6 Sayfadan 2. İlkİlk 1234 ... SonSon
Toplam 54 sonuçtan 11 ile 20 arası gösteriliyor
 1. #11

  Talking Kısmet açan,zengin eden dualar_11_

  Kısmet açan,zengin eden dualar11

  Büyük İslam Alimlerinden İmam Ahmed El Buni'nin Şemsül Maarif isimli meşhur eserinden

  Allah'ın Mukaddem adı ile ilgili açıklamalar. Tanışmak için zikir.
  Hak Taala'nın bu açık ve parlak adını anan ve bu adı her gün düzenli olarak anmaya devam eden kişi kudret aleminde dilediği hükmü yürütmüş olur.Bu kişi bu güzel adı temiz bir şeye yazıp üzerinde taşısa ve bu adın sayıca kıymeti kadar tekrarlara devam ederek biriyle tanışmayı dilese o kişiyle anında dileği yerine gelerek tanışmış olur.Bu adın sayıca kıymeti 184 olmaktadır.

  Allah'ın Muahhar adı ile ilgili açıklamalar.Anlayışın genişlemesi gelişmesi için zikir.
  Bu rahmani gizliliği kapsayan adı çokca anan kişi şayet iyi niyet ve doğru hal üzerinde biriyse istediği bir kimsenin önüne geçebilir yine bir kimse kendisinin eriştiği yere bilgiye dilediği bir kimseyi getirmek dileğinde olursa bu adı bir levhaya yazmalı ve bu levhayı önüne koyarak ona saf bir kalple bakarken bu güzel adı anmaya devam etmeli ve bu arada maksad ve gayesini Allah'tan dilemelidir.Bu adı çokca zikir etmeye devam edenler her şeyden anlar bir duruma gelirler.Bu adın sayıca kıymeti 1446dır.

  Alah'ın Evvel adı ile ilgili açıklamalar. Maksad ve gayelere eriştiren zikir.
  Allah'ın bu güzel adını çokca anan kişi bu şerefli adı anmayı bırakmaz bu şerefli adı her gün anmağa devam ederse maksad ve gayelerine erişmiş olur. Bu adı sürekli ananlara Hak Taala ne temenni etmiş ise verir bu güzel ve şerefli adın 80 er defalık tertipler halinde anılması faide getirecektir.

  Allah'ın Ahir adı hakkında açıklamalar.Zalimi helak edecek zikir.
  Bir kişi bu güzel adı çokca anmaya devam eder ise Hak Taala o kimsenin ölümünü geciktirir.O kimsenin düşmanları daha önce ölerek o kimsenin öldüğünü görecek kadar yaşayamazlar .Öyle olur ki bu kişinin düşmanı veya düşmanlarının malları ve mülkleri de bu kişiye kalır bu kişi o mal ve mülklere varis olur.Ayni zamanda bu güzel adı çokca anan kişiyi Allah korur ve kişiye bir düşmanı tuzak hazırlasa veya fenalık planlasa o düşman kişiyi Hak Taala helak eder adını anan kişiyi böylece korumuş olur.Bu adı anmaya devam eden kişilere Hak Taala düşmanlarını yenmeleri için gerekli güç ve kuvveti veririr.Bu adın sayısı 832 dir.

  Allah'ın Zahir adı ile ilgili açıklamalar .Rüyada dilediği şeyi görmek için zikir.
  Bu adı çokca anan kişilere Hak Taala işlerin gizli yönlerini gösterir bu adla gizli hazineler çıkarılır. Bu adı savaşa giden bir kimse silahının üzerine nakş edecek olsa ve bu silaha bakarak bu güzel adı kendinden geçene kadar anacak olsa düşmanlarına karşı muzaffer olur. Şayet bu kişi doğru hal ve itikat ve de cezbe sahibi ise bu nimetlerden faydalanması kolay ve kısa zaman içerisinde olur. Bu güzel adın sayısı 1106 dır. Bir kimse rüyada görmek istediği şeyi niyet ederek Nur, Basıt ,Zahir adlarını kendinden geçene kadar tekrar ederse rüyasında dilediğini görür.O dilediği bir define yeri veya define haritasının gizli işaretlerinin çözümü de olsa bu güzel adı çokca anmak bu işlerin halline kafidir.Tam temizlik taharet şarttır aç mide ile yapmak daha fayda getirir.Zira dolu bir mide rehavet ve uykuyu getirecek,dikkati zayıflatacak,zikrin tamamlanmasına mani olarak sayıların tamam edilmesini önleyecektir 2. #12

