Toplam 3 sonuçtan 1 ile 3 arası gösteriliyor
 1. #1
  nazamarus

  Neden Tıbbi Sünnet Oluruz?

  Kuranda Tıbbi sünnet ile ilgili bir kural varmı?
  Bu soruyu kendinize bir sorun ve bunun kuralı kanunu ne neden sünnet oluruz diye bir düşünün?
  Müslümanım
  diyen kişilere sorun neden sünnet oluyorsunuz diye alacağınız cevap müslümanlığın işareti veya islamın şartıdır ve kuranda vardır derler bu kuranda nerede vardır deyince kuranda bulamadıklarından sonra şu cevabı alırsın muhammed as sünnetli doğmuş ondan oluruz onuda ispatlayamayınca ibrahim as ile ilgili keserle sünnet ettirilen hadis hikayesine dayandırırlar
  sonra
  ona bu kuranda yoktur tevratta yazar ve yahudi olmanın koşulu sünnet olmaktır ve yahudi olmuşsun deyince başlar münakaşalar
  ve
  müslümanların çoğu yahudilerin sünnet olduğunuda bilmezler Tevrat,İncil,Kuran ve hadisleri inceleyelim bakalım neden sünnet oluruz ve sünnet olmakla ne olmuşuz Aşağıda kitaplarda sünnetle ilgili geçen yazıları bulacaksınız okuyun karar verin biz ne olmuşuz ve yalan bir taraf var mı?

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tevratta yazanla
  Sünnet: Antlaşma Simgesi
  Bölüm 17
  Yar.17: 1 Avram doksan dokuz yaşındayken RAB ona görünerek "Ben HerŞeye Gücü Yeten Tanrı'yım" dedi "Benim yolumda yürü, kusursuz ol 2 Seninle yaptığım antlaşmayı sürdürecek, soyunu alabildiğine çoğaltacağım 3 Avram yüzüstü yere kapandı. Tanrı 4 "Seninle yaptığım antlaşma şudur" dedi, "Birçok ulusun babasıolacaksın 5 Artık adın Avram*fa* değil, İbrahim*fb* olacak Çünkü seni birçok ulusun babası yapacağım.D Not 17:5 "Avram": "Yüce Baba" anlamına gelir.17:5 "İbrahim": İbranice Avraham, "Çokların babası" anlamına gelir 6 Seni çok verimli kılacağım. Soyundan uluslar doğacak krallar çıkacak Antlaşmamı seninle ve soyunla kuşaklar boyunca, sonsuza deksürdüreceğim Senin, senden sonra da soyunun Tanrısı olacağım 8 Bir yabancı olarak yaşadığın toprakları bütün Kenan ülkesini sonsuza dek mülkünüz olmak üzere sana ve soyuna vereceğim Onların Tanrısı olacağım 9 Tanrı İbrahim'e, "Sen ve soyun kuşaklar boyu antlaşmama bağlı kalmalısınız" dedi,
  Yar.17: 10 "Seninle ve soyunla yaptığım antlaşmanın koşulu şudur:
  Aranızdaki erkeklerin hepsi sünnet edilecek Sünnet olmalısınız Sünnet aramızdaki antlaşmanın belirtisi olacak Evinizde doğmuş yada soyunuzdan olmayan bir yabancıdan satın alınmış köleler dahil sekiz günlük her erkek çocuk sünnet edilecek. Gelecek kuşaklarınız boyunca sürecek bu Evinizde doğan yada satın aldığınız her çocuk kesinlikle sünnet edilecek Bedeninizdeki bu belirti sonsuza dek sürecek antlaşmamın simgesi olacak Sünnet edilmemiş her erkek halkının arasından atılacak çünkü antlaşmamı bozmuş demektir."
  İshakın Doğumu
  BÖLÜM 21
  Yar.21: 1 RAB verdiği söz uyarınca Sara'ya iyilik etti ve sözünü yerine getirdi 2 Sara hamile kaldı; İbrahim'in yaşlılık döneminde, tamTanrı'nın belirttiği zamanda ona bir erkek çocuk doğurdu 3 İbrahim Sara'nın doğurduğu çocuğa İshak*fı* adını verdi.D Not 21:3 "İshak": "Güler" anlamına gelir.4 Tanrı'nın kendisine buyurduğu gibi oğlu İshak'ı sekiz günlükken sünnet etti 5 İshak doğduğunda İbrahim yüz yaşındaydı.
