3 Sayfadan 1. 123 SonSon
Toplam 26 sonuçtan 1 ile 10 arası gösteriliyor
 1. #1
  yıllar

  Kalem Suresinin Fazileti

  * Göz değmesinden (nazardan) korunmak için okunur
  * Hertürlü meşru hacat için 10 kere okunur
  * Zihin açıklığı için,ilk 5 ayeti okunur.

  NOT;Kardeşlerim ben yıllar önce bir teyze var o derdi,kalem suresini sınava girecek olan öğrencinin kalemine okunur bu sure derdi.. 2. #2
  ekrem911
  Ben her sınavımdan önce kalemime okurum. Ama şunu tecrübe ettim ki kalpten okunması gerekiyor. Sadece okumakla olmuyor. Ama okuyup da girdiğim birçok sınavım çok güzel geçti. Yarın üniversite sınavına gireceğim. Yine okumayı düşünüyorum

 3. #3

 4. #4
  Hafızlık okuyan kuzenime hafız hocası söylemiş.. Kalem suresi 51 defa kaleme okunursa o kalemle girilen sınav Allahın izni ile başarılı geçermiş..Çevremde çok arkadaşım okuyup girdi sınava ve hepside memnunlar..İnşaallah bende okuyacağım..

 5. #5
  kalem duasını bilmiyorum bilen varsa yazarsa sevinirim teşekkürler

 6. #6
  evt kalem duasını bilen varsa yazabilir mi acaba.

