Toplam 6 sonuçtan 1 ile 6 arası gösteriliyor

Konu: Kpss Tarih

 1. #1

  Kpss Tarih

  kpss de sorumlu olunan konular arasında.Tarihte ilkler adında bölüm yok.fakat konular sorular incelendiğinde düzenli olmayan aralıklarla tarihte ilklerin sınavlarda sorulduğu görülmektedir hocalarmız tarafından..bu yönü ile toplu olarak paylaşım yapmak istedim...
  İslamiyet'ten önceki Türk Devletleri
  Hunlar
  *Türk kültürüne ait ilk bulgılara Andronava 'da rastlanır..
  *Tarihin ilk türk devletidir..Bilinen ilk hükümdarı Teomandır.
  *Türkler arasında siyasal birliği sağlayan ilk devlettir.
  *Türk tarihi hakkında ilk yazılı bilgilere çin kaynaklarında rastlanır.Kaynaklarda Hunlar hakkında bilgi verilmektedir.(m.ö318)
  *Mete Han ilk disiplinli Türk ordusunu kuran Türk hükümdarıdır..
  *Onluk Sistemi uygulayan ilk kişi Mete Han'dır.
  *Oğuz Kağan Destanı Türklere ait ilk destandır..
  Göktürkler
  *Türk adıyla kurulan ilk devlettir.
  *İlk milli alfabe Göktürklere aittir.Alfabenin adı ''orhon(orhun)alfabesidir.
  *Türklerden günümüze kalan edebi ve tarihi değer taşıyan ilk eser Göktürklere aittir.Bu eserin adı ''orhun Anıtları'dır.
  *Türk tarihi hakkında bilgi veren ilk yazılı belge olan Orhun anıtları Göktürklere aittir.Orhun anıtları Bilge Kağan,Kültigin ve Tonyukuk adına dikilmiştir.Yolluğ Tigin yazmıştır.
  Uygurlar
  *yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir.
  *Kağıt ve matbaayı kullanan ilk Türk devletidir.
  *Töreleri yazılı hale getiren ilk Türk devletidir.
  *Yerleşik hayatla birlikte Türk tarihinde ilk kez şehir kültürleri ortaya çıkmıştır.
  *Türk toplumlarında ilk kez saray ve tapınak mimarisi görülmüştür.Duvar sanatına örnek ilk eserler yapılmıştır.
  *Tarımsal üretim yaygın olarak görülmüştür.
  *Orta Asya' da farklı bir din seçen ilk Türk devletidir.
  tarih hocam dan .


  --- Sonraki mesaj ---

  diğer türk devletleri.
  *Avrupaya giden ilk Türk topluluğu Avrupa Hun Devletidir.
  *Avarlar İstanbul'u kuşatan ilk türk devletidir.
  *Bulgarların bir kolu olan İtil Bulgarları Avrupaya gitmesine rağmen İslamiyeti seçen ilk Türk topluluğu dur.
  *Dünyanın en uzun destanı Kırgız Türklerine ait Manas destanı dır..
  *Türklere ait ilk yazılı belge Kırgızlardan kalan yenisey yazıtlarıdır.
  *Macarlar Türk tarihine ait araştırmaları başlatan topluluktur.
  *Hazarlar museviliği benimseyen ilk ve tek Türk devletidir.
  *Türgişler Türklere ait ilk madeni parayı kullanan Türk topluluğudur.
  *Türklere ait en uzun destan Manas Destanı dır.Manas Destanı kırgızlara Aittir.Bu destan İslamiyetten sonra ortaa çıkmıştır.
  devamı var... 2. #2
  diğer türk devletleri.
  *Avrupaya giden ilk Türk topluluğu Avrupa Hun Devletidir.
  *Avarlar İstanbul'u kuşatan ilk türk devletidir.
  *Bulgarların bir kolu olan İtil Bulgarları Avrupaya gitmesine rağmen İslamiyeti seçen ilk Türk topluluğu dur.
  *Dünyanın en uzun destanı Kırgız Türklerine ait Manas destanı dır..
  *Türklere ait ilk yazılı belge Kırgızlardan kalan yenisey yazıtlarıdır.
  *Macarlar Türk tarihine ait araştırmaları başlatan topluluktur.
  *Hazarlar museviliği benimseyen ilk ve tek Türk devletidir.
  *Türgişler Türklere ait ilk madeni parayı kullanan Türk topluluğudur.
  *Türklere ait en uzun destan Manas Destanı dır.Manas Destanı kırgızlara Aittir.Bu destan İslamiyetten sonra ortaa çıkmıştır.
  devamı var...