  Talking Kısmet açan,zengin eden dualar_12_

  Kısmet açan,zengin eden dualar12


  Büyük İslam Alimlerinden İmam Ahmed El Buni'nin Şemsül Maarif isimli meşhur eserinden

  Allah'ın Varis adı ile ilgili açıklamalar. Miras hakkı için zikir.
  Hak Taala'nın bu güzel adını çokca anan kişi bir kimseden veya akrabalarından miras hakkı olarak bir şey istemiş olsa Hak Taala onlardan mirasını alarak kendisine vermiş olur.Bu ad özellikle veraset erbabı ile birbirine halef olan kişiler için fazlaca yararlıdır.Bu güzel adı her gün kendinden geçene kadar anan kişinin malında ve ailesinde artış olur topluluğunun aşiretinin veya kabilesinin başına geçer.Sayıca tekrarı 707 olmaktadır.

  Allah'ın Baki adı ile ilgili açıklamalar.Eşyaların bozulmaması için zikir.
  Bu güzel adı anan kişi bozulmağa yüz tutmuş eşyalarını bozulmaktan kurtarmak için ayın yeni doğduğu hilal vaziyetinde bir vakitte bu adı temiz bir levhaya yazarak o bozulmasından korktuğu eşyaların üzerine koyarsa Allah'ın izniyle o eşyalar bozulmadan muhafaza olur.Bu güzel adın anılmasını kendine adet edinenler ömür boyu hastalık nedir bilmezler.Bu adı çokca anan kişi aynı zamanda bela ve afetlerden korunmuş olur.Sayıca tekrarı 113 olmaktadır.

  Allah'ın Reşid adı ile ilgili açıklamalar.Pişman olmamak için zikir.
  Bu güzel adı çokca ananlar pişman olacakları işleri yapmazlar ve yaptıkları işlerde pişman olmaz karar verirken doğru karar verecek duruma gelirler.Bu güzel adı temiz bir kağıda yazıp üzerlerinde taşıdıkları müddetçe Hak Taala o kişilerin Zahiri ve Batıni durumlarını düzeltir.Sayıca tekrarı 152 dir.

  Alah'ın Sabur adı ile ilgili açıklamalar.Nefsiyle mücadele edenlere kolaylık için zikir.
  Allah'ın bu güzel adını ananlar sabır sahibi olurlar sabırları diğer insanlardan misli olarak üstün gelir .Bu adı çokca anmak nefis mücadelesine önem veren kişiler için yararlıdır.Sayıca tekrarı 298 er defa tertipler halinde olması daha faydalıdır.

  Allah'ın Bedi adı ile ilgili açıklamalar.Kimsenin icad edemediğini icad için zikir.
  Bir kişi kimsenin o güne kadar icad etmediği veya icad etmeye çalışılıp ta icad edilememiş bir şeyi icad etmek isterse bu azametli adı çokca tekrarlamalıdır.İlim bu adı ananların kalbinden doğar dilinden dökülür,bu sayede kişi bilmediği anlamadığı şeyler hakkında dahi kendiliğinden öğrenip konuşmaya başlar.Sayıca tekrarı 86 olmaktadır.

  Allah'ın Hadi adı ile ilgili açıklamalar.Meme emmeyen bebek için zikir.
  Bu güzel adı çokca anıp temiz bir kağıda veya ince bir deri veya bir temiz bez üzerine yazıp bunu meme emmeyen bir bebeğin boynuna asdıkları zaman çocuk meme emmeye alışır. Bu adı çokca anan bir kişi yolculuk esnasında yolunu şaşırsa veya hiç bilmediği bir yerde gidiyor olsa hiç uğraşmadan yolu bulur kayıp olmaz nerede olsa gideceği yeri kendine bulur.Hak Taala yolunu kaybetmiş olanlara yolunu göstermiş olur.

