4 Sayfadan 3. İlkİlk 1234 SonSon
Toplam 38 sonuçtan 21 ile 30 arası gösteriliyor
 1. #21
  dualarım
  kaynak MECMUATÜL AHZAB c.2,s.459-460
  yazdıklarım alıntıdır
  Bu kaynak yeterli degilse bilemem! 2. #22
  SumeyRa
  Peyqamberimzn bir çok ismi vardr sayısını biLmiyorm ama annmde hep onun bu ismLeryLe dua eder...

 3. #23
  kurbaaam derki;ben derimki tek kaynak vardır oda Kuran-ı Kerimdir...evet o kaynak benim için yeterli ve geçerliği değil eğer Allah'tan başkasına bu peygamberimiz dahi olsa 99 isim yakıştırıyorsa o kaynak kaynakta değildir...her kaynağa tamah eder olsaydık ona bakarsanız kadın ve şeriat diye din bu tabu diye saçmalıklarla dolu onlarca kaynak ve kitap var...

 4. #24
  Peygamber Efendimizin birçok ismi vardır.Doğru..
  Hemen bilmeden araştırmadan yoktur diyorsunuz..:ermm:

 5. #25
  meçhul peygamber efendimizin birden fazla ismi yoktur demiyorumki zaaten...anlatmak istediğimi ısrarla sırf muhalefet olsun diye anlamak sitemiyorsunuz...peygamber efendimizin birden çok ismi ve sıfatı vardır evet hatta ona selam getirirken okuduğumuz birçok sıfatı listelendirdim okursanız göreceksiniz...peygamber efendimizin isimleri Allah'ın isimlerine verilen 99 rakkamı ile isimlendirilemez ben bunu diyorum...ve arkadaşımızın verdiği 99 ismin yer aldığı listede farkındaysan Allah'ın isimleride yer almakta...

 6. #26
  Alıntı kurbaaam Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  meçhul peygamber efendimizin birden fazla ismi yoktur demiyorumki zaaten...anlatmak istediğimi ısrarla sırf muhalefet olsun diye anlamak sitemiyorsunuz...peygamber efendimizin birden çok ismi ve sıfatı vardır evet hatta ona selam getirirken okuduğumuz birçok sıfatı listelendirdim okursanız göreceksiniz...peygamber efendimizin isimleri Allah'ın isimlerine verilen 99 rakkamı ile isimlendirilemez ben bunu diyorum...ve arkadaşımızın verdiği 99 ismin yer aldığı listede farkındaysan Allah'ın isimleride yer almakta...
  Yok ben sizin için dememiştim zaten..Size aynen katılıyorum.
  99 rakamına takılmamak lazım..

 7. #27
  nazende
  arkadaslar internetten buldum bakmak isterseniz
  bende emin degilim merakla konuyu takip ediyorum arkadasim sadece internete bakim dedim bilgi icin boyle birsey vardi bu konuda bende sen gibiyim saskinim ilk duydum allahin 99 ismi vardi ama bunu ilk duydum

 8. #28
  hayalimsin
  evvelin ahirün daha bi çok var ama bunlar 99 allahın güzel isimleri burda sen peygamberin isimleri diye yazmışşın insanların aklını karıştırma 99 tane sadece allah cc isimleridir 40 yaşıma geldim ilk duydum peygamberimizin ismi olduğunu lütfen yani doğru dua yazın

