Toplam 3 sonuçtan 1 ile 3 arası gösteriliyor
 1. #1

  Kuran-ı Kerimden Peygamber Duaları

  Kuran-ı Kerimden Peygamber Duaları

  Adem aleyhisselâm’ın duası:
  1. “Ey Rabbimiz! Biz kendimize yazık ettik, bizi bağışlamaz bize merhamet etmezsen, ebediyyen kaybedenlerden olacağız.”  --- Sonraki mesaj ---


  Nuh aleyhisselâm’ın duaları:
  1. “Ey Rabbim! Senden hakkında bilgi sahibi olmadığım her hangi bir şeyi istemekten sana sığınırım. Çünkü beni bağışlamaz, beni acıyıp esirgemezsen şüphesiz kaybedenlerden olurum.”
  1. “Ey Rabbim! Ben halkıma gece-gündüz çağrıda bulunuyorum. Ama bu çağrım onları senden daha da uzaklaştırmak(tan başka bir işe yaramadı). Ve doğrusu onlara bağışlayıcılığını göstereceğin ümidiyle ne zaman çağrıda bulunduysam parmaklarını kulaklarına tıkadılar; günahkarlık giysilerine büründüler; daha fazla inada kapıldılar ve boş gururlarında daha da azgınlaştılar. Doğrusu ben onları açık açık çağırdım. Onlara açıktan tebliğde bulundum; ayrıca onlara gizlice özel olarak da konuştum. Ve dedim ki: Rabbinizden günahlarınızın bağışlanmasını dileyin; çünkü o kuşkusuz bağışlayıcıdır.”
  2. “Ey Rabbim! Onlar bana tamamen karşı çıktılar, zaten onlar serveti ve çocukları yüzünden hızla yok olmaya doğru giden kimselere uyarlar; ve sana karşı en korkunç tuzakları kuranlara; çünkü onlar (kendilerine uyanlara): ‘İlahlarınızı hiçbir zaman terk etmeyin; ne Vedd, ne Suva ne Yeğûs, ne Ye’ûk, ne de Nesr’i terk etmeyin’ demişlerdi. Onlar böylece çoğu kimseyi saptırdılar. O halde Sen bu zalimlere yalnızca özlem duydukları şeylerden uzaklaşmalarını emret!”
  1. “Ey Rabbim! O cahillerin beni yalanlamalarına karşı bana yardım et.”
  1. “Ey Rabbim! Bu kafirlerin yalanlamalarına karşı bana destek ol!”
  1. Doğrusu ben yenik düştüm, artık sen gel ve bana yardım et!”
  1. “Ey Rabbim! İşte halkım beni yalanladı. Bu yüzden benimle onlar arasında gerçeği bütün açıklığıyla ortaya koy. Beni ve benimle beraber olan müminleri kurtar!”
  1. “Ey Rabbim!Yeryüzünde bu hakikati inkar edenlerden hiç kimseyi bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan , Sana kulluk edenleri hep saptırmaya çalışırlar ve yalnızca fesada ve inatla sürdürülen kafirliğe sebep olurlar.
   Ey Rabbim! Bana, anneme-babama, evime mümin olarak giren herkese ve daha sonraki bütün mümin kadınlara ve erkeklere bağışlayıcılığını göster ve zulüm işleyenleri her zaman helake uğrat!”
  1. “Bütün övgülerin gerçek layığı olan ve bizi bu zalimler topluluğundan kurtaran Allah’ım! Senin tarafından kutlanmış, güvenli kılınmış bir yere eriştir beni. Çünkü insana erişmesi gereken yere nasıl erişeceğini en iyi gösteren sensin.”
  2. “Hamd, bizi bu zalimler topluluğundan kurtaran Allah’a aittir.”


