İMZA ÇEŞİTLERİ VE KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ


Her insanın kendisine has imzası vardır. Bu o kişinin kültür ve eğitim seviyesinden o anki atış pozisyonuna ( Oturarak veya ayakta ), psikolojisine, kağıt ve kalem kalitesine göre değişkenlik gösterir. Ancak her kişinin kendisine has bir çok imzasının atışta karakteristik özellikleri vardır.
İmzalar Genellikle Şu Şekillerde Atılmaktadır :


*Yalnızca soyadı için atılan imzalar.
* İçerisinde okunaklı baş harfi bulunanlar.
* İlk ismi okunaksız, soyadı okunaklı olanlar.
* İsim okunaklı soyadı okunaksız olanlar.
* Okunaklı atılanlar.
* İmzalardaki noktalamalar.
* İmzadaki işleklik.
* Gelişigüzel ve uydurma şekillerle atılan imzalar.