  Gilgal'daki Sünnet Olayı
  Yeşu.5: 2 Bu arada RAB Yeşuya şöyle seslendi "Kendine taştan bıçaklar yap ve İsrailliler'i eskisi gibi sünnet et. 3 Böylece Yeşu taştan yaptığı bıçaklarla İsrailliler'i Givat-Haaralot'ta sünnet etti.4 Bunu yapmasının nedeni şuydu: İsrailliler Mısır'dan çıktıklarında savaşabilecek yaştaki bütün erkekler, Mısır'dan çıktıktan sonra çölden geçerken ölmüşlerdi. 5 Mısır'dan çıkan erkeklerin hepsi sünnetliydi. Ama Mısır'dan çıktıktan sonra yolda, çölde doğan erkeklerin hiçbiri sünnet olmamıştı 6 İsrailliler Mısır'dan çıktıklarında savaşacak yaşta olanların tümü ölünceye dek çölde kırk yıl dolaştılar. Çünkü RAB'bin sözünü dinlememişlerdi. RAB bize verilmek üzere atalarımıza söz verdiği süt ve bal akan ülkeyi onlara göstermeyeceğine ant içmişti 7 RAB onların yerine çocuklarını yaşattı. Sünnetsiz* olan buçocukları Yeşu sünnet etti. Çünkü yolda sünnet olmamışlardı 8 Bütün erkekler sünnet edildikten sonra yaraları iyileşinceye dek ordugahta kaldılar. 9 RAB Yeşu'ya, "Mısır'da uğradığınız utancı bugün üzerinizdenkaldırdım" dedi. Bugün de oraya Gilgal*fb* denmesinin nedenibudur.D Not 5:9 "Gilgal": İbranice "Galal" (kaldırmak, yuvarlanmak) fiilinden türetilmiştir 10 Gilgal'da, Eriha ovalarında konaklamış olan İsrail halkı,ayın on dördüncü gününün akşamı Fısıh Bayramı'nı* kutladı 11 Bayramın ertesi günü, tam o gün, ülkenin ürününden mayasızekmek yaptılar ve kavrulmuş başak yediler 12 Ülkenin ürününden yemeleri üzerine ertesi gün man* kesildi.Man kesilince İsrailliler o yıl Kenan topraklarının ürünüyle beslendiler.
  Seul'ün Davudtan istediği başlık parası 100 sünnet derisi
  1.SaMUEL.18: 22 Sonra görevlilerine Davuta gizlice şunları söylemelerinibuyurdu Bak kral senden hoşnut bütün görevlileri de seni seviyor Kralın damadı olmanın zamanı geldi. 23 Saulun görevlileri bu sözleri Davuta ilettiler Davut Yoksul ve önemsiz biriyken kralın damadı olmak sizce küçük birşey mi diye karşılık verdi 24 Görevliler Davutun dediklerini Saul'a bildirdiler 25 Saul şöyle buyurdu: "Davuta deyin ki 'Kral düşmanlarından öç almak için başlık parası olarak (100) yüz Filistlinin sünnet derisinden başka bir şey istemiyor Davut'un Filistliler'in eline düşüp öleceğini tasarlıyordu 26 Görevliler Saul'un söylediklerini Davut'a ilettiler. Davut,kralın damadı olacağına sevindi. Tanınan süre dolmadan 27 Davut'la adamları gidip (200) iki yüz Filistli öldürdüler. Kralın damadı olabilmek için Davut öldürülen Filistliler'in sünnet derilerini tam tamına getirip krala sundu Saul da buna karşılık kızı Mikal'ı eş olarak ona verdi 28 Saul RAB'bin Davut'la birlikte olduğunu ve kızı Mikal'ın onu sevdiğini apaçık gördü 29 Bu yüzden Davut'tan daha çok korktu ve yaşamı boyunca ona düşmanlık besledi.30 Filistli komutanlar saldırdıkça Davut Saul'un öbür komutanlarından daha başarılı oluyordu. Bu yüzden büyük bir üne kavuştu.
