Nenetler, veya Nenet halkı ya da Yuraklar (Rusça yazılışı: Ненцы - Nentsy (çoğul)) Rusya Federasyonu'nda yerli bir halktır. 2002 yılı nüfus sayımına göre Rusya Federasyonunda 41,302 Nenet yaşamaktadır. Dilleri Nenetçe'dir.

Bazen İngilizce'deki çoğul takısı olan (s) ile karıştırıldıkları için Nenet şeklinde telaffuz edilmektedir.

Nenetler içlerinde Enets halkı, Selkup ve Nganasan halkının da dahil olduğu Samoyedler grubu içine girerler.

İki büyük Nenet grubu vardır: Tundra Nenetsleri ve Orman Nenetleri. Bazıları Nenetlerin İ.Ö. 3000'lerde Fin-Ural dillerini konuşan gruplardan ayrıldıkları ve İ.Ö. 200'lerde Türkçe ve Altayca konuşan halklarla karışacakları doğuya göç eden gruplar olduğuna inanmaktadırlar.

Nenetler toprağa ve doğal kaynaklara saygı üzerinde duran şamanist ve animist bir inanç sistemine sahiptirler. Klan temelli bir sosyal yapılanmaları vardır. Nenet şamanlarına Tadibya denir.

Vikipedia

Nenetler, veya Nenet halkı yada Yuraklar (Rusça yazılışı: Ненцы - Nentsy (çoğul)) Rusya Federasyonu'nda yerli bir halktır. 2002 yılı nüfus sayımına göre Rusya Federasyonunda 41,302 Nenet yaşamaktadır. Dilleri Nenetçe'dir.

Bazen İngilizce'deki çoğul takısı olan (s) ile karıştırıldıkları için Nenet şeklinde telaffuz edilmektedir.

nenetler içlerinde Enets halkı, Selkup ve Nganasan halkının da dahil olduğu Samoyedler grubu içine girerler.

İki büyük Nenet grubu vardır: Tundra Nenetsleri ve Orman Nenetleri. Bazıları Nenetlerin İ.Ö. 3000'lerde Fin-Ural dillerini konuşan gruplardan ayrıldıkları ve İ.Ö. 200'lerde Türkçe ve Altayca konuşan halklarla karışacakları doğuya göç eden gruplar olduğuna inanmaktadırlar.

Nenetler toprağa ve doğal kaynaklara saygı üzerinde duran şamanist ve animist bir inanç sistemine sahiptirler. Klan temelli bir sosyal yapılanmaları vardır. Nenet şamanlarına Tadibya denir.
Rusya`nın az bilinen yerli halklarından Nenetler Rusya'nın az rastlanır bir güzelliğe sahip Yamal Yarımadası'nda yaşarlar.

Enets halkı, Selkup ve Nganasan halkının da dahil olduğu Samoyedler'den gelen Nenetler Nenetçe konuşurlar.

Rusya'da 40 binin üzerinde Nenet yaşamaktadır.

Eksi 50`lere varan soğuklarda çadırlarda yaşayan Nenetler, huzur içindeki yaşamlarını hayvanlarını otlatarak ve avlanarak geçirirler.

Yeryüzünde iki büyük Nenet grubu vardır: Tundra Nenetleri ve Orman Nenetleri.

Bazıları Nenetlerin İ.Ö. 3000'lerde Fin-Ural dillerini konuşan gruplardan ayrıldıkları ve İ.Ö. 200'lerde Türkçe ve Altayca konuşan halklarla karışacakları doğuya göç eden gruplar olduğuna inanmaktadırlar.

Nenetler toprağa ve doğal kaynaklara saygı üzerinde duran şamanist ve animist bir inanç sistemine sahiptirler. Klan temelli bir sosyal yapılanmaları vardır.

Bir dönem Stalin tarafından katliama uğrayan Nenetlerin bulunduğu bölge dünya için büyük bir önem taşımaktadır. Dünyanın bilinen doğalgaz rezervlerinin dörtte biri Yamal Yarımadası'nda bulunuyor.
Uzun yıllar dünyadan olabildiğince kopuk yaşayan Nenetler. doğalgaz rezervi nedeniyle inşa edilen raylarla artık dünyayla daha iç içeler...