  --- Sonraki mesaj ---

  diğer türk devletleri.
  *Avrupaya giden ilk Türk topluluğu Avrupa Hun Devletidir.
  *Avarlar İstanbul'u kuşatan ilk türk devletidir.
  *Bulgarların bir kolu olan İtil Bulgarları Avrupaya gitmesine rağmen İslamiyeti seçen ilk Türk topluluğu dur.
  *Dünyanın en uzun destanı Kırgız Türklerine ait Manas destanı dır..
  *Türklere ait ilk yazılı belge Kırgızlardan kalan yenisey yazıtlarıdır.
  *Macarlar Türk tarihine ait araştırmaları başlatan topluluktur.
  *Hazarlar museviliği benimseyen ilk ve tek Türk devletidir.
  *Türgişler Türklere ait ilk madeni parayı kullanan Türk topluluğudur.
  *Türklere ait en uzun destan Manas Destanı dır.Manas Destanı kırgızlara Aittir.Bu destan İslamiyetten sonra ortaya çıkmıştır.
  devamı var...

  --- Sonraki mesaj ---

  Türk İslam Devletleri ilk ler 2
  Karahanlılar
  *İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyları Karluk,Yağma,Çiğil,Basmil,ve Tuksi dir.
  *İslamiyet'i resmi din olarak kabul eden ilk Türk devleti dir.
  *İslamiyet'i benimseyen ilk Türk hükümdarı Satuk Buğra Han'dır.
  *Türk islam edebiyatı ve mimarisine örnek ilk eseleri vemiştir.
  *Türk islam edebiyatına örnek ilk eser Kutadgu Bilig tir.Yazarı Yusuf Hashacip tir.
  *Türk tarihine ait ilk medreseyi Karahanlılar kurmuştur.
  *Türk tarihinde medreselerde bursluluk sistemini başlatan ilk devlettir.
  Gazneniler
  *Tarihte sultan unvanını ilk kez kullanan Türk hükümdarı Gazneli Mahmut'tur.
  *Gulam sistemini ilk olarak uygulayan Türk devletidir.(bu sistem esirlerin ve gayrimüslimlerin bir kısmının Müslümanlaştırılarak kendilerinden asker ve bürokrat olarak faydalanılmasını sağlar.)
  *Türk tarihinde ilk kez Arap Alfabesini ve Hicri Takvim'i kullanan devlet Gaznelilerdir.
  *İslamiyet i Hindistan da yayan ilk yürk devleti Gaznelilerdir.
  Diğer Türk İslam Devletleri
  *Türkçeyi resmi dil olarak kullanan beylik Karamanoğulları dır.
  *Türk tarihin de ilk denizci komutan çaka bey ilk denizci Beylik ise Çaka Beyliği dir.
  *Anadoluda ilk cami Artuklular tarafından Diyarbakır da yapılan ulu cami dir.
  *Anadolu da kurulan ilk Türk beyliğinin adı Saltuklulardır.
  *Kur an ı Kerim i Türkçeye çeviren ilk devlet Akkoyunlular hükümdarı ise Uzun Hasandır.
  *Anadoluyu yurt edinmek için yapılan ilk seferler Tuğrul ve Çağrı beyler zamanında başlamıştır.
  *Memluklular geleneksel Türk veraset anlayışını terk eden ilk Türk Devletidir.Kut inancı yoktur.Kölemen denilen askeri komutanların tümünün hükkümdar olma hakkı vardır.
  *Tolunoğulları Mısır da kurulan ilk islam Devletidir.
  *Kutsal topraklar olan Hicaz bölgesi (mekke medine) Türklerin egemenliğine ilk olarak ihşitler zamanında girmiştir.
  *Anadolu da ilk medreseyi Danişmentliler yapmıştır.(tokat-niksar yağıbasan medresesi)
  *Farabi tarihte ilk birleşmiş milletler projesini ortaya atan kişidir.Aristo başta olmak üzere çok sayıda yunan felsefecisni okumuştur..
  selçuklular
  *Anadolu 'da kurulan ilk Türk beyliğinin adı Saltuklulardır.
  *Selçuklularda ilk para bakır madeninden 1.mesut zamanında basılmıştır.ilk gümüş para 2.kılıçarslan ilk altın para ise Alaattin Keykubat zamanında basılmıştır.
  *Selçuklular zamanında iilk medrese Tuğrul Bey zamanında Nişabur da açılmıştır.
  *İkta sistemi ilk olarak Nizamülmülk tarafından uygulanmıştır.İkta sistemiyle fethedilen topraklar gelirlerine göre sınıflandırılmıştır.Toprakların geliri hizmetleri karşılığında asker ve emirlere verilmiştir.
  *Anadolu Selçuklu Devletine ait ilk külliye Kayseri de kutulan huand (hunat) hatun külliyesidir.
  *Anadolu da yapılan ilk kervansaray 2.kılıçarslan tarafından Aksaray kayseri yolu üzerinde yapılan Alay handır.