  Allah'ın Nur adı ile ilgili açıklamalar.Nur'u ve hayret verici şeyleri görmek için zikir.
  Bu güzel ve nurlu adı çokca zikreden kişinin kalbine nur gelir bu nur bu kişiyi aydınlattığı gibi karanlıkda dahi o kişinin ışığa ihtiyacı olmaz.Bu adın sayıca tekrarı 256 olmaktadır.Hayret verici şeyleri görmek için bu tertiplerle tekrarlara devam etmek gerekir.Bir kişi bu nurlu adı karanlık bir odada kendinden geçercesine tekrar ederse bulunduğu yer aydınlandığı gibi bilinmeyen hayret verici şeylerde gözüne görünmüş olur.İçeriyi aydınlatmak için bir kandil ışığına ihtiyacı kalmaz.

 3. #13
  aysuncuk
  cok guzel o rahman isimin sayısını ve icraatını duymustum
  ama allahümme ya rahman desek daha cok etkısı olır emınım buna deneyen arkadaslara

 4. #14

  Talking Kısmet açan,zengin eden dualar_13_

  Kısmet açan,zengin eden dualar13


  Büyük İslam Alimlerinden İmam Ahmed El Buni'nin Şemsül Maarif isimli meşhur eserinden

  Allah'ın Nafi adı ile ilgili açıklamalar.Ağır hastalıklara karşı şifa için zikir.
  Bu güzel adı çokca anan kişi her türlü hastalıktan Hak Taala tarafından korunur.Doğru hal ve cezbe sahibi bir kimse bu adı çokca anarak bir hastayı mesh etse o hasta şifa bulur.Hastayı Hak Taala şifaya kavuşturmuş olur.Bu ad anılarak ayın parlak bir vaktinde bir gümüş mühür üzerine nakşedilecek olursa ve bu mühürle hasta kişi vücudunu mühürlerse Allahın izniyle şifa bulur.

  Allah'ın Mani adı ile ilgili açıklamalar.Korkudan kurtulmak ve korunmak için yapılacak zikir. Allah'ın bu adını çokca anan bir kişiyi Hak Taala kortuğu şeyden veya korktuğu insandan korur.Himaye eder.Bu adı anan kişi korktuğu şeyi ve kişiyi unutur.böylece korkan kişi Allah tarafından korunmuş olur.Şehvetine hakim olamayan kişiler ve hastalarda bu adı anarak büyük ölçüde faydalanmış olurlar.Bu adın sayıca tekrarı 161 olmaktadır.

  Allah'ın Muğni adı ile ilgili açıklamalar.Maksad ve muradına kolayca ermek için yapılacak zikir.
  Allah'ın bu güzel adını çokca anan kişiyi Hak Taala maksad ve muradına kolaylıkla eriştirir.Bu adı yazan ve üzerinde taşıyan kişi 1100 defa bu adı anar ve ardından Daha Suresini okur ve de Allahümme yessir aleyyel yusra ellezi yessertehu ala kesirin min ibadike ve ağnini bi fadlike ammen sivake diye bu duayı da 40 gün okursa Hak Taala o kişiye öğrenmek istediği ne varsa bu para ve altın da olabilir, uykusunda veya kaza anında öğretecek bir kimseyi gönderir.Bu öğrenim o kimsenin içtihadı nispetinde olur.

  Allah'ın Gani adı ile ilgili açıklamalar.Zenginlik için yapılacak zikir.
  Bu güzel adı çokca anan kişi fakirlik çekmez o kişi her bakımdan zengin olur bilgi ve mana yönünden olduğu gibi maddi yönden de servete kavuşur.1070 defa tekrarları faydalıdır.

  Allah'ın Cami adı ile ilgili açıklamalar.Kaçan ve kaybolanları bulmak getirmek için zikir.
  Bu güzel adı çokca anan kişinin kaybolan malları ve kaçan kişileri bulmasını sağlar.Kaybolanlar bulunur .Kaçanlar gittikleri yerden geri dönerler.Ayrıca sevilen kişinin de kendine dönmesini sağlar ve bu adı çokca anan kişiyi sevmesini sağlar.Sayıca tekrarı 114 olup tekrarlar halinde devam etmek fayda getirir.

