Toplam 8 sonuçtan 1 ile 8 arası gösteriliyor

Konu: Manilerimiz

 1. #1

  Manilerimiz  Anonim halk edebiyatının çok yaygın bir ürünüdür.
  Çoğunlukla sevda konularını işler. Ekseriya dört mısradan meydana gelir. Birinci, ikinci ve dördüncü mısraları kafiyeli olur. Bunlar hazırlık mısralarıdır. Asıl mânâ son iki mısrada ifade edilir.

  Bazı Türk topluluklarında, "hoyrat, mane, mâna, mahni, bayatı, me'âni" gibi kelimelerle de karşılaşılan mânilerin konuları, Şükrü Elçin'in ifadesiyle, her türlü hayat olaylarıdır.
  Köy, kasaba ve şehirlerimizde okumuş, okumamış kimslerin ve bilhassa kadınların irticâlen meydana getirdikleri ürünlerdir.
  "Aşk/sevgi" ön plandadır. Öte yandan "gurbete giden eşe duyulan hasret, güzellik-çirkinlik, kıskançlık, ölüm, evlenme düşüncesi, verilen sözde durmama, vefasızlık, kadere isyan, ana-baba şefkatini arama ihtiyacı, gelin-kaynana çatışması" gibi konular, âdet ve ananelerimizle iç-içe, eğrisiyle-doğrusuyla mânilerle ortaya konur.

  Çoklukla kadınların söylediği; mısralarda ay, güneş ve yıldızların parladığı; dağlar, denizler ve nehirlerin dile geldiği; toprağın suya, çiçeğin arıya, kuşun yemişe karıştığı; bülbüllerin güllere edebî aşk türküsünü terennüm ettiği; bekçilerin satıcılara, niyetçilerin davulculara ses yetiştirdiği mâniler, eski geleneğin izlerini taşıyarak günümüze kadar gelmiştir.
  *


  Evimizin önü marul

  Sular akar harıl harıl

  N'olur anam gel bir daha

  Kızım diye bana sarıl

  *

  Hoş geldiniz akın akın

  Düğünümüz pek de yakın

  Kızımızın ellerine

  Sevinerek kına yakın

  *

  Gül ağacı değilem

  Her gelene eğilem

  Çek elinin elimden

  Ben bildigen değilem
  *
  Pamuk içinde çiğit

  Belinde altın divit

  Hem sararmış, hem solmuş

  Bir kız için bir yiğit.