 7. #7
  Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla

  1.Nun. Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun.
  2.Sen, Rabbinin nimetiyle bir mecnun değilsin.
  3.Gerçekten senin için kesintisi olmayan bir ecir vardır.
  4.Ve şüphesiz sen, pek büyük bir ahlak üzerindesin.
  5.Artık yakında göreceksin ve onlar da görecekler.
  6.Sizden, hanginizin 'fitneye tutulup-çıldırdığını.'
  7.Elbette senin Rabbin, kimin Kendi yolundan şaşırıp-saptığını daha iyi bilendir; ve kimin hidayete erdiğini de daha iyi bilendir.
  8.Şu halde yalanlayanlara itaat etme.
  9.Onlar, senin kendilerine yaranmanı (uzlaşmanı) arzu ettiler; o zaman onlar da sana yaranıp-uzlaşacaklardı.
  10.Şunların hiçbirine itaat etme:Yemin edip duran, aşağılık,11.Alabildiğine ayıplayıp kötüleyen, söz getirip götüren (gizlilik içinde söz ve haber taşıyan),
  12.Hayrı engelleyip sürdüren, saldırgan, olabildiğince günahkar,
  13.Zorba-saygısız, sonra da kulağı kesik;
  14.Mal (servet) ve çocuklar sahibi oldu diye,
  15.Kendisine ayetlerimiz okunduğu zaman: "(Bunlar) Eskilerin uydurma masallarıdır" diyen.
  16.Yakında Biz onun hortumu (burnu) üzerine damga vuracağız.
  17.Gerçek şu ki, Biz o bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi, bunlara da bela verdik. Hani onlar, sabah vakti (erkenden ve kimseye haber vermeden) onu (bahçeyi) mutlaka devşireceklerine dair and içmişlerdi.
  18.(Bu konuda) Hiçbir istisna yapmıyorlardı.
  19.Fakat onlar, uyuyorlarken, Rabbin tarafından dolaşıp-gelen bir bela' onun üstünü sarıp-kuşatıverdi.
  20.Sonunda (bahçe) kökünden kuruyup-kapkara kesildi.
  21.Nihayet sabah vakti birbirlerine seslendiler.
  22."Eğer ürününüzü devşirecekseniz erkence kalkıp-çıkın."
  23.Derken, aralarında fısıldaşarak çıkıp-gittiler:
  24."Bugün sakın oraya hiçbir yoksul girip de karşınıza çıkmasın."
  25.(Yoksulları) Engellemeye güçleri yetebilirmiş gibi erkenden gittiler.
  26.Ama onu görünce: "Muhakkak biz (gideceğimiz yeri) şaşırmışız" dediler.
  27."Hayır, biz (herşeyden ve bütün servetimizden) yoksun bırakıldık."
  28.(İçlerinde) Mutedil olan biri dedi ki: "Ben size dememiş miydim? (Allah'ı) Tesbih edip yüceltmeniz gerekmez miydi?"
  29.Dediler ki: "Rabbimiz Seni tesbih eder, yüceltiriz; gerçekten bizler zalim imişiz."
  30.Şimdi birbirlerine karşı kendilerini kınamaya başladılar.
  31."Yazıklar bize, gerçekten bizler azgınmışız" dediler. 32."Belki Rabbimiz, onun yerine daha hayırlısını verir; şüphesiz biz, yalnızca Rabbimiz'e rağbet eden kimseleriz."
  33.İşte azap böyledir. Ahiret azabı ise, muhakkak çok daha büyüktür; bir bilseler.
  34.Doğrusu, muttaki olanlar için Rableri Katında nimetlerle donatılmış cennetler vardır.
  35.Öyleyse, Müslümanları suçlu-günahkar olanlar gibi (eşit) kılar mıyız?
  36.Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz?
  37.Yoksa (elinizde) ders okumakta olduğunuz bir kitap mı var?
  38.İçinde, neyi seçip-beğenirseniz, mutlaka sizin olacak diye.
  39.Yoksa sizin için üzerimizde kıyamete kadar sürüp gidecek bir yemin mi var ki siz ne hüküm verirseniz o, mutlaka sizin kalacak, diye.
  40.Onlara sor: "Hangisi bunun savunuculuğunu yapacak? 41.Yoksa onların ortakları mı var? Şu halde eğer doğru sözlü kimselerse, ortaklarını getirsinler.
  42Ayağın üstünden (örtünün) açılacağı ve onların secdeye çağrılacakları gün, artık güç yetiremezler.
  43.Gözleri 'korkudan ve dehşetten düşük', kendilerini de zillet sarıp-kuşatmış. Oysa onlar, (daha önce) sapasağlam iken secdeye davet edilirlerdi.
  44.Artık bu sözü yalan sayanı sen Bana bırak. Biz onları, bilmeyecekleri bir yönden derece derece (azaba) yaklaştıracağız.
  45.Ben, onlara süre tanıyorum. Elbette Benim düzenim (cezalandırmam) sapasağlamdır.
  46.Sen, onlardan bir ücret mi istiyorsun ki, onlar, haksız bir borçtan dolayı ağır bir yük altında kalmışlar?
  47.Yoksa gayb (görünmeyenin bilgisi) onların yanında mıdır ki, kendileri yazıp duruyorlar? 48.Şimdi sen, Rabbinin hükmüne sabret ve balık sahibi (Yunus) gibi olma; hani o, içi kahır dolu olarak (Rabbine) çağrıda bulunmuştu.
  49.Eğer Rabbinden bir nimet ona ulaşmasaydı, mutlaka yerilmiş ve çıplak bir durumda (karaya) atılmış olacaktı.
  50.Fakat Rabbi onu seçti ve onu salih olanlardan kıldı.
  51.O inkar edenler, zikri (Kur'an'ı) işittikleri zaman, seni neredeyse gözleriyle devireceklerdi. "O, gerçekten bir delidir" diyorlar.
  52.Oysa o (Kur'an), alemlere bir zikr (öğüt, hatırlatma, hüküm ve üstün bir şeref)den başka bir şey değildir.

  --- Sonraki mesaj ---

  1. nun velkalemi ve ma yesturune.

  2. ma ente binı'meti rabbike bimecnunin.

  3. ve inne leke leecren ğayre memnunin.

  4. ve inneke le'ala hulukın 'azıymin.

  5. fesetubsıru ve yubsırune.

  6. bieyyikumulmeftunu.

  7. inne rabbeke huve a'lemu bimen dalle'an sebiylihi ve huve a'lemu bilmuhtediyne.

  8. fela tutı'ılmukezzibiyne

  9. veddu lev tudhinu feyudhinune.

  10. ve la tutı' kulle hallafin mehiyni.

  11. hemmazin meşşain binemiymin.

  12. menna'ın lilhayri mu'tedin esiymin.