  Allah'ın Muksit adı ile ilgili açıklamalar.Terazi ve tartı da hassasiyet için zikir.
  Bu güzel adı çokca anan kişi tartı ve ölçüde hile yapmaz ve de hileyi sezer fark eder.Bu zikre devam eden kişiyi Hak Taala tartı eksikliği şerrinden korumuş olur.Bu adı çokca anmak ölçü ölçenlerin,sanat erbabının ve terazi kullananların işlerine faydalıdır.

  Allah'ın Zül Celali Vel İkram adı ile ilgili açıklamalar.Hırsızlardan korunmak için yapılacak zikir.
  Bu güzel adın çokca anılması anan kişinin dilediği şeyin ona Hak Taala tarafından verilmesini sağlar. Bu güzel adı yine çokca anan kişi içerisinde mal bulunan bir sandığa bu güzel adı yazdığı ve bu adı anmaya devam ettiği takdirde o sandık Hak Taala tarafından hırsızlara karşı korunur. Malı hırsızlardan korumak için malın üzerine perşembe gününün ilk saatinde Zül Celali Vel İkram yazılıp bu güzel adın anılması gerekmektedir.1100defa tekrarlanmalıdır

 5. #15

  Talking Kısmet açan,zengin eden dualar_14_

  Kısmet açan,zengin eden dualar
  14

  Büyük İslam Alimlerinden İmam Ahmed El Buni'nin Şemsül Maarif isimli meşhur eserinden

  Allah'ın Malikül Mülk adı ile ilgili açıklamalar. Mülk edinmek için zikir.
  Bir kişi mülk sahibi olmak için bu güzel adı her gün çokca anmalıdır.Bu kişi bu güzel adı anmaya devam ettiği takdirde Hak Taala o kişiye dilediği mülkü vermiş olur.Bu adı çokca anan mülkünü elinde tutar.Mülkü devamlı olarak onun kalır. 212 şer defa tekrarı faydalı olur.

  Allah'ın Rauf adı ile ilgili açıklamalar.Kendini insanlara sevdirmek için zikir.
  Allah'ın Rauf adının çokca anılması sayesinde o kişiyi etrafındaki insanlar sever kalplerinde ona karşı derin bir sevgi oluşur aynı zamanda merhamet duyulmasını da sağlar. Bu güzel adı çokca anan kişiye insanlar sevgi ve hürmet duyarlar.

  Allah'ın Afüv adı ile ilgili açıklamalar.Kusur ve kabahatlerin affı için yapılacak zikir.
  Bu adı çokca anan kişiyi Hak Taala en güzel ahlak sıfatlarıyla süsler.O kişinin hafif kusur ve kabahatlerini örter Bir kimse hafif bir kusur veya suç işlerse ve bunun sonucundan korkarsa bu güzel adı andığı takdirde göreceği cezayı atlatır.Hak Taala onu emniyet altına almış olur.Adı Yusuf olan kişilere bu adı çokca anmanın yararı vardır.116 kez tekrarlar halinde anılmasında fayda bulunmaktadır.

  Allah'ın Müntakim adı ile ilgili açıklamalar.Zalim kişinin helaki için zikir.
  Bir kişi bu güzel adı zalim bir kişinin cezalandırılması niyetiyle çokca anar ve o zalim kişinin adını belirterek beddua da bulunursa Hak Taala o zalim kişiyi anında helak etmiş olur.Bu adın 630 ar defa tekrarlar halinde anılması faydalıdır.

  Allah'ın Tevvab adı ile ilgili açıklamalar.Kötü işin iyiye dönüşmesi için ayrıca haşerlere karşı zikir.
  Bu güzel adı çokca anan kişinin kötü amelinin sonucu iyi bir başlangıca dönüşmek için kolaylaştırılır. Bu nedenle her insanın her gün bu güzel adı çokca anması tafsiye edilir.Aynı zamanda bu adın çokca anılması insan vücuduna musallat olan haşerelere karşı korunma sağlar.

