Mehmet Emin Yurdakul Cenge Giderken-mehmet_emin_yurdakul_.png.jpg
Mehmet Emin YURDAKUL Cenge giderken
Bazı sana eserler vardır ki isimleriyle önem taşırlar. Bazı şairlerde vardır ki artık kendi isimleri unutulur şiirleriyle özdeşirler. İşte Mehmet Emin YURDAKUL bu şairlerimizdendir. Cenge Giderken şiiri ile adeta özdeşleşmiştir. Bu şiir bir milletin dile yıllarca getiremediği değerleri ifade etmiştir. Şiir estetik bakımdan çok mükemmel olmasa da mana yönünden önem arzeder. Mehmet Emin YURDAKUL ilk şiirlerini yayınladığında Türk edebiyatına Servet i Fünün edebiyatı hakimdi. Teknik bakımdan başarılı olan serveti fünun şiiri muhteva olarak Türk milletine hitap etmiyordu. Yıllarca yaralı yatan aslan (Türk Milleti) artık özdeğerlerini duymak istiyordu. İşte teknik açıdan zayıf olan bu şiir serveti fünün şiirinin karşısına dikili vermişti. Onu güçlü kılan şiirde konuşan savaşa giden Anadolu köylüsüdür. Mehmet Emin YURDAKUL şiirde savaşa giden Mehmetçiği anlatır. Şiirin en can alıcı dizesi bana göre “Ben bir Türküm dinim, cinsim uludur.” Dizesidir. Şiire can veren de bu dizedir.
Şiir hece vezni ile yazılmış Türk halk şiiri örnek alınmıştır. Bu şiir aynı zamanda Türk halk şiirinin başlangıcı olmuştur. Türk halk şiirinde kullanılan 11li hece ölçüsü şiire hakimdir. Mehmet emin YURDAKUL’u milli şair yapanda bu şiirdir.