1.Altay - Yakut

Yaradılış Destanı


2.Sakalar Dönemi

a.Alp Er Tunga Destanı

b.şu Destanı (bilgi yelpazesi.net)


3.Hun Dönemi

Oğuz Kağan Destanı


4.Göktürk Dönemi

a.Bozkurt Destanı

b.Ergenekon Destanı


5.Uygur Dönemi

a. Türeyiş Destanı

b. Göç Destanı