A-FINDIK

Yıllık yağışın bol ve düzenli olduğu, kışların ılık geçtiği yerlerde yetişir.
*Kışların uzun ve soğuk geçtiği yıllarda üretim olumsuz etkilenir.Devirli bitki olduğu için bir yıl az, bir yıl çok ürün verir.

*Başta Ordu-Giresun olmak üzere, Doğu ve Batı Karadeniz , Marmara(Adapazarı) yetiştirilir.

*Türkiye fındık üretiminde dünyada ilk sırada yer alır.

B-TURUNÇGİLLER(NARENCİYE)

Kış ılıklığı olan, geçirimli ve kireç oranı yüksek olan topraklarda yetişir.
*Kış sıcaklıklarının 0 derecenin altına düşmediği Akdeniz,Güney Ege, Güney Marmara ve Doğu Karadeniz kıyılarında yetişir.

*Batı Avrupa ülkelerine ihraç edilir

UYARI:Narenciye tarımının yapıldığı yörelerde iklimin temel özelliği sıcaklığın bütün yıl sıfır derecenin üstünde olmasıdır.

C-İNCİR

Yüksek sıcaklık ister. Soğuğa ve don olaylarına karşı dayanıksızdır.
*Türkiye incir üretiminde Ege Bölge’si (Büyük ve Küçük Menderes Ovaları, Aydın, İzmir) ilk sırada yer alır(%80)

Ayrıca Akdeniz, Marmara, yer yer Karadeniz bölgesinde yetişir

*Türkiye dünya incir üretiminde ilk sırada yer alır.Kuru olarak ihraç edilir.

D-ELMA

Türkiye’de üzümden sonra yetişme alanı ve miktarı en çok olan meyvedir.Soğuğa dayanıklıdır.

*En fazla İç Anadolu ve bu bölgeye yakın yerlerdir.(Amasya, Niğde,Nevşehir,Isparta, Burdur)

*En az Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yetişir.

E-ANTEP FISTIĞI

Volkanik sahalarda iyi yetişir.Yazların sıcak ve kurak geçmesi gerekir.Devirli bitkidir.Yetişme alanı dardır.

*Güneydoğu Anadolu Bölgesinde (Antep,Urfa,Adıyaman) yetişir.

*İhraç edilir.

F-MUZ

Üretimin tamamı Akdeniz Bölgesindedir(Anamur-Alanya).Soğuğa dayanıksızdır.

G-KAYISI

Karasal iklimin alçak alanlarında yetişir.İlkbahar donlarından zarar görür.Malatya, Konya, Ankara

2- SEBZECİLİK

*Aynı topraktan yılda birkaç kez ürün alınan bölge Akdeniz

*Sebzelerin olgunlaşması sıcaklığa bağlı olarak bölgeden bölgeye değişir(Yükselti,enlem)

*Sebze üretimi en fazla olan bölgeler Akdeniz, Marmara,Ege

*Sebzeciğin gelişmesinde ve devamlılığında seracılık önemlidir

UYARI:Tahıl tarımı yapılan yerlerde sebze tarımının yapılmaya başlanması sulama şartlarının geliştiğini gösterir.

UYARI: Sebzeler çabuk bozulduğu için destekleme alımı yapılmaz

UYARI: Sebze tarımı Karadeniz bölgesin güneşlenme süresinin azlığı

*Doğu Anadolu’da yaz mevsiminin kısa geçmesi

*Güneydoğu ve İç Anadolu’da yaz kuraklığı ve yetersiz sulama imkanlarından dolayı olumsuz etkilenir.

*Güney kıyılarımızda Çukurova önemlidir.

UYARI:Turfandacılıkta en önemli etken, soğuk rüzgarlardan korunmuş,güneye bakan bol güneş alan ekim dikim alanlarının bulunmasıdır.

10- SERACILIK

Amaç mevsimi dışında sebze üretmektir.

*Seracılık güneşlenme süresinin uzun olduğu, kış mevsiminin ılık geçtiği Akdeniz ve Ege bölgelerinde yaygındır.Bu bölgelerde seracılığın maliyeti düşüktür.

11- YEM BİTKİLERİ

Ülkemizde çayı ve meraların veriminin düşmesi, ahır hayvancılığının gelişmesi nedeniyle yem bitkileri ihtiyacı artmıştır.

*Yonca, korunga,fiğ çavdar yulaf,darı, arpa önemli yem bitkileridir.