Bu çalışmanın amacı;

Kamu kurumlarındaki kariyer mesleklere nasıl girileceği,
Kariyer meslek sınavlarının nasıl yapıldığı ve
Kariyer meslek sınavlarına nasıl hazırlanılacağı
konularında bilgi vermektir.

Bu çalışmanın kapsamı;

Kariyer meslekleri genel olarak tanıtmak,
Bu mesleklerin sağlayabileceği avantajları vurgulamak,
Meslek sınavları hakkında bilgi vermek ve
Sınavlara nasıl hazırlanılacağı konusunda tavsiyelerde
bulunmaktır.

KARİYER MESLEK NEDİR?

Kariyer meslek, yarışma ve yeterlik sınavı ile girilen mesleklere denir. Yarışma sınavını kazananlar önce yardımcı olarak atanırlar. Genellikle 3 yıl süren yardımcılık dönemi sonunda yapılan yeterlik sınavında başarılı olanlar kariyer mesleğe girmeye hak kazanırlar. Yardımcılık dönemi, yetiştirilme dönemidir. Bu dönemde, yoğun bir şekilde eğitim görülür ve meslek için gerekli ve zorunlu olan bilgiler alınır.

HANGİ MESLEKLER KARİYER MESLEKTİR?

Hakimlik (İdari Yargı)
Kaymakamlık
Meslek Memurluğu (Dışişleri Bakanlığı)
Murakıplık
Denetçilik (Sayıştay)
Müfettişlik
Kontrolörlük
Uzmanlık
Denetmenlik

KARİYER MESLEKLERİN AVANTAJLARI

Yüksek Ücret (Görevde / Emeklilikte)
Yükselme İmkânı (Üst Düzey İdari Görevler)
Yurtdışı İmkânı (Toplantılara Katılma, Staj, Bilgi Görgü Artırma, Araştırma, Master / Doktora)
Özel sektöre geçiş için basamak (malî müşavirlik, gümrük müşavirliği, vb.)

KARİYER MESLEK SINAVLARI (YARIŞMA SINAVLARI)

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) (Eleme Sınavı)
ÖSYM tarafından yapılan giriş sınavı (İdari Hakimlik, Sayıştay Denetçiliği)
Kurum tarafından yapılan giriş sınavı (Maliye Müfettişliği, Hesap Uzmanlığı, Dışişleri Bakanlığı Meslek Memurluğu)
Kurum tarafından yapılan sözlü sınavı

SÖZLÜ SINAVINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR

Bilgi düzeyi

İfade, kavrayış ve muhakeme yeteneği
Zekâ seviyesi ve intikâl sürati
Genel kültür düzeyi
Kılık ve kıyafet
Temsil yeteneği
Genel davranış, tavır ve tepki gibi kişisel özellikler
Referanslar (Siyasî Referans, Akademik Referans, Bürokratik Referans)

NASIL DERS ÇALIŞMALI?

Günde ortalama en az 6 saat ders çalışılmalı
Günde ortalama en az 120 sayfa kitap okunmalı
Ders çalışması sürekli olmalı
Verimli saatlerde ders çalışılmalı
Diğer işler bir güne toplanmalı ve verimsiz saatlerde yapılmalı
Önce konu okunmalı sonra soru çözülmeli

DERS ÇALIŞMAYI VERİMLİ KILAN UNSURLAR NELERDİR?

Dengeli beslenme
Düzenli ve yeterli uyku
Ders çalışmaya uygun bir mekân (ışık, oksijen, sessizlik, arkadaş)
Gerekli materyaller (kitap, sözlük, ders notu, test soruları, vb.)

MESLEK SINAVLARINA BAŞVURU ŞARTLARI

Yaş (Genellikle 30 yaş)
Sağlık (Sağlık durumu itibariyle yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak)
Güvenilirlik (Sabıka kaydı bulunmamak)
Sınavlara Girmede Sınırlama (Genellikle bir sınava en çok iki kez girilebilir)
Cinsiyet (Bayan adaylar, kısmen dezavantajlıdır.)