  *

  Denizden alabalık

  Yüreğim ona yanık

  İsterim konuşayım

  Mahalle kalabalık

  *

  Aya baktım; ayaklı

  Kapıları dayaklı

  Su Sındırgı kızları

  Hepsi elma yanaklı 2. #2
  Ağrı dağından uçtum

  Çayır çimene düştüm

  Ne belalı başım var

  Vefasız yare düştüm

  *

  İşte ben gidiyorum,

  Ya İstanbul, ya Tonya

  Sevdum da alamadım

  Ey gidi yalan dünya

  *

  Şu dağlar olmasaydı

  Lalesi solmasaydı

  Ölüm Allah'ın emri

  Ayrılık olmasaydı
  *
  Hey karayı karayı

  Gel süpüreğ sarayı

  Sen al giyin, men yeşil

  Düşman geysin karayı

  *

  Vur hançeri kalbime

  Kalbim kana bulansın

  Fazla derine inme

  Çünkü orda sen varsın

  *

  Altın yüzük yaptırdım

  Parmağıma dar benim

  Şu Zile'nin içinde

  Selvi boylu yar benim
  *
  alıntı

 3. #3
  Kahve piştiği yere

  Telve taştığı yere

  Güzel çirkin aranmaz

  Gönül düştüğü yere

  *

  Mendilim dalda kaldı

  Gözlerim yolda kaldı

  Yıkılasın İstanbul

  Yarim nerede kaldı

  *

  Akardım çağlamazdım

  Gülerdim ağlamazdım

  Bileydim ayrılık var

  Sana bel bağlamazdım
  *
  manici başı mısın

  cevahir taşı mısın

  bir mani söylesem

  cebinde taşır mısın.
  *
  Kaleden indirdiler

  Kır ata bindirdiler

  Üç günlük güveyken

  Yemen'e gönderdiler
  *
  Alıntı

 4. #4
  Elbisesi filizi

  Kim bilir kalbimizi

  Esti hafif rüzgar

  Ayırdı ikimizi

  *

  Al eline kalemi

  Yaz başına geleni

  Acep nere gömerler

  Yar yoluna öleni
  *
  Akardım çağlamazdım

  Gülerdim ağlamazdım

  Bileydim ayrılık var

  Sana bel bağlamazdım

  *

  Karşıdan görünürsün

  Çarşafa bürünürsün

  İpek çarşaf içinde

  Ne güzel görünürsün

  *

  Mani yazdım vardı mı?

  Kimse bilmez derdimi

  İçerimden yanıyorum

  Mevla'm etsin yardımı
  *
  alıntı

 5. #5
  Ay doğar minareden

  Ölürüm bu yareden

  Benim yarimi gönder

  Yeri göğü yaradan

  *

  Ay doğar sini gibi

  Sallanır servi gibi

  Yarin kokusu gelir

  İlkbahar gülü gibi

  *

  Ay doğar aşmak ister

  Al yanak yaşmak ister

  Şu benim deli gönlüm

  Yare kavuşmak ister

  *

  Fabrikanın önünde

  Bir yığın kömür müsün?

  Dolmakalem elinde

  Bankada müdür müsün?
  *
  Alıntı

 6. #6


  Koyunum var karaman
  Gaybolursa araman
  Ben bir reçber kızıyım
  Şehirliye yaraman

  Dere boyu gidelim
  Koyun kuzu güdelim
  Sennen beni görmüşler
  İnkâr bayrım edelim

  Ak koyun kuzusuna
  Gün tutmuş postusuna
  Ne desen de ağlasam
  Arnımın yazısına

  Tren gelir öterek
  Kömürünü dökerek
  Ben anamdan ayrıldım
  Gözüm yaşım dökerek

  Tut yedim duttu beni
  Yârim unuttu beni
  Yarı yola varmadan
  Hıçkırık tuttu beni

  Ak tavuk aldın mı?
  Kümese koymadın mı?
  Kör olası gaynana
  Sen gelin olmadın mı?
  *
  alıntı

 7. #7
  Ramazan Manileri..

  Akşamdan pilavı pişirdim
  Gene karnımı şişirdim
  Çok mani diyecektim ama
  Defteri yolda düşürdüm
  *
  Arnavut'musun Tatar'mısın
  Ekşili çorba yapar mısın
  Sana davul çalıyorum amma
  Acaba sen oruç tutar mısın
  *
  Bu aya hürmet gerek,
  Nîmete şükür gerek,
  Mübârek Ramazan’da,
  Hakka ibâdet gerek.
  *
  Cebimin ağzı dardır
  İçinde şeker vardır.
  Sabreyle aman gönül,
  İftara neler vardır?

  *
  Çatal kaşık elimde,
  Besmele var dilimde,
  Fazla kaşık salladım,
  Bir sızı var kolumda

  *
  Akşam ezanı dinlemek
  Sahur vakti yemek yemek
  Ramazana mahsus şeydir
  Gece davulcu söylemek

  *
  alıntı

 8. #8
  Kılıçözü zemzem akar
  Bahçeler gül kokar
  Kırşehir'den başkasına
  Aklı olan nasıl bakar.

