Toplam 3 sonuçtan 1 ile 3 arası gösteriliyor
 1. #1

  Post Namazla İlgili Ayetler Hadisler.....

  NAMAZLA İLGİLİ HADİS VE AYETLER

  İşin başı islam,İslamın direği namaz,en zirvesi ise ALLAH yolunda cihaddır(Tirmizi)

  (Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor ALLAH’ı anmak (olan namaz) elbette en büyük ibadettir ALLAH yaptıklarınızı biliyor(Ankebut 45)

  Arınan ve Rabbinin adını anıp, namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer(Ala 14-15)
  Şüphe yok ki ben ALLAH’ım Benden başka hiçbir ilah yoktur O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl(Taha 14)
  Bazen namaz zekatla zikredilmiştir

  Namazı kılınız zekatı veriniz(Bakara 110)
  Bazen sabırla beraber

  Bir de sabır ve namazla ALLAH tan yardım isteyin (Bakara 45)
  Bazen kurbanla beraber

  Rabbin için namaz kıl ve kurban kes( Kevser 2)

  Bazende iyi amellere namazla başlanır

  Ey Muhammed! De ki: “Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi ALLAH içindir”
  O’nun hiçbir ortağı yoktur İşte ben bununla emrolundum Ben müslümanların ilkiyim(Enam 162-163)

  Mü’minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdirOnlar ki, namazlarında tevazu ve korku sahibidirlerOnlar ki, namazlarını kılmağa devam ederler
  İşte bunlar varis olanların ta kendileridirOnlar Firdevs cennetlerine varis olurlar Onlar orada ebedî kalacaklardır(Mü minun 1-2-9-11)
  Namazın yolculukta ve ikamet halinde emniyette ve korku halinde kılınması gerektiğinde emirler

  Namazlara ve orta namaza devam edin ALLAH’a gönülden boyun eğerek namaza durun
  Eğer (bir tehlikeden) korkarsanız, namazı yaya olarak veya binek üzerinde kılın Güvenliğe kavuşunca da, ALLAH’ı, daha önce bilmediğiniz ve onun size öğrettiği şekilde anın (namazı normal vakitlerdeki gibi kılın)(Bakara 238-239)

  Yeryüzünde sefere çıktığınız vakit kâfirlerin size saldırmasından korkarsanız, namazı kısaltmanızdan ötürü size bir günah yoktur Şüphesiz kâfirler sizin apaçık düşmanınızdır(Ey Muhammed!) Cephede sen de onların (mü’minlerin) arasında bulunup da onlara namaz kıldırdığın vakit, içlerinden bir kısmı seninle beraber namaza dursun Silahlarını da yanlarına alsınlar Bunlar secdeye vardıklarında (bir rekat kıldıklarında) arkanıza (düşman karşısına) geçsinler Sonra o namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin, seninle beraber kılsınlar ve ihtiyatlı bulunsunlar, silahlarını yanlarına alsınlar İnkar edenler arzu ederler ki, silahlarınızdan ve eşyanızdan bir gafil olsanız da size ani bir baskın yapsalar Yağmurdan zahmet çekerseniz, ya da hasta olursanız, silahlarınızı bırakmanızda size bir beis yoktur Bununla birlikte ihtiyatlı olun (tedbirinizi alın) Şüphesiz ALLAH inkarcılara alçaltıcı bir azap hazırlamıştırNamazı kıldınız mı, gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yan yatarak hep ALLAH’ı anın Güvene kavuştunuz mu namazı tam olarak kılın Çünkü namaz, mü’minlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır(Nisa 101-103)

