2 Sayfadan 1. 12 SonSon
Toplam 15 sonuçtan 1 ile 10 arası gösteriliyor
 1. #1
  MALCOLMX

  Hz.Muhammed(S.A.V) in Mehdi ile İlgili Hadisleri

  resulullah buyuruyor:
  *mehdi bizden, ehl-i beyttendir. allah onu bir gecede zafere erdirecektir.
  *mehdi tıpkı zülkarneyn ve süleyman gibi dünyaya hükmedecektir. (2)
  *mehdi daha önce zulümle olan dünyayi adaletle dolduracaktır. (1)
  *ashab-ı kefh, mehdi'nin yardımcıları olacaktır.(1)
  *mehdinin yardımcılarının sayısı talud ile nehri geçenler kadardır. (1)
  *hiçbir tarafın ondan mahfuz kalmayacağı bir fitne zuhur edecek, bu fitne hemen başka bir tarafa yayılacak ve bu durum bir münadinin semadan seslenerek: "ey insanlar, emiriniz artık mehdidir" demesine kadar devam edecektir. (2)
  *sonra da hilafet, yeryüzünün en hayırlısı olan mehdiye evinde otururken gelecektir. (1)
  *alenen ve apaçık allah teala inkar edilinceye kadar hz. mehdi gelmez.(1)
  *ahir zamanda ümmetimin başına, sultanlarından şiddetli belalar gelir, öyle ki yerler müslümanlara dar gelir. o zaman allah, daha önce zulümle dolu olan dünyayi adaletle dolduran benim soyumdan birisini gönderecektir. (1)
  *yemin ederim ki bu ümmete öyle (şiddetli) belalar gelecek de, kişi zulümden gaddarlıktan kurtulmak için sığınacak bir yer bulamayacaktır. öyle sıkıntılı bir sırada allah teala akrabamdan benim hanedanımdan bir kimseyi gönderecek. (3)

  (1) kitab ul burhan fi alamet-il mehdiyy il ahirzaman
  (2) el-kavlu’l muhtasar fi alamatil mehdiyy-il muntazar
  (3) ölüm-kiyamet -ahiret ve ahir zaman alametleri
  --
  --------------------
  hz. mehdi ile ilgili güvenilir kaynaklarda rivayet edilen hadisler,

  1) tirmizi'nin sünen'inde 3 tane,
  2) ebu davud'un sünen'inde 8 tane,
  3) ibn-i mace'nin sünen'inde 8 tane,
  4) ahmed bin hanbel'in müsned'inde 12 tane,
  5) abdülrezzak b. hemmam'ın el-musannef'inde 8 tane,
  6) ibn ebi şeyhe'nin el-musannef'inde 14 tane,
  7) ibn hibban'ın sahih'inde 7 tane,
  8) heysemi'nin zevaid'inde 20 tane,
  9) suyuti'nin cami'us sağır'ında 8 tane,
  10) el-muttaki el-hindi'nin kenzü'l ummal'inde 59 tane,
  11) hakim'in müstedrek'inde 12 tane,
  12) deylemi'nin el-firdevs'inde 7 tane,
  13) darekutni'nin sünen'inde 1 tane olmak üzere, bu kaynaklarda hz. mehdi ile ilgili toplam 159 güvenilir hadis-i şerif bulunmaktadır.
  ayrıca büyük islam alimlerinden,
  ibn kesir 3,
  hafız busuri 2,
  zehebi 5,
  munziri 1,
  azimabadi 6,
  elbani 6 güvenilir hadis-i şerife eserlerinde yer vermişlerdir.

  eğer dünyadan bir gün bile kalsa, allah, o (hz. mehdi) idareyi ele alıncaya kadar o günü uzatırdı. (kitab-ül burhan fi alamet-il mehdiyy-il ahir zaman, s. 10)

  eğer dünyadan bir gece bile kalsa, allah onu uzatır ve ehli beytimden birisini (hz. mehdi) melik kılardı. (kitab-ül burhan fi alamet-il mehdiyy-il ahir zaman, s. 10)