  Atlayıp geçti eşiği
  Sofrada kaldı kaşığı
  Haneye neşe geldi
  Bu kız evin yakışığı

  Oğlan işlik giyinmiş
  Giyinmiş de soyunmuş
  Anasına varmışta
  Öptüm diye övünmüş

  Karanfil kurutmadım
  Yar seni unutmadım
  Hatırın saydım da
  Üstüne yar tutmadım

  Elimi yuduğum pınar
  Sırtımı verdiğim duvar
  Sevdiğim oğlanı yitirdim
  Gece gündüz içim yanar

  Bahçelerin cücüğü
  Severler küçüğü
  Pek mi başın büyüdü
  Gel gavurun çocuğu

  Aslanım herk ediyor
  Hergini terk ediyor
  Hergin başını yesin
  Aslanım elden gidiyor

  Çayda çanak kırılmış
  Kız oğlana vurulmuş
  Oğlan almam dedikçe
  Kız boynuna sarılmış

  Coştum coştum duruldum
  Kız peşinden yoruldum
  Gayri senden vazgeçtim
  Ben ablana vuruldum

  Çıktım Obruk Dağına
  Karı dizleyi dizleyi
  Yaralarımı azdırdım
  Yari gözleyi gözleyi

  Emek verip derdiğim
  Askere gönderdiğim
  Gayri dayanamıyom
  Tez gel gönül verdiğim

  Patlıcanı oymadın mı
  Tadına doymadın mı
  Beni kınama anam
  Sen cahil olmadın mı

  Ben bir gümüş kutuyum
  Yar elinden tutayım
  Koyur devlet yarimi
  Otuz oruç tutayım

  Dam başında su durulur
  Oğlan gömlek yudurur
  Oğlan cahil kız cahil
  Şimdi bunla kudurur

  Alırım diye aldattı kızımı
  Çekip Almana gitmiş
  Can bağında tutulasıca
  Aynı babasına çekmiş

  Yumurtanın sarısı
  Yere düştü yarısı
  Görümcem verem olmuş
  Kaynanama darısı

  Çeşme başı pıtırak
  Gelin kızlar oturak
  Ne oturak ne durak
  Satılak da kurtulak

  Kırşehir adın ünlüdür
  Bağın bahçen güllüdür
  Elden ayrıdır insanın
  Tatlı dilinden bellidir

  Almanya çiftlik gibi
  Dumanı iplik gibi
  Almanya'ya yar saldım
  Kınalı keklik gibi

  Yarim gitti gelmiyor
  Kimse kadrim bilmiyor
  Ayrıldığım günden beri
  Gözüm gönlüm gülmüyor

  Irmaklar su akmıyor
  Yar yüzüme bakmıyor
  Başka şehrin gülleri
  Kırşehir gibi kokmuyor

  Karşıda kara çalı
  Kararıp durma çalı
  Ben sana varır mıyım
  Sümüklü sıracalı

  Koyun keçi otlatırım
  Yükseklerden atlatırım
  Verselerdi benim yarimi
  Düşmanları çatlatırdım

  Taş dönmüyor dönmüyor
  Taştan bulgur inmiyor
  Evler kız ile dolu
  Biri benim olmuyor

  Pınara desti koydum
  Damla damla olacak
  Benim sevdiğim oğlan
  Başöğretmen olacak

  Kümbüle bak kümbüle
  Hiç teveği yok bile
  Askerin karısına
  Kirli yazma çok bile

  Koyunum arap gibi
  Üzümüm şarap gibi
  Güzeli olmayan evin
  Halleri harap gibi

  Sepet sepet üzüm var
  Bende sende gözüm var
  Senden başkası haramdır
  Dünya ahret sözüm var

  Uzun uzun kavaklar
  At oynatır savaklar
  Gel kız bizim eve gir
  Varsın olsun duvaklar

  Pek salınarak gidiyor
  Kervansaray bayırı gibi
  Yarim sakal koyurmuş
  Dinekbağı çayırı gibi

  Bağa girdim üzüme
  Gel izime izime
  Oğlan yanıma geldi
  Gurban ettim yüzüme

  Sarımsağı satarlar
  Kulbu ile tartarlar
  Varmam avrat üstüne
  Sıra sıra yatarlar

  Dağda tavuk kümesi
  Başında allı fesi
  Oğlanlar vezir olsa
  Yine kızın kölesi

  Karşı bağın üzümü
  Gelin kırma sözümü
  Utandım diyemiyom
  Bir öpeyim yüzünü

Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com