  --- Sonraki mesaj ---


  Lut aleyhisselâm’ın duaları:
  1. “Ey Rabbim! Bozgunculuğa ve yozlaşmaya yol açan bu insanlara karşı bana yardım et.”
  1. “Ey Rabbim! Beni ve ailemi bunların yapa geldikleri kötülüklerden kurtar.”
  1. “Hamd/bütün övgüler Allah’a yaraşır. Selam olsun O’nun seçtiği kullara. Zaten Allah insanların ilahlaştırdıkları her şeyden daha üstün, daha hayırlı değil mi?”
   İbrahim ve İsmail Aleyhimesselamın duaları:
  2. Ey Rabbimiz! Sana güveniyor ve Sana yöneliyoruz; çünkü bütün yolların varışı sanadır. Ey Rabbimiz! Bizi hakikati inkar eden kafirler için bir oyun ve eğlence aracı yapma! Ve günahlarımızı bağışla, ey Rabbimiz, çünkü tek kudret ve hikmet sahibi olan Sensin.”
  1. “Ey Rabbim! Bana dürüst ve erdemli olacak çocuk(lar) bağışla.”
  1. “Ey Rabbimiz! Soyumdan bazılarını ekilebilir toprağı olmayan bir vadiye –senin kutsal evinin yakınına- yerleştirdim ki ey Rabbimiz, namazı devamlılık ve duyarlılık içinde yerine getirsinler; öyleyse insanların kalplerini onlara meylettir, ve onlara verimli-bereketli rızıklar bahşet ki şükretsinler.
   Ey Rabbimiz! Şüphesiz gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilen Sen’sin: Çünkü yerde ve gökte olan hiçbir şey Allah’tan gizli kalmaz. En içten övgüler, kocamış halimle bana İsmail’i ve İshak’ı armağan eden Allah’a özgüdür. Duaları/yakarışları eşsiz bir şekilde işiten elbette benim Rabbimdir.
   Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelen insanları namazda devamlı ve duyarlı kıl. Ve ey Rabbimiz, bu duamı kabul buyur; Hesab’ın görüleceği Gün, beni, anamı ve bütün müminleri bağışla.” “Ey Rabbim! Bu beldeyi güvenli kıl, beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan ebediyyen uzak tut! Çünkü ey Rabbim, bu tapınma nesneleri gerçekten insanların pek çoğunu yoldan çıkardı. Ey Rabbim! Buraları muvahhidler için ebedi bir güvenlik kuşağı kıl ve halkından Allah’a ve Ahiret Günü’ne iman edenlere bereketli rızıklar bağışla. Ey Rabbimiz! Bu amelimizi kabul buyur. Sensin her şeyi bilen her şeyi duyan; bizi sana teslim olanlardan kıl ve soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar. Bize ibadet yollarını göster ve tevbemizi kabul et. Şüphesiz yalnız Sensin tevbeleri kabul eden, rahmet dağıtan. Ey Rabbimiz! Soyumuz içinden onlara senin mesajlarını iletecek vahyi ve hikmeti öğretecek ve onları arındırıp tertemiz kılacak bir elçi çıkar. Çünkü yalnız Sensin kudret ve hikmet sahibi.
  2. Ey Rabbim! Bana doğru ile eğrinin ne olduğuna hükmedebilme bilgi ve yeteneğini bağışla ve beni salih insanların arasına kat. Ve gerçeği benden sonrakilere ulaştırabilme gücü ver bana. Ve beni o nimetlerle dolu cennetin varislerinden biri yap! Ve babamı bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlar arasında. Ve herkesin yeniden diriltileceği gün beni utandırma! O Gün ki, ne malın ne mülkün ne de çoluk çocuğun bir yararı olmayacaktır. Yalnızca Allah’ın huzuruna kötülükten arınmış bir kalple çıkanlar kurtulacaktır.”


  --- Sonraki mesaj ---


  Yusuf aleyhisselâm’ın duaları:
  1. “Ey Rabbim! Benim için hapis bu kadınların zina isteklerine boyun eğmekten daha iyidir. Çünkü sen onların oyunlarını-tuzaklarını benden uzak tutmazsan, ben o zaman onların ayartmalarına kapılır doğruyu-eğriyi seçemeyen kimselerden olurum.”
  1. “Ey Rabbim! Bana nüfuz ve iktidar bahşettin; olayların altında yatan gerçekleri kavrayıp açıklama bilgisi verdin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Dünyada ve Ahiret’te benim yakınımda-yanımda olan, beni koruyup destekleyen Sen’sin: Canımı bütün varlığıyla kendini sana adamış biri olarak al ve beni dürüst ve erdemli insanların arasına kat!”