  Namazı eksik ve terketme ilgili ayetler

  Onlardan sonra, namazı zayi eden, şehvet ve dünyevi tutkularının peşine düşen bir nesil geldi Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklardır(Meryem 59)
  Namaz hidayete sevk eden büyük işlerdendir
  Hz İbrahim (as) rabbine şöyle dua etmişti
  Rabbim benide çocuklarımıda namaz kılanlardan eyleRabbimiz duamı kabul buyur(ibrahim 40)
  Yine Maun süresinde
  Vay haline o namaz kılanların ki namazlarında gaflet içindeler 2. #2
  Hz. Peygamber (asm) sabah namazlarına çok önem vermiş ve bunların hiç bir zaman kaçırılmamasını tavsiye buyurmuşlardır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor:
  "... Güneşin doğuşundan ve barışından evvelki namazların hiç birisinden alakonmamak elinizden gelirse, (bunu yapmaya) çalışınız".
  Bir başka hadiste de şöyle buyuruluyor: "Bir grup melek geceleyin, diğer bir, grup da gündüz ard arda size gelirler ve aranızda kalırlar. Bunlar sabah ile ikindi namazlarında buluştuktan sonra (gündüz) aranızda kalmış olanlar semaya çıkarlar. Rableri kullarının halini en iyi bilen olduğu halde meleklere "Kullarımı ne halde bıraktınız?" diye sorar. Onlar da "onları namaz kılarken bıraktık, zaten namaz kılarken bulmuştuk" cevabını verirler; Biriniz ikindi namazından bir secdeyi gün batmadan evvel yetiştirecek olursa, namazını tamamlasın. Sabah namazından da bir secdeyi gün doğmadan yetiştirecek olursa, namazını tamamlasın" (Tecrîd-i Sarih Tercümesi)
  Peygamber Efendimiz sabah namazının sünnetine diğer sünnetlerden daha çok önem vermiş ve bunun terkedilmemesini istemiştir: Düşman süvarisi kovalasa bile sabah namazının iki rekât sünnetini terketmeyin." (Sünen-i Ebû Davud)
  Bu önemden dolayıdır ki, diğer namazların sünnetleri kaza olarak kılınamazken, sabah namazının sünneti güneş doğduktan sonra kaza edilebilmektedir.
  Sabah namazının ecri çok büyüktür
  Resulullah (asm) buyuruyor ki:
  “Ey imanlı muhataplar, (evinizi, yurdunuzu ) sabah namazıyla nurlandırınız. Çünkü sabah namazının ecri çok büyüktür.” (Camiüssağir)
  Sabah namazı arzu edilen her şeye nail olmaya vesiledir
  Resulullah (asm) buyuruyor ki
  “Sabah namazını mutlaka kılmanız gerekir. Zira bu namaz arzu edilen her iyi şeye nail olmaya vesiledir.”(Camiüssağir)
  Sabah namazı her şeyden daha hayırlıdır
  Âişe’den (ra) rivâyete göre, Rasûlullah (asm) şöyle buyurmuştur: “Sabah namazının iki rek’atından elde edilecek sevap dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır.” (Darimî)
  Resulullah (asm) buyuruyor ki:
  “Sabah namazından sonra cemaatle birlikte güneş doğuncaya kadar Allah'ı anmak benim için dün-ya ve dünyada bulunan bütün nimetlerden daha sevimlidir; keza, İkindi namazından sonra cemaatle birlikte güneş batıncaya kadar Allahı anmak da dünya ve dünyada olanlardan daha sevimlidir, benim için buyurdu.” (Camiüssağir)
  İnsanlar sabah namazının faziletini bilselerdi ona sürünerek giderlerdi
  Ebû Hureyre’den (ra): Allah Resulü (asm) buyurdu:
  "İnsanlar, ezan okumanın ve birinci safta namaz kılmanın faziletini bilselerdi ve bunlara nail olmak için de kur'a çekmekten başka çare bulamasalardı, mutlaka kur'a çekerlerdi. Namaza erken gitmenin faziletini bilselerdi, onun için aralarında yarış ederlerdi. Yatsı ve sabah namazının sevabını bir bilselerdi, onlara sürünerek dahi olsa giderlerdi." (Buhârî, Müslim, Muvattâ ve Nesâî)
  Sabah namazını kılan kimse Allah’ın himayesi altındadır
  Resûlullah (asm) şöyle buyurdu:
  "Sabah namazını kılan kimse, Allah'ın himayesi altındadır. Artık Allah'ın, himayesi altına aldığı kimse hakkındaki teminatını yok etmeyin, ikindi namazını kılan da Allah'ın himayesi altındadır. Artık, Allah'ın, himayesi altına aldığı kimse hakkındaki te'minatını yok etmeyin. (Sünen-i Darimi)