  --- Sonraki mesaj ---

  Osmanlı Devleti
  *ilk bakır para osman gazi tarafından basılmıştır.
  *Osmanlı devleti nin son verdiği ilk beylik karesioğullarıdır.orhangazi bu beyliğe son vererek ilk osmanlı donanmasına sahip olmuştur.
  *Osmanlı devletin de ilk düzenli ordu yaya ve müsellem adlarıyla orhan gazi tarafından kurulmuştur.
  *ilk gümüş para olan akça orhan gazi zamanın da basılmıştır.
  *osmanlı devletinde ilk medreseyi orhan gazi iznik te yaptırmıştır.iznik medresesi olarak da adlandırılan bu medreseye atanan ilk müderris ise DAVUD -KAYSERİ DİR. ilk osmanlı camisi ise bursa da yapılmıştır.
  *ilk osmanlı kadısı TURSUN FAKIH TIR.Osman gazi zamanında atanmıştır.
  *ilk osmanlı veziri HACI KEMALEDDİN OĞLU ALAÜDİN PAŞA DIR.
  *Osmanlı devleti'nin ilk beylerbeyi LALA ŞAHİN PAŞA dır.
  *Osmanlı devletinin ilk şeyhülilamı Molla şemsettin Fenaridir.
  *osmanlı devletinin ilk sarayı BURSA da kurulmuştur.saray günümüzde bulunmamaktadır.
  *Osmanlı Devletin idari adli ve askeri örgütlenme illk kez Orhan Gazi zamanında gerçekleşmiştir.
  *Orhan Gazi Divan teşkilatını kuran ilk kişidir.
  *ilk osmanlı imarethanesi Orhan Gazi İznik te açmıştır.
  *Osmanlı Devleti devşirme sistemini ilk olarak 1. Murat döneminde pençik kanunu na dayanarak uygulamıştır.Devşirme sisteminin ilk Türk -İslam devletlerindeki karşılığı Gulam sistemidir.
  *İlk maliye teşkilatı 1.murat zamanında kurulmuştur.
  *Osmanlı devletin de tımar sistemi ilk olarak 1. murat zamanında uygulanmaya başlanmıştır.
  *1. murat sultan unvanını kullanan ilk osmanlı padişahıdır.
  *devşirilen çocuklara ilk eğitim acemioğlanlar ocağında verilmiştir.
  *ilk savaş topu 1.kosava savaşında 1.murat zamaunında kullanılmıştır.topçu birliği ilk kez 1.murat zamanın da oluşturulmuştur.
  *ilk tersaneyi 1.beyazıt gelibolu da kurmuştur.
  *yıldırım beyazıt anadoluda siyasal birliği kuran ilk osmanlı hükümdarıdır.
  -osmanlı devleti zamanında açılan ilk sağlık kurumu yıldırım şifahanesidir.
  *enderun mektebi ni kuran kişi 2. mehmet tir.bazı kaynaklara okulun 2.murat zamanında kurulduğu ifade edilmektedir.
  *2.murat ilk kez beşik ulemalığı sistemini başlatan kişidir.
  *osmanlı devleti ilk yazılı anlaşmasını sırplarla yapmıştır.bu anlaşmanın adı edirne segedin dir.
  *2.mehmet osmanlı devletinde yabancı ayrıcalık tanıyan hükümdardır.ilk ayrıcalık venediklere tanınmıştır.
  *2.mehmet(fatih)divan ı hümayına başkanlık yapmayı terk eden ilk hükümdardır.Bu dönemden sonra divan ı hümayun başkanlığı sadrazamlığa devredilmiştir.
  *ilk altın parayı (sultani)2.mehmet bastırmıştır.
  *potresini yaptıran ilk osmanlı pdişahı 2.mehmettir.italyan ressam bellini yapmıştır.
  *Osmanlı devletin de millet sistemini uygulayan ilk hükümdar 2.mehmettir.
  *osmanlı devletin de ilk külliye 2.mehmet zamanında yaptırılmıştır.külliyenin adı fatih külliyesi.

