Harfi med olup sebebi med olmazsa meddi tabii olur. Bir elif miktarı uzatılır.Yani bir parmak kaldıracak kadarki süre buda yaklaşık 1,5 saniye olur.


Harfi med neydi?
Elif (ا ) Vav (و ) Ya(ى ) harfleridir.
Sebebi med neydi?
1-Hemze: Harekeli olan elife denir. (Uzun veya kısa elif şekliyle yazılabilir.) أ ء
2- Sükun (cezim): Harfin harekesizlik haline denir. İkiye ayrılır:
a) Sükunu lazım: Durulduğunda ve geçildiğinde var olan sükuna denir.
Örnek: آلئن
b) Sükunu arız: Durulduğunda okunan geçildiğinde okunmayan sükuna denir.
Örnek:رب العالمين
örneğin
قيل قول قال


قال


derken harfi med’den elif olup sebebi med’den bir şey olmadığı için meddi tabi olmuştur