Botulismus. Sığır, koyun ve keçilerde Clostridium botulinum tip C ve tip D’ nin oluşturduğu bir toksienfeksiyondur.

Mera veya yemlerin fosfor ve proteince yetersizliği hayvnları kokuşmuş kadavra artıklarına (yabani su kanatlıları, kemirici ve sürüngen hayvanlar) yönelterek hastalık çıkışında önemli bir role sahiptir. Etken sporu ve botulismus toksini içeren materyalin alımı ile sporlar bağırsaklarda germinatif (üreme) faza geçerek toksikasyonu oluşturabileceği gibi bazen 1 g toksik materyalin alımı bir sığırın doğrudan ölümü için yeterli olabilmektedir.

Ölüm sonrası kaslara geçen etken yeni hayvanlar için öldürücü olmayı devam ettirir. Cl. botulinum toksini acetil kolin sentezini engeller ve motorik sinir sisteminde paralize neden olur ve paraliz sonucu oluşan bulgularla seyreder. Mortalite %90-95’e çıkabilir.

En etkin, en pratik, en ekonomik koruma aşılama ile sağlanır.