  ümmetim arasında mehdi gelecektir... ümmetim onun zamanında iyi ve kötünün, benzeriyle nimetlenmediği bir nimetle nimetlenecek, sema üzerlerine bol yağmur yağdıracak, arz nebatından hiçbir şey saklamayacaktır. (kitab-ül burhan fi alamet-il mehdiyy-il ahir zaman, s. 9)

  dünyadan bir gece bile kalsa, allah o geceyi uzatır ve ehli beyt'imden birisi gelerek dünyaya hakim olurdu. onun adı adıma, babasının adı babamın adına uyar. daha önce yeryüzü nasıl zulümle dolduysa, o, onu adaletle dolduracaktır. (kitab-ül burhan fi alamet-il mehdiyy-il ahir zaman, s. 11)

  kıyametin kopması için zamanda sadece bir günden başka vakit kalmamış da olsa allah (cc) benim ehl-i beyt'imden (soyumdan) bir zatı (hz. mehdi'yi) gönderecek. (sünen-i ebu davud, 5/92)

  benim ehl-i beyt'imden bir şahıs bütün dünyaya hakim oluncaya kadar günler ve geceler gitmez. (en-necmu's sakıb, ukayli)

  mehdi, kızım fatıma'nın neslindendir. (sünen-i ibn mace, 10/348)

  mehdi ile müjdelenin. o kureyş'ten ve ehl-i beyt'imden bir kişidir. (kitab-ul burhan fi alamet-il mehdiyy-il ahir zaman, s. 13)

  ey insanlar, muhakkak allahu teala size zalimleri, münafıkları ve onlara uyanları menetmiş ve size ümmeti muhammed'in en hayırlısı olan ve mekke'de bulunan, ismi ahmed, babasının ismi abdullah olan hz. mehdi'yi reis kılmıştır. ona katılınız. (el-kavlu'l muhtasar fi alamatil mehdiyy-il muntazar, s. 31)

  gökten şöyle bir ses duyulacak: "ey insanlar artık allah cebbarları, münafık ve yardımcılarını sizden uzaklaştırdı. ümmet-i muhammed'in en hayırlısını başınıza getirdi. mekke'de ona katılın, o mehdi'dir. ismi de ahmed b. abdullah'dır
  ahlakı benim ahlakım olan bir evladım çıkacak. (kitab-ül burhan fi alamet-il mehdiyy-il ahir zaman, s. 21)

  mehdi zalime karşı hakkı müdafaa edecektir. hatta (zalim) bir insanın azı dişinde olan (haksız bir lokmayı) bile ondan çekip alacak ve sahibine iade edecektir. (en-necmu's-sakıb fi beyanı enne'l mehdi min evladı ali b. ebi talib ale't-temam ve'l kamal)

  zamanın inkitaa uğradığı (sistemlerin değiştiği) bir dönemde, mehdi denen bir adam gelecek ve ihsanı bol ve güzel olacak. (kitab-ül burhan fi alamet-il mehdiyy-il ahir zaman, s. 14)

  o, fitnelerin zuhur ettiği bir zaman aralığında gelecek ve ihsanı karşılıksız olacaktır. (el kavlu'l muhtasar fi alamatil mehdiyy-il muntazar, s. 24)

  mehdi tıpkı zülkarneyn ve süleyman gibi dünyaya hükmedecektir. (el-kavlu'l muhtasar fi alamatil mehdiyy-il muntazar, s. 30)

  yeryüzüne dört kişi malik olmuştur. ikisi mümin, ikisi kafirdir. müminler, zülkarneyn ve hz. süleyman, kafirler ise nemrud ve buhtunnasır'dır. beşinci olarak ehl-i beytimden birisi (hz. mehdi) gelecek ve o da dünyaya malik olacaktır. (kitab'ul burhan fi alamet-il mehdiyy il ahir zaman, s. 10)

  sizden ona kim yetişirse, kar üzerinde sürünerek dahi olsa ona gelsin. ona katılsın. zira o, mehdi'dir. (ibn mace, fiten, b 34, h 4082; ibn ebi şeybe, c. vii, s. 527; kitab-ül burhan fi alamet-il mehdiyy-il ahir zaman, s. 14)
  .
  .. enes b. malik (ra) den, şöyle demiştir: ben, resulullah (sav)'dan işittim, buyurdu ki: biz abdulmuttalib'in çocukları cennet halkının büyükleriyiz. ben, hamza, ali, cafer, hasan, hüseyin ve mehdi. (sünen-i ibni mace, 10/349)

  muhakkak ki o, insanların karşılaştıkları şerler sebebiyle, mehdi'nin kendilerine en sevgilisi olmadıkça çıkmayacaktır. (ali bin hüsameddin el muttaki, celaleddin suyuti'nin tasnifinden hadisler – ahir zaman mehdisinin alametleri, kahraman neşriyat, s. 27)

  hz. mehdi'ye aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişi biat edecektir. (el-kavlu'l muhtasar fi alamatil mehdiyy-il muntazar, s. 25)