  --- Sonraki mesaj ---


  Eyyub aleyhisselâm’ın duası:
  1. “Ey Rabbim! Bu dert beni buldu; ama Sen merhametlilerin en merhametlisisin.”
  Şuayib aleyhisselâm’ın duası:
  1. “Ey Rabbimiz!Bizimle halkımız arasında hak neyse ortaya çıkar. Çünkü hakkı ortaya çıkaranların en hayırlısı sensin.”


  --- Sonraki mesaj ---


  Musa aleyhisselâm’ın duaları:
  1. “Ey Rabbim! Ben kendime yazık ettim. Beni bağışla…Ey Rabbim!Bana bahşettiğin nimetler hakkı için bir daha suçlulara arka çıkmayacağım.”
  1. “Ey Rabbim! Zalimlere karşı beni koru.”
  1. Ey Rabbim! Bana bahşedeceğin her hayra öyle muhtacım ki.”
  1. “Ey Rabbim!Doğrusu beni yalanlamalarından korkuyorum. Göğsümün daralacağından ve dilimin dilimin dolaşacağından korkuyorum; bu yüzden bu işi Harun’a tevdi et.”
  1. “Ey Rabbim! İçimi senin aydınlığınla genişlet, görevimi bana kolaylaştır, dilimdeki düğümü çöz ki söyleyeceklerimi tam olarak anlayabilsinler; ve bana yakınlarımın arasından yükümü paylaşacak bir yardımcı tayin et: Kardeşim Harun’u mesela, onunla benim gücümü pekiştir; görevimden ona da bir pay ver ki, insanların katında senin yüceler yücesi adını daha da yükseklere çıkaralım; ve seni sürekli analım; muhakkak ki sen bütün varlığımızla bizi görmektesin.”
  1. “Ey Rabbimiz! Firavunun bize düşmanca davranmasından yahut azgınlıkta devam etmesinden korkarız.”
  1. “Ey Rabbimiz! Dar zamanda bize sabır ihsan et ve yürekten sana bağlanan kimseler olarak canımızı al. Ey Rabbimiz! Bizi zalim bir topluluğun elinde rezil-rüsvay etme, bu kafir toplumun elinden lütfunla kurtar bizi.”
  1. “Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla ve rahmetine kabul et; çünkü Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Ey Rabbim! Eğer dileseydin sana şirk koşanları daha önce yok ederdin ve onlarla beraber beni de. İçimizden bir takım dar kafalıların yaptıklarından dolayı bizi helak edecek misin? Bütün bunlar senin bir imtihanından başka bir şey değil ki onunla dilediğinin sapmasına fırsat verir, dilediğini de doğru yola sokarsın. Bizim velimiz sensin, öyleyse bizi bağışla. Bize acı, çünkü bağışlayanların en hayırlısı sensin. Bizim için bu dünyada da ahirette de iyi ve güzel olanı yaz. Bak işte pişmanlık içinde sana yöneldik.”
  1. “Ey Rabbim! Gerçek şu ki, Sen Firavun ve onun seçkinler çevresine dünya hayatında görkem ve zenginlik verdin. Öyle ki, bunun sonucu olarak onlar da ey Rabbim! başkalarını Senin yolundan çeviriyorlar! Ey Rabbimiz! Öyleyse artık onların zenginliklerini silip yok et! Kalplerini katılaştır! Çünkü onlar çetin azabı görmedikçe inanmayacaklar.”


  --- Sonraki mesaj ---

  Süleyman aleyhisselâm’ın duaları:
  1. “Ey Rabbim! Günahlarımı affet, bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver; çünkü sen bol bol veren lütuf sahibisin.”
  1. “Bütün övgüler bizi iman eden öteki kullarından üstün kılan Allah’a attir.”
  1. “Ey Rabbim! İçimde öyle düşünceler uyandır ki, bana ve ana-babama bahşettiğin nimetler için sana hep şükreden biri olayım. Ve hep senin hoşnut olacağın dürüst ve erdemli işler yapıyor olayım; ve beni rahmetinle dürüstlük ve erdemlilik timsali salih kullarının arasına kat.”


