63 Sayfadan 55. İlkİlk ... 5354555657 ... SonSon
Toplam 623 sonuçtan 541 ile 550 arası gösteriliyor
 1. #541
  Kenz'ül Arş Duası

  Okunuşu: Lâ ilâhe illellâhül melikül hakkul mübîn.

  La ilâhe illellahül hakemül adlül metîn.
  Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelîn.
  La ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn.
  Lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtü ve hüve hayyül lâ yemûtü ebeden biyedihil hayru veileyhil masîru ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.
  Lâ ilâhe illellâhü şükran li ni’metih.
  Lâ ilâhe illellâhü ikrâran bi rubûbiyyetih.
  Ve sübhânellâhi tenzîhen li azametih.
  Es’elükellâhümme bi hakkısmikel mektûbi alâ cenâhı cibrîle aleyke yâ rab.
  Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cenahı mîkâîle aleyke yâ rab.
  Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cebheti isrâfîle aleyke yâ rab.
  Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ keffi azrâîle aleyke yâ rab.
  Ve bi hakkısmikellezî semmeyte bihî münkeran ve nekîran aleyke yâ rab.
  Ve bihakkısmike ve esrâri ıbâdike aleyke yâ rab.
  Ve bihakkısmikellezî temme bihil islâmü aleyke yâ rab.
  Ve bihakkısmikellezî telekkâhü âdemü lemmâ hebeta minel cenneti fe nâdâke fe lebbeyte düâehü aleyke yâ rab.
  Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî şîtü aleyke yâ rab.
  Ve bihakkısmikellezî kavveyte bihî hameletel arşî aleyke yâ rab.
  Ve bihakkısmikelmektûbî fittevrâti vel incîli vezzebûri vel fürkâni aleyke yâ rab.
  Ve bihakkısmike ilâ müntehâ rahmetike alâ ıbâdike aleyke yâ rab.
  Ve bihakkı temâmi kelâmike aleyke yâ rab.
  Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ibrâhîmü fecealtennâra aleyhi berden ve selâmen aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ismâîlü fe necceytehû minezzebhı aleyke yâ rab.
  Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ishâku fe kadayte hâcetehû aleyke yâ rab.
  Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî hûdü aleyke yâ rab.
  Ve bihakkısmikellezî deâke bihî ya’kûbü fe ra dedte aleyhi basarahû ve veledehû yûsüfe aleyke yâ rab.
  Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî dâvüdü fe cealtehû halîfeten fil ardı ve elente lehül hadîde fî yedihî aleyke yâ rab.
  Ve bihakkısmikellezî deâke bihî süleymânü fe a’taytehül mülke fil ardı aleyke yâ rab.
  Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî eyyûbü fe necceytehû minel gammillezî kâne fîhi aleyke yâ rab.
  Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî îsebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevtâ aleyke yâ rab.
  Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî mûsâ lemmâ hâtabeke alettûri aleyke yâ rab.
  Ve bihakkısmikellezî nâdetke bihî asîyetümraetü fir’avne fe razaktehel cennete aleyke yâ rab.
  Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî benû isrâîle lemmâ câvezûlbahra aleyke yâ rab.
  Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihil hıdıru lemmâ meşâ alel mâi aleyke yâ rab.
  Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî muhammedün sallallâhü aleyhi ve selleme yevmel ğâri fe necceytehû aleyke yâ rab.
  İnneke entel kerîmül kebîru.
  Hasbünellâhü ve ni’mel vekîl.
  Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.
  Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî vesellem.