 9. #29
  dualarım
  Hz. Peygamber'in İsim ve Sıfatları

  Bütünüyle dinî kültürle içice olan klasik edebiyatımızda mevlid, sîre, hilye, miracname, Hicretü'n Nebi, şefaatname, kırk hadis, yüz hadis gibi Hz. Peygamberle ilgili zengin türlerden biri de "Esma-i Nebî"dir. Cenâb-ı Hakk'ın isimlerinin topluca verildiği Esma-i Hüsna tarzındaki manzumelere benzer şekilde; hem Allah'ın hem de bütün Müslümanların ortak sevgilisi olan Hz. Peygamber'in dinî kültürde yer alan isimlerinin manzum veya mensur, müstakil eserler halinde toplanılması da bir gelenek olmuştur.
  İnancın yanında, bizzat Hz. Peygamber'in bir hadisi, şairleri Esma-i Nebî konusunda yazmaya teşvik etmiştir. Bir hadiste; Hz. Peygamber'in isim ve sıfatlarını yazan, okuyan ve asan kimsenin evine bela, hastalık, dert, illet, göz değmesi, haset, büyü, yangın ve yıkıntı gibi şeylerin yaklaşmayacağı gibi; ism-i şeriflerinin orada bulunduğu sürece ev halkına fakirlik, zehirlenmek, gam gibi sıkıntıların da gelmeyeceği belirtilir. Bu hadis dolayısıyle Hilye-i Şerifler yanında Esma-i Nebî levhaları da asırlarca Müslüman evlerinin birer süsü olmuştur.
  Hz. Peygamber'in; Kur'ân-ı Kerim ve hadislerde belirtilen isimleri ile İslami kültürde yer alan isim, sıfat, künye ve lakapları pek çok mensur esere konu olmuştur. Bu eserlerden en çok şöhret bulanı Süleyman Cezuli'ye aittir. Hz. Peygamber'in iki yüz bir ismini ele alarak açıklayan bu eseri on altıncı asırda Kara Davud İzmiti Türkçe olarak şerhetmiştir. "Tevfiku Muvakkıfu'l-Hayrat li-Neyli'l-Berekât Fî-Hidmeti Menbai's-Saadet" adlı şerh halk arasında kısaca Delail-i Hayrat Şerhi veya Kara Davut adıyla bilinir. Burada Hz. Peygamber'in en meşhur iki yüz bir adının verilmesine mukabil, bazı eserlerde O'nun bin veya iki bin yirmi ismi olduğu görüşleri de mevcuttur. Zira isimlerin çokluğu ismi alan kişinin şerefine işaret eder düşüncesiyle, Hz. Peygamber'de mevcut olan bütün sıfatlardan O'nu medheder mahiyette isimler türetilmiştir.
  Yüce Peygamber'in bu türden ve sayısı bini geçen isimlerinin bir kısmı Kur'ân-ı Kerim'de, hadislerde, kendisinden önce gelen mukaddes kitap ve sayfalarda belirtilmiş; bir kısmı Esma-i Hüsna veya diğer peygamberlerin isimleriyle ortak olmuş, diğerleri de dinî ve edebî kültürümüzde yalnızca O'na has özel adlar olarak kullanılmıştır. Buna göre Hz. Peygamber'in isimlerini aşağıdaki tasnif içinde değerlendirmek mümkündür:

  1. Kur'ân-ı Kerim'deki isimleri: Ahmed, Emin, Beşîr, Burhan, Hâtem, Dâî, Rauf, Rahim, Rasûlu'r-Rahme, Sirâc, Münîr, Sırât-ı Müstakim, Tâ-Hâ, Yâ-Sîn, Hâ-Mîm, Abd, Urvetü'l-Vüskâ, Kademü's-Sıdk, Muhammed, Müddesir, Müzzemmil, Mustafa, Müctebâ, Nebiyyü'l-Ümmî, Nezîr, Nimetullah, Hâdî.
  2. Diğer kitap ve sayfalardaki isimleri:
   1. İncil'de; Ahmed, Baraklit, (veya Faraklit), Hanbatâ, Rûhu'l-Hâk, Rûhu'l-Kuds, Sâhîbü'l-Kâdîb, Sâhîbü'n-Naleyn.
   2. Tevrat'ta; Ahyed, Bidbid, Dahûk, Mütevekkil, Muhtar.
   3. Zebur'da; İklîl, Cebbar, Hamyâtâ, Hâthât, Kayyim, Mukîmü's-Sünne.
   4. Diğer peygamberlere indirilen suhufta; Ehûnâh, Tâbtâb, Müşeffih, Ecîr, Hâtem, Mâzmâz, Munhaminnâ'.