  --- Sonraki mesaj ---

  Yunus aleyhisselâm’ın duası:
  1. “Allah’ım! Senden başka ilah yoktur. Sınırsız kudret ve yüceliğinle Sen her şeyin üstündesin. Doğrusu gerçekten ben büyük bir haksızlık yaptım.”


  --- Sonraki mesaj ---

  Zekeriya aleyhisselâm’ın duaları:
  1. “Ey Rabbim! Doğrusu artık kemiklerim gevşedi, saçlarım ağardı, ama şimdiye kadar ey Rabbim sana yönelttiğim dualarda cevapsız bırakıldığım hiç olmadı.Ve gerçek şu ki ben göçüp gittikten sonra yakınlarımın yapacaklarımdan kaygı duyuyorum; çünkü karım baştan beri kısırdı. Öyleyse bana katından benim yerimi alacak bir yardımcı bahşet. Ki, bana ve Yakub’un Evi’ne mirasçı olsun, ve Sen ey Rabbim, onu hoşnut olacağın bir ahlakla donat.
   Ey Rabbim Rahmetinle bana güzel bir zürriyet bağışla, zira Sen her yakarışı duyarsın. Beni çocuksuz bırakma! Fakat beni varissiz bıraksan bile biliyorum ki herkes göçüp gittikten sonra kalıcı olan biricik varlık sensin.”


  --- Sonraki mesaj ---

  İsa aleyhisselâm’ın duası:
  1. “Ey Allah’ım, Ey Rabbimiz! Gökten bize bir sofra gönder; o bizim için –ilkimizden sonucumuza kadar- sürekli tekrarlanan bir ziyafet ve senden bir işaret olacaktır. Ve bize rızkımızı ver, zira Sen rızık verenlerin en iyisisin.”