  13. 'utullin ba'de zalike zeniymen.

  14. en kane za malin ve beniyne.

  15. iza tutla 'aleyhi ayatuna kale esatıyrulevveliyne.

  16. senesimuhu 'alelhurtumi.

  17. inna belevnahum kema belevna ashabelcenneti iz aksemu leyasri munneha musbihıyne.

  18. ve la yestesnune.

  19. fetafe 'aleyha taifun min rabbike ve hum naimune.

  20. feasbehat kessariymi.

  21. fetenadev musbihıyne.

  22. eniğdu 'ala harsikum in kuntum sarimiyne.

  23. fentaleku ve hum yetehafetune.

  24. en la yedhulennehelyevme 'aleykum miskiynun.

  25. ve ğadev 'ala hardin kadiriyne.

  26. felemma reevha kalu inna ledallune.

  27. bel nahnu mahrumune.

  28. kale evsetuhum elem ekul lekum levha tusebbihune.

  29. kalu subhane rabbina inna kunna zalimiyne.

  30. feakbele ba'duhum 'ala ba'dın yetelavemune.

  31. kalu ya veylena inna kunna tağıyne.

  32. 'asa rabbuna en yubdilena hayren minha inna ila rabbina rağıbune.

  33. kezalikel'azabu ve le'azabul'ahıreti ekberu lev kanu ya'lemune.

  34. inne lilmuttekıyne 'ınde rabbihim cennatin ne'ıymi.

  35. efenec'alulmuslimiyne kelmucrimiyne.

  36. ma lekum keyfe tahkumune.

  37. emlekum kitabun fiyhi tedrusune.

  38. inne lekum fiyhu lema tehayyerune.

  39. em lekum eymanun 'aleyna baliğatun ila yevmilkıyameti inne lekum lema tahkumune.

  40. selhum eyyuhum bizalike ze'ıymun. (turkeyarena.com)

  41. emlehum şureka'u felye'tu bişurekaihim in kanu sadikıyne.

  42. yevme yukşefu 'an sakın ve yud'avne ilessucudi fela yestetıy'une.

  43. haşi'aten ebsaruhum terhekuhum zillefun ve kad kanu yud'avne ilessucudi ve lum salimune.

  44. fezerniy ve men yukezzibu bihazelhadiysi senestedricuhum min haysu la ya'lemune.

  45. ve umliy lehum inne keydiy metiynun.

  46. em tes'eluhum ecren fehum min mağremin muskalune.

  47. em 'ındehumulğaybu fehum yektubune.

  48. fasbir lihukmi rabbike ve la tekun kesahıbilhuti iz nada ve huve mekzumun.

  49. levla en tedarekehu nı'metun min rabbihi lenubize bil'arai ve huve mezmumun.

  50. fectebahu rabbuhu fece'alehu minessalihıyne.

  51. ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi'uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun.

  52. ve ma huve illa zikrun lil'alemiyne.
  Konu beliza tarafından (23-Apr-2013 Saat 17:53 ) değiştirilmiştir. Sebep: link paylaşımı yasak

 8. #8
  yengemde hafız ve bunu hayırlı kısmet iş için dene dedi bana..

 9. #9
  ama artık ösym kalem götürmemize izin vermşyor napcaz?

 10. #10
  bende kaleme okurum diyordum dışarıdan kalem almıyorlarmış üzüldüm kızım için okucaktım.

3 Sayfadan 1. 123 SonSon

Benzer Konular

 1. Vakıa Suresinin Fazileti Dileklerin Kabulü
  Konuyu Açan: GÜLÜM, Forum: Dilek Duaları.
  Cevap: 41
  Son Mesaj : 10-Mar-2013, 00:18
 2. Vakıa Suresinin Fazileti
  Konuyu Açan: coyette, Forum: Kuran-ı Kerim.
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 21-Feb-2012, 10:54
 3. İhlas Suresinin Fazileti
  Konuyu Açan: blade787, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 9
  Son Mesaj : 26-Jun-2011, 09:17
 4. Hadislerle Haşr Suresinin Fazileti
  Konuyu Açan: Suzie, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 09-Jun-2009, 08:44
Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com