmaül hüsnanın insana zararı olamayacağı gibi insanlara faydası ilahi tecellisi doğrultusunda amel ve ecir olarak yansır bunun gibide sıkıntılarımız ve eksiklerimiz için esmaül hüsnaları dile getirerek vesilesi hürmetine dua edebilir ve esma celilelerin anlamları doğrultusunda dilek dileyebiliriz esmaül hüsnaların çıkardığı kıvılcımlar ile kainatın anahtarını içinde barındırır insanın nar kadar derdi esma nuru ile dualar ve zikirler eşliğinde nur olur duayla zikir birleştiğinde nuru ala nurdur insan bu vesile ile hayırlara erişmekte herhalükardır nitekim Allahın izniyle

  doğru olan zikirden şaşmamak ve doğru niyetle doğrultusunda Rabbimizden niyazda bulunmaktır.


  Düşüncen konuşmana, Konuşman hareketine,


  Hareketin kaderine yansır, GüzeL düşün. GüzeL yaşa..!"

  ____Hz. MevLâna


2 Sayfadan 1. 12 SonSon

Benzer Konular

 1. Esmaül Hüsna Havası
  Konuyu Açan: feo, Forum: Havas & Hüddam.
  Cevap: 10
  Son Mesaj : 11-Nis-2015, 22:44
 2. Esmaül Hüsna İle İlgili Tüm Celp Muhabbet Uygulamaları Paylaşım Alanı
  Konuyu Açan: charmed, Forum: Havas & Hüddam Soru ve Yardım.
  Cevap: 3997
  Son Mesaj : 22-Oca-2014, 10:55
 3. Esmaül Hüsna Yorumu
  Konuyu Açan: majisyen, Forum: Havas & Hüddam.
  Cevap: 85
  Son Mesaj : 02-Haz-2013, 19:56
 4. Esmaul Husna
  Konuyu Açan: hak63, Forum: Havas & Hüddam.
  Cevap: 12
  Son Mesaj : 04-Eyl-2010, 21:05
Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com