FORMÜLÜ

100 gram Acnedur Merhem; 3.0 g tetrasiklin hidroklorür ve yardımcı maddeler olarak beyaz vazelin, orta zincirli trigliserid, titanyumoksit (E171),
kahverengi demiroksit (E172), kırmızı demiroksit (E172) içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Farmakodinamik özellikleri
Yağ bezi salgı kanallarının tıkanması sonucu akne gelişebilir. Bu olay, folliküler kanalın defektif keratinizasyonu sonucu ortaya çıkar. Tetrasiklinin
aşağıda belirtilen akne gelişiminde rol alan bütün faktörlere karşı etkili olduğu kanıtlanmıştır.
• Propionibacterium acnes'de lipazların redüksiyonu
• Polimorf nükleer lökositlerin kemotaksisinin inhibisyonu ve serbest oksijen radikallerin salınımının blokajı
• Kalmodulin aktivitesinin antagonizması

Tetrasiklinin topikal uygulamadan sonra etkili olabilmesi için uygulama bölgesinde 0.05-100 mikrogram/ml düzeyleri arasında bulunması gerekir.
Tetrasiklin merhem uygulaması sonrasında, tetrasiklinin folliküler konsantrasyonunun 64 mikrogram/ml veya üzerinde olduğu gösterilmiştir.
Aknenin şiddetli formları, şekil bozukluğuna neden olan skarlarla sonuçlanan süregen inflamatuvar nodüllerle karakterizedir. Bu lezyonların histolojik
infiltrasyon sonucunda granülom formasyonuna sebep olduğu gösterilmiştir. Granülom formasyonu için uyarının Propionibacterium acnes'den kaynaklandığı
düşünülmektedir. Tetrasiklinin akne tedavisindeki iyi bilinen etkisi kısmen antigranülom aktivitesine bağlı olabilir. Granülom formasyonunun
inhibisyonu, in-vitro olarak Protein Kinaz C inhibisyonuna bağlı görünmektedir. Granüloma üzerine etkili olamayan antibiyotiklerin (ampisilin,
eritromisin ve klindamisin) Protein Kinaz C üzerine etkisi çok az vardır veya yoktur.

Farmakokinetik Özellikleri
Acnedur'un içeriğindeki tetrasiklinin en yüksek konsantrasyonlarda dahi stratum corneum'a girmediği saptanmıştır, bu nedenle Acnedur'un absorbe olması
ve sistemik etki göstermesi muhtemel değildir.

ENDİKASYONLARI

İnflamatuvar formları başta olmak üzere, topikal akne tedavisinde ve lokal cilt infeksiyonlarında endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI

Acnedur, tetrasikline karşı hassasiyeti olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.

UYARILAR / ÖNLEMLER

Acnedur, son kullanım tarihinden sonra kullanılmamalıdır.
Tıbbi tedavinin yanında mevcut bilgilere göre aşağıdaki önlemlerinde hasta tarafından alınması gerekir.
• Tercihen alkali içermeyen sabunlarla cildin aşırı olmayan bir şekilde ancak düzenli olarak temizlenmesi önerilir.
• Komedonların çıkarılabilmesine, temizlenebilmesine rağmen inflamasyonlu ve püstüllü akneleri, skar formasyonuna neden olmamak için açılmaması
gerekir.
• Yağ bezi kanallarının yeniden tıkanmasına neden olmamak için makyaj yapılmaması, pudra kullanılmaması önerilir..

GEBELİK VE EMZİRMEDE KULLANIM

Gebelik Kategorisi: B.
Hayvanlar üzerinde yapılmış kontrollü çalışmalar fetus için riske işaret etmemiştir. Ancak hamileler ile yapılmış uygun ve kontrollü çalışma
bulunmamaktadır.
Anne sütüne geçiş hakkında bilgi bulunmamaktadır. Her ne kadar hayvanlar üzerinde risk olmadığı
gösterilmiş olsa da insanlar üzerinde yeterli çalışma olmadığından kullanılması önerilmemektedir.

YAN ETKİLERİ

Lokal olarak tetrasiklin kullanımına ilişkin bugüne kadar herhangi anlamlı bir yan etki bildirimi yoktur. Hastalar tarafından çok iyi tolere
edilmektedir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER

Bugüne kadar topikal uygulanan Acnedur'un diğer ilaçlarla bir geçimsizliği bildirilmemiştir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Hekim tarafından başka şekilde önerilmedi ise etkilenmiş deri bölgesine günde 1-3 kez sürülüp, hafifçe masaj yapılarak tatbik edilir..

DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK TEDBİRLER

Acnedur'a ait bir doz aşımı bilgisi yoktur.

SAKLAMA KOŞULLARI

25°C'nin altında, oda sıcaklığında saklayınız.
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajlarında saklayınız.