Halid Ziya Uşaklıgil Biyografisi-halit_ziya.jpg
Halid Ziya UŞAKLIGİL Biyografisi
İstanbulda 1867 senesinde dünyaya geldi. İstanbulda 1945 senesinde hayata gözlerin yumdu. Öğrenimine fatih askeriyede başlayan Halid Ziya UŞAKLIGİL İzmire ailesinin işlerindeki sıkıntılar neden ile göçmüşlerdir. İzmir rüştiyesinde okumuştur. Fransızca derslerini özel olarak almıştır. Mechitariste eğitimine devam etti. Mechitaris Katolik rahiplerin yönetiminde olan bir okuldu. Son sınıfta ayrılmıştır. Fransızca öğretmenliğini izmir rüştiyesinde yapmıştır. Osmanlı bankasında görev aldı. Fransızca dersleri ve edebiyat derslerini izmir idadisinde verdi. İstanbul reji idaresinde başkatip olması 1893 senesini bulmaktadır. Reji komiserliği 2. Meşrutiyetten sonra olmuştur. İstanbul üniversitesinde estetik ve batı edebiyatı derslerinde görev aldı. Mabeyn başkatibliğine 1909 senesinde ulaştı. Meclisi ayan üyeliğine ise 1911 senesinde seçildi. İttihat ve terakkinin iktidardan düşmesinden sonra reji başkanı oldu. Yalısına çekilmesi ise cumhuriyetten sonra olmuştur.
İlk önce çeviriler ardından şiirler yazdı. Nevruz gazetesini 1884 senesi ve 1885 senesinde, hizmet gazetesini ise 1886 senesinde çıkartan Halid Ziya UŞAKLIGİL edebiyatı cedide topluluğuna 1896 senesinde katıldı. Yazarlığı ise 1901 senesinde bıraktı. Mai ve siyah romanını bilmeyen yoktur. İlk büyük türk romanı olarak Aşkı memnu 1925 senesinde yayınlanmıştır.