  --- Sonraki mesaj ---

  Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalâtü vesselâm’ın duaları:
  1. “Ey Rabbim! Girişeceğimi her işe doğruluk ve içtenlik üzere girmemi, bırakacağım her işten de doğruluk ve içtenlik göstererek çıkmamı sağla; ve bana katından bir sültan/destekleyici bir güç-bir tutamak bahşet.”
  2. “Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz.”
  1. “Bizi dosdoğru yola ilet! Nimet verdiklerinin yoluna, gazabına uğrayanların ve sapkınların yoluna değil.” “Ey Rabbimiz! Derin kavrayış sahipleri dışında hiç kimse ders almasa da ilahi kelamın muhkem, müteşabih tüm beyanlarına inanır; onlar arasında ayırım gözetmeyiz. Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi hakikatten bir daha saptırma ve bize rahmetini bağışla, Sensin hakiki Lütuf Sahibi. Ey Rabbimiz! Geleceğinde hiçbir kuşku bulunmayan O Gün’ü görüp yaşamaları için mutlaka insanlığı bir araya toplayacaksın. Tanıklık ederiz ki, Allah vadini yerine getirmekten asla kaçınmaz.” “Ey Egemenlik Sahibi Allahım! Sen egemenliği dilediğine verirsin, dilediğinden alırsın; dilediğini yüceltir dilediğini alçaltırsın. Bütün iyilikler Senin elindedir. Doğrusu Sen istediğini yapmaya kadirsin. Gündüzü kısaltarak geceyi uzatır, geceyi kısaltarak gündüzü uzatırsın ve dilediğine her türlü hesabın üstünde rızık bağışlarsın.”
  2. “Her türlü hamd/övgü yalnızca bütün alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, Hesap Günü’nün yegane hakimi olan Allah’a mahsustur.”
  1. “Her türlü övgü, gökleri ve yeri yaratan, karanlığı ve parlak aydınlığı var eden Allah’a özgüdür. Hakikati bile bile inkar edenler başka güçleri Rableri ile eş tutarlar.”
  1. “Bütün övgüler Allah’a yakışır. O Allah ki kuluna ilahi kelamı indirmiş ve onun anlaşılmasını güçleştirecek hiçbir çapraşıklığa yer vermemiştir.” “Hamd göklerde ve yerde ne varsa tümünün gerçek maliki olan Allah’a mahsustur. Ahirette de hamd O’na mahsus olacaktır. Yalnız O’dur hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan. O, toprağa giren ve çıkan her şeyi, ondan çıkan her şeyi, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir. O, tek başına rahmet kaynağıdır, mağfiret sahibidir.”
  2. “Her türlü övgü göklerin ve yerin yaratıcısı olan ve melekleri iki, üç veya dört kanatlı elçiler yapan Allah’a mahsustur. O dilediğini kendi yaratılış alemine katıp onu genişletir. Kuşkusuz Allah her şeye kadirdir. Allah’ın insanlar için açacağı rahmet kapısını kimse kapatamaz. Ve O’nun kapattığını da kimse açamaz. Çünkü O, kudret ve hikmet sahibidir.”
  1. “Ey Rabbim! İnsanlarla aramızda hakça hüküm ver! Rabbimiz sizin (O’na ve fiillerine ilişkin gaybı taşlamak anlamına gelen) tüm tanımlama gayretlerinize karşı yardımına başvurulacak yegane hakimdir.”
  1. “Ey Allah’ım! Ey gökleri ve yeri yaratan! Ey yaratılmış varlıkların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilen! Kullarının ayrılığa düştükleri her konuda aralarında hüküm verecek olan yalnız Sensin!” “De ki: Sığınırım ben yükselen şafağın Rabbine. O’nun yarattıklarının şerriden ve kıskançlık duyduğunda kıskancın şerrinden.” “De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, insanların hakimine, insanların ilahına, fısıldayan sinsi ayartıcının şerrinden, insanların kalbine fısıldayan cinlerin ve