 6. #16

  Talking Kısmet açan,zengin eden dualar_15_

  Kısmet açan,zengin eden dualar,Besmelenin Faziletleri
  15

  Cin ve Şeytandan korunmak için
  Besmele temiz bir kağıda 35 defa yazılıp evin temiz bir köşesine asılırsa o eve artık ne cin ve nede şeytan giremez o evde bolluk bereket olur. Besmele yazılı bu kağıt bir dükkan veya işyerine asılacak olursa o dükkanın müşterisi fazlaca çoğalır.kazancı artar malı çoğalır.O dükkana kötü gözle ve hasedle bakanlar kör olur.
  Bir kimse Muharrem ayının birinci gününde besmeleyi temiz bir kağıda 135 defa yazar üzerinde taşır hergün bolca besmele çekmeyi adet edinirse o kimse aile ferdleri ile birlikte yaşamı süresince kötü ve mekruh hiç bir iş yapmaz olur.

  Hamile kalabilmek için
  Besmele temiz bir kağıda 110 defa yazılır doğum yapıp çoçuğu yaşamayan veya bir türlü hamile kalamayan bir kısır kadını ay başı olup temizlendikten üç gün sonra bu yazıyı üzerinde taşır,kocasıyla münasebette bulunur 60 gün bu yazıyı üzerinde taşırsa Allah'ın izniyle o kadın hamile kalır.sonunda sağlam ve güzel bir çocuk dünyaya getirir.Doğum esnasında hiç bir acı ve zahmet duymaz,çocuğu da ölmeyip yaşar.

  Kolay doğum için
  Bir hasta kimse Besmeleyi bir camın üzerine 40 kez yazar bu yazıyı zemzem suyu veya tatlı kuyu suyu ile silip yıkar,ve bu suyu içerse, Hak Taala'nın izniyle şifa bulur.Bu suyu zor doğum yapan bir kadın içerse Allah'ın izniyle o kadın zahmetsiz bir şekilde doğum yapar.

  Doğan çocuğun yaşaması için
  Yine besmele bir kağıda 61 kez yazılır çocuğu yaşamayan kadın bunu üzerinde taşırsa Allah'ın izniyle doğurduğu çocuklar yaşar Bu çok denenmiş fayda görülmüştür.Hak Taala her şeyi yapacak güç ve kuvvet sahibidir.

  Tarladaki ekinleri afetlerden korumak için
  Besmele temiz bir kağıda yazılır o kağıt ekin ekilen bir tarlaya gömülürse o tarlada ne çeşit bitki yetiştirilecek olsa her türlü afetten korunmuş olur.

  Bolca avlanmak için
  Besmele bir kurşun levhaya yazılır avcının çantasında taşınırsa o avcı bolca av avlar.

  Zehirden kurtulmak için
  Besmele bir defa bir temiz kağıda yazılır bir yüzük taşının altına konulursa ve bu yüzük Ayran haline gelmiş olan yoğurdun içine konup zehirli bir hayvan tarafından ısırılan kimseye içirilirse Allah'ın izniyle o kimse zehirden kurtulmuş olur.

  Hırsızlardan ve musibetlerden korunmak için
  Bir kimse yatmadan önce besmeleyi 21 kez okur ve yatarsa Allah o kimseyi şeytanın şerrinden ve hırsızlardan korur,o kimse ani ölümden ve her türlü bela ve musibetten korunmuş olur.

  Zalimden korunmak için
  Bir kimse besmeleyi bir zalimin yüzüne karşı okursa o zalim kişinin şerrinden korunmuş ve zalim kişiyi zelil etmiş olur.

  Kainatta olup bitenleri bilebilmek için
  Bir kimse Besmeleyi sabah namazından sonra Kalbi bir niyetle ve huşü ile 40 gün ara vermeksizin günde 2500 kez okursa Hak Taala saklı gizlilikleri ona gösterir uykusunda bile kainatta olup bitecek her şeyi görüp müşahede eder fakat gördüklerini kimseye anlatmaması şartı vardır.

  Ticarette başarılı olmak için
  Bir kimseBesmeleyi günde 786 kez okur ve bu okumaya yedi gün ara vermeden devam ederse niyet ettiği şey ticaretse başarılı olur dileği yerine gelir.