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  İncilde sünnet için anlatılanlar
  ve
  kitaptaki kurala kılıf uydurarak tıbbi sünneti kaldırıp vaftiz sisteminin getirilmesi
  (İncilin 1 ahit kısmı tevrat ikinci ahit kısmı İncildir incil ehli kitaplarında kural varken niye uygulamıyorlar)
  Romalılar 2
  Yahudiler ve Kutsal Yasa
  17 Ya sen kendine Yahudi diyor Kutsal yasaya dayanıp Tanrıyla övünüyorsun 18 Tanrının isteğini biliyorsun En üstün değerleri ayırt etmeği yasadan öğrenmişsin 19 20 Kutsal yasada bilginin ve gerçeğin özüne kavuşmuş olarak körlerin kılavuzu Karanlık kalanların ışığı akılsızların eğiticisi çocukların öğretmeni olduğuna inanmışsın 21- Öyleyse başkasına öğretirken kendinede öğretmez misin Çalmamayı öğütlerken Çalar mısın 22- Zina etmeyin derken zina eder misin Putlardan tiksinirken tapınakları yağmalar mısın?23-Kutsal yasayla övünürken yasaya karşı gelerek tanrıyı aşağılarmısın?24- Nitekim şöyle yazılmıştır. Sizin yüzünüzden uluslar arasında Tanrının adına küfür ediliyor kutsal yasayı yerine getirirsen sünnetin elbet yararı vardır Ama yasaya karşı gelirsen sünnetli olmanın hiçbir anlamı kalmaz Bu nedenle sünnetsizler yasanın buyruklarına uyarsa sünnetli Sayılmayacak mı Sen kutsal yazılara ve sünnete sahip olduğun halde yasayı çiğnersen bedence sünnetli olmayan ama yasaya uyan kişi seni yargılayamayacak mı Çünkü ne dıştan Yahudi olan gerçek Yahudi’dir ne de bedensel olan sünnet gerçek sünnettir Ancak içten Yahudi olan Yahudidir Sünnette yürekle ilgilidir Yazılı yasanın değil ruhun işidir İçten Yahudi olan kişi insanların değil Tanrının övgüsünü kazanır.
  Romalılar 4,5
  9-Bu mutluluk yalnız sünnetliler yoksa ayni zamanda sünnetsizler için midir? Diyoruz ki İbrahim imanı sayesinde aklanmış sayıldı 10- Hangi durumda aklanmış sayıldı Sünnet olduktan sonra mı sünnetsizken mi? Sünnetliyken değil sünnetsizken.11-İbrahim daha sünnetsizken imanla aklandığının kanıtı olarak sünnet işaretini aldı. Öyle ki sünnetsiz oldukları halde iman edenlerin hepsinin babası olsun böylece onlarda aklanmış olsun12-Böylelikle atamız İbrahim yalnız sünnetli olmakla kalmayan ama kendisi sünnetsizken sahip olduğu imanın izinden yürüyen sünnetlilerinde babası oldu.13- Çünkü İbrahime ve soyuna dünyanın mirasçı olma vaadi Kutsal yasa yoluyla değil İmandan gelen aklanma yoluyla verildi.14- Eğer yasaya bağlı olanlar mirasçı olursa, iman boş vaat geçersizdir.15- Yasa tanrının gazabına yol açar. Ama yasanın olmadığı yerde yasaya karşı gelmek söz konusu değildir.
  Romalılar 6
  3-Mesih İsaya vaftiz edildiğimizde hepimiz onun ölümüne vaftiz edildiğimizi bilmez miyiz 4-Babanın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse bizde yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla onunla birlikte ölüme gömüldük.5-Eğer onunkine benzer bir ölümde onunla birleştiysek onunkine benzer bir dirilişte onunla birleşeceğiz.6-Artık günaha kölelik etmeyelim diye günahlı varlığımızın ortadan kaldırılması için Eski yaratılışımızın Mesih’le çarmıha gerildiğini biliriz.7-Çünkü ölmüş kişi günahtan özgür kılınmıştır.8-Mesih’le birlikte ölmüşsek Onunla birlikte yaşayacağımıza da inanıyoruz. 9-Çünkü Mesih’in ölümden dirilmiş olduğunu ve bir daha ölmeyeceğini ölümün artık onun üzerinde egemenlik sürmeyeceğini biliyoruz. 10-Onun günahı ölüme karşı ilk ve son ölüm olmuştur. Sürmekte olduğu yaşamı ise Tanrı için sürmektedir.11-Sizde böylece kendinizi günah karşısında ölü Mesih İsa’da Tanrı karşısında diri sayın.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Kuran
  Kuranda sünnet ile ilgili bir ayet bulamadım bununla ilgili bir ayet ve kural var diyen buyursun ispatlasın.
