Bazı bölümlerinde kadın haklarından da bahsedildiği için bu sure kadın manasında Nisa adını almıştır. Medine döneminde Ahzab suresinden sonra nazil olmuştur. 176 ayettir. Kuran-ı Kerim’in 4. suresidir. İniş (nüzul) sırasına göre ise 98. suredir. Bu sure, Kuran-ı Kerim’in yedi uzun suresinden (es-seb’u't-tıval) birisidir.

Yedi uzun surenin diğer altısı Bakara, Âl-i İmran, Mâide, En’am, A’raf, Yunus (veya Kehf) sureleridir.
Hz. Ayşe (r.anh)’den nakledildiğine göre Peygamberimiz H.z Muhammed (s.a.v.), aralarında Nisa suresinin de bulunduğu yedi uzun sure hakkında şöyle buyurmuştur: “Kur’an’ın yedi uzun suresini, kim öğrenip bellerse, o kişi âlim sayılır”.(Kynk.-1)

Nisa Suresinin İçerdiği Konular


 • Yetim ve kadın hakları,
 • Miras hükümleri,
 • Evlilik hukuku,
 • İbadet hükümleri,
 • Uyulması gereken toplumsal kurallar,
 • Yahudilerin ve Hıristiyanların yanlış inançları,
 • Yahudilerin ve münafıkların gerçek yüzleri,
 • Allah’a ve resulüne itaatin zorunluluğu,
 • Cihadın önemi,
 • İman edip sâlih amel (iyi işler) işleminin lüzumu.

Nisa Suresindeki Mesajlar


 • Allah’tan korkulmalı ve akrabalık bağları koparılmamalıdır.
 • Yetim malı yemekten kesinlikle sakınılmalıdır.
 • Dörde kadar evlilik yapılabilir. Ancak adalet prensibi itibarıyla esas olan tek eşliliktir.
 • Miras, adaletli bir şekilde paylaştırılmalıdır.
 • Zinadan kesinlikle uzak durulmalı; zina eden kadın ve erkek cezalandırılmalıdır.
 • Allah, tövbe edenlerin tövbesini kabul eder. Ancak bilerek günahta ısrar edenlerin tövbelerini kabul etmez.
 • Kadınlara karşı iyi davranılmalıdır.
 • Başkalarının malına, canına ve namusuna zarar vermekten kaçınılmalıdır.
 • Kıskançlık yapılmamalıdır.
 • Ana-babaya ve diğer insanlara iyi davranılmalıdır.
 • Allah’a ve ahiret gününe inanıp yararlı işler yapanların ecrini Allah mutlaka verir. Ayetlerini inkâr edenleri ise cezalandırır.
 • Emanetler ehline verilmeli ve insanlar arasında adaletle hükmedilmelidir.
 • Düşmana karşı hazırlıklı olup gerekli tedbirler alınmalıdır.
 • Allah yolunda mücadele etmekten çekinilmemelidir.
 • Şahitlik görevinden kaçınılmamalı ancak yalan yere şahitlik yapılmamalıdır.
 • Allah, insanların bütün işlerini bilir.
 • Bütün peygamberlerin hak olduğuna inanılmalıdır.
 • Allah katında hiç kimse imtiyazlı değildir. Kim bir kötülük işlerse karşılığını görür.

alıntı