 3. #3
  güzel bilgi paylaşımı olmuş yüreginize saglıkk...

 4. #4
  *ilk Osmanı halifesi 1.selim dir.(yavuz)osmanlı sultanları ilk kez Ridaniye savaşında sonra halife unvanını kullanmya başlamıştır.
  *ilk celali isyanı 1.selim zamanında bozoklu celal tarafından çıkarılmıştır.
  *Anadoluda Türk siyasi birliği kesin olarak sağlayan Osmanlı hükümdarı yavuz sultan selimdir.(1.selim).yavuz sultan selim turnadağ savaşı ile dulkadiroğullarına son vermiştir.
  *1.süleyman zamanında ilk kez şeyhülislam divan ı hümayuna üye olmuştur.
  *1.Süleyman kapitülasyon veren ilk hükümdardır.ilk kapütülasyonlar Fransaya verilmiştir.
  *Dünya haritasının bulunduğu ilk eser piri reis 'e ait olan KİTAB-I BAHRİYEDİR.(1.süleyman dönemi)orduların başında sefere çıkma geleneğini terk eden ilk osmanlı hükümdarı 2.selimdir.
  *osmanlı devletin de ilk rasathane TAKİYÜDDİN MEHMET tarafından açılmıştır.rasathane göklerin incelenmesinin huzursuzluk getireceği düşüncesiyele şeyhülislam fetvasıyla yıkılmıştır.1580 ülkede çıkan kolera salgını rasathaneye bağlanmıştır.
  *ilk osmanlı bilim tarihi araştırmacısı TAŞKÖPRÜLÜZADE AHMETTİR.ESERİN ADI:ŞAKAYIKI NUMANİYEDİR.
  *Osmanlı devletin de hükümdarlığın babadab oğla geçmesi şeklindeki veraset anlayışına ve sancak sistemine son veren ilk osmanlı hükümdarı 1.ahmettir.
  *yeniçeri ocağını kaldırma fikrine sahip iilk osmanlı padişahı GENÇ OSMAN dır...
  *2.osman saray dışı evlilik yapan ilk osmanlı padişahıdır.
  *ilk resmi tarih yazıcısı (vakanüvis)NAİMADIR.vakanüvislik kutmu ilk kez 4.murat zamanında oluşturulmuştur.
  *IV .MURAT sokağa çıkma yasağı getiren tütü ve alkol yasağını uygulayan ilk osmanlı hükümdarıdır.
  *koçibey duraklamanın sebeblerini araştırarak roporlar halinde IV.murat a sunanilk devlet adamıdır.
  *Tarhuncu Ahmet paşa XVII.yy. de ilk denk bütçeyi yapmıştır.bu sebeble tarhuncu ahmet öldürülmüştür.
  *bazı şartlar öne sürerek sadrazamlığı kabul eden il kişi köprülü mehmet paşa dır.
  *II.viyana kuşatmasıyl beraber osmanlı devletinin geriye çekilme süreci başlamıştır.devlet saldırıdan savunmaya geçmiştir.
  *Osmanlı devletinde modernleşme hareketlerine ilk kez askeri alnda başlamıştır.bunun sebebi olarak savaşarın kaybedilmesinn görülmesidir


  --- Sonraki mesaj ---

  Alıntı yakaza Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  güzel bilgi paylaşımı olmuş yüreginize saglıkk...
  teşekkür ederim...harf hatalarım oluyor kusura bakmayın...

