Kaza eseri olarak kulağa yabancı birtakım cisimler kaçabilir. Bunlar ya canlı bazı hayvanlar veyahut cansız maddelerdir. Canlılardan sinek, sivrisnek, böcek, tatarcık, pire gibi hayvanlar kulağa kaçabilirler. Cansızlardan çekirdekler, meyvalar, tahıl taneleri de kulağa kaçabilir. Ayrıca küçük çocuklar ojmarken birbirbirlerinin kulaklarına zıpzıp ve düğme gibi bazı eşyayı da sokabilirler.

Bu gibi hallerde kulağa kaçan yabancı cismin içeriye girme derecesine göre türlü türlü ârızalar husule gelir. Bazan yabancı cisim kulağın dış borusundan derinlere kadar girip büyük bir tazyik yapar. Kulak zarını patlatıp daha ilerilere kadar giderek orta kulakta bile tahribat yapabilir. O takdirde kulakta iltihaplar hâsıl olarak bu ltihapların cerahatli mahsuleri kulakta toplanıp kalır, büyük sıkıntı ve tehlikelere sebep olur.

Tedavi

Türlü türlü olan kulak hastalıklarında tedavi, hastalığı yapan sebebe ve hastalığın mahiyetine göredir.

Bu hastalıklara teşhis koymak için kulakların bazı aletler ve aynalarla muayene edilmesi lâzımdır.

Nezle ve üşütmelerden ileri gelen kulak ağrıları, kulağa dışarıdan sıcak, kuru tatbikler yapmak veya 0/o2 oranında yapılmış ve içine biraz kokain katılmış asitfenik gliserin damlatmakla sakinleşebilirler.

Kulak iltihaplarına sulfamitler ve penisilin de iyi gelir. Boğaz ve burun iltihaplarında mikropların kulaklara girip iltihap yapmaması için, mikrop öldürücü gargaralar ve burun damlaları kullanmak lâzımdır.

Bazı kulak akıntılarında ve kulağa kir toplanmasında kulağın yıkanıp temizlenmesi çok faydalıdır. Damar sertliğne ait sebeplerden dolayı, kulak çınlama ve uğultuları olduğu zaman, bu hastalığın tedavisi yoluna gidilmelidir.

Kulakta toplanan kiri temizlemek için, ufak bir pamuk parçasını alkol veya kolonya ile ıslatarak, kulağın içerisine tazyik yapmadan, kulak deligini silmekle kirleri ortadan kaldırmak mümkündür.

Eğer orta kulakta iltihap çoğalırsa, cerahat toplanmasından dolayı hastanın ateşi yükselir ve kulağın arkasındaki kemikler de iltihaba uğrarlar. O zaman dışarıdan kulak zarı, ufak bir ameliye ile, delinerek cerahatin dışarıya akıtılması sağlanır. Bu fayda vermezse, menenjit gibi tehlikeli bir hastalığa kapı açılmaması için, kulak arkasındaki kemiğe ameliyat yapılarak hastanın kurtarılması icap eder. Bu gibi hallerde tam vaktinde hekime başvurmanın büyük faydası vardır. Çünkü geç kalmış vakalarda, ameliyata rağmen, hastanın hayatının kurtarıla-maması ihtimalleri de mevcuttur.

Kulağa yabancı bir cisim kaçtığı zaman kaçan şey canlı ise içeride oynamak, kanad çırpmak suretiyle kulakta izaç edici gürültülere ve tahrişlere sebep olabilir. Bu takdirde kulağa biraz gliserin damlatıp böceği öldürmek ve sonra kulağı yıkıyarak dışarıya çıkarmak uygundur. Kulağı yıkamakla yabancı cisimlerin pek çoğunu dışarıya çıkarmak mümkündür. Eğer yabancı cisim kulağa sıkı bir vaziyette girip orada kalmış veya kulak borusunun duvarlarında ve kulak zarında tahrtibat yapmışsa o zaman hekimin yapacağı ameliyatla yabancı cismi çıkarmaktan başka çare yoktur.