  ileride öyle fitneler olacak ki, cenab-ı allah'ın ilimle ihya edip koruduğu insanlar hariç, kişi sabahleyin mümin olduğu halde, akşama kafir olacak, dinden çıkacaktır. (taberani, ibn-i mace, deylemi) (muhammet sevgili-hasan akdağ, son zamanlarla ilgili hadisler, s. 36-37)

  dünya herc-ü merc içinde kaldığında, fitneler zuhur ettiğinde, yollar kesildiğinde, bazıları bazısına hücum ettiğinde, büyük küçüğe merhamet etmediği, büyüğe vakarlı davranmadığında allah, bu sırada onlardan adavetin (düşmanlığın) kökünü kazıyarak dalalet kalelerini fethedecek ve evvelce benim ayakta tuttuğum gibi, ahir zamanında dini ayakta tutacak, önceden zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracak birini (mehdi) gönderecektir. (kitab-ül burhan fi alameti-il mehdiyy-il ahir zaman)

  bu fitnelerin en sonuncusu günahsız insanların öldürülmesidir ki, artık o zaman kendisinden herkesin razı olacağı bir gidişatta olan hz. mehdi çıkar. (ali bin hüsameddin el muttaki, celaleddin suyuti'nin tasnifinden hadisler – ahir zaman mehdisinin alametleri)

  bir fitne görülür, bunu diğer fitneler takip eder ve birinciler sonuncuların kılıçla çatışmaya dönüşünü kamçılar ve bundan sonra bütün haramların helal sayılacağı bir fitne gelir. sonra da hilafet, yeryüzünün en hayırlısı olan mehdi'ye evinde otururken gelecektir. (kitab-ül burhan fi alameti-il mehdiyy-il ahir zaman, s. 26
  insanların ümitsiz olduğu ve "hiç mehdi falan yokmuş" dediği bir sırada allah mehdi'yi gönderir... (kitab-ul burhan fi-alamet-il mehdiyy-il ahir zaman, s. 55)

  insanlar nihayet mehdi'ye gelirler ve rükun ile makam arasında, kendisi istemediği halde ona biat ederler. "eğer kabul etmezsen, boynunu vururuz" derler. yer ve gök ehli ondan razı olur. (ali bin hüsameddin el muttaki, celaleddin suyuti'nin tasnifinden hadisler – ahir zaman mehdisinin alametleri, kahraman neşriyat, s. 31)
  halifenin ölümü anında ihtilaf olur. medine halkından bir kişi koşarak mekke'ye çıkar. mekke halkından bir grup onu, istememesine rağmen (bulunduğu yerden) çıkarırlar. hacer-i esved'le makamı ibrahim arasında ona biat ederler. (sünen-i ebu davud, 5/94; el-kavlu'l muhtasar fi alamatil mehdiyy-il muntazar, s. 20)

  ... onu tekrar mekke'de bularak yine, "sen falan oğlu falansın, annen de filan kızı filanedir, sende şu şu alametler vardır, birinci defa bizden kurtuldun uzat elini sana biat edelim" derler. bunun üzerine o "ben aradığınız değilim" der ve tekrar medine'ye gider. medine'de yine aranınca tekrar mekke'ye döner. mekke'de kendisini rükün'da bularak şöyle derler: "eğer biatlarımızı kabul etmezsen, bizi aramakta olan ve başında haddam'dan birisinin bulunduğunu süfyani ordusuna karşı korumazsan, günahlarımız senin üzerine ve kanlarımız da boynuna olsun" derler. bunun üzerine mehdi, rükun ile makam arasına oturur ve elini uzatarak biatları kabul eder. (el-kavlu'l muhtasar fi alamatil mehdiyy-il muntazar, s. 39-40)

  fitne içindeki insanlar kan akıtıldığı bir zamanda evinde oturmakta olan mehdi'ye gelir ve "bizim için kalk artık"der. o ise kabul etmez, ancak ölümle tehdit edildikten sonra onlar için kalkar. ondan sonra artık kan dökülmez. (ibn ebi şeybe, c. vii, s.531; abdurrezzak h. 20771, c. xi, s. 372; kitab-ül burhan fi alamet-il mehdiyy-il ahir zaman, s. 52-53)

  hz. fatima'nın soyundan gelen mehdi, mekke'de meydana çıkarılır ve istemediği halde kendisine biat edilir. (kitab-ül burhan fi alamet-il mehdiyy-il ahir zaman, s. 52-53)

