Mutlaka uzatılması gereken med demektir.


Harfi medden (و ى ا) sonra sebebi medden sükunu lazım (cezm veya şedde) gelirse meddi lazım olur.


Peki SÜKUN'U LAZIM ne demektir?


Kur'an-i Kerim'i okurken ister duralım veya isterse geçelim,


her iki durumda da var olan sukuna SÜKUN'u LAZIM denir.

Örnek: وَلاَ الضَّاۤلِّينَ اَلْحَاۤقَّةُ تَأْمُرُوۤنِّى

Örnek açıklama: وَلاَ الضَّاۤلِّينَ derken harfi med olan eliften sonra sebebi medden sukunu lazım geldiği için meddi lazım olmuştur.
Meddi Lazım 4 çeşittir


1.Meddi Lazım Kelime-i Musakkale (şeddeli kelime)


2.Meddi Lazım Kelime-i Muhaffefe (cezimli kelime)


3.Meddi Lazım Harf-i Musakkale (şeddeli harf)


4.Meddi Lazım Harf-i Muhaffe (cezimli harf)