  Anlamı:
  Melik (kral), Hakk,
  Mübin Allah’tan başka ilah yoktur.
  Hakem, Adl ve Metin Allah’tan başka ilah yoktur.
  Bizim ve eski atalarımızın Rabbidir.
  Senden başka İlah yoktur.
  Sen arınıksındır.
  Ben zalimlerden oldum.
  Allah’tan başka ilah yoktur.
  Onun ortağı yoktur.
  Yönetim onundur.
  Övgüler onun içindir.
  Diriltir ve öldürür.
  O diridir ve ebediyen ölmez.
  Hayır onun kontrolündedir, dönüş onadır.
  Ve O her şeye gücü yetendir.
  Ve onunla yardım isteriz.
  İyilik yapmaya, kötülükten kaçmaya güç kuvvet sadece yüce ve her şeyi bilen Allah’tandır.
  Nimetlere şükür olarak, ondan başka ilah yoktur.
  Rabblığının ikrarı olarak, ondan başka ilah yoktur.
  Yüceliğini arındırmak için, Allah noksanlıklardan arınıktır.
  Ey Allahım!
  Ya Rabbiii! “
  Cebrail’in kanadında yazılı ismin hürmetine, Mikail’in kanadı üzerinde yazılı ismin hürmetine,
  İsrafil’in alnında yazılı ismin hürmetine,
  Azrail’in avucunda yazılı ismin hürmetine,
  ve senin verdiğin Münker ve Nekir ismi hürmetine,
  ve kullarının sendeki sırları hürmetine,
  İslam’ı kendisiyle tamamladığın ismin hürmetine,
  ve Adem’in senden öğrenip cennetten indirildiği zaman kendisiyle sana seslendiği ve senin de kabul ettiğin ismin hürmetine,
  Şit’in sana seslendiği ismin hürmetine,
  arşı taşıyan melekleri kendisyle güçlendirdiğin ismin hürmetine,
  Tevrat’ta, İncil’de, Zebur!da ve Furkan’da yazılı ismin hürmetine,
  kullarına rahmetini sonsuza kadar ulaştırdığın ismin hürmetine,
  sözlerin tamamı hürmetine, İbrahim ateşe atıldığında hangi isminle sana seslendi de ateş soğuk ve selamet olduysa işte o ismin hürmetine,
  İsmail kesilirken hangi isminle seslendi de onu kesilmekten kurtardıysan işte o ismin hürmetine,
  İshak hangi isminle sana yalvardı da sen onun ihtiyaçlarını karşıladıysan işte o ismin hürmetine,
  Hud hangi isminle sana seslendiyse işte o ismin hürmetine,
  Yakup sana hangi isminle dua etti de sen onun gözlerini ve çocuklarını ona geri verdiysen işte o ismin hürmetine,
  Davut hangi isminle sana seslendi de sen onu yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri onun elinde yumuşattıysan işte o ismin hürmetine,
  Süleyman hangi isminle sana dua etti de sen onu yeryüzüne kral yaptıysan işte o ismin hürmetine,
  Eyyüb hangi isminle sana seslendi de sen onu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtardıysan işte o ismin hürmetine,
  Meryem oğlu İsa hangi isminle sana seslenip de onunla ölüyü dirilttiysen işte o ismin hürmetine,
  Musa hangi isminle sana seslendi de sen ona Tur’da hitap ettiysen işte o ismin hürmetine Firavunun karısı Asiye sana hangi isminle seslendi de sen onu cennette rızıklandırdıysan işte o ismin hürmetine,
  israiloğulları sana hangi isminle seslendiler de denizi geçirdiysen işte o ismin hürmetine,
  Hızır hangi isminle seslendi de onu suda yürüttüysen işte o ismin hürmetine,
  Muhammed SAV sana mağarada hangi isminle seslendi de sen onu kurtardıysan işte o ismin hürmetine”
  senden istiyorum. Hiç şüphesiz sen cömertsin, büyüksün.
  Bize Allah yeter.
  O ne güzel vekildir.
  İyilik yapmaya da kötülükten kaçmaya da güç kuvvet sadece yüce ve büyük Allah’tandır.
  Allah efendimiz Muhammed’e, ailesine ve arkadaşlarına destek versin, güvenliklerini sağlasın!

  Amin... 2. #542
  Kenz'ül Arş Duası

  Okunuşu: Lâ ilâhe illellâhül melikül hakkul mübîn.
  La ilâhe illellahül hakemül adlül metîn.

  Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelîn.
  La ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn.
  Lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtü ve hüve hayyül lâ yemûtü ebeden biyedihil hayru veileyhil masîru ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.
  Lâ ilâhe illellâhü şükran li ni’metih.
  Lâ ilâhe illellâhü ikrâran bi rubûbiyyetih.
  Ve sübhânellâhi tenzîhen li azametih.
  Es’elükellâhümme bi hakkısmikel mektûbi alâ cenâhı cibrîle aleyke yâ rab.
  Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cenahı mîkâîle aleyke yâ rab.
  Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cebheti isrâfîle aleyke yâ rab.
  Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ keffi azrâîle aleyke yâ rab.
  Ve bi hakkısmikellezî semmeyte bihî münkeran ve nekîran aleyke yâ rab.
  Ve bihakkısmike ve esrâri ıbâdike aleyke yâ rab.
  Ve bihakkısmikellezî temme bihil islâmü aleyke yâ rab.
  Ve bihakkısmikellezî telekkâhü âdemü lemmâ hebeta minel cenneti fe nâdâke fe lebbeyte düâehü aleyke yâ rab.
  Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî şîtü aleyke yâ rab.
  Ve bihakkısmikellezî kavveyte bihî hameletel arşî aleyke yâ rab.
  Ve bihakkısmikelmektûbî fittevrâti vel incîli vezzebûri vel fürkâni aleyke yâ rab.
  Ve bihakkısmike ilâ müntehâ rahmetike alâ ıbâdike aleyke yâ rab.
  Ve bihakkı temâmi kelâmike aleyke yâ rab.
  Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ibrâhîmü fecealtennâra aleyhi berden ve selâmen aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ismâîlü fe necceytehû minezzebhı aleyke yâ rab.
  Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ishâku fe kadayte hâcetehû aleyke yâ rab.
  Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî hûdü aleyke yâ rab.
  Ve bihakkısmikellezî deâke bihî ya’kûbü fe ra dedte aleyhi basarahû ve veledehû yûsüfe aleyke yâ rab.
  Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî dâvüdü fe cealtehû halîfeten fil ardı ve elente lehül hadîde fî yedihî aleyke yâ rab.
  Ve bihakkısmikellezî deâke bihî süleymânü fe a’taytehül mülke fil ardı aleyke yâ rab.
  Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî eyyûbü fe necceytehû minel gammillezî kâne fîhi aleyke yâ rab.
  Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî îsebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevtâ aleyke yâ rab.
  Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî mûsâ lemmâ hâtabeke alettûri aleyke yâ rab.
  Ve bihakkısmikellezî nâdetke bihî asîyetümraetü fir’avne fe razaktehel cennete aleyke yâ rab.
  Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî benû isrâîle lemmâ câvezûlbahra aleyke yâ rab.
  Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihil hıdıru lemmâ meşâ alel mâi aleyke yâ rab.
  Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî muhammedün sallallâhü aleyhi ve selleme yevmel ğâri fe necceytehû aleyke yâ rab.
  İnneke entel kerîmül kebîru.
  Hasbünellâhü ve ni’mel vekîl.
  Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.
  Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî vesellem.

