Allah Dostu Derki...Saç, Kıl, çüremez.
Cesedden ayrıldıktan sonra da ömürleri devam eder.
Koyun, aslan ve kaplan, ayı diğer postlu hayvanların bile kıllarının ömürleri devam eder.
Bunlarla beraber kemiklerin de ömürleri uzundur.
Kemiklerde en uzun ömür dişlerdedir.Vücuddaki kılları kesmek, ilâçla düşürmek doğru değildir.
Yalnız, koltuk altları ve edeb yerleri kılları islâmda düşürmek lâzımdır.
Yalnız koltuk altlarını yolmak sûretiyle, edeb kılları traş ve ilâçlarla düşürülür.
Koltuk altı kılları bırakılırsa uzun müddet sonra incelir pamuk gibi olur.
Teri de kesilir.
Saç, sakal, bıyık, erkeklerde uzaması büyük birşey ifade eder.
Kadınlarda olmaması da büyük bir hikmete dayanmaktadır.
Kadınlarda saçların örtülmesi de bu hikmetten dolayı emredilmiştir.
Baş saçlarını ustura ile kazımak doğru değildir.
Sebebini söylersem berberlere giden olmaz.
Eski berberlerin kapılarında “Zakkum” ağacı büyük saksılarda bulunurdu. Bunların sebebi büyüktür.
Kur’ân-ı Kerim’de:
“Cehennemin kapısında zakkum ağacı vardır!” diye bir âyet vardır.
Bu çok büyük bir şeyi ifade etmektedir.
İnsan vücudunda saç ve kıllar vardır.
Bu kılların bir kısmı muayyen bir yaşta çıkmaya başlar.
Bunlar da bazı insanlarda dökülür veya çıkmaz.
Hastalıklar hariçdir.
Erkeklerde:
Saç, vücudda kıllar, sakal, bıyık vardır.
Kulaklarda ve burundaki kıllar yaşlandıkça çıkmaya başlar.
Kadınlarda :
Kıl çok az bulunmakla beraber vücudunda kıl olmayanlar da ekseriyeti teşkil ederler.
Birçok erkeklerde göğüs, kol, karın, sırt, omuz, el ve ayak üstleri parmak üstlerinde kıllar mevcuttur.
Çok ender olarak bazı erkeklerin ayak parmaklarında ve el parmaklarının ikinci boğumunda bile kıl mevcuttur.
Bunlar çok enderdir.
Üçüncü boğumda kıl olanlar çoktur.
İkinci boğumunda binde bir kıla tesadüf edilir.
Bu gibilerde bir hususiyet vardır.
Bu hususiyetin biri söylenir.
Biri söylenemez.
“Bizim için söylenemez”.
Çok merhametli olurlar.
Aynı zamanda ruhanî tarafları maddî taraflarına galiptir.
Fakat bu kâfi değildir.
Amma parmakların “el ve ayak” bir kısmında kıl olanlar vardır.
Bunlar bambaşka insanlardır.
Kıllar saç, sakal, bıyık bazılarında gürdür.
Bazılarında seyrektir.
Bazıları da kösedir.
Renkleri muhteliftir.
Kıvırcık düz olanlar vardır.
Bunlarda büyük bir hikmet gizlidir.
ilm-i sima denilen bir ilim vardır.
Bu ilim bunlarla biraz meşgul olmuştur.
Amma yalnız insanı madde olarak mütalâsı vardır.
Kıllarda mikroskobik olarak sinir mevcuttur.
Fakat kesildiği zaman acı duygusu yoktur.
Duyma hissi vardır.
Tırnaklarda da sinir lifleri vardır.
Kesildiği zaman acı duygusu yoktur fakat duyma vardır.
Kıllar, saçlar vücuddan ayrıldıktan sonra ömürleri sınırsızdır.
Daima bozulmadan kalırlar.
Kılların renkleri sarı siyahtır.
Umumiyetle yaşlandıkça beyazlaşırlar.
Bazılarında da beyazlaşmaz.
Kulaklarda yaşlandıkça kıl çıkmaya başlar.
Kılların saç ve sakalların beyazlaşması İlâhi bir hikmete tabidir.