ARA SINIF ÖĞRENCİLERİNE TAVSİYE

Bilgisayar öğrenmek (İkinci sınıftan sonraki yaz tatili uygun bir dönem)
Yabancı dil öğrenmek (Üçüncü sınıftan sonraki yaz tatili uygun bir dönem)
KPDS’den (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) en az 70 puan almak (Mezun olunacak tarihe kadar alınabilir)

Şu bir gerçektir ki, yeterlilik sonrasında, sizi emsallerinizden üstün kılacak ve birkaç adım öne çıkaracak husus, yabancı dil bilmeniz ve ileri düzeyde bilgisayar kullanmanızdır.

KURUMLAR VE KARİYER MESLEKLER

A) TBMM

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Uzman Yardımcısı

SAYIŞTAY

Sayıştay Denetçi Yardımcısı

B) BAŞBAKANLIK

Başbakanlık Müfettiş Yardımcısı
Başbakanlık Uzman Yardımcısı

C) BAKANLIKLAR

Adalet Bakanlığı
İdari Yargı Hakim Adayı
Stajyer Kontrolör
İçişleri Bakanlığı
Kaymakam Adayı
APK Uzman Yardımcısı
İl Planlama Uzman Yardımcısı

Dışişleri Bakanlığı

Aday Meslek Memuru
Aday İdari Memur

Maliye Bakanlığı

Maliye Müfettiş Yardımcısı
Hesap Uzman Yardımcısı
Stajyer Gelirler Kontrolörü
Stajyer Bütçe Kontrolörü
Stajyer Muhasebat Kontrolörü
Stajyer Milli Emlak Kontrolörü
Stajyer Tasfiye Kontrolörü
Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı
Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı
Devlet Gelir Uzman Yardımcısı
Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı
Devlet Malları Uzman Yardımcısı
Vergi Denetmen Yardımcısı
Muhasebe Denetmen Yardımcısı
Milli Emlak Denetmen Yardımcısı
Maliye Uzman Yardımcısı
Gelir Uzman Yardımcısı
Milli Emlak Uzman Yardımcısı
Vergi İstihbarat Uzman Yardımcısı

Milli Eğitim Bakanlığı

Müfettiş Yardımcısı
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Müfettiş Yardımcısı

Sağlık Bakanlığı

Müfettiş Yardımcısı
Ulaştırma Bakanlığı
Müfettiş Yardımcısı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Müfettiş Yardımcısı
Stajyer Kontrolör

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Müfettiş Yardımcısı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Müfettiş Yardımcısı
Stajyer Kontrolör (3 Genel Müdürlük)
Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Müfettiş Yardımcısı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Müfettiş Yardımcısı
Stajyer Kontrolör

Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı

Çevre ve Orman Bakanlığı

Müfettiş Yardımcısı
Çevre Uzman Yardımcısı

D) MÜSTEŞARLIKLAR

DPT Müsteşarlığı
Planlama Uzman Yardımcısı

Hazine Müsteşarlığı

Stajyer Hazine Kontrolörü
Sigorta Denetleme Uzman ve Aktüer Yardımcısı
Hazine Uzman Yardımcısı

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Stajyer Dış Ticaret Kontrolörü

Dış Ticaret Uzman Yardımcısı

Denetmen Yardımcısı

Gümrük Müsteşarlığı

Gümrük Müfettiş Yardımcısı
Stajyer Gümrük Kontrolörü
Stajyer Gümrük Muhafaza Kontrolörü
Gümrük Uzman Yardımcısı

Denizcilik Müsteşarlığı

Müfettiş Yardımcısı

E) DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)

Uzman Yardımcısı

Telekomünikasyon Kurumu (TK)

Uzman Yardımcısı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Uzman Yardımcısı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı
Bankacılık Uzman Yardımcısı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)

Uzman Yardımcısı

Kamu İhale Kurulu

Uzman Yardımcısı

Rekabet Kurumu

Uzman Yardımcısı

F) SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü

Müfettiş Yardımcısı

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı

Müfettiş Yardımcısı

Sigorta Müfettiş Yardımcısı

Uzman Yardımcısı

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü

Müfettiş Yardımcısı

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

Müfettiş Yardımcısı

G) DİĞER KURUMLAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)

Müfettiş Yardımcısı
Araştırmacı
Uzman Yardımcısı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)

Müfettiş Yardımcısı
Uzman Yardımcısı