  Anlamı:
  Melik (kral), Hakk,
  Mübin Allah’tan başka ilah yoktur.
  Hakem, Adl ve Metin Allah’tan başka ilah yoktur.
  Bizim ve eski atalarımızın Rabbidir.
  Senden başka İlah yoktur.
  Sen arınıksındır.
  Ben zalimlerden oldum.
  Allah’tan başka ilah yoktur.
  Onun ortağı yoktur.
  Yönetim onundur.
  Övgüler onun içindir.
  Diriltir ve öldürür.
  O diridir ve ebediyen ölmez.
  Hayır onun kontrolündedir, dönüş onadır.
  Ve O her şeye gücü yetendir.
  Ve onunla yardım isteriz.
  İyilik yapmaya, kötülükten kaçmaya güç kuvvet sadece yüce ve her şeyi bilen Allah’tandır.
  Nimetlere şükür olarak, ondan başka ilah yoktur.
  Rabblığının ikrarı olarak, ondan başka ilah yoktur.
  Yüceliğini arındırmak için, Allah noksanlıklardan arınıktır.
  Ey Allahım!
  Ya Rabbiii! “
  Cebrail’in kanadında yazılı ismin hürmetine, Mikail’in kanadı üzerinde yazılı ismin hürmetine,
  İsrafil’in alnında yazılı ismin hürmetine,
  Azrail’in avucunda yazılı ismin hürmetine,
  ve senin verdiğin Münker ve Nekir ismi hürmetine,
  ve kullarının sendeki sırları hürmetine,
  İslam’ı kendisiyle tamamladığın ismin hürmetine,
  ve Adem’in senden öğrenip cennetten indirildiği zaman kendisiyle sana seslendiği ve senin de kabul ettiğin ismin hürmetine,
  Şit’in sana seslendiği ismin hürmetine,
  arşı taşıyan melekleri kendisyle güçlendirdiğin ismin hürmetine,
  Tevrat’ta, İncil’de, Zebur!da ve Furkan’da yazılı ismin hürmetine,
  kullarına rahmetini sonsuza kadar ulaştırdığın ismin hürmetine,
  sözlerin tamamı hürmetine, İbrahim ateşe atıldığında hangi isminle sana seslendi de ateş soğuk ve selamet olduysa işte o ismin hürmetine,
  İsmail kesilirken hangi isminle seslendi de onu kesilmekten kurtardıysan işte o ismin hürmetine,
  İshak hangi isminle sana yalvardı da sen onun ihtiyaçlarını karşıladıysan işte o ismin hürmetine,
  Hud hangi isminle sana seslendiyse işte o ismin hürmetine,
  Yakup sana hangi isminle dua etti de sen onun gözlerini ve çocuklarını ona geri verdiysen işte o ismin hürmetine,
  Davut hangi isminle sana seslendi de sen onu yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri onun elinde yumuşattıysan işte o ismin hürmetine,
  Süleyman hangi isminle sana dua etti de sen onu yeryüzüne kral yaptıysan işte o ismin hürmetine,
  Eyyüb hangi isminle sana seslendi de sen onu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtardıysan işte o ismin hürmetine,
  Meryem oğlu İsa hangi isminle sana seslenip de onunla ölüyü dirilttiysen işte o ismin hürmetine,
  Musa hangi isminle sana seslendi de sen ona Tur’da hitap ettiysen işte o ismin hürmetine Firavunun karısı Asiye sana hangi isminle seslendi de sen onu cennette rızıklandırdıysan işte o ismin hürmetine,
  israiloğulları sana hangi isminle seslendiler de denizi geçirdiysen işte o ismin hürmetine,
  Hızır hangi isminle seslendi de onu suda yürüttüysen işte o ismin hürmetine,
  Muhammed SAV sana mağarada hangi isminle seslendi de sen onu kurtardıysan işte o ismin hürmetine”
  senden istiyorum. Hiç şüphesiz sen cömertsin, büyüksün.
  Bize Allah yeter.
  O ne güzel vekildir.
  İyilik yapmaya da kötülükten kaçmaya da güç kuvvet sadece yüce ve büyük Allah’tandır.
  Allah efendimiz Muhammed’e, ailesine ve arkadaşlarına destek versin, güvenliklerini sağlasın!

 3. #543
  Alıntı _yakarış_ Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  ya arkadaşlar neden sürekli aynı şeyi kopyala yapıştır yapıyosunuz sayfada yenilik var sanıyorum giriyorum bakıyorum aynı şey defalarca kopyalanmış sayfaları böyle işgal etmeyin lütfen okumuyorsunuz bile sadece kopyala yapıştır yapıyorsunuz
  ben sayfayı kendim okuyacak şekilde düzenledim ve de öyle okuyorum.
  öylesine koplayanıda . allah bilir
  allah soırsun ben ne diyeyim şimdi..

  güzel dua arkadaşım. yani...

  sizde niye bu kadar rahatsız olsunuz..

 4. #544
  ya elbetteki okuyun bende okuyorum fakat sayfa yenilendikçe ek bişey yazıldı sanıyorum girip bakıyorum ki bi sürü kopyala yapıştır burda bilgi paylaşımı yapılıyor kenzül arş hakkında kopyala yapıştır yapılacaksa yeni konu açıp oraya yapın

 5. #545
  Alıntı sokak kedisi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  peki abdestli olmak şartmı ?

