Sonsuz seven, sonsuz bağışlayan Allah’ın adıyla
De ki: Yarattıklarının şerrinden, karanlık bastığında gecenin (bedenin, tabiatın, duygusallığın, bilinç altının ve cehaletin)şerrinden, düğümlere üfleyen büyücülerin (karanlık işlere düşkün insanların ve cinlerin) şerrinden ve haset ettiğinde, hasetçinin şerrinden Sabah Aydınlığının Rabbine sığınırım. (Felak Suresi)

Sonsuz seven, sonsuz bağışlayan Allah’ın adıyla
De ki: Cinlerden ve insanlardan olan şeytanların şerrinden, insanların içine sinsice vesvese verenin şerrinden İnsanların Rabbine, İnsanların İlahına, İnsanların Malikine sığınırım.(Nas Suresi)


(Gerçek bir Rabbe, Malike ve İlaha sahip olduğunun bilincinde olanlar O’ndan başkasına sığınmaz, O’nun dışında kimseden yardım istemez ve O’nun himayesinden başka himaye aramazlar. Allah, gerçek bir Rab, Malik ve İlah olmakla, kendisine inanların tek koruyucusu, hamisi, yardımcısı, destekleyicisi ve dostudur. Onların bütün işlerini üslenmiş ve himayesine almıştır. Kul, sıkıntı ve felaket anlarında, düşmanlarıyla karşılaştığı anlarda nasıl Rabbine, Malikine ve İlahına sığınmasın ki?)

İBNİ KAYYİM EL CEVZİYYE (R.A.)


Felak ve Nas Surelerinden azami faydayı almak için günlük yaşamımızda da Allah'tan başkasına güvenmemeli, Allah'tan başkasına sığınmamalı, kendimize Allah'tan başka koruyucular edinmemeli, Allah'tan başkasının yardımına güvenmemeliyiz.