insanların bütün ayartmalarından.” “Ey Rabbim!Sana ortak koşarak baş kaldıranların vaad edildikleri azabın gerçekleşmesine tanık olmamı diliyorsan, Rabbim o zaman, benim de bu zalim insanlardan biri olmama izin verme. Ey Rabbim!Tüm kötü dürtülerin kışkırtmalarına karşı sana sığınıyorum. Rabbim, onların bana yaklaşmalarından da sana sığınıyorum.” “Allah O’dur ki, O’ndan başka ilah yoktur. Mutlak Hakim, Kutsal, Kurtuluşun Tek Kaynağı, İman Bağışlayan, Doğru ile Yanlışın Tek Belirleyicisi, Üstün, Eğriyi Düzeltip Doğruyu İhya Eden, Bütün İhtişamın Sahibi! Şanı Yüce Olan Allah her şeyden münezzehtir. O, Allah’tır; Yaratıcı, Bütün Özlere ve Görüntülere Şekil Veren Yapıcı! Bütün mükemmellik vasıfları yalnız O’nundur. Göklerde ve yerde olan her şey O’nun sınırsız şanını yüceltir. Çünkü yalnız O’dur kudret ve hikmet sahibi olan.” “De ki: Ey Mutlak egemenlik sahibi Allahım! Sen egemenliği dileğine verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. Bütün iyilikler senin elindedir. Doğrusu Sen istediğin her şeyi yapmaya kadirsin. Gündüzü kısaltarak geceyi uzatır ve geceyi kısaltarak gündüzü uzatırsın. Ölüden diri ve diriden ölü çıkarırsın. Ve dilediğine her türlü hesabın üstünde rızık bağışlarsın.” “Allah O’ndan başka ilah yoktur. Her zaman diridir, bütün varlıkların kendi kendine yeterli yegane kaynağıdır. Ne uyuklama tutar O’nu, ne uyku. Yeryüzünde ve göklerde ne varsa O’nundur. O’nun izni olmaksızın nezdinde şefaat edebilecek olan da kimdir? O, insanların gözlerinin önünde olanı da, onlardan gizli tutulanı da bilir. Oysa O dilemedikçe insanlar O’nun ilminden hiçbir şey edinemez, hiçbir şey kavrayamazlar. O’nun sonsuz kudret ve egemenliği gökleri ve yeri kaplar ve onların korunup desteklenmesi O’na ağır gelmez. Gerçekten Yüce ve büyük olan yalnızca O’dur.” “Ey Rabbimiz! İşittik ve itaat ettik, bizi mağfiret eyle. Zira bütün yolculukların varış yeri Sen’in huzurundur.” “Ey Rabbim! Beni bağışla, bana acı, çünkü gerçekten acıyıp bağışlayabilecek tek güç sensin.”
  2. “Ey Rabbim! İlmimi arttır!”
  1. “Ey Rabbim! Onların beni küçükken sevgi ve şefkatle besleyip büyüttükleri gibi,
   Sen de onlara merhamet eyle.” “Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman eden kardeşlerimizi bağışla ve müminlerden hiç birine karşı kalplerimizde, kin –nefret, yersiz düşünce ve duygulara- yer bırakma, Ey Rabbimiz! Sen sonsuz şefkat sahibisin ve sınırsız rahmet kaynağısın.”
  2. “Ey Rabbim!Halkımdan bazıları bu Kur’an’ı gözden çıkarılacak bir şey olarak gördüler.”
  1. “Veyl olsun bütün hümeze-lümeze gruplarına. O (gruplar) ki, serveti biriktirir ve onu bir kalkan sayar. Zanneder ki serveti onu sonsuza dek yaşatacak! Hayır aksine o öteki dünyada Hutame’ye/çökerten bir azaba terk edilecektir. Bilir misin nedir o Hutame? Allah tarafından tutuşturulmuş bir ateştir: (günaha batmış olanların tüm hücrelerine işleyen) gönüllerin üstüne kurulmuş, üzerlerine salınacak olan bir ateş; uzayıp giden sütunlar arasında.”
  1. “Kahrolsun Ebu Leheb’in iki eli ve kahrolsun kendisi, zaten kahroldu da. Ne faydası olacak servetinin ve kazancının? Öteki dünyada şiddetle parlayan bir ateşe atılacak. İğrenç söylentilerin taşıyıcısı olan karısı ile birlikte. O ki boynunda bükülmüş iplerden bir halat taşır.”  --- Sonraki mesaj ---

