Malzemeler :
Nako Marka Süper İnci
963, 2524, 10284, 569 (1′er yumak),
4,5 numara şiş, 4,5 numara tığ
Örnek Anlatımı :
1. sıra: Tüm ilmekler düz örülür.
2. sıra: Tüm ilmekler ters örülür.
3. sıra: 2 ilmek ters, 1 ilmek düz örülür.
4. sıra: Tüm ilmekler ters örülür.
5. sıra: 1. sıradan itibaren örnek tekrar edilir.

atkı bere modelleri, ponponlu bere yapılışı, kulaklıklı bere örnekleri
Atkı İçin : 963 renk nolu iplikle 40 ilmek başlanarak örnek kurulur. 2,5 cm arayla 2524,10284,569,963… şeklinde renk nolu ipliklerle değişimli olarak 150 cm örülüp, bitirilir. Her iki ucuna kullanılan renklerden 19 cm püskül yapılır.
Bere İçin : 2524 renk nolu iplikle 94 ilmek başlanır, örnek uygulanır. 4 sıra örüldükten sonra 963 renk nolu iplikle 2 sıra örülür, sırasıyla; 2,5 cm arayla 569, 10284, 2524, 963 renk nolu ipliklerle örülür. 569 renk nolu ipliğe geçilerek bir diş haraşo, 2 sıra düz, bir diş haraşo örülür. 10284 renk nolu ipliğe geçilir, 2 sıra düz, 1 diş haraşo örülüp, 2524 renk nolu ipliğe geçilir. 2 sıra düz, bir diş haraşo, 2 sıra düz örülerek bitirilir. Bere boyu 15 cm örülerek 15 ilmek arayla 6 defa 1′er ilmek kesilir. 2 cm örülür, 5 ilmek arayla 10 defa 1′er ilmek kesilir. Bere boyu 20 cm’de kalan 78 ilmek 1. ilmeğin üzerinden geçirilerek bitirilir.
Kulak İçin : 10284 renk nolu iplikle 8 ilmek başlanır, haraşo örülür. Her sırada her iki taraftan 4 defa 1′er ilmek artırılarak 16 ilmeğe ulaşılır. 6 cm örülüp, bitirilir. Berenin her iki tarafına dikilir. Ön ortasına 2524 renk nolu iplikle 1 sıra sık iğne yapılır. Kullanılan her renk ile 11 adet ponpon yapılır; 1 adet tepesine, 4′er adet kulaklıkların uçlarına kordon üzerine, 2 adet sağ kulaklık üzerine takılır..


alıntı