  --- Sonraki mesaj ---

  III.AHMET(1703-1730)
  *Osmanlı Devletin de ilk batılılaşma hareketi lale devrin de başlamıştır.
  *Osmanlı devletinde ilk matbaa lale devrinde kullanılmaya başlanmıştır.ilk matbaa da din eserlerin basılması yasaklanmıştır.bu kararda geçimini KURAN 'I KERİM yazımından sağlayan hattatlar loncasının baskısı etkilidir.
  *matbaada basılan ilk eserin adı vankulu lugatı dır.Kitap Arapça Türkçe bir sözlüktür.
  *Osmanlı devletinde batıya ilk geçici elçilik lale devrinde paris e açılmıştır.paris e gönderilen kişi MEHMET ÇELEBİ DİR.
  *lale devrinde ilk itfaiye teşkilatı kurulmuş ve ilk çiçek aşısı uygulanmıştır.
  I.MAHMUT(1730-1754)
  *Osmanlı devletinde ilk batılı tarzda okul XVIII.yy da açılmıştır.I.mahmut zamanında açılan bu okulun adı HENDESEHANEDİR.
  *I.Mahmut zamanında kapitülasyonlar ilk ke Fransaya sürekli hale getirilmiştir.
  III.MUSTAFA
  *İlk iç borç III.Mustafa zamanında ESHAM ESULÜ ile alınmıştır.
  *Osmanlı Devletinde modern denizcilik okulu olan MÜHENDİSHANE-İ BAHR -İ HÜMAYUN budönem de kurulmuştur.
  *Osmanlı devletinde ilk MUAYENEHANE ABBAS VESİM tarafından açılmıştır.
  *I.ABDÜLHAMİT(1774-1789)
  *Osmanlı Devleti halifelik makamını siyasi bir amaç uğrunda ilk kez KÜÇÜK KAYNARCA ANLAŞMASI ile kullanmıştır.kırım halkı dinen halifeye bağlanmıştır.
  *III.SELİM(1789-1807)
  *İlk sürekli elçilik sistemi III.SELİM zamanında LONDRA DA açılmıştır.İLK ELÇİNİN ADI :YUSUF AGAH EFENDİ DİR.
  *Avrupa tarzındaki ilk osmanlı ordusu olan nizam ı cedid ordusu kurulmuştur.
  *İlk kez kara subayı yetiştirmek için modern bir okul açılmıştır.okulun adı mühendishane -i berr -i hümayun dur.
  *ilk devlet matbası bu dönemde açılmıştır.
  *III.SELİM zamanında Fransızca devletin ilk resmi yabancı dili olmuştur.


  --- Sonraki mesaj ---

  II.MAHMUT(1808-1839)
  *Avrupa'ya ilk kez öğrenvi gönderilmiştir.
  *Askeri amaçlı ilk kez nüfüs sayımı yapılmıştır...
  *ilk muhtarlık teşkilatı kurulmuştur.
  *ilk karantina sistemi uygulaması başlatılmıştır.
  *ilk bakanlar kurulu oluşturulmuştur...divan ı hümayuna son verilmiştir.
  *sened i ittifak ile osmanlı hükümdarlarının yetkileri demokratikleşme sürecinde ilk kez sınırlandırılmıştır.sened i ittifak bu yönüyle ingilteredeki mana carta ile benzerlik gösterir.
  *TAKVİMİ VEKAYİİ adında devlete ait ilk resmi gazete çıkarılmıştır.gazete ile devletin çıkardığı yasa ve yönetmelikler kamu kurumlarına yöneticilere ve ilgilenenlere duyurulmuştur.
  *Rüştiye denilen orta düzeyde okullar açılmıştır.
  *Osmanlı devletinde ayrıcalık elde eden ilk azınlık sırplardır...sırplar bu ayrıcalıkları bükreş anlaşması ile elde etmişlerdir.
  *VAKAYI HAYRİYE (hayırlı olay)olarak adlandırılan gelişme ile yeniçeri ocağı kaldırılmıştır.
  *Osmanlı devletinden ayrılan ilk azınlık yunanlılardır.edirne anlaşması ile yunanlılar bağımsızlıklarına kavuşmuştur..
  ABDÜLMECİD(1839-1861)
  *İLK KAĞIT PARA KAİME adıyla I.Abdülmecid zamanında basılmıştır.
  *ilk dış borç sultan abdülmecid zamanında kırım harbi sebebiyle ingiltere ve fransadan alınmıştır.
  *ilk osmanlı anonim şirketinin adı ŞİRKET-İ HAYRİYE DİR.şirket sultan abdülmecitin fermanıyla boğaz içinde vapur işletmeciliği yapmak üzere kurulmuştur.
  *osmanlı devletinde ilk banka galatalı iki banker tarafından BANK-I DERSAADET adıyla kurulmuştur.I.Abdülmecit zamanında kurulan bu banka kırım savaşı öncesinde iflas etmiştir.
  *tanzimat fermanı ile hukukun üstünlüğü ilkesi ilk benimseyen ve anayasal sürecibaşlatan kişi abdülmecid dir.
  *ıslahat fermanı ile gayrimüslimlere ilk kez il genel meclislerinde temsil hakkı verimiştir.memur olma hakkı tanınmıştır.
  *İLK TELGRAF bağlantısı İSTANUL EDİRNE arasında sağlandı...