  Evet cnm abdesli okumanız güzel olur çünkü hre surenin ilk ayrleri var içinde .

 6. #546
  çok güzel bir paylaşım olmuş. ellerinize sağlık.

 7. #547
  dün bu saatlerde uyuyodum,rüyamda baktım sevdiğim kişi telefonda konuşuyor,bana büyümü yaptırmış falan diyor,bende elimde bir kitap yanına gidiyorum tuttumu büyü diye soruyorum oda sanırım evet falan diyordu,kitabı karıştırıyorum bak bu duayı okumuş diyor,duada kenzül arş duası,kitabın diğer sayfalarındada gül resimleri var pembe elmastan gibi parlıyordu resim gibi değilde gerçeklerdi sanki

  şimdi ben hiç bu duayı okumadım,şuan regl olduğum için okyamıyorum sanırım rüyamda bana mesaj verildi yada ben yanlış yorumladım ama adetim bitsin okuyacağım

 8. #548

  Mutlaka Okuyun Çok Etkili Dua

  mutlaka okuyun cok etkili dua

  Peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.v)den rivayet edilmistir. Söyle buyuruyor......

  -Cebrail bana dediki:“Ey Muhammed,kim ömründe bir kere bu duayi okursa,Allah´ü Teala onu,kiyamet gününde yüzü ayin ondördü gibi parlak hasreder.
  Hatta bütün insanlar onu,bir peygamber veya melek sanirlar.

  Ben ve sen onun kabrinin üzerinde dururuz.
  Ona hesapsiz ve azapsiz,üzerine binip Cennete girmesi icin Cennetten bir Burak getirilir.
  Sirat köprüsünden simsek gibi gecer.
  Onun günahi denizlerden suyundan,yagmurlarin damlasindan,agaclarin yapraklarindan,kumlarin adedinden,taslardan daha fazla olsa bile,kendisine kabul olunmus(nafile)hac ve bin umre sevabi yazar.

  Korkan kimse olursa,Allah onu onu korktugundan emin kilar.
  Susayan kimse okursa,Allah onun susuzlugunu giderir.
  Ac olan okursa,giyindirir,hasta okursa sifa verir,hastanin üzerine okunursa,hastaligindan kurtulur,dünya veyahut ahiret ihtiyaclarindan okursa Allah istedigini verir.
  Bir düsmandan veya sultandan korktugu icin okursa,Allah onlarin serrinden korur ve Allah´in mahlukatindan gelecek olan tüm zarar ve eziyetleri kendisine ulasmaktan meneder.
  Borclu olan okursa,Allah onu,borcunu ödemeye muvaffak kilar,hicbir kimseye muhtac olmaz.
  Eger onu hasta olan yazan üzerinde tasirsa iyilesir.
  Kadin tasirsa kocasi ona ikram eder.
  Cinden,insden ve seytandan,sanci ve hastaliklardan emin olur.
  Kayip ise ailesine sag,salim kavusur: Bu duayi okuyan icin cin, melek istigfard ederler.
  Ömrü bereketli olur.
  Kim bes defa bu duayi okursa Peygamber Aleyhisselami rüyasinda görür.

  Ebu Bekir Siddik:“-Gece olsun gündüz olsun bu duayi okudum, Peygamber Aleyhisselam´i rüyamda gördüm.“buyurur.

  Hz. Ömerde söyle buyurur:
  „-Hicbir hacetim olmadi ki onun icin bu duayi okuyayim da giderilmesin.

  Hz. Osman (R.A.)diyorki:“-Ben Kur´an-i Kerim´i ezberleyemezdim.

  Resul´u Ekrem (s.a.v)´e Bu hususu sikayet ettim.
  Bana bu duayi ögretti.
  Onu okudugumda Kur´an-i Kerim´i ezberlemeyi basardim.