  1A’raf suresi, 23. Ayet-i Kerime.
  2Hûd suresi, 47. Ayet-i Kerime.
  3 Nuh suresi, 5-10. Ayet-i Kerime.
  4 Nuh suresi, 21-24. Ayet-i Kerime.
  5 Mü’minûn suresi, 26. Ayet-i Kerime.
  6 Mü’minûn suresi, 39. Ayet-i Kerime.
  7 Kamer suresi, 10. Ayet-i Kerime.
  8 Şuara suresi, 117-118. Ayet-i Kerimeler.
  9 Nuh suresi, 21-24,26-28. Ayet-i Kerimeler.
  10Müminun suresi, 29. Ayet-i Kerime.
  11Mü’minûn suresi, 28. Ayet-i Kerime.
  12Ankebut suresi, 30. Ayet-i Kerime.
  13Şuara suresi, 169. Ayet-i Kerime.
  14Neml suresi, 59. Ayet-i Kerime.
  15Mümtehine suresi, 4-5. Ayet-i Kerimeler.
  16Saffât suresi, 100. Ayet-i Kerime.
  17İbrahim suresi, 35-41. Ayet-i Kerimeler.
  18 Bakara suresi, 126-129. Ayet-i Kerimeler.
  19Şuara suresi, 83-89. Ayet-i Kerime.
  20Yusuf suresi, 33. Ayet-i Kerime.
  21Yusuf suresi, 101. Ayet-i Kerime.
  22Enbiya suresi, 83. Ayet-i Kerime.
  23A’raf suresi, 89. Ayet-i Kerime.
  24Kasas suresi, 16-17. Ayet-i Kerime.
  25Kasas suresi, 21. Ayet-i Kerime.
  26Kasas suresi, 24. Ayet-i Kerime.
  27Şuara suresi, 12-13. Ayet-i Kerime.
  28Taha suresi, 25-35. Ayet-i Kerimeler.
  29Taha suresi, 45. Ayet-i Kerime.
  30A’raf suresi, 125. Ayet-i Kerime.
  31A’raf suresi, 151-155-156. Ayet-i Kerimeler.
  32Yunus suresi, 88. Ayet-i Kerime.
  33Sad suresi, 35. Ayet-i Kerime.
  34Neml suresi, 15. Ayet-i Kerime.
  35 Neml suresi, 19. Ayet-i Kerime.
  36 Enbiya suresi, 87. Ayet-i Kerime.
  37 Meryem suresi, 3-5. Ayet-i Kerimeler;
  Ali İmran suresi, 38 Ayet-i Kerime;
  Enbiya suresi, 89. Ayet-i Kerime.
  38Maide suresi, 114. Ayet-i Kerime.
  39 İsra suresi, 80. Ayet-i Kerime.
  40 Fatiha Suresi, 5. Ayet-i Kerime.
  41 Fatiha Suresi, 6-7. Ayet-i Kerimeler.
  42Ali İmran suresi, 7-9. Ayet-i Kerimeler.
  43Ali İmran suresi, 26-27. Ayet-i Kerime.
  44Fatiha suresi, 1-4. Ayet-i Kerimeler.
  45 Enam suresi, 1. Ayet-i Kerime.
  46 Kehf suresi, 1. Ayet-i Kerime.
  47 Sebe suresi, 1-2. Ayet-i Kerimeler.
  48 Fâtır suresi, 1-2. Ayet-i Kerimeler.
  49 Enbiya suresi, 112. Ayet-i Kerime.
  50 Zümer suresi, 46. Ayet-i Kerime.
  51Felak suresi, 1-5. Ayet-i Kerimeler.
  52 Nas suresi, 1-6. Ayet-i Kerimeler.
  53 Mü’minun suresi, 93,94,97,98. Ayet-i Kerime.
  54Haşr suresi, 22-24. Ayet-i Kerime.
  55 Ali İmran suresi, 26-27. Ayet-i Kerime.
  56Bakara suresi, 255. Ayet-i Kerime.
  57Bakara suresi, 285. Ayet-i Kerime.
  58Mü’minun suresi, 118. Ayet-i Kerime.
  59 Taha suresi, 114. Ayet-i Kerime.
  60 İsra suresi, 24. Ayet-i Kerime.
  61Haşr suresi, 10. Ayet-i Kerime.
  62Furkan suresi, 30. Ayet-i Kerime.
  63Hümeze suresi,104/1-9. Ayet-i Kerime.
  64Leheb Suresi, 1-5. Ayet-i Kerimeler.

 2. #2
  Rab be hamd
  ,,,çok güzel bir paylaşım, Allah razı olsun.

 3. #3
  1. “Ey Rabbim!Yeryüzünde bu hakikati inkar edenlerden hiç kimseyi bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan , Sana kulluk edenleri hep saptırmaya çalışırlar ve yalnızca fesada ve inatla sürdürülen kafirliğe sebep olurlar.
   Ey Rabbim! Bana, anneme-babama, evime mümin olarak giren herkese ve daha sonraki bütün mümin kadınlara ve erkeklere bağışlayıcılığını göster ve zulüm işleyenleri her zaman helake uğrat!”
  amin Allah razı olsun EZELBenzer Konular

 1. Peygamber Duaları...
  Konuyu Açan: Visall, Forum: Peygamberler ve Önemli Dini Kişiler.
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 25-Eyl-2011, 10:56
 2. Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed(s.a.v.)in Bazı Duaları
  Konuyu Açan: Haifa, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 27
  Son Mesaj : 30-Tem-2011, 17:56
 3. Kuran'ı Kerimden Dualar..
  Konuyu Açan: **Gülendam**, Forum: Kuran-ı Kerim.
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 30-Tem-2011, 01:29
Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com