İnsanlar arasında saçların beyazlaşması ihtiyarlık alâmeti telâkki edilirse de bu bir üzüntünün veya belirsiz bir korkunun ismidir.
Hakikatde ise bambaşka büyük bir müjde ve hikmetin işaretidir.
Onun için islâmda :
Erkeklerde saç boyamak yasaktır hatta büyük günahtır.
Kadınlara kına koymak sünnetdir.
Kına’da muayyen kızıl bir renk vardır.
Aynı zamanda tıbbî bakımdan birçok hassaları vardır.
Beyazlaşmada en geç beyazlaşan bazen de diğerleri beyazlaştıgı hâlde, beyazlasmayan kaşlardır.
Kirpikler hiç beyazlaşmaz.
Saçların terkibinde kimya olarak kadmiyum, antimuan, selenyum mevcuttur.
Göz kirpiklerine sürülen “Sürme” de antimuan mevcuttur.
Şayanı dikkatdir.
“Efendim, ben birini gördüm kirpikleri de beyazlaşmıştı!” diyen bulunur. Onlara cevap şudur.
“Sen insan görmedin mi?”
O hâlde...
İsrar ediyorsan sen insan değilsin.
Cevabımız budur.
Bilmediğin ve bilemeyeceğin işlere karşı çifte atma...
Başında tek tük kıllar, saçlar var.
Daha onların ne olduğunu bilmiyorsun.
Bir de söylenip duruyorsun...
Bütün hayat boyunca büyüyen vücudda iki unsur vardır:
1- Kıllar, saclar, sakallardır.
2- Tırnaklardır.
Ölümü müteakip tırnaklar bir saatin içinde büyürler...
Saç, sakal, tırnak, kıl traşlarından evvel ve sonra daima abdest al!..
Yemekten evvel, yemekten sonra daima abdest al!
Ben abdestliyim deme!
Zâten devamlı abdestli bulunuyorsun.
Bu abdest başka birşey içindir.
Vücuddan ayrılacak kısımlara hürmettir.
Rızka hürmettir.
Bunda sana senden yakın olan ALLAH’ı tesbih ve anmak gizlidir.
İnsanda bulunan her türlü esmâya karşı kulun tesbihi ve ta’zimi gizlidir bu hareketlerde...
Unutma bunu!..
Cünub iken saç, sakal, kıl kesmek, tırnak kesmek insanı süründürür bunu unutma!..
Saç, sakal, kıl, tırnak kesmeden evvel abdestlî bulun!
Bunlar vücuddan ayrılırken senin abdestli olduğuna şahadet ederler.
Saç, sakal, tırnağı ateşe atmak haramdır.
Günahtır.
Hakaret vardır.
Sakın unutma!
Tırnakları daima toprağa gömmeli veya atmalıdır.
Topraktan yaratıldığını hatırlayarak cesedin fiili zikri olur bu...
Tırnak büyütmek insanı sonunda zelil eyler. Saç bırakmak sünnetdir.
Temiz tutmak şartıyla:
“Saçlarınıza ikram ediniz” hadîsi vardır.
“Efendim kadınlar tırnaklarını uzâtıyorlar. Manikür yapıyorlar!” diyeceksiniz.
Bunlar ne olur?
Cevap şudur:
Namaz kılıyorlar mı?
ALLAH’ın emirlerini yapıyorlar mı?
“Evet!” ise haramdır...
“Hayır!” sa, birşey değildir.
Devam etsinler...
Ben 5 vakit namazını kılanlardan bahsediyorum.
Hakiki islâmın süslerini söylüyorum.
Tabiî süslerini lekeleyecek şeyleri anlatıyorum...
Yollarını şaşırmışlara ne lânet edebilirim, ne beddua...
İslâmda bunlar yasaktır.
Yalnız dua ederim.
HAKK doğru yola girmelerine yardımcı olsun.
O kadar...
Baştaki saçlar, kaşlar, erkeklerde sakal bıyık bazı vücudlarda kulaklarda, burun içinde, koltuk altında, edeb yerlerinde, kirpiklerde kıllar vardır. Bunların varlığı veya yokluğu tıbbî ve sıhhi birçok faydalan kat’i olarak vardır.
Bir de niçin bunlar vardır meselesi :
Bu büyük bir hikmettir.
