Hızır -aleyhisselâm- âb-ı hayâtı buluşuyla, Hazret-i Musa’yla yolculuğuyla «rehberlik» dendiğinde akla gelir olmuştur. Dua edilirken; «Hızır rehberin ola!» denilir. Şeyh Gālib, Hızır ve İlyâs’ın Hazret-i Peygamber’in yolunda gidenlere yani ümmet-i Muhammed’e, gece-gündüz yalınayak rehberlik ettiklerini söyler:Sâlikân-ı râhına mihriyle mah berg-i sefer
Pâ-bürehne Hızr u İlyâs oldı rehber rûz u şeb