 7. #17

  Talking Kısmet açan,zengin eden dualar_16_

  Kısmet açan,zengin eden dualar,Besmelenin Faziletleri

  16
  Zaruri hacetin kabul edilmesi için okunacak dua
  Bir kimse bir zaruri hacetini istemek üzere bulunduğu bölgenin hakim vali kaymakam gibi yöneticilerinden birine gitmek isterse Perşembe gününü oruç tutarak geçirmeli,iftarını zeytin yağı ve hurma ile yapmalı,akşam namazını kılmalı Besmeleyi 121 kez ard arda eksiksiz olarak tekrar etmeli sonra uykusu gelene kadar Besmeleyi saymaksızın okumalı ve uyumalıdır.Cuma sabahı sabah namazını kılıp,121 defa tilavet ettiği Besmeleyi Misk Zaferan,Gülsuyu karışımı ile temiz bir kağıda bitişik değil yanyana fakat harfleri birbirinden ayrı ayrı yazıp bunu öd ağacı ve anberle tütsülemeli,sonra temiz bir beze sararak üzerinde taşımalıdır.Erkek olsun kadın olsun böyle bir yazıyı üzerinde taşıyanlar insanlara ayın bedir hali gibi parlak görünürler sevimli güçlü itaatlı bir görünüşe sahip olur onu görenler sever ve onun isteğini derhal yerine getirirler.Onu görenlerin ona karşı kalplerinde sevgi saygı oluşur.

  Borçlarından kurtulmak için okunacak dua
  Bir kimse Besmeleyi harflerini yan yana ayrı ayrı bitiştirmeden 121 kez bir ceylan derisi üzerine misk,zaferan ve gülsuyu karışımı ile yazar ve bu deriyi toplakotu,Hindistan günlüğü yani kender adı verilen ağaç kabuğu ile tütsüler ve bunu üzerinde taşırsa ve besmeleyi bol bol tilavet etmeye devam ederse,Hak Taala o kimsenin rızkını bollaştırır.Borçlu bir kimse bu yazıyı üzerinde taşırsa borcundan kurtulur. Mekruh şeylerden uzak durur.

  Meleklerle karşı karşıya gelmek için okunacak dua
  Bir kişi tam taat,riyazat,temizlik ve iyi niyetle kalbinden gelerek 14 gün oruç tutar,Besmeleyi her gün 1000 kez tekrar eder ve her namazdan sonrada 1000er kez tekrar ederse bunun sonunda Allah katındaki Meleklerle karşılaşır ve onlarla konuşur,onlara soru sorar onlardan cevaplar alır.

  Delice sevdirmek için okunacak dua
  Bir kimse Allah'ın Elrahim adını yeni yapılmış bir aynanın üzerine cuma günü sarı bakırdan yapılmış bir iğne ile 7 adet iç badem üzerine yazar her badem üzerine dilediği kimsenin adını söyleyerek okur ve bunları sevdiği o kişiye yedirirse o kişi kendisini deli gibi sever ona şiddetle bağlanır.

  Kem gözlerden korunmak için okunacak dua
  Bir kimse eliyle hafifçe gözüne vurur ardıdan Bismillahirrahmanirrahim,Sikaten billahi ve tevekkülen Aleyhi,Allahümme izheb mürreha ve vasbeha. diye bu duayı okursa ona nazar değmez o kişi kem gözlerden korunmuş olur.

 8. #18

  Talking Kısmet açan,zengin eden dualar_17_

  Kısmet açan,zengin eden dualar,Besmelenin Faziletleri

  17
  Ani ölümle karşılaşmamak için okunacak dua
  Peygamber efendimiz bir hadisinde şöyle buyurmuşlardır.Üç sabah vakti Allah'ın Azametli adını anarak şu duayı okuyan kimse ani ölümle karşılaşmaz ve felc illetinden de korunmuş olur.Dua şöyledir "Bismillahirrahmanirrahimi ellezi la yadurru maa ismihi Şey in fil Ardi vela fissemai ve hüvessemiül alim.