  --- Sonraki mesaj ---

  ABDÜLMECİD(1839-1861)
  *Anadolu'da İLK DEMİRYOLU HATTI AYDIN VE İZMİR arasına döşendi.osmanlı toprakları içinde ilk demir yolu ise iskenderiye kahire arasında döşenmiştir.Balkanlardaki ilk demiryolu ÇERNOVA VE KÖSTENCE arasında yapılmıştır.
  *ilk telgraf hattı istanbul edirne arasında kuruldu.
  *idadi (lisse)düzeyinde okullar açıldı.osmanlı devletinin İLK BİLİM DERNEĞİ NİN ADI:CEMİYET -İ İLMİYE -İ OSMANİYE DİR.
  *Kurulması düşünülen üniversitenin ders kitaplarını yazmak üzere ENCÜMEN-İ DANİŞ denilen kurul oluşturulmuştur.
  *Osman devletin de ilk TÜRKÇE TİYATRO 1844 DE NAUM TİYATROSU tarfından sergilenmiştir.
  *ilk TÜRK TİYATROCULARININ ADI AHMET NECİP VE AHMET FEFİM BEYLER DİR.
  *Devletin yönetici ihtiyacını karşılamak üamacıyla mülkiye mektebi açılmıştır.bu okul günümüzde SİYASAL BİLİMLER FAKÜLTESİ olarak hizmet vermektedir.
  *ilk öğretmen okulu olan DARÜLMUALLİMİN bu dönemde açılmıştır.kız öğretmen okuluna ise DARÜLMUALLİMAT denilmiştir.kız çocuklarının eğitimine ilişkin ilk düzenlemeler bu dönemde yapılmıştır.
  *Eğitim faliyetleri ilk kez bakanlık düzeyinde 1846 da örgütlenmiştir.ilk eğitim bakanı ABDURRAHMAN SAMİ PAŞA DIR.
  *İLK YARI RESMİ GAZE OLAN CERİDE-İ HAVADİS ABDÜLMECİD ZAMANINDA W.CHURÇİL tarafından kurulmuştur.
  *Türkler tarafından kurulan ilk ÖZEL GAZETE TERCÜMAN-AHVAL bu dönemde açılmıştır.


  --- Sonraki mesaj ---

  ABDÜLAZİZ(1861-1876)
  *İlk yurt dışı seyahatine çıkan osmanlı padişahı ABdülazizdir.londra paris,brüksel ,viyana ve budapeşte 'ye gitmiştir.
  *şeker ahmet paşa osmanlı devletinde ilk resim sergisis açan kişidir.eserleri:ORMANDA GEYİK,ÇOBAN,KOYUNLAR,VE DOĞA ODUNCU türk resim sanatında çıplak insan figürü çalışan ilk sanatçıdır.
  *meşrutiyetin ilanı için çalışan adınlar kesim yeni osmanlılar cemiyeti adıyla bu dönemde kurulmuştur.bu cemiyet özgürlüklerin genişletilmesi için açılan ilk muhalif örgüttür.
  *sultani denilen lise düzeyinde kolej okulları ilk kez açıldı.bu okullarda yabancı dil ile eğitim verilmiştir.okulun açılma amacı osmanlıcılık bilincini oluşturmaktır.
  *osmanlı devletinin ilk bilim dergisi olan MECMUAYI FÜNUN cemyeti ilmiye -i osmaniye TARAFINDAN ÇIKARILMIŞTIR.
  *ilk üniversite lan darülfünun bu dönemde açılmıştır.bu üniversite çıkan bir yangın sebebiyle kapatılmıştır.
  *danıştay mahkemelerinin temeli olan şurayı devlet ilk kez bu dönemde oluşturuldu.
  *osmanlı devletinde ilk avukatlık kurumu oluşturulmuştur..
  *yargıtay mahkemelerinin temeli olan divan -ı ahkam-ı adliye bu dönemde oluşturulmuştur.
  *Osmanlı devletinde ilk batılı şiir örneğini şinasi yazmıştır.TERCÜME-İ MANZUME
  *İLK TİYATRO OYUNU yine ŞİNASİ tarafından yazılan ŞİRİN EVLENMESİ DİR.
  *modern türk ordusunun siyasi yaşama ilk müdahalesi sultan Abdülazizin tahtan indirilmesi olayıdır.
  *türk edebiyatının ilk makalesi şinasi tercüman-ı Ahval mukaddimesi aşlığıyla bu dönemde açmıştır.
  *Tanzimat döneminde Namık kemal ilk tarihi roman olan CEZMİ ile ilk edebi romanı İNTİBAH I YAZMIŞTIR.


