İman, İslam’dan sonraki ikinci mertebedir. Ben bu satırlarda Allah’ın diğer Müslümanlardan bir derece daha yükselttiği Allah’a iman O’ndan korkma ve ümid etme O’na tevekkül etme konularında yüksek payeye erişen kardeşim sana hitap ediyorum.
Allah için, O’ndan korkarak zevkleri terk eden, günahlarını sevaplarla değiştiren, iman ehli kervanına katılan, iman ehlinin vasıflarını taşıyan onların ahlakı ile ahlaklanan, kalbini Kuran, zikir, sevgi ve korku ile dolduran, şeytanın bağlarını ve heva hevesini atan kardeşim…
Allah bu topluluktan bahsederken, onlar için neler hazırladığını açıklarken ne buyuruyor biliyor musun?
“İman edip salih ameller işleyenlere gelince, halkın en hayırlısı onlardır.”
Beyine 7
“Allah, sizden iman edenleri ve ilim verilenleri derece derece yükseltir.”
Mücadele 11
“İman edip iyi davranışlarda bulunanlara gelince, onlar için makam olarak Firdevs cennetleri vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler.”
Kehf 107, 108
“İman edip iyi amel işleyenleri cennet köşklerine yerleştireceğiz.”
Ankebut 22
Cennetin bu yüksek dereceleri nerede cehennemin o düşük alçak seviyeleri nerede…
Orada içinde ebedi kalınacak bir cennet vardır. Yine orada içinde ebedi kalınacak bir cehennem vardır… Orada reyhan ve misk kokular, nimetlerle dolu bir cennet vardır. Yine orada zincirler, bukağılar ve alevlerle dolu bir cehennem vardır…
Orada ne gözlerin gördüğü, ne kulakların duyduğu ne de insan aklına gelebilecek nimetler vardır. Fakat yine orada; ne gözlerin gördüğü ne kulakların duyduğu ne de insan aklına gelmeyecek cehennem ve azap çeşidi vardır…
Mü’min kardeşim, iman nimeti için Allah’a şükretmeliyiz, bu nimetiyle bizi seçilmiş kılmasına, fazlı keremiyle bizi sahih imana iletmesine, insanlardan çoğunun yapa geldiği günah ve masiyetleri terk etmemize yardım etmesine, şirke ve büyük günahlara düşmekten koruyacak bir iman vermesine şükretmeliyiz.
Yoksa seni hidayete erdirenin, doğru yol üzere kılanın, ilim sahibi yapanın kendin olduğunu mu sanıyorsun? Sakın ha! Bil ki, bütün bunları sana bağışlayan Allah’tır. Yoksa sen aciz zayıf bir kuldan başka hiçbir şey değilsin. Bu işlerden hiçbirine güç yetiremezsin. Üzerindeki Allah’ın ikramını hatırla! Bu nimet için Allah’a şükret! İşlerin yoğunluğu şükretmeyi unutturmasın!
İMAN NİMETİ ÜZERİNE ALLAH’A HAMD OLSUN

alıntıdır