  Hz. Ali Kerremullahü vechedü buyuruyorki:

  -Ben bu duayi okudugum vakit düsmanima galebe calardim.
  Kimki Fatihayi,Ihlas suresini,Kafirunve Felak ve Nas suresini üc kere okuyup sonra bu duayi okursa Allah onu karsilastigi bütün varliklarin serrinden korur ve her türlü hastaliktan,her zalimin serrinden onu emin kilar ve bütün isteklerini verir.
  Kim ki okudugu gibi onu yazip üzerinde tasirsa ve kim ki basinin altina koyup uyursa Allah´ü Teala o kimsenin malindan calinan ve evinden kacani geri iade eder.
  Akan suya okursa su durur,yahut yanan atese okursa dag paramparca olur, Kimki iki rekat namaz kilip her rekatinda Fatiha ve bir de Ihlas okuyup selam verdikten sonra bu duayi okursa dünya ve ahirete ait ne isterse tüm istediklerine nail olur.
  Bu duanin fazileti sayilmayacak kadar coktur; Dua budur.
  (Nevadir´i kaylubi´den alindi)  BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
  La ilahe illellahül melikül hakkul mübin.
  La ilahe illellahül hakemül adlül metin.
  Rabbüna ve rabbü abainel evvelin.
  La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin.
  La ilahe illellahü vehdehu la serike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala küllü sey´in kadir.
  La ilahe illellahü sükran li ni´metih.
  La ilahe illellahü ikaran bi rububiyyetih.
  Ve sübhanellahi tenzihen li azametih..
  Es´elükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikel mektubi ala cenatubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikel mektubi ala cenahi mikaile aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikel mektubi ala cebheti israfile aleyke ya rab:
  Ve bihakkismikel mektubi ala keffi azraile aleyke ya rab.
  Ve bi hakkismikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke ya rab.
  Ve bihakkismike ve esrari ibadike aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikellezi temme bihil islamü aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikellezi telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte düaehü aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikellezi nadake bihi sitü aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikellezi kavveyte bihi hameletel arsi aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikeila münteha rahmetike ala ibadike aleyke ya rab.
  Ve bihakki temami kelamike aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikellezi nadake bihi ibrahimü fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikellezi nadake bihi ismailü fe necceytehü minezzebhi aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikllezi nadake bihi hudü aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikellezi deake bihi ya´kubü fe ra.dedte aleyhi basarahu yusufe aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikellezi nadake bihi davüdü fe cealtehü halifeten fil ardi ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikellezi deake bihi süleymanü fe a´taytehül mülke fil ardi aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikellezi nadake bihi eyyubü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikellezi nadake bihi isebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevta aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke aletturi aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikellezi nadetke bihi asiyetümraetü fir´avne fe razaktehel cennete aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikellezi nadake bihi benu israfile lemma cavezulbahra aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikellezi nadake bihil hidiru lemma mesa alel mai aleyke ya rab.
  Ve Bihakkismikellezi nadake bihi muhammedün sallallahü aleyhi ve selleme yevmel gari fe necceytehu aleyke ya rab.
  Inneke entel kerimül kebiru.
  Hasbünellahü ve ni´mel vekil.
  Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
  Ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellem.

 9. #549
  mamay
  sankı forumda vardı bu dua

 10. #550
  öyle mi bilmiyordum ben başka bir sitede görmüştüm ve okumuştum bu duayı paylaşmak istedim

63 Sayfadan 55. İlkİlk ... 5354555657 ... SonSon

Benzer Konular

 1. Kenzul Arş Okuyup da Etkisini Gören Var mi? (acill)
  Konuyu Açan: umudum_yok_yarinlara, Forum: Havas & Hüddam Soru ve Yardım.
  Cevap: 98
  Son Mesaj : 10-Haz-2015, 22:34
 2. Kenzul arş ve kadeh duasının aslı var mı?
  Konuyu Açan: haktalabesi, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 17-Kas-2010, 22:36
 3. Kenz-ül Arş duası mantıklı açıklama
  Konuyu Açan: cicikızzz, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 09-Eki-2009, 14:18
Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com