  Sabah namazları tüm günahlardan temizler
  Hz. Enes (ra) anlatıyor: "Şu âyet indiği zaman (meâlen): "...Ey peygamber ailesi! Allah günahlarınızı giderip sizi tertemiz yapmak istiyor" (Ahzâb 33), Resûlullah (asm) sabah namazına giderken, altı aya yakın bir müddette, Hz. Fâtıma'nın (ra) kapısına uğrayıp: "Namaz(a kalkın) ey Ehl-i Beyt "Allah günahlarınızı giderip sizi tertemiz yapmak istiyor!" buyurdu." (Tirmizî)
  Sabah namazını cemaatle kılan gecenin tamamını namazla geçirmiş gibidir
  Hz. Osman (ra) anlatıyor: "Resûlullah'ı (asm) işittim şöyle diyordu:
  "Kim yatsıyı bir cemaat içinde kılarsa sanki gecenin yarısını ihya etmiş gibi olur, kim de sabah namazını bir cemaat içinde kılarsa sanki gecenin tamamını namazla geçirmiş gibi olur." (Müslim)
  Sabah namazını cemaatle kılıp ardından işrak namazını kılana hac ve umre sevabı vardır
  Ene’den (ra): (Allah Resulü asm buyurdu
  "Kim sabah namazını cemaatle kılar, sonra güneş doğuncaya kadar oturup Allah'ı zikrederse ve sonra kalkıp iki rek'at (İşrak) namazı kılarsa eksiksiz edâ edilmiş bir hac ve umre sevabı alır." (Tirmizî)
  Sabah namazını cemaatle kılan Allah’ın garantisi altındadır
  Sabah namazının farzını cemaatle kılmak, diğer namazlara nazaran daha faziletlidir. Resûlüllah buyuruyor ki: "Münafıklara sabah ile yatsı namazlarından daha ağır gelen hiç bir namaz yoktur. (Halbuki) bu iki namaz (ın cemaatin) de olan (sevap ve fazileti) bilseler emekleye emekleye, sürüne sürüne de olsa gelip onlara hazır olurlardı." (Tecrîd-i Sarih Tercümesi)
  Resulullah (asm) buyuruyor ki
  “Farz namazların içerisinde, cuma günü (sabahı) cemaatle kılınacak sabah namazından daha üstün bir namaz yoktur. Kim ki bu namazı kılarsa, Allah'ın affına mazhar olacağından hiç şüphem yok-tur.” (Camiüssağir)
  Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor: "Resûlullah (asm) buyurdular ki:
  "Sabah namazını (cemaatle) kılan, Allah'ın garantisi altındadır. Sakın Allah, (ona verdiği garantisi sebebiyle) size bir ceza vermesin."
  Rezîn şunu ilave etti: "Kim bu garantiyi talep ederse onu elde eder ve bir daha da kaçırmaz." (Tirmizî)
  Garanti diye tercüme ettiğimiz kelime zimmettir; uhde, eman gibi başka manalara da gelir. Hadis, "sabah namazını cemaatle kılan kimseye şu veya bu sebeple eza verilmemesini âmirdir. Siz ona eza verirseniz, karşınızda, onu garanti altına almış bulunan Allah'ı bulacaksınız" demektir.
  Hadis, şu şekilde de anlaşılmaya uygundur: "Allah sabah namazını (cemaatle) kılana garanti vermektedir. Öyleyse sakın (namazı terketme sebebiyle) bu garantiden mahrum kalmayın, musibete maruz kalmayın." (Kütüb-i Sitte

 3. #3
  Namaz kadar güzel bişey varmı yaa namazsız geçirdiğim günlere yanarım. Bizi yaradana günde hepitopu 30 dakika ayıramıyorsak vay halimize. O zaman napıyoruz? borcumuzu ödüyoruz.

Benzer Konular

 1. Fal Ve Büyü nedir?Hadisler- İlgili Ayetler
  Konuyu Açan: roseraie, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 11-Ağu-2011, 19:12
 2. Namazla İlgili Ayeti Kerimeler-Meali
  Konuyu Açan: EZEL, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 08-Nis-2009, 00:33
 3. Namazla İlgili Bakın Bir
  Konuyu Açan: 000000, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 05-Eki-2008, 03:29
 4. Kuran'ı Kerim'de Cinlerle İlgili Ayetler...
  Konuyu Açan: HERO, Forum: Kuran-ı Kerim.
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 01-Nis-2008, 09:24
Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com