Toplam 3 sonuçtan 1 ile 3 arası gösteriliyor
 1. #1

  Küfretmenin Vebali Nedir

  MUFLİS KİMDİR?


  220. Ebu Hurayra radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem:
  "Muflis kimdir, biliyor musunuz?" diye sordu. Ashab:
  - Bizim aramızda muflis, parası ve malı olmayan kimsedir, dediler.
  Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem:
  "Şubhesiz ki ummetimin muflisi, kıyamet günü namaz, oruç ve zekat sevabıyla gelip, fakat şuna sövüp, buna zina isnad ve iftirası yapıp, şunun malını yiyip, bunun kanını döküp, şunu dövüp, bu sebeple iyiliklerinin sevabı şuna buna verilen ve üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse, hak sahiblerinin günahları kendisine yükletilip sonra da cehenneme atılan kimsedir" buyurdular. (Muslim, Birr 59. ; Tirmizî, Kıyamet 2)
  Açıklamalar
  İnsanlar arasında muflis, parası ve malı bulunmayan veya pek az olan kimse diye bilinirse de, Peygamber Efendimiz, hakiki muflisin bunlar olmadığını açıklamıştır. Çünkü bu durum, daha sonra zengin olmakla ortadan kalkabilir veya ölümle sona erebilir. Gerçek muflis ise hadiste bildirilendir. Böyle kimseler tamamen mahvolmuş, helak olmuş, ahirete götürdüğü hayır ve hasenattan elinde hiç bir şeyi kalmamıştır. Bunların bütün iyilik ve sevapları, üzerlerinde hakları olanlara ve alacaklılarına verileceği gibi, günahları da onların üzerlerine yüklenecek, sonra da cehen­neme atılacaklardır. Gerçek zarar ve ziyan, hakiki iflas işte budur. Böyleleri ahiret yoksulu sayılırlar.
  Hz. Peygamber'in "muflis kimdir?" tarzındaki sorusu, toplum tarafından onun kelime olarak bilinen manasını açıklamak değil, onları irşad etmek, aydınlatmak gayesi taşımaktadır. Nitekim, Allah Rasulu'nun muflisin ahiret hayatıyla ilgili olan gerçek anlamını onlara açıklamasından bunu anlamak mümkün olmaktadır.
  Kişinin namazı, orucu, zekatı ve benzeri ibadet ve taatları onun iyilik kazanmasını ve sevap elde etmesini sağlar. Ancak, cennete girmek için bunlar yeterli olmaz. Emredilen ibadet ve taatlarla birlikte, hatta bunlardan daha önemli olarak dinin haram kıldığı, nehyettiği şeylerden sakınılması icab etmektedir.
  Özellikle maddî ve manevî yönü itibariyle, kulların haklarına tecavuz, amme mallarına hıyanet, Allah'ın affetmeyeceğini bildirdiği büyük günahlar arasındadır. Bu nevi günahları işleyenler, dünyada hak sahibleriyle helalleşip tevbe etmedikleri takdirde, ahirette hak sahipleri onlardan haklarını alacak ve Allah'ın huzurunda hesaplaşacaklardır.
  Başkasına sövmek, hakaret etmek, kötü söz söylemek, iftira etmek, namuslu insanların namusuna dil uzatmak, haksız yere birinin malını yemek, kanını dökmek, insanları dövmek, her nevi zulüm ve haksızlık, iyilikleri ve onlardan elde edilen sevabı ortadan kaldırır, sahibini cehenneme sürükler.
  Kıyamet gününde ödenecek bir mal ve mülk yoktur. Dolayısıyla haksızlıkların karşılığı haksızlık yapanın iyi amellerinin sevaplarının alınması, üzerinde hakkı olanların günahlarının haksızlık yapanların üzerine yükletilmesi şeklinde olacaktır. Orada hiçbir hak zayi olmayacak, kimseye en küçük bir zulüm ve haksızlık yapılmayacaktır.
  Hadisten Öğrendiklerimiz
  1. Kul hakları başta olmak üzere, her türlü haramdan sakınmak gerekir.
  2. Kul hakları, maddî ya da manevî olabilir.
  3. Kişinin ibadet ve taatleri, üzerinde bulunan kul haklarını affettirmez.
  4. Kul hakları, ibadet ve taatin ve her çeşit iyiliğin sevabını ortadan kaldırabilir.
  5. Gerçek muflis, ibadet ve taatı olduğu halde, üzerinde bulunan haklar sebebiyle, bu amellerin sevabı hak sahiplerine verilince, kıyamet gününde cehenneme girmeyi hak edenlerdir.