  3. Hadislerde belirtilen isimleri: Ahmed, Ahyed, Emîn, İmâmü'l Muttakîn, Haşir, Habîbullâh, Râkibül-Burak, Rasulü'r-Rahme, Rasûlü'r-Râhe, Rasûlu'l-Melâhim, Seyyidü'l-Mürselîn, Seyyid-i Veled-i Adem, Sabık, Şeff, Şâfı', Müşeffa', Sâhîbü'l-Hâtem, Tâ-Hâ, Zahir, Âkıb, Abdullah, Kâidü'l Gurri'l-Muhaccelîn, Kuşem, Mâhî, Muhammed, Müddessir, Müzzemmil, Muktefî, Mukaffa, Nebiyyü't-Tevbe, Nebiyyü'r-Rahme, Nebiyyü'l-Melhame, Yâ-Sîn.
  4. Esmâ-i Hüsna ile ortak olan isimleri: Evvel, Âhir, Cebbar, Hâmid, Hamîd, Hâk, Habîr, Ra'ûf, Rahim, Şâhid, Şehîd, Şekûr, Sâdık, Azız, Azîm, Afüvv, Alîm, Fettâh, Kuddûs, Kavı, Zû-Kuvve, Kerim, Ekrem, Mübeşşir, Mübîn, Mahmûd, Mümin, Müheymin, Nûr, Velî, Mevlâ, Hâdî, Yâ-Sîn.
  5. Hz. Peygamber'in diğer Peygamber ve Din büyükleriyle ortak olan isimleri: Yüce Peygamber'in Ahmed, Muhammed, Âkıb, Haşir, Mukaffa, Nebiyyü'l-Melhame gibi isimleri yalnızca kendisine hastır. Ancak Rasûlullah, Nebiyyullah, Abdullah, Şâhid, Mübeşşir, Nezîr, Nebiyyü'r-Rahme, Nebiyyü't-Tevbe gibi isimleri diğer peygamberlere de verilmiştir. Bu arada Hz. Adem'in Safıyyullâh, Hz. İbrahim'in Halîlullâh, Hz. Musa'nın Kelîmullâh, Hz. İsa'nın Rûhu'l-Kuds, Hz. Ali'nin Murtezâ ve Müctebâ, İmam Gazzali'nin Hüccetü'l-İslam isimleri aynı zamanda Hz. Peygamber'in de ismidir.
  6. Yalnızca Hz. Peygamber için kullanılan tabirler: Dinî ve edebî metinlerde geçen Fahr-i Kainat, Fahr-i Adem, Mefhar-ı Âlem, Ebü'l-Müminîn, Hayru'l-Mürselin, Kân-ı Şefaat, Mahbûb-ı Hâk, Muîn-i Beşer, Rasûlü's-Sakaleyn, Seyyidü's-Sâdât, Seyyidü'l-Mürselîn, Sultânı Enbiyâ gibi terkipler doğrudan Hz. Peygamber'e işaret eden tabirlerdir. Bu sebeple kültürümüzde ve edebiyatımızda Yüce Peygamber için kullanılan bu tabirlerin, sıfat manası dikkate alınmadan birer özel isim olarak telakki edilmeleri ve imlada da büyük harflerle yazılmasının daha doğru olacağı kanaatindeyiz.
  7. Hz. Peygamber'in edebî mahiyetteki isimleri: Edebî metinlerde, özellikle naatlarda Hz. Peygamber için sultan, ay, güneş, deniz, inci, gül, bülbül, servi, çerağ, tabib gibi motifler ele alınırken; bu teşbih ve istiarelere bağlı terkipler çoğu zaman birer isim olarak kullanılmıştır. Bunlardan bazıları: Meh-i Burc-i Fezâyil, Bedr-i Dücâ, Mâh-ı Münîr, Sadr-ı Bedr-i Kâinat, Âyîne-i Ezel, Mir'ât-ı Huda, Cevheri Zât, Dürre-i Beyzâ, Dürr-i Yetîm, Şems-i Kevneyn, Şems-i Sübhân, Âfitâb-ı Evc-i Dîn, Neyyir-i A'zam, Sehâb-ı Rahmet, Tabîb-i Marîz-i İsyân, Menba-ı Âb-ı Hayât, Nizâmü'l-Âlemîn, Rûh-i-A'zam, Ser-Çeşme-i Kerem, Serv-i Bostanı Dîn, Şâhenşâh-ı Asfiyâ, Ukde-Güşâ gibi.
  8. Hz. Peygamber'in isimleriyle ilgili bütün bu tasniflerin dışında: O'nun değişik zaman, mekan ve topluluklara göre aldığı adlar da ayrı bir kategori teşkil eder. Buna göre Hz. Peygamber'e; Ahmed isminin dünyaya gelmeden önce, Muhammed'in hayatta iken, Mahmud adının da kendisinden sonra verildiği konu edilir.

