İki veya Daha fazla renkli yazı yazma (Yazının İçine Gradient) - Gradientli Yazı `GmzNormal

Revrse-li hali