  --- Sonraki mesaj ---

  *İLK TİYATRO OYUNU yine ŞİNASİ tarafından yazılan ŞAİR EVLENMESİ DİR DÜZELTİM..

  --- Sonraki mesaj ---

  II.ABDÜLHAMİT(1876-1909)
  *İlk kez ayastefanos (yeşilköy)berlin anlaşmaları ile ermenilerin yaşadığı yerlerde ıslahatlar yapılacağı belirtilmiştir.böylelikle ermeni azınlığı uluslar arası bir sorun haline gelmiştir.
  *osmanlı devletinden alacaklarını tahsil etmek için yabancı devletlerce alacaklarını tahsil etmek için yabancı devletlerce düyun u umumiye idareesi II.Abdülhamit zamanında kurulmuştur.
  *ilk medeni kanun abdülaziz zamnında tamamlanan mecelei Ahkam ı adliye dir.yazarı:AHMET CEVDET PAŞADIR.Mecelle sultan abdülaziz zamanında yazılmaya başlamıştır ve 8 yılda tamamlanmıştır.
  *kanuni esasi türk tarihine ait ilk anayasadır.
  *kanuni esasi türk tarihine ait ilk anyasadır.
  *Kanuni esasi nin ilanı ile birlikte ilk kez parlemnter sisteme geçilmiştir.
  *ilk rejim değişikliği kanuni esasi nin ilanı beraber gerçekleştirilmiştir.
  *kanuni esasi nin ilanı ile hakl ilk kez mecliste temsil hakkı bulmuştur.halkın temsil edildiği meclise meclis i mebusan denilmiştir.
  *osmanlı devletinde ilk kez NOTERLİK KURUMU kurumu oluşturulmuştur.
  *sanayi nefise denilen güzel sanatlar akademisi açılmıştır.
  *II.Abdülhamit'in istibdad idaresini yıkmak için kurulan örgütün adı jöntürkler dir.bu örgüt daha sonra ittiht ve terakki'ye ye dönmüştür.
  *ilk MÜZE bu dönemde OSMAN HAMDİ BEY tarafından krulmuştur.
  *İLK Türk özel okulu bu dönemde ŞEMSÜL MAARİF adıyla açılmıştır.(1881)


  --- Sonraki mesaj ---

  çoğu bildiğimiz konular fakat akılda kalmasında kolaylık olsun diye maddeler halinde paylaştım...coşkun hocamın kitabından ve sözlerinden alıntıdır.başarılarar arkadaşlar...

 5. #5

 6. #6
  Alıntı hayatkardelen Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  tşk ederim eylül güzel paylaşım olmuş
  ben teşekkür ederim canım...

Benzer Konular

 1. KPSS İçin Tarih Ders Notları...
  Konuyu Açan: Renan, Forum: KPSS ( Kamu Personeli Seçme Sınavı ).
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 03-Nis-2012, 12:22
 2. KPSS Tarih Sorularını Bu Başlıkta Tartışalım...
  Konuyu Açan: blessed trinity, Forum: KPSS ( Kamu Personeli Seçme Sınavı ).
  Cevap: 112
  Son Mesaj : 23-Kas-2010, 15:02
 3. KPSS; Tarih'te İlkler (Resimli)..
  Konuyu Açan: blessed trinity, Forum: KPSS ( Kamu Personeli Seçme Sınavı ).
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 10-Tem-2010, 04:02
 4. Zeka Geriliği ve Cücelik Tarihe Karışıyor
  Konuyu Açan: teoka, Forum: Sağlık Haberleri.
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 31-Ara-2007, 00:31
Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com