  -------------------------

  Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Müslümana sövmek fasıklık, onunla savaşmak küfürdür." (Buhârî, Îmân 36; Muslim, Îmân 116)

  Sebbetmek, sövüp saymak, karşısındakini rencide edecek şekilde konuşmak, şerefine, namusuna, dinine, imanına, hasılı insanlık ve müslümanlık değerlerine söz etmek, saldırıda bulunmak demektir.

  Yukarıdaki hadis-i şerifte, iki fiil, iki ayrı terimle değerlendirilmektedir. "Müslümana sövmek (sibab) fasıklıktır; müslümanla savaşmak (kıtal), küfürdür," buyurulmaktadır.
  Fasıklık (Fısk), hak yoldan sapmaktır. "Şeytan, rabbinin emrinden çıktı" (Kehf, 50) âyetinde bu mâna açıkça görülmektedir. Bununla birlikte her haktan sapma ve çizgiden çıkma olayı fısk kelimesiyle ifade edilir. Haksız yere müslümana sövüp saymak işte bu mânada bir fısktır. Fâsık da yoldan çıkmış günahkar kimse demektir. Müslümanla savaşa (kıtale) tutuşmak, onu öldürmeye teşebbüs etmek ve mumin olduğu için öldürmek küfürdür.
  Hadisi, "Müslüman ile sövüşmek fâsıkların, müslüman ile kıtale tutuşmak da kafirlerin işidir, onlara yakışır. Binaenaleyh böyle bir yola sapanların fısk ve küfür bataklığına düşmelerinden korkulur," şeklinde anlamak ve yorumlamak da mümkündür.

  "Hiç kimse, bir başkasına fasık veya kafir demesin. Şayet itham altında bırakılan kişide bu sıfatlar yoksa, o söz onu söyleyene döner." (Buhârî, Edeb 44)

  Başkalarına fısk ve küfür ithamında bulunmanın, fasık ve kafir demenin tehlikesine dikkat çekmektedir. Bu çok kötü ithama maruz kalan kimsede bu haller varsa mesele yoktur. İthamda bulunan doğru söylemiş olduğu için sorumlu olmaz. Fakat itham edilen kişide o haller yoksa işte o zaman itham, ithamı yapana döner. Yani durup dururken bir müslümana fasık veya kafir diyenin kendisi fasık veya kafir durumuna düşer


  Müslüman, Müslüman’ın elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.” (Riyâzu’s-Sâlihîn, 211)

  Allah Rasulu (s.a.v.) şöyle konuşuyor:
  Biri sana dil uzatır ve sende olmayan bir kusurla seni ayıplarsa, sen onu sahip olduğu kusurla dahi ayıplama. Onu, günahı kendine, sevabı sana olduğu halde terk et. Kimseye asla sövme.”
  (Câmiu’s-Sağîr, 1/66)  Birbiriyle sövüşen iki kimsenin söyledikleri şeylerin günahı, kendisine sövülen haddi aşmadığı sürece ilk sövmeye başlayan kimse üzerinedir.” (Muslim, Birr, 68)


  Peygamberimiz ( s.a.v.) “Kim bir zımmiye eziyet etse, şüphesiz ben onun hasmıyım, düşmanıyım (Ebu Yusuf, Harac, Matbaatu's Selefiye, 1397 h. Kahire, s.135) buyurmuştur. 2. #2
  sokaklarda küfürler havalarda uçuşuyor

 3. #3
  sadece sokaklarda olsa keşke sanal alemde de öyle

Benzer Konular

 1. Yecüc Mecüc Kimdir?Nedir ?
  Konuyu Açan: mavi_boyss, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 24
  Son Mesaj : 04-Eki-2015, 01:36
 2. Şeytan Nedir?
  Konuyu Açan: sudem, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 44
  Son Mesaj : 01-Tem-2014, 00:48
 3. Hüddam Nedir?
  Konuyu Açan: vhercle, Forum: Havas & Hüddam.
  Cevap: 41
  Son Mesaj : 21-May-2013, 00:12
 4. Cin ve Büyü Nedir? Nasıl Korunulur?
  Konuyu Açan: birikinti, Forum: Havas & Hüddam.
  Cevap: 26
  Son Mesaj : 07-Eki-2012, 00:06
Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com