  ibni münavi diyor ki: "danyal (a.s.)'in kitabında şöyle yazılıdır." süfyanlar 3 tanedir, mehdiler de 3'tür. 1. süfyan çıkıp adı sanı yayıldığında ona karşı 1. mehdi, 2. süfyana karşı 2. mehdi, 3. süfyana karşı da hz. muhammed mehdi çıkacak ve allah-u teala daha önce fesada uğrayanları ve iman ehlini onunla kurtaracaktır. sünnetler onunla ihya edilecek bidat ateşleri de onunla sönecektir. onun zamanında insanlar aziz olacak ve kendi muhaliflerine galip geleceklerdir. güzel bir hayat sürülecek, yer ve gök bereketini artıracak, bu durum 7 yıl* sürdükten sonra mehdi vefat edecektir.
  (bu hadis kitab-ül burhan fi alamet-il mehdiyy-il ahir zaman isimli kitabın süleymaniye kütüphanesi'nde bulunan el yazılı bir nüshasında mevcuttur.)
  *…bu durum 7 yıl devam edecektir. ancak onun her senesi, sizin 20 senenize bedel olacaktır. (el-kavlu'l muhtasar fi alamatil mehdiyy-il muntazar, s. 44)

  "mehdi, allah'ın hak yola erdirdiği kimsedir. mehdi peygamber'in (sav) ahir zamanda geleceğini müjdelediği, kendi ailesinden olan kimsenin adıdır. yeryüzünü adalet ve eşitlikle dolduracak; zulüm ve haksızlıkla dolmuş iken. o konstantiniyye'de (el-müncid fi'l-a'lam) mesih ile birlikte olacak. arab'a ve arap olmayan herkese hükmedecek, deccal'i öldürecek... onun zuhur edeceğini dost ve düşman inkar etmiştir. onun kıyamına dair rivayetler tevatüre ulaşmıştır. allah'ım! o'nun zuhurunu çabuklaştır... (fahrettin et-türeyhi, mecma'ül-bahreyn ve matla'ün-nayyireyn, c. 1, s. 475-476) 2. #2
  famousghost
  güzel çalışma malcomx devamını bekliyorum...

 3. #3
  MALCOLMX
  saolasın aslında bu konu ile ilgili daha önceden paylaştığım bir kaç başlık daha vardı istersen onlarada bakabilirsin...

 4. #4
  12 büyük alametten en sonuncusu mehdi zaten artık kucuk alametlerin hepsi gerceklesti artık sıra buyuk alametlerde saol malcomx

 5. #5
  MALCOLMX
  eyvallah sen saol...

 6. #6
  ihlamurcu
  Eline Sağlık Malcomx. Güzel çalışma olmuş.

 7. #7
  Hz.mehdi şuan horasan civarlarında olduğunu duydum ve birkaç seneye kadar göreve başlayacağı söyleniyor.

 8. #8
  etrfta o kadar çok mehdi varki birbirleriyle yarışıyolar adeta

 9. #9
  3 dinde bir mehdi beklentisi içinde kuranda hiçbir bahsi olmaması ,hz.tevratın ve incilin görüşüne göre bu hz muhammed sav dan başka mehdi beklemek yahudi ve hrıstiyanları desteklemeye benzer.

 10. #10
  Alıntı serbest Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  3 dinde bir mehdi beklentisi içinde kuranda hiçbir bahsi olmaması ,hz.tevratın ve incilin görüşüne göre bu hz muhammed sav dan başka mehdi beklemek yahudi ve hrıstiyanları desteklemeye benzer.
  mehdi birçok hadisde yer alır,kuranda yok diye hadisi inkar edemezsiniz.ayrıca hıristiyan ve yahudiler mehdiyi bekler,çünkü zamanında onlara da bir kitap indi,peygamber geldi.
  Olayın bir başka yönü de bütün islam evliyaları mana aleminde hz.mehdinin makamını gördüklerini dile getirirler.

2 Sayfadan 1. 12 SonSon

Benzer Konular

 1. Vefk İle İlgili Herşey
  Konuyu Açan: vhercle, Forum: Havas & Hüddam.
  Cevap: 98
  Son Mesaj : 29-Nis-2017, 16:25
 2. Cevap: 1
  Son Mesaj : 15-Ara-2009, 23:22
 3. Piri Reis İle İlgili Yenı Bilgiler
  Konuyu Açan: goldenmoon, Forum: Antik Medeniyetler, Mitoloji ve Efsaneler.
  Cevap: 9
  Son Mesaj : 30-Oca-2009, 12:43
 4. Büyü ile ilgili Soru ve Cevaplar
  Konuyu Açan: caslanova, Forum: Büyü İle İlgili Soru ve Yardım.
  Cevap: 11
  Son Mesaj : 17-Mar-2008, 22:37
Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com