bi avuç toprak alınıp bu toprak üzerine
'' allahümme inni es'elüke ya rabbül Erbabi,ya Rezzakül halki bi gayri hisab.en tüsahhir li ruhaniyetti hazel harfi,li yakdu havaici,fe ileyke eşkü,zaif kuvveti ve bike estainü ve entel müstean,ve aleyke ettekelan vela havle kuvvete illa billahil aliyyil azimi,ecib ya hadimi harfül bai bi hububil eryahi ve müstakarrül ervahi ve cerhebub ve cerhebub ve kerkub ve kerkub ve nehut ve nehut ve sigub ve sigub ve sayup ve sayup ecib bi hakkı men ibtela eyyüb ve bil mustafa el mahbub aleyhima bima fihi mine-ssırri ıstahleytüke ve ehaztü nasıyetike billezi kale lemenil mülkül yevme,lillahül vahidül kahhar,vehhab vehhab vehhab yerzuku men yeşaü bi gayrı hisab'' okuyup sonra eşkiyaların yüzüne doğru serpilirse onların hepsinin gözleri kör kulakları işitmez olur.
Kaynak:Şemsül mearif_İmam ahmet ali el buni