  Hastalıklara ve belalara karşı korunmak için okunacak dua
  Peygamber efendimiz bir hadisinde şöyle buyurmuşlardır.Herhangi bir hastalıktan yatan kimse Fatiha Suresiyle Ayetül kürsiyi 7 defa Mauzeteyn Surelerini 71 defa temiz bir suya karşı okur ve bu suyu sabah vakitleri aç karnına üç gün müddetle içerse Hak Taala o kimseyi her türlü hastalık ve beladan korumuş olur.

  Kulak ağrısını dindirmek için okunacak dua
  Bir kimse kulak ağrısı çekiyorsa Fatiha Suresini cam bir kaba yazmalı ve bu yazıyı gül suyu ile silip o sudan ağrıyan kulağına damlatmalıdır.Bu takdirde ağrıyan kulağı iyileşmiş olur.

  Tenbellikten kurtulmak için okunacak dua
  Bir kimse Fatiha suresini gece gündüz okumağa devam ederse Allah'ın izniyle üzerindeki gevşeklik ve tenbellik kaybolur bir daha tenbellik yapmaz.

  Sevgi ve muhabbeti sağlamak için okunacak dua
  Bir kimse istediği kimsenin kendine sevgi ve muhabbetle bağlanmasını isterse temiz bir kağıda Fatiha Suresini yazar üzerinde taşır.Sonra bu duayı okuduğu takdirde dileğine kavuşmuş olur.Dua Şöyledir: Bismillahirrahmanirrahim,El hamdu lillahi Rabbil Alemin.Tevekkel ya Cebril ente ve a'vanüke bi hakkıl Azizül Cebbarül kerim,El vehhab,El kahhar,Allahümme elku muhabbete (.........) keza fi kalbi (........) keza bi hakkı iyyake na'büdü ve iyyake nestain ve bi hakkıl Melikil Muktedir,El Mukaddem,El Mübdi,El Müid Tevekkel ya Rukyail ente ve a'vanüke ve elku muhabbet (.......) keza fi kalbi (........) keza.İhdinassiratle Müstakim ve bi hakkıl ferdil hayyül kayyum,Tevekkel ya Nurail ente ve a'vanüke ve elku muhabbete (.......) keza fi kalbi (........) keza,Bi hakkıl Vahidül Alimül Cevadül kerim.Tevekkel ya izrail ente ve a'vanüke semian mutian ve elku Muhabbete (....) keza fi kalbi (.....) keza Bi hakkı siratellezine en amte aleyhim,gayril mağdubi aleyhim veleddalin Bi hakkıl kahirül Azizül Celilül kebir.Tevekkel ente ve a'vanüke samian ve mutian ve elku muhabbete (.....) keza fi kalbi (......) keza,bihakkı yahibbunehüm ke hübbullahi vellzine Amenü eşeddü hübben lillahi. Okunan yerlerden sonra bırakılan boşluklarda maksadınız ve istenilen kişinin adı (falan kızı falan ,falan oğlu falan) gibi ana adıyla beraber istenilen kişinin adı söylenecektir. Duaya tekrar devam edilecek boşluk gelince tekrar maksadınız dileğiniz ve dilediğiniz kişinin ana adı ve adı söylenecektir

 9. #19

 10. #20

6 Sayfadan 2. İlkİlk 1234 ... SonSon

Benzer Konular

 1. Kısmet Açan Dualar
  Konuyu Açan: camuro, Forum: Sevgi ve Muhabbet için Dualar.
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 25-May-2013, 21:46
 2. Kısmet Açan Ameliyat
  Konuyu Açan: sessiz nehir, Forum: Sağlık Haberleri.
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 13-Mar-2012, 11:11
 3. İftira, Nasip Kismet, Murad icin okunacak dualar
  Konuyu Açan: Ruya, Forum: Havas & Hüddam.
  Cevap: 13
  Son Mesaj : 14-Oct-2011, 02:03
 4. kötuluk eden kışının dılını bağlamak ıcın okuncak dualar
  Konuyu Açan: son_mucıze, Forum: Havas & Hüddam Soru ve Yardım.
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 09-Jan-2009, 14:04
 5. Zengin Olmak için Dualar Tılsımlar
  Konuyu Açan: egeela, Forum: Havas & Hüddam Soru ve Yardım.
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 28-May-2008, 22:42

Bu Konu İçin Etiketler

Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com