  Bu
  kural hadislerden dinimize girmiştir yani hikâyeyle MUHAMMED AS sünnetli doğmuş diye veya ibrahim as ile ilgili hadise dayandırırlar
  eğer
  tıbbi sünnet islamın bir gereği diye olan Müslümanım diyen herkes bilmeden kendini Yahudi yapmıştır. Çıkan sonuç budur
  Ve
  unutmayalım hiç kimse kendi karar vermiyor bu kuralı uygularken baban senin yerine sen çocuğunun yerine karar veriyor kısaca kimse kendi karar veriyor bu islaın doğasına aykırıdır.
  Şimdi
  Hadislere bakalım
  1 - Muhammed as sünnetli doğmuştur bu hadisi bulamadım kim söylemiş tabi varsa banada bildirsin lütfen
  2 - İbrahim as ile ilgili hadis
  Kaynak Diyanet vakfı yayınları-46
  peygamberler tarihi (1. cilt)
  Mustafa Asım Köksal
  Diyanet işleri başkanlığı muşavere ve dini eserleri
  inceleme kurulu aza muavinliğinden emekli
  8 baskı 2004 Ankara
  ------------------------------------------------------------------------------------------------
  İbrahim as Sünnet oluşu
  İbrahim as 80 nini aştıktan sonra Kaddum (keser) ile sünnet olmuş bundan sonra 80 yıl daha yaşamıştır.
  İbrahim as ilk sünnet olan insandır.'İmanını tamamlamasının cesedinden bir parça etini kesip atması yani sünnet olması ile gerçekleşeceği vahiy edilince kendisini hemen kaddum (keser) ile sünnet etmiş ağrının şiddetine dayanamayınca da Allah'a yalvarmıştı. Yüce allah biz sana sünnet aletini beyan etmeden önce sen acele ettin diye vahiy buyurmuştu' İbrahim as 'Ya rab emrini geciktirmek istemedim demişti'
  (((Yukarıda vahiy edilince diyor yani allah emretmiş o zaman kuranda olması gerekir nerede yazıyor ben bulamadım. Aşağıda emir hikayeye dönüşüyor bu allaha karşı yalancılık değil mi?)))
  İbrahim as Amalıklarla yaptığı savaşta iki taraftan pek çok ölenler olup kendi adamlarını gömmek için tanıyamadığından Müslümanlık alameti olmak üzere sünnetle emrolunduğuda söylenir.
  Sünnete ait bazı hükümler
  Sünnet olmak erkekler için sünnettir. Sünnet olmak Müslüman olmayandan ayırt etmek için dinin şiarından olmakla beraber farz değil sünnettir.Sünnetin Vacip ve Müstehap olmak üzere iki vakti vardır. Sünnetin vacip vakti bulüğ çağıdır ve onu geciktirmemek gerekir. Sünnetin müstehap vakti bulüğ çağından öncedir. Çocuğu doğumunun yedinci günü veya 40 cı günü sünnet ettirmek müstehaptır. Sünnetin müstehap vakti özürsüz geçiktirilmemelidir. Hz hüseyin doğumunun 7 günü sünnet ettirilmiştir.
  İmami Zühri
  Bir erkek Müslüman olduğu vakit yaşı büyük bile olsa sünnet olması kendisine emredilir.
  Salimde
  Abdullah bin ömer beni ve Nuaym'ı sünnet edip bizim için bir koç kesti. Bize koç kestiğinden dolayı çocuklara karşı neşelendiğimizi gerçekten kendimizde hissetmiştik demiştir.
  Ayni kitapta
  İsmailin doğuşu Sara'nın Hacer hakkındaki kıskançlığı ve yemini bölümünden bir kısmınıda aktarayım.
  İbrahim as yeminini yerine getirmek üzere Hz Hacer'in iki kulağını delmesini ve onu sünnet etmesini Hz Sara'ya tavsiye etti.
  Hz Sarada öyle yaptı. Bu kadınlar hakkında sünnet ve adet oldu.Hz Hacer Sünnet olunca uzun etekle kandan korundu. Bunun için sünnet olan kadınlar uzun etek giymeyi adet edinmişlerdir. Hz Hacer kulakları delinen ilk kadın olduğu gibi kadınlardan ilk sünnet olanı ve hz sara'dan izini gizlemek için ilk etek uzatanıda o idi.Kadınların böyle sünnet olmaları sonradan terk edilmiştir.
  yorum
  ''Yukarıda yazılı olanlar diyanetin onayladığı peygamberler tarihi adlı kitaptandır ve ne kaynak belli nede bir delil kısaca senin benim gibi birilerinin iddası
  Ben
  bunları okuyunca bunları hadis diye sunan ve insanları saptıran bu kişilere ve diyanete olan güvenim kalmadı. Allah kendisinin delil indirmediği bir şeyin peşinde gitmemizi söylüyor. Allahın delili deyip sunulan bunlar alim denen kişilerin görüşleri ve Muhammed as söylemiş diye ona isnat edilen hikayelerdir. Bizi şeytana yem yapan bu kişiler alim mi zalim mi düşünün kardeşlerim. Ben insanları kandırıp şeytana yem yaptıkları için hakkımı bunlara helal etmiyorum''
  Şimdi
  1
  hadisde bugün erkeklere olan kural başlarda Kadınlarada uygulandı kural neden tutmadı ve kadınlar müslüman değilmi?
  ve
  bazı toplumlarda kadınlar bugün bile sünnet ediliyor Dünyada her yıl 3 milyon kadın sünnet oluyor ve sünnetin ismide firavun sünneti olmuştur dünyada 148 milyon sünnetli kadın var olduğu söyleniyor bunlar afrikada çoğunluğu müslümandır
  ve
  ucundan kestirip sünnet olunca müslüman oluyorsun ama bazıları tamamını kestiriyor o zaman onlar ermiş mi oluyor diye insanın aklına bir soru geliyor
  2
  İnsan kitapları tevrat incil kuran ve hadis hikayelerini okuduktan sonra çıkan sonucu görünce çok şaşırıyor çıkan sonuç = tıbbi sünnet yahudi olmanın koşuludur
  Yani
  alim denen insanlar yahut o insanları kullanarak kendilerine din yapan kişilerin bilerek veya bilmeyerek insanları dinin gereği diye Yahudi yaptıkları ve Allaha eş koşturarak Tevrattaki kuralı uygulatmış olmalarıdır
  ki
  bu kural Allahın olsaydı kurandada olurdu ama yoktur.
  3
  Tevrat yazan kuralsa zaten hepimiz kural dışıyız 8 günlükken kesilmedi Birde ortaya şu çıkıyor hâşâ Allah ile yapılan anlaşma bu ise erkekler imanlı kadınlar imansız ve din sahibi olamıyor mu ?
  Ben
  anladım ki zamanında bazıları tevrata bir kural koymuş insanlara dayatmış ve insanlara uygulatmış halada uyguluyorlar sonra incil ehline dayatmaya çalışmışlar ama onlar vaftiz sistemini getirmiş kız ve erkek vaftiz olur
  VE
  biz müslümanlarda bu islamın kuralı yani Allahın bizden istemesi diye hadis hikayeleri ile dayatmışlar ve bizde adet haline getirmişiz. Ben kendi namıma Kuranı Tevrat ve İncili okuyunca böyle bir kural olmadığını anladım ve Müslümanım derken bakmışım Yahudi olmuşum yani atadan kalma bilgilerimle böyleymişim kitapları okuyunca gördüm
  ki
  Allah
  insanlara bir kural koyduğu zaman kadın ve erkeğe koyar koyduğu kuralıda kuranda nasıl yapılacağını açıklar. Sünnetin delili nerede kim kuranda gösterebilir?
  Allah
  böyle bir kural koysaydı hiç değişmeyecek ve onun koruması altında bulunan Kuranda biz insanlara bildirmez miydi?
  Allah
  Kuranda bir ayetinde ‘Allah’ın yarattığını değiştirenden daha zalim kim vardır’ demiyormu sünnet olmak yarattığını değiştirmek değil mi?
  4
  Düşününce doğadaki canlılara bakıyorum hepsinin bir koruması var .Allah insanı mükemmel yaratmışta orası mı kusurlu yaratmış kesilecek demiş
  5
  biz Allahın kuralını konuşuyoruz Sünnet kural değilse estetik yaptırmak oluyormu
  Ve
  bazıları sünnetin sağlık bakımından iyi olduğunu savunur düşünürsek 1.5 milyar müslüman ve yahudiler sağlıklı 4.5 milyar hıristiyan ve öbürleri sağlıksız olmuyormu
  Ve
  Sünnet olurken hasara uğrayan ve hayatı kararan ne kadar çok insan var hiç konuşuluyor mu biraz araştırınca zarara uğramış çok insan görüyorsunuz ve bu insanlar islam dışımı oluyor?
  6
  Bazen düşünüyorumda olmayan bu kural sünnet yüzünden kaç kişi müslüman olmadı ve olmuyor
  Ve
  Düşünün kaç kişi ben Müslüman olacağım deyip gidip kendi kestirmiş kimse yoktur sadece anne baba çocuğunu gidip kestiriyor atadan kalma inanışla yani kararı kendin vermiyorsun senin yerine baban çocuğunun yerine sen karar veriyorsun bu zaten islama aykırı dinde zorlama yoktur.
  7
  Allah
  Kuranda ‘La İlaheillallah (Allahtan başka ilah yoktur) deyip anlaşma yapacak Ne Musevi ne İsevi nede Muhammedi olacaksın dinin bir kısmına inanıp bir kısmına inanmamazlık etmeyip Tevhit dini olan İslama onun sözü olan Kuran dışına çıkmayacaksın der
  8
  Bu olaya çıkar bakımından bakıyorumda Yahudiler haham dışında yaptırmaları yasaktır ve hahamlar ücret konusundan yararlanırlar. Hıristiyanlara bakıyorum onlar sünneti kaldırmış onun yerine kız ve erkeğe vaftiz olayını getirmiş nema olaylarını çoğaltmışlardır vaftizi papazlar yapar yani nema papazlara gider başka türlü vaftiz olmaz mı?
  Muhammedilerde bu nemadan hastaneler düğün salonları sünnet kıyafeti yapanlar ve mevlit okuyacak hocalar faydalanır. Benim anladığım Tevrata kendi elleriyle yazıp koydukları bu kuralı islama mal ederek o zaman ki din adamlarının kendilerine bir çıkar sağlaması ve onlardan sonraki çıkarcı din adamlarının sayesinde bazı hikayelerle bugüne kadar Allahın kuralıymış gibi geldiğidir bu o kadar gelenek oldu ki biz insanların bu yanlışlığı anlayıp bu geleneği kaldırmaya çalışsak nasıl kabul edeceğimizdir. Ben kendi namıma Allaha tövbe ettim Sizde düşünün kardeşlerim sünnetin Allah’ın kitabı olan Kuranda kuralı ve Kanun olarak delili ne?
  Kuranda böyle bir kanun ve kural var mı?
  Bana Kurandan Allahın delili olarak ayet getirecek olanın elini öperim diyeceğim.
  9
  ''Acaba yahudiler bu kuralı çıkar içinmi yoksa Kuranda bahsedilen ikinci zulümleri geldiği zaman tanınmaları zorlaşsın diye mi koydular. Birinci zulümlerin de yahudiler nasıl tanınıyorlardı eğer sünnet olayı müslümanlardan kalkarsa geriye sünnetli kimler kalır bir düşünün''
  ayet aşağıda
  Biz
  Musaya da kitap verdik ve o kitabı benden başka bir vekil edinmeyin diye İsrail oğulları için doğruluk rehberi kıldık
  yakupoğullarına kitapta şu haberi vermiştik Siz Şam topraklarında iki defa fesat çıkaracak çok büyük bir azgınlıkla taşacaksınız Onlardan birinci fesadınızın ceza vakti gelince kuvvet ve şiddet sahibi olan kullarımızı üzerlerine musallat kıldık da onlar evlerin aralarına kadar girip sizi araştırdı Bu yerine getirilmesi gereken vaat idi Sonra tekrar sizi onlara karşı galip getirdik mallarla oğullarla sizin imdadınıza yetiştik cemiyetinizide daha fazla çoğalttık ama ikinci fesadınızın vakti gelince fenalık eserini yüzlerinize çıkarsın birinci sefer girdikleri gibi Beyti Maktise girsin ve ele geçirdikleri yerleri harap etsinler diye onları başınıza musallat ettik tekrar fesada dönerseniz bizde döneriz Rabbinizin sizi esirgeyeceğini umabilirsiniz iyilik ederseniz kendinize iyilik kötülük ederseniz kendinize kötülük etmiş olursunuz
  Biz
  cehennemi kâfirlere bir zindan yaptık
  10
  Ben bu araştırmayı yaptıktan sonra gerçek bir müslüman olarak Allahın dini olan İslamın bir kuralı olmadığını gördüm ve tüm insanların bilgilenmesi için aktarıyorum
  eğer
  bu islamın kuralıdır yanlış biliyorsun diyen varsa
  yazdıklarımın dışında deliller varsa
  buyurun delilleri görelim insanlar hikayelerle değilde kaynak delillerle doğruyu görsün saygılarımla
  Nazamarus 2. #2
  ikiyabancı
  bende tıbben açıklayayım erkek çocuklar doğduğunda bazen idrarını yapamıyorlar bunun için doktorlar sünnet öneriyo ve çocuk rahatlıyo birde idrar yolu enfeksiyonu olduğunda da doktorlar sünneti öneriyorlar bir sağlık personeli olarak bunları biliyorum daha başka bilgisi olan varsa yazsın bizde öğrenelim sitedeki doktor arkadaşlar size diyorum

 3. #3
  Ulvi
  Sevgili nazamarus Kuran'da hangi Ayet'te senin insan olduğun yazıyor lütfen gösterirmisin.
  Bana de şu Ayet'te kulumuz nazamarusta bizim yarattığımız insanlardandır de
  Şimdi bunu diyemiyeceğine göre sen insan değilmisin
  Sana insan diye hırıstiyanlar da diyor
  Ondan önce yahudilerde
  Bu durum senin insan olmadığının ve sana insan demenin yahudiler ve hırıstiyanlar tarafından bozmak amaçlı insanların içine sokulmuş aslı olmayan ve aslı Kuran'a dayanmayan uydurulma birşey olduğunumu gösteriyor.
  Şu yazdıklarına göre cevabı zaten kendin vermişsin.
  Evet
  Yanlış anlama sadece merak ettim
  Sen kendine bu tür yorumlarla yaklaşabilirsin
  Ama bana ve Sünnetlere lütfen yaklaşma.
  Çünkü yazdıklarının ne kadar ilim dışı ve mesnetsiz olduğunu senin kullandığın mantığı sende kontrol ederek göstermiş ve bu yazına en ilmi cevabı vermiş oldum.
  İşte bunun için Sünnet oluyoruz.
  Not : Bu arada bildiğim kadarıyla hırıstiyanlar, mecusiler, zerdüştler, ateistler Sünnet olmaz.
  Yani senin deyiminle Sünnet Olmamak mecusilik ve zerdüştlükten kalmadır.
  Yine senin kullandığın mantıkla.
  Saygılar

Benzer Konular

 1. Neden Hep Aşık Oluruz??
  Konuyu Açan: mustafa_35, Forum: Serbest Kürsü.
  Cevap: 10
  Son Mesaj : 09-Eki-2012, 14:49
 2. Neden Mutsuz Oluruz Mutluluk İçin Ne Yapmalı
  Konuyu Açan: azade, Forum: Serbest Kürsü.
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 25-Ara-2009, 17:11
 3. Araplar Neden Sünnet Namazları Terk Ediyorlar?
  Konuyu Açan: alttire1, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 18
  Son Mesaj : 31-Ara-2008, 09:14
 4. Neden namazlarda sünnet önce kılınıyor?
  Konuyu Açan: EZEL, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 27-Ara-2008, 07:38
 5. Cevap: 39
  Son Mesaj : 14-Ağu-2008, 04:19
Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com