  Ayrıca Ka'bu'l-Ahbâr'dan nakledilen bilgilere göre Hz. Peygamber; "ehl-i cennet meyanında ABDÜ'L-KERÎM, ehli berzah indinde ABDÜ'L-CEBBAR, melaike-i arş lisanında ABDÜ'L-HAMİD, şair fıriştegân beyninde ABDÜ'L-MECİD, peygamberân arasında ABDÜ'L-VEHHÂB, cinniyân içinde ABDÜ'R-RAHİM, şeyâtînde ABDÜ'L-KAHHAR, cibâlde ABDÜ'L-HALLAK, bahrde ABDÜ'L-KADİR, balıklarda ABDÜ'L-KUDDUS, haşerâtta ABDÜ'L-MUGİS, vahşilerde ABDÜ'R-REZZAK, sibâ yani yırtıcı hayvanlarda ABDÜ'S-SELAM, dört ayaklı hayvanlar indinde ABDÜ'L-MÜ'MİN, kuşlar indinde ABDÜ'L-GAFFAR" isimleriyle bilinmektedir.
  Buraya kadar görülebileceği gibi Hz. Peygamber'in gerek edebî, gerek dinî; O'nun her yönden maddi ve manevi üstünlüğünü, örnek oluşunu, Hakk'ın ve Müslümanların sevgisini ifade eden yüzlerce ismi vardır. Bu isim ve sıfatlar ile mahiyetleri konusunu ele alan mensur eserler yanında, edebiyatımızda yalnızca bu konu üzerinde yazılmış müstakil manzumeler de vardır.

  Prof. Dr. Emine Yeniterz

 10. #30
  hayalimsin evet internette bir sitede öyle yazmışlar baktım ... ama insanlarımızn hatası bu işte internette yazan herşey veya kitap yazan her yazar doğrumu ? değil elbette ondan bunlara prim vermemek lazım...

4 Sayfadan 3. İlkİlk 1234 SonSon

Benzer Konular

 1. Tevbe ve Dilek Duası
  Konuyu Açan: ezim, Forum: Dilek Duaları.
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 14-Ağu-2013, 20:06
 2. Hz.Muhammed(sav)hakkında batılı aydınların bazı sözleri
  Konuyu Açan: lahuti11, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 18
  Son Mesaj : 23-May-2010, 17:28
 3. Cevap: 1
  Son Mesaj : 01-Eyl-2008, 00:34
 4. Muhammed(sav)' in Doktorluğu
  Konuyu Açan: majisyen, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 04-Tem-2008, 20:29
 5. Tolstoy'un gizlenen olay kitabı hz muhammed (sav)
  Konuyu Açan: Daphne, Forum: Estanbul Kitap ve Dergi.
  Cevap: 13
  Son Mesaj : 05-Mar-2008, 23:21
Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com