Hocam bana uzun uzadıya izah etmişti.
Ben söyleyemem.
Çünkü büyük bir hataya belki de günaha girerim.
Bunların hikmetini anladı mı insanlar yek diğerine girerler.
Yahut yaptıkları hataları tam anlayarak kafalarını taşa vura vura hayatlarına son verirler ve günaha girerler...
Onun için:
Saç boyamak, kaş çekmek, edeb yeri hariç (Bunun da sebebi vardır) kol, bacak, göğüs, sırt kıllarını düşürmek islamda yasaktır.
Vücuda döğme yaptırmak haramdır.
“Kıl hakkı için” yasaktır.
Resim olduğundan değil.
Başka sebepten.
Tırnaklar, saç, sakal, kıllar daima büyürler, ölümle beraber tırnaklar birden büyürler.
Çıkan bir tırnağın yatağı vardır.
Burası yumuşaktır.
Tekrar tırnağı doğurur ve tırnak yavaş yavaş büyür.
Bu yatakta öyle büyük bir hassa vardır ki vücuddaki tırnak terkibinde bulunan maddeleri kendinden süzerken adetâ imal eder, dokur.
Tırnakların büyümesi vücudu büyük bir tehlikeden kurtarır.
Tırnaklarını kesmeyenlerde de büyük ve kendisinin hissedemeyeceği tedrici hastalık ve dertler husule gelir.
Aynı zamanda da insana verilen mânevî kıymetine de hakaret olur. Tırnaklardan birçok hastalıkların teşhisi anlaşılır.
Ruhî hastalıkların birçok sebepleri tırnak kesmeyenlerde olur.
Tırnaklar röntgen şuasını aksettirirler.
Karanlıkta tırnak kesme doğru değildir.
Hatta peygamber men etmiştir.
Tırnaklar gündüz başkadır, gece başkadır, uyurken başkadır.
Karaciğer sirozu, doğmalık kalb hastalıkları lösemide tırnakların şekil ve rengi değişir.
Bazı insanlarda tırnaklar geç büyür bazılarında çabuk büyür.
Şeker hastalığında, hormon bozukluğunda, mafsal ve kemik hastalıklarında, böbrek hastalıklarında birçok ince veya kaba sûretde değişiklikler görülür.
Akciğer hastalıklarında, metabolizma bozukluklarında, kansızlıklarda, tırnağın rengi, şekli, kalınlığı, inceliği, mukavemeti, kırılması çabuk veya yavaş büyümesi birçok dertlerin habercisi veya arazıdır.
Vücudda demir miktarı bozukluğu tırnak diplerinde araz gösterir.
Renk itibarı ile tırnak uçları beyaz, sonra kırmızı, etleri kabukludur.
Doğmalık kalb ve karaciğer sirozunda tırnaklar beyazdır.
Bu gibi acık renk ve incelme olan tırnaklara koilonychie ismi verilir.
Tırnaklar vücud için zehir olan bir maddeyi sağ ve sol el parmaklara göre miktar itibarı ile süzmesi değişir, islâmda tırnakların kesilmesinde parmaklarla ayaklara göre bir tertip vardır.
Söylerler ya, saç sefadan tırnak cefadan büyür.
Bunda gizli olanı ara, bulmaya çalış!
Saçlar;
Erkeklerde:
Düşünce ve enerji menba’ıdır.
Kadınlarda:
Şevkat ve kadınlık timsalidir.
Rahmet menba’ıdır.
1- İdrar böbreklerde günlükdür
2- Ciğerler her an
3- Cild her zaman ve zaman zaman akciğere yardım.
4- Tırnaklar aylık (büyümeleri)
5- Sakal bazılarında haftalık, bazılarında uzun zaman sonra
6- Saçlar habersiz
7- Barsaklar hergün
Vücud, işlemesinde uzviyete zararlı bilinen ve bilinmeyen madde ve toksinleri, zehirleri dışarı atar.
Tırnak uzatmak birçok hastalıklara tedrici sûretde yol açar.
Birçok hastalıklar da tırnaklardan belli olur.
Saçların kırlaşması, beyazlaşması, dökülmesi bazen normal, bazen de hastalık olarak kabul